DC&PT - Thời Sự 2015

 

Nguyễn Phú Trọng đi Mĩ: Đồng sàng dị mộng, mượn gió bẻ măng

Con đường của chúng ta, những người dân chủ vững bước tiến lên

 

* Tương quan mật thiết giữa ngoại giao với nội trị

* Tại sao chỉ chống hậu quả nhưng vẫn muốn giữ nguyên nhân?

* Chủ thuyết đối ngoại của Thổng thống Obama ở châu Á-Thái b́nh dương

* V́ sao hiện nay Nguyễn Phú Trọng phải đề ra sách lược “ḥa với Mĩ” để cứu phe bảo   

   thủ giáo điều ?

* Đồng sàng dị mộng và mượn gió bẻ măng!

* Những sự kiện đáng chú ư sau chuyến đi Hoa ḱ của Nguyễn Phú Trọng

* Con đường của chúng ta, những người dân chủ hăy vững bước tiến lên!

 

Âu Dương Thệ

 

“Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích, làm sáng tỏ thêm một số diễn biến cơ bản của t́nh h́nh trong nước và thế giới; khẳng định đây là một Hội nghị rất quan trọng và cần thiết, được tổ chức do đ̣i hỏi của t́nh h́nh, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong t́nh h́nh mới. Vấn đề mấu chốt là phải quán triệt sâu sắc và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị của Bộ Chính trị đă đề ra. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lănh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, địa phương, trước hết là người đứng đầu trực tiếp lănh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, tạo chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ ǵn trật tự, an toàn xă hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững môi trường ḥa b́nh, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng./.”

Trên đây là chỉ thị của Nguyễn Phú Trọng tại „ Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong t́nh h́nh mới“ được tổ chức rất vội vă sau chuyến đi Mĩ. Ngoài ông Trọng chỉ có Trương Tấn Sang và Lê Hồng Anh, nhưng vắng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng.   [i]

***

Tương quan mật thiết giữa ngoại giao với nội trị

Khi hoạch định chiến lược đối ngoại có những khác biệt căn bản giữa một chính quyền dân chủ văn minh với chính quyền một chế độ độc đảng toàn trị. V́ mục tiêu chính sách đối ngoại của hai chế độ này hoàn toàn khác với nhau. Chế độ dân chủ đa nguyên đặt ưu tiên bảo vệ quyền lợi quốc gia và các lợi ích căn bản của nhân dân. Trong khi đó chế độ toàn trị đặt thượng tôn cho quyền lợi của đảng, làm sao để đảng có thể vượt qua các khó khăn để độc quyền cai trị tiếp. Nhiều khi nếu sự ḱnh chống nhau giữa các phe phái trong đảng quá lớn th́ các phe nhóm sẵn sàng chuyển hướng ngoại giao để bảo vệ quyền lợi riêng của từng phe.

Lịch sử hai ĐCSVN và ĐCS Trung quốc đă chứng minh điều này. Sau khi  Mao Trạch Đông mất (1976) hai phe Đặng Tiểu B́nh và “Tứ nhân bang” (bè lũ bốn tên) do vợ Mao, Giang Thanh và vây cánh giành giựt quyền lực quyết liệt, gây phân hóa trầm trọng trong ĐCS Trung quốc. Để củng cố quyền lực Đặng Tiểu B́nh đă t́m cách ngả theo Mĩ và từng tuyên bố Trung quốc sẽ làm NATO ở phương Đông chống Liên xô, rồi đánh VN đang là đồng minh của Liên xô ở phương Đông. Khi ấy TT Mĩ Carter đă trải thảm đỏ tiếp họ Đặng mặc dầu ông chỉ là Phó Thủ tướng.

C̣n tại VN vào thời ḱ cuối thập niên 50 của Thế kỉ trước phe Lê Duẩn quyết dùng vơ lực để chiếm miền Nam thay v́ “Chung sống ḥa b́nh” với Hoa ḱ như Chrutschew, thủ lănh Liên xô và lănh tụ thế giới CS. Nên Lê Duẩn đă quay đầu về Bắc kinh, ca ngợi Mao là Lenin của phương Đông, đồng thời cô lập Hồ Chí Minh, Vơ Nguyên Giáp và dựng lên vụ án chống “Nhóm xét lại trong đảng”.

Những người làm công tác trong khoa học chính trị, đặc biệt những nhà hoạt động chính trị, cần phải nắm vững sự khác biệt quan trọng này và những mưu đồ quyền lực của các phe phái trong ĐCSVN hiện nay để nhận rơ đâu là h́nh hài thực sự và đâu chỉ là bóng dài trước ánh đèn của sân khấu tuyên truyền.

Một kế hoạch đối ngoại có khi chỉ để phục vụ mục tiêu đoản ḱ trước mắt, nhưng cũng có thể là mục tiêu trung hạn và đài hạn. Tuy nhiên nhiều khi lúc đầu một kế hoạch đối ngoại chỉ tính đoản ḱ, nhưng do những biến động lớn cả trong lẫn ngoài nước làm thay đổi cơ bản tương quan lực lượng, khiến cho mục tiêu đối ngoại đoản ḱ có thể trở thành dài hạn. Lịch sử chính trị cận đại cũng đă từng diễn ra nhiều lần các khả năng này. Sau Thế chiến thứ hai Đức và Nhật đă bắt buộc phải thay đổi chính sách đối ngoại, từ là những tử thù trở thành thân Hoa ḱ. Tiếp đó trước sự đe dọa trực tiếp của Liên xô, các lực lượng dân chủ ở Đức và Nhật đă nắm được đa số chuyển hai nước thành chế độ dân chủ đa nguyên như ở Mĩ và nhiều nước Tây Âu. Nhờ thế các xă hội Hoa ḱ, Đức và Nhật đă có những tương đồng giá trị lớn về hệ thống tư tưởng và cấu trúc xă hội, từ đó các quốc gia này trở thành bạn và đồng minh chiến lược từ 70 năm qua. 30 năm trước đây khi Gorbatschow thay đổi sách lược đối ngoại với Mĩ và Tây Âu, đặc biệt với nhiều nước chư hầu ở Đông Âu qua việc từ bỏ chủ thuyết của Breschnew can thiệp bằng vơ lực vào các nước này. Sau đó khi Liên xô rơi vào khủng hoảng nội bộ trầm trọng, nên nhân dân nhiều nước Đông Âu biết lợi dụng thời cơ, đứng lên đấu tranh tách nhanh ra khỏi khu vực ảnh hưởng của Liên xô và trở thành những nước Dân chủ đa nguyên.

Nhưng cũng có những kế hoạch ngoại giao bề ngoài tưởng như có thay đổi lớn và toàn diện, nhưng thực sự chỉ là mưu kế dương đông đánh tây, ḥa hoăn tạm thời đối với bên ngoài cũng như trong nước. Như hai trùm độc tài Hitler và Stalin đă kí Thỏa hiệp mật Bất can thiệp (1939), nhưng chỉ ít năm sau Hitler đă cho mấy trăm ngàn quân tính xâm chiếm Liên xô.

Lịch sử cận đại VN cũng đă diễn ra một số lần tương tự. Gần cuối Thế chiến thứ hai Nhật chiếm Đông dương của thực dân Pháp, nhưng sau đó thua trận, VN rơi vào khoảng trống chính trị. Nhóm CS của Hồ Chí Minh đă biết lợi dụng t́nh thế tổ chức biểu t́nh mở ra „Cách mạng tháng 8“ để „cướp chính quyền“ cuối tháng 8 đầu tháng 9. 1945. Nhưng chính quyền non trẻ của Hồ Chí Minh phải đối diện với 20 vạn quân của Tưởng Giới Thạch tiến vào Bắc VN để giải giới quân Nhật và các chính đảng không CS đang hoạt động trở lại. Trước t́nh thế lưỡng nan này Hồ Chí Minh đă đưa ra sách lược ngoại giao „Ḥa với Tưởng“ để giệt đối thủ chính trị trong nước bằng các thủ đoạn mua chuộc các tướng Tầu tham nhũng, kể cả biếu nhiều kí vàng sau “tuần lễ quyên vàng“  để các tướng Tầu như Lư Hán, Tiêu văn, Trương Phát Khuê… nhắm mắt làm ngơ cho Hồ Chí Minh thẳng tay đàn áp các chính đảng và chính trị gia không CS.

Tiếp đó trước khi sang Pháp đàm phán để t́m cách ḥa hoăn với Pháp ở Đông dương Hồ Chí Minh đă căn dặn các đồng chí thân cận nhất phải nắm vững sách lược ngoại giao „Dĩ bất biến, ứng vạn biến“ [mọi thay đổi phải phục vụ mục tiêu duy nhất là giữ vững chính quyền cho đảng]. Cho nên trong thời gian Hồ Chí Minh đàm phán ở Pháp các đồng chí của ông đă thẳng tay  đàn áp các chính đảng và sát hại các chính trị gia không CS. Tàn bạo nhất là vụ bắt giam và thủ tiêu nhiều lănh tụ và cán bộ nhiều chính đảng tại phố Ôn Như Hầu ở Hà nội (ngay là phố Nguyễn Gia Thiều) 7.1946.  Từ đó đến nay suốt trên 70 năm những người cầm đầu CSVN qua nhiều thế hệ vẫn ca tụng các thủ đoạn và quỉ kế ḥa với ngoại thù để giệt nội thù „Dĩ bất biến, ứng vạn biến“  là sách lược ngoại giao khôn ngoan, là bửu bối hay đũa thần và được dùng lại mỗi khi gặp t́nh thế ngặt nghèo! [ii]

V́ vậy những nhà hoạt động chính trị dân chủ cần nắm vững thông tin, phân tích sâu sắc và nhận thức rơ ràng để biết ư định thực sự, các ư đồ thầm kín trước những thay đổi sách lược đối ngoại của các phe nhóm trong Bộ chính trị và Trung ương đảng chế độ toàn trị….Có nắm vững được như vậy th́ mới biết rơ thời cơ, triển khai những thuận lợi và ngăn ngừa những khó khăn…

 

Chủ thuyết đối ngoại của Tổng thống Obama ở châu Á-Thái b́nh dương

Sách lược vung tay quá trán của TT Bush (Bush con), chỉ dùng quân sự mở các cuộc chiến tranh ở Irak và Afghanistan đă khiến Mĩ bị sa lầy ở Trung đông, tổn phí hàng vạn sinh mạng và hàng ngàn tỉ Mĩ kim. Khiến cho vị thế siêu cường cả về quân sự lẫn kinh tế của Hoa ḱ chỉ trong ṿng một thập niên bị lung lay.

Trong khi ấy lợi dụng sự sa lầy ở Trung đông, suy thoái kinh tế trầm trọng và mất uy tín trên thế giới của Hoa ḱ, Bắc kinh đă vươn lên rất nhanh trở thành cường quốc kinh tế thứ hai chỉ sau Mĩ. Hàng hóa Trung quốc tràn ngập thị trường Mĩ và thế giới, đồng thời Mĩ c̣n trở thành con nợ lớn của Trung quốc! Nhóm cầm đầu Bắc kinh không thỏa măn mà c̣n nuôi mộng bá quyền mở rộng ảnh hưởng trên toàn thế giới, đặc biệt ở Đông á, Đông nam á và Á châu, bằng các sức mạnh mềm kinh tế, tài chánh, điệp viên và bằng cả quân sự, như tăng cường không quân và hải quân biến các đảo ở biển Đông thành cái ao của Trung quốc. Chính sách này đe dọa không chỉ trước mắt mà c̣n dài hạn cho vai tṛ siêu cường của Mĩ và các đồng minh của Mĩ ở châu Á.

Các nhà lập chiến lược đối ngoại và an ninh của chính phủ Mĩ thời Obama đă nh́n thấy rơ các nguy cơ cực ḱ nguy hiểm đe dọa quyền lợi sinh tử trước mắt cho Mĩ. Cho nên sau khi rút quân khỏi các chiến trường Trung đông. Từ đầu thập niên thứ hai của Thế kỉ này TT Obama và cựu ngoại trưởng bà Clinton đă đưa ra học thuyết „Quay trục sang châu Á-Thái b́nh dương“.

Do vị trí địa lí chiến lược đặc biệt nên VN với bờ biển dài 3000 cây số, hai quần đảo Hoàng sa và Trường gia nằm trực diện và không xa trên biển Đông dọc theo bờ biển của VN đang bị Bắc kinh chiếm đóng biến thành các căn cứ quân sự đe dọa trực tiếp đường hàng hải quốc tế rất quan trọng. Nên trong sách lược mới „Quay trục sang châu Á-Thái b́nh dương” của Hoa ḱ VN trở thành một trọng điểm chiến lược.

Trung quốc với trên 1.300 triệu dân, theo chế độ CS và lại nuôi tham vọng bành trướng với khẩu hiệu „Thực hiện giấc mơ vĩ đại của Trung quốc“ do chính Tập Cận B́nh đề ra. Điều này giống như Liên xô sau Thế chiến thứ hai và c̣n nguy hiểm hơn Liên xô cũ v́ Trung quốc có dân số đông nhất thế giới. V́ vậy Obama muốn thực hiện sách lược bao vây và ngăn đe Trung quốc như chủ thuyết Containment policy của TT Mĩ Truman, bao vây và ngăn đe Liên xô sau Thế chiến thứ 2. Điểm mấu chốt trong sách lược „Quay trục sang châu Á-Thái b́nh dương“ là Hoa ḱ không làm thay những ǵ các nước châu Á có thể tự làm được. Hoa ḱ chỉ giữ vai tṛ chiến lược là phối hợp, ủng hộ chính trị, kinh tế, quân sự và dùng cái dù nguyên tử để bảo vệ các đồng minh và các nước thân hữu ngăn chặn những chủ trương phiêu lưu của Bắc kinh. [iii]

 

V́ sao lúc này Nguyễn Phú Trọng phải đề ra sách lược “ḥa với Mĩ”

để cứu phe bảo thủ giáo điều ?

Muốn hiểu lí do này cần nắm vững các biến chuyển chính của chế độ toàn trị từ sau 1975. Từ khi nạn đói khủng khiếp kéo dài, lại phải đương đầu cuộc chiến ở phía Bắc và sa lầy ở Kambodscha, tiếp đến sự tan dă của Liên xô, chế độ toàn trị của CSVN rơi vào hoàn cảnh cực ḱ hiểm nghèo như sợi chỉ treo ngàn cân. V́ thế để cứu đảng nên từ cuối thập niên 80 họ bề ngoài phải đưa ra chiêu bài “đổi mới”, nhưng vẫn giữ đất đai là tài sản của nhà nước, đồng thời lại vội vàng đưa ra chủ trương Kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó các Doanh nghiệp nhà nước nắm vai tṛ chủ đạo. Với mục tiêu là sử dụng khu vực Kinh tế nhà nước làm phương tiện kiểm soát toàn bộ nền kinh tế tài chánh và qua đó chỉ huy và kiểm soát tất cả các lănh vực đời sống của nhân dân và nhờ thế vẫn giữ được độc quyền cho đảng. Nghĩa là đảng vẫn nắm độc quyền phần chính các sinh hoạt kinh tế-tài chính. Các Doanh nghiệp nhà nước không chỉ được ưu đăi tiền bạc của nhà nước, đất đai, nhà cửa mà c̣n giành độc quyền sử dụng các công tŕnh ODA với nhiều tỉ Mĩ kim viện trợ và vay với lăi suất rất thấp của các nước ngoài. Các cán bộ có quyền lực, tuy không có khả năng chuyên môn, được cất nhắc vào các ban điều hành và giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước và được hưởng lương bổng cao cùng các đặc quyền đặc lợi.[iv]

Dưới chế độ độc đảng lại không có cơ chế kiểm soát độc lập, nên không bao lâu các tổng công ti của Doanh nghiệp nhà nước dưới chế độ toàn trị đă trở thành ổ nuôi tham nhũng cho các cán bộ cho chức quyền từ trung ương tới địa phương. Dưới nhiệm ḱ thứ hai làm Tổng bí thư của Nông Đức Mạnh nhiều Ban Trung ương của đảng đă bị giải tán, trong đó có cả Ban Kinh tế trung ương, giao cho Chính phủ. Đúng vào lúc này Nguyễn Tấn Dũng trở thành Thủ tướng (2006) và thực hiện chủ trương mở rộng các Tổng công ti thành các Tập đoàn kinh tế nhà nước và hô hoán sẽ biến các Tập đoàn kinh tế thành những “quả đấm thép” cho chế độ toàn trị!

Nhưng hiện nay chỉ trong ṿng gần một thập niên, thay v́ là những quả đấm thép bảo vệ chế độ toàn trị, các Tập đoàn kinh tế nhà nước trở thành quả đấm thép của riêng Nguyễn Tấn Dũng và các bộ trong chính phủ, cũng như các cơ quan nắm kinh tế, tài chánh ở các thành phố và tỉnh trong toàn quốc.  Các cán bộ có chức quyền đă lợi dụng độc quyền để lộng quyền tham nhũng, làm giầu bất chính rất nhanh và rất lớn. Điển h́nh như các vụ Vinashin, Vinalines, PMU 18…. làm thất thoát và phí phạm tài sản của nhà nước hàng trăm ngàn tỉ đồng. Các đại quan đỏ từ Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh……đă lợi dụng quyền lực thu vén cho bản thân, gia đ́nh và vây cánh. V́ thế một số người khi về hưu sống trong những biệt thự nội thất trang trí nguy nga như thời vua chúa. [v]

Hiện nay hệ thống của bọn quan tham nhũng từ trung ương tới địa phương đă kết nối với nhau thành những nhóm lợi ích, đang dùng sức mạnh của đồng tiền và quyền lực thành những quả đấm thép đánh phá ngay trong nội bộ đảng, những ai không theo vây cánh hay chống lại họ. Chính Nguyễn Phú Trọng cũng đă phải chẩy nước mắt mấy lần!

Trước và trong khi đi Hoa ḱ ông Trọng đă để cho ban Tuyên giáo dưới quyền ủy viên Bộ chính trị Đinh Thế Huynh –ngôi sao chính trị lớn- mở mặt trận tuyên truyền hạch tội các Nhóm lợi ích.  Ủy viên Trung ương đảng kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương Vũ Ngọc Hoàng đă viết liên tiếp nhiều bài tố cáo nghiêm khắc tư duy ích kỉ “lợi ích nhóm” của các “nhóm lợi ích” đang lộng hành ḅn rút tài sản quốc gia và phá hoại đảng. Các bài này đă được các tờ điện tử CS, Tạp chí CS, Tuổi trẻ và nhiều cơ quan báo chí khác phổ biến rộng răi. Tuy không trực tiếp nêu tên Nguyễn Tấn Dũng, nhưng lời chỉ trích của ông lại chĩa chính vào người cầm đầu chính phủ …

“Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều hơn. Đồng tiền cộng với quyền lực tạo thành sức mạnh khống chế, lũng đoạn tổ chức và xă hội. Nhận thức sự quan trọng của thông tin, “nhóm lợi ích” c̣n móc nối, “kết nạp”, kết hợp với một số nhóm truyền thông không lành mạnh để tác động chi phối dư luận theo hướng có lợi cho “nhóm lợi ích” và xuyên tạc vu cáo những người, những doanh nghiệp không cùng nhóm để tranh quyền lực và lợi ích. “Lợi ích nhóm” sẽ kéo theo và song hành với tham vọng quyền lực cùng với tham vọng tiền bạc.”[vi]

Đoạn trên đây Vũ Ngọc Hoàng đă ám chỉ dư luận cho là Blog Chân dung quyền lực do cánh Nguyễn Tấn Dũng đứng đằng sau, trước và trong Hội nghị trung ương 10 (1.15) đă đăng hàng loạt bài bôi xấu Nguyễn Phú Trọng và nhiều ủy viên Bộ chính trị,  v́ thế đă gây tác động làm điêu đứng và tê liệt cho phe Nguyễn Phú Trọng tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong Hội nghị trung ương 10. Trong khi Nguyễn Tấn Dũng về đầu th́ Nguyễn Phú Trọng lẹt đẹt gần đội sổ! 

Theo Vũ Ngọc Hoàng, cách làm ăn và mưu đồ của các Nhóm lợi ích trong đảng hiện nay chính là “CNTB thân hữu c̣n có các cách gọi khác nhau, là “CNTB lợi ích”, “CNTB bè phái”, “CNTB bè cánh”, “CNTB lũng đoạn”.  Từ đó Vũ Ngọc Hoàng đă kết án là hoạt động của các “nhóm lợi ích” nhất định sẽ dẫn tới làm „chệch hướng khỏi mục tiêu xă hội chủ nghĩa chân chính”! [vii]

Mặc dầu sự h́nh thành và ngày càng lộng quyền của các nhóm lợi ích ngay trong đảng đă được Nguyễn Phú Trọng nh́n nhận và tố cáo công khai  trong nhiều Hội nghị trung ương từ khi lên làm Tổng bí thư đầu 2011. Nhưng ông Trọng đă tránh né không dám nói tới nguyên nhân dẫn tới t́nh trạng này. Là người cực ḱ bảo thủ giáo điều, dù không biết thế kỉ này có đưa đất nước tiến vào XHCS hay không, nhưng cả trong Cương lĩnh chính trị 2011 và Hiến pháp 2013 ông vẫn ngang ngạnh giữ nguyên Điều 4 giành độc quyền cho ĐCS, giữ nguyên “đất đai là thuộc công hữu” và duy tŕ hệ thống Kinh tế nhà nước. Nghĩa là ông Trọng không dám nh́n thẳng vào sự thật: Sự tham nhũng và thoái hóa đạo đức của  cán bộ và sự bùng nổ của các „Nhóm lợi ích“ là do độc quyền của đảng!

 

Không những thế, Nguyễn Phú Trọng c̣n tăng cường gắn bó với Bắc kinh, từng tuyên bố “t́nh h́nh biển Đông không có ǵ mới”, mặc dù Bắc kinh đă chiếm đóng các đảo của VN và đang biến biển Đông thành cái hồ của Trung quốc. Ông Trọng c̣n mở rộng hợp tác chiến lược với Trung quốc kể cả quốc pḥng và an ninh, cũng như chỉ đàm phán song phương với Trung quốc và chống lại quốc tế hóa tranh chấp biển Đông. Thanh niên, nhân sĩ biểu t́nh chống Bắc kinh bành trướng bị đàn áp.  Trí thức, chuyên viên và đảng viên tiến bộ gởi kiến nghị cảnh báo các chính sách sai lầm trong đối nội và chủ trương phiêu lưu với Trung quốc th́ bị Nguyễn Phú Trọng kết tội là “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức“.

Chính v́ các lí do nêu trên, nên trong suốt trên 4 năm làm Tổng bí thư, tất cả các kế hoạch chỉnh đảng, thanh lọc hàng ngũ và chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đều thất bại. Nguyễn Tấn Dũng –với bí danh “đồng chí X” do Trương Tấn Sang đặt cho- không bị cách chức. Ngược lại, vây cánh của ông ta trong Trung ương đảng và cả trong Quốc hội ngày càng lấn áp phe bảo thủ đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí các quyết định nhân sự quan trọng trong Bộ chính trị của phe Nguyễn Phú Trọng bị phe các nhóm lợi ích đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng đánh thảm bại nhiều lần.[viii]

Quyền-tiền đă trở thành sức mạnh áp đảo và thay thế ư thức hệ Marx-Lenin ngay trong Trung ương đảng. Sự thất bại nhiều lần và kéo dài của Nguyễn Phú Trọng đă làm cho ông ta mất uy tín ngay trong đảng và trong nhân dân và c̣n dẫn tới hoang mang, phân hóa ngay trong nội bộ của phe bảo thủ giáo điều.  Sự thất bại mới đây nhất đă diễn ngay trong Hội nghị trung ương 10 (đầu tháng 1.15). Mặc dù đă phải hoăn đi hoăn lại nhiều tháng, nhưng kết quả bỏ phiếu trong Trung ương đảng th́ Nguyễn Tấn Dũng vẫn dẫn đầu c̣n Nguyễn Phú Trọng và vây cánh cứ lẹt đẹt về hậu.

Hiện nay sự tung hoành công khai của phe lợi ích nhóm đă trở thành t́nh trạng “một quốc gia trong một quốc gia” ở ngay trong đảng. Họ sẵn sàng ăn miếng trả miếng với phe bảo thủ, điển h́nh như trong khi phe bảo thủ thất bại trong việc hạ Nguyễn Tấn Dũng th́ phe của ông ta đánh quật lại làm hoang mang và tê liệt phe Nguyễn Phú Trọng. Sự tàn bạo cùng tận giữa các “đồng chí” với nhau đến nỗi khai thác cả cái chết của ủy viên Trung ương đảng kiêm Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh và cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng trong Ban chỉ đạo trung ương pḥng chống tham nhũng giữa lúc Hội nghị trung ương 10 họp đầu 1.15![ix]

***

Phe Nguyễn Phú Trọng đă thấy rơ nỗi nguy hiểm là có thế mất tất cả trong Đại hội 12 chỉ c̣n vài tháng.  V́ thế sau Hội nghị trung ương 10 phe Nguyễn Phú Trọng đă phải ra  tay triển khai một sách lược mới cả trong đảng lẫn đối ngoại, với mục tiêu là chặn lại ảnh hưởng của phe Nguyễn Tấn Dũng, rửa lại bộ mặt dơ dáy trước nhân dân và quốc tế, cải thiện uy tín đang đi xuống; từ đó t́m cách tái tập hợp lực lượng của phe bảo thủ giáo điều mong giành lại quyền chủ động đang bị mất về phe nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12 vào đầu 2016.

V́ thế tại Hội nghị trung ương 11 (đầu tháng 5.15), để thỏa măn những yêu sách của ngay trong phe cánh ḿnh, đặc biệt nhiều tướng lănh trong quân đội, Nguyễn Phú Trọng đă phải chiều họ, đưa Dự án xây dựng sân bay Long thành trên 18 tỉ USD vào chương tŕnh làm việc của Hội nghị này, bất kể tới t́nh trạng nợ công đang gia tăng tới mức báo động.[x] Nếu không làm thế th́ không thể cột quân đội hậu thuẫn cho phe ḿnh.

Đối với nội bộ đảng, tại Hội nghị trung ương 11 phe Nguyễn Phú Trọng đặt ra những tiêu chuẩn rất cao trong việc chọn người vào Bộ chính trị và Ban bí thư của Đại hội 12 nhằm chĩa mũi dùi tấn công vào phe nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng, dù ông Trọng thừa biết là các tiêu chuẩn này ngay cả các thân tín của ông cũng chẳng có người nào hội đủ:

“Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật tiêu biểu của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ư chí chiến đấu, năng lực lănh đạo quản lư, có tầm nh́n và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có tŕnh độ hiểu biết sâu sắc về lư luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài; đă tham gia Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.

Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê b́nh; để xảy ra t́nh trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị; không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, tŕ trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; ư thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức; kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải tŕnh rơ được nguồn gốc; bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.” [xi]

Các tiêu chuẩn vào Bộ chính trị và Trung ương đảng trong Đại hội 12 tới trên đây không có ǵ mới, chỉ lập lại các Đại hội trước. Nó chỉ là con hổ giấy không thể hù dọa bọn tham quan mọc lên như rươi thuộc phe các nhóm lợi ích ở trong đảng. Có chăng chỉ là để ru ngủ đảng viên nhẹ dạ và tạo ra một dư luận hồ hổi mới giả tạo để đánh lừa nhân dân!

Sau đó Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ chính trị kiêm Trưởng ban Tổ chức trung ương –cơ quan phụ trách tuyển chọn nhân sự ở cấp cao- vây cánh của ông Trọng, đă thay đổi hàng loạt nhiều ủy viên Trung ương đảng là Bí thư tỉnh ủy và đứng đầu các ban trung ương. Mục đích là đưa vây cánh vào để chặt bớt ảnh hưởng của phe Nguyễn Tấn Dũng trong Trung ương đảng. Song song với việc chặt vây cánh các đối thủ ở trung ương, Nguyễn Phú Trọng c̣n để báo chí lề đảng đăng loạt bài của Vũ Ngọc Hoàng, người thứ hai trong Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh trực diện bằng cách tố sát ván để làm mất uy tín phe các „nhóm lợi ích“ của ông Dũng, như đă tŕnh bầy trên đây.

 

Mũi tấn công thứ ba và cũng là trọng tâm để phá phe Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời thuyết phục các đảng viên và vỗ về nhân dân nằm trên mặt trận đối ngoại. Trong đó phải vận động để TT Obama mời Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa ḱ. Chỉ khi nào Nguyễn Phú Trọng thân hành sang Mĩ th́ mới mong giải tỏa được dư luận vô cùng bất lợi cả trong đảng lẫm ngoài xă hội từ khi phe bảo thủ giáo điều cúi đầu trước nhóm cầm đầu Bắc kinh tại Thành đô đầu tháng 9.1990.

Tuy việc đi Hoa ḱ rất gian nan, nhưng Nguyễn Phú Trọng không thể thoái thác. V́ chính thái độ cúi đầu của ông trong thời gian làm Tổng bí thư đă cổ vũ Bắc kinh càng lấn tới, từ chiếm một số đảo của VN tới công khai khoanh biển Đông thành 9 đoạn rồi hô hoán bảo là thuộc lănh hải của Trung quốc. Không những thế, sau khi biết Nguyễn Phú Trọng không dám chống việc các tầu hải giám Trung quốc vào ngay trong lănh hải VN ngăn cản và phá hoại việc VN thăm dó và khai thác dầu khí vài năm trước, nên Bắc kinh đă được đằng chân lân đằng đầu. Giữa năm 2014 họ lại một mặt đưa giàn khoan khủng HD 918 ngay trên lănh hải của VN, mặt khác mở rộng và xây dựng các pháo đài, phi trường trên các đảo xâm chiếm thành các căn cứ quân sự , “hàng không mẫu hạm không bao giờ ch́m” để kiểm soát đường hàng hải quốc tế quan trọng, đồng thời uy hiếp an ninh VN. Các chính sách bành trướng của bá quyền Bắc kinh đă phơi bày những lời tuyên bố “T́nh h́nh biển Đông không có ǵ mới” của Nguyễn Phú Trọng; hay của Thứ trưởng quốc pḥng Nguyễn Chí Vịnh “Một thực tế hiển nhiên là Trung quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam“ và c̣n long trọng hứa ngăn cấm nhân dân VN không được biểu t́nh chống Bắc kinh xâm lấn: „Kiên quyết xử lư vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn. Hoặc thái dộ của bộ trưởng Quốc pḥng Phùng Quang Thanh lo sợ nhân dân VN ngày càng ác cảm với Bắc kinh „cảnh báo xu thế “bài” [xii] Trung quốc. Các chủ trương cúi đầu trước Bắc kinh xuyên qua những lời tuyên bố này nay đă bị thực tế chứng minh là  hoàn toàn thiển cận, ngờ ngệch và vô trách nhiệm.  Nó minh chứng rơ ràng là chủ trương thần phục Bắc kinh của Nguyễn Phú Trọng đă phá sản toàn bộ!

 

Không chỉ đứng trước nguy cơ bị phe các nhóm lợi ích đang t́m cách hất cẳng trong Đại hội 12 sắp tới, Nguyễn Phú Trọng và phe bảo thủ cũng bị mất uy tín rất lớn với các đảng viên tiến bộ, lo sợ trước phong trào “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” ngày càng mạnh trong hàng ngũ đảng viên. Trong khi ấy các phong trào dân sự đang có nhiều khí thế của nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt với thanh niên và các chuyên viên, trí thức đứng lên đấu tranh; từ các kiến nghị đ̣i thay đổi nội trị và ngoại giao, tới những cuộc biểu t́nh chống bành trướng của Bắc kinh, chống công an đàn áp bạo hành nhân dân, tố cáo các quan đỏ tham nhũng, ủng hộ các cuộc xuống đường và thắp nến đ̣i lại đất đai của nông dân và tín đồ các tôn giáo. Nhiều đảng viên tiến bộ và quí tự trọng đă trả lại thẻ đảng, rút ra khỏi các tổ chức tay sai của đảng, gởi kiến nghị đ̣i thay đổi toàn diện cả chính trị và tham gia tích cực các cuộc vận động dân sinh và dân quyền.

Các cuộc vận động dân chủ và nhân quyền bằng phương pháp phi bạo lực của nhân dân VN đă được Hoa ḱ, EU và nhiều nước dân chủ nhiệt t́nh ủng hộ. Chính v́ thế tiếng nói và thông tin của các Blog điện tử độc lập đă nhiều lúc áp đảo được toàn hệ thống báo chí với trên 800 () báo, đài và cả hàng chục ngàn kí giả và vận động viên của bộ máy tuyên truyền khổng lồ của chế độ toàn trị.

Chính đứng trước các áp lực ngày càng mạnh cả trong đảng lẫn ngoài xă hội, phe giáo điều bảo thủ đă thấy, nếu không có thay đổi - dù chỉ là tạm thời hay bề ngoài- từ nội trị lẫn ngoại giao th́ họ không thể trụ lại được trong Đại hội 12.

 

Đồng sang dị mộng và mượn gió bẻ măng

Phải thấy rơ hoàn cảnh gian nan hiện nay của phe bảo thủ giáo điều từ trong đảng tới nhân dân và với người „Bạn“ lớn Bắc kinh, mới có thể hiểu được động cơ và ư đồ của sự thay đổi thái độ và đi đến thay đổi sách lược hiện nay của Nguyễn Phú Trọng. Theo lời của Nguyễn Phú Trọng th́ chính phủ Mĩ đă mời ông từ 2012 (nói với cử tri Hà nội). Nhưng khi ấy do thái độ cao ngạo CS và tự tin nên ông Trọng trong tư cách tân Tổng bí thư đă gởi trọn niềm tin vào Bắc kinh và nghĩ ḿnh sẽ thành công trong kế hoạch chỉnh đảng để đưa VN tiến nhanh tiến mạnh lên XHCN….nên đă khước từ lời mời của Hoa ḱ.  Nhưng chỉ vài năm sau, mặc dù TT Obama chỉ dùng nghi lễ b́nh thường so với các nghi lễ rất trịnh trọng của Tập Cận B́nh giành cho ông vài tháng trước, nhưng ông Trọng vẫn phải thân hành sang Washington. Ông Trọng đă phải chịu tạm gác thái độ thách lối kiêu  hănh là “Ḿnh phải như thế nào th́ người ta mới mời chứ” để bằng ḷng âm thầm chấp nhận ”Ḿnh phải nguy khốn như thế nào th́ mới phải đi cầu khẩn đế quốc chứ!” Đắng cay ngậm quả bù ḥn để từ người cầm cờ “chống tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và cảnh giác trước các “diễn biến ḥa b́nh” nay phải thân hành bắt tay với „đại tư bản“ và „đế quốc“ để âm mưu tái thực hiện câu thần chú “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

 

Trong t́nh thế “tứ bề thụ địch” như vậy th́ họ phải t́m cách thoát hiểm.  V́ vậy sau khi Tập Cận B́nh từ chối dứt khóa lời khẩn khoản của Nguyễn Phú Trọng xin gặp để giải quyết trong vụ dàn khoan HD 981 th́ một kế hoạch đối ngoại t́m cách thoát hiểm đă được triển khai với đối tượng tranh thủ là Hoa ḱ. Kế hoạch này theo hướng dương đông kích tây, hư hư thực thực, mục tiêu ưu tiên trước mắt là làm sao trụ lại cho phe bảo thủ giáo điều tại Đại hội 12 đầu 2016, phá kế hoạch t́m cách đánh sụp của các nhóm lợi ích. Trong đó phải làm sao dựng được các ấn tượng nổi bật để tạo dư luận cả trong đảng lẫn nhân dân có cảm tưởng là họ c̣n nắm được chủ động, được sự ủng hộ của siêu cường Hoa ḱ, mà không phải thiệt tḥi ǵ,  thể chế toàn trị vẫn giữ được.

V́ thế ngay từ hè 2014 một số phái đoàn cao cấp làm tiền trạm, như ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy Hà nội Phạm Quang Nghị (7.14)  và ủy viên Bộ chính trị kiêm bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (3.15) đă được lần lượt được phái sang Mĩ vận động trực tiếp với chính phủ Obama, chính giới trong lưỡng viện Hoa ḱ và dư luận Mĩ cho chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng trước đó ông Trọng đă sang Bắc kinh gặp Tập Cận B́nh để t́m cách trấn an và đồng  thời tạo thế tốt để đàm phán với Obama. [xiii]

Nhân dịp kỉ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Việt-Mĩ Nguyễn Phú Trọng kéo theo một phái đoàn cao cấp đă chính thức thăm Hoa ḱ từ 6-10.7.2015. Ngày 7.7 ông Trọng đă hội đàm khoảng hơn một giờ với Obama tại pḥng bầu dục ṭa Bạch ốc…Các vấn đề chính hai bên đă đưa ra bàn là: 1. Việc VN xin gia nhập TPP (Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái b́nh dương) và quan hệ kinh tế-đầu tư, giáo dục giữa hai nước. 2. T́nh h́nh vi phạm nhân quyền ở VN. 3. Yêu cầu Hoa ḱ băi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. 4. T́nh h́nh biển Đông.

Việc xin gia nhập TPP, Obama vẫn giữ lập trường là chế độ toàn trị VN phải cải thiện luật lao động theo hướng để người lao động VN được quyền thành lập các nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi chính đáng. Chế độ toàn trị phải chấm dứt chủ trương bất b́nh đẳng trong các hoạt động kinh tế bằng cách chấm dứt việc giành ưu đăi cho các Doanh nghiệp nhà nước. Trong dịp này Nguyễn Phú Trọng chỉ khẩn khoản lên tiếng yêu cầu Hoa ḱ thông cảm, khoan nhượng và công nhận nền Kinh tế thị trường định hướngXHCN ở VN là Kinh tế thị trường. Cuối cùng, dù đă được đưa ra ở cấp cao nhất, nhưng chủ đề quan trọng này vẫn không đạt được kết quả cụ thể nào. Trong “Tuyên bố về tầm nh́n chung VN-Hoa ḱ” công bố ngày 7.7 các đ̣i hỏi của phía Mĩ đối với chế độ toàn trị lại được ghi rất rơ, dù dưới ngôn ngữ ngoại giao:

„Việt Nam và Hoa Kỳ mong đợi phối hợp chặt chẽ với các bên tham gia đàm phán khác để hoàn tất sớm nhất có thể Hiệp định Đối tác xuyên Thái B́nh Dương (TPP) toàn diện và tiến hành những cải cách thấy có thể cần thiết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao của Hiệp định TPP, kể cả khi cần thiết đối với các cam kết liên quan tới Tuyên bố của ILO năm 1998 về Nguyên tắc cơ bản và Quyền tại nơi làm việc.“ [xiv]

Về chủ đề vi phạm nhân quyền ở VN: Trước khi tiếp ông Trọng TT Obama đă gặp riêng nhà báo Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, người đấu tranh dân chủ từng bị chế độ toàn trị cầm tù nhiều năm ở VN và do can thiệp của chính quyền Hoa ḱ nên đang sinh sống và hoạt động tại Mĩ.[xv] Việc Obama gặp riêng nhân vật đối lập trước khi tiếp Nguyễn Phú Trọng đă như cái tát tai với Tổng bí thư chế độ toàn trị. Nhưng trong cuộc hội đàm với Obama ông Trọng vẫn phủ nhận t́nh trạng chà đạp nhân quyền ở VN. Trong cuộc họp báo tại ṭa Bạch ốc Nguyễn Phú Trọng vẫn ngụy biện và ngoan cố cho rằng, chế độ toàn trị „chỉ xử lí v́ họ vi phạm pháp luật“, xác  nhận “nhận thức hai bên c̣n khác nhau” và kêu gọi Mĩ , “những khác biệt không nên cản trở hợp tác”!

Tuy nhiên trong Thông cáo chung Việt-Mĩ “Tuyên bố về tầm nh́n chung VN-Hoa ḱ” chủ đề t́nh h́nh nhân quyền ở VN đă chiếm một phần rất quan trọng và nêu ra những điểm rất rơ đ̣i hỏi chế độ toàn trị ở VN phải tôn trọng. Từ những điều tổng quát về nhân quyền với mọi công dân, c̣n nhấn mạnh tới cả “bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới, chủng tộc, tôn giáo” tức là chế độ toàn trị phải tôn trọng tự do thành lập và hoạt động của các tổ chức dân sự. Ngoài ra c̣n nhấn mạnh tới đ̣i hỏi chế độ toàn trị phải thực sự tôn trọng và thực hiện triệt để các Công ước Quốc tế về Nhân quyền, như Công ước về chống Tra tấn:

„Hai nước hứa hẹn tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và ủng hộ việc duy tŕ đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng về quyền con người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp khác biệt.

Hai nước khuyến khích sự hợp tác hơn nữa nhằm bảo đảm rằng mọi người, bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới, chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng giới tính, bao gồm cả người tàn tật, được hưởng đầy đủ các quyền con người.

Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực hiện nay của Việt Nam hài ḥa hóa luật với Hiến pháp năm 2013 và các cam kết quốc tế mà Việt Nam thực hiện nhằm phát triển toàn diện đất nước, kể cả trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản.

Hoa Kỳ hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn Công ước về chống Tra tấn và các H́nh thức Đối xử hoặc Trừng phạt Tàn bạo, Vô nhân đạo hoặc Hạ nhục Con người và Công ước về Quyền của Người Khuyết tật, và hai nước mong muốn thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực này.“ [xvi]

Ngoài ra, trước khi gặp Nguyễn Phú Trọng, Thượng nghị sĩ McCain, Chủ tịch Ủy ban Quốc pḥng Thượng viện Hoa ḱ, cũng đă ra thông cáo và nhấn mạnh đặc biệt về nhân quyền ở VN, nhưng báo chí chế độ toàn trị đă không dám phổ biến:

"Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ xă hội dân sự ở Việt Nam, bao gồm việc ủng hộ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và quyền của người lao động, như một phần của mối quan hệ giữa hai nước. Chính quyền Việt Nam gần đây đă tiến một bước khiêm tốn nhưng đáng cổ vũ trong việc cải thiện t́nh h́nh nhân quyền, và Hoa Kỳ phải tiếp tục hỗ trợ tất cả các công dân Việt Nam - những người t́m cách xây dựng bằng những phương thức ḥa b́nh một quốc gia giàu và mạnh, tôn trọng quyền con người và pháp trị..." [xvii]

Nếu trong „Tuyên bố về Tầm nh́n chung Việt Nam - Hoa Kỳ“ đă dành một phần rất dài nói về chủ đề nhân quyền ở VN th́ việc Hà nội yêu cầu Mĩ sớm hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương lại chỉ ghi rất vắn tắt trong một câu: 

Việt Nam và Hoa Kỳ tái khẳng định tiếp tục hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc pḥng và an ninh, như đă được đề cập trong Tuyên bố Tầm nh́n chung về Quan hệ Quốc pḥng Việt Nam - Hoa Kỳ.“[xviii]

V́ thế có thể hiểu là, việc hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN tùy thuộc chính liệu chế độ toàn trị có chấm dứt đàn áp nhân quyền hay không. V́ ở Hoa ḱ hành pháp không thể qua mặt lập pháp. Lưỡng viện và dư luận Hoa ḱ không thể làm ngơ việc dùng súng đạn, thiết giáp Mĩ bắn giết những người đấu tranh dân chủ theo tinh thần bất bạo động ở VN.

Một điểm duy nhất có sự đồng thuận của hai bên là t́nh h́nh biển Đông. TT Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đă xác nhận t́nh h́nh biển Đông đang căng thẳng đến mức độ nguy hiểm. Tuy không nêu tên trực tiếp Trung quốc, nhưng cả hai bên đă yêu cầu nhà cầm quyền Bắc kinh phải xuống thang, nh́n nhận những nguyên tắc về luật biển quốc tế, tôn trọng đường hàng hải quốc tế và phải thảo luận với các nước trong khu vực và các quốc gia có quyền lợi thiết thực để đảm bảo ḥa b́nh trên biển Đông. Việc này xác nhận là, việc gởi gấm “niềm tin” vào Bắc kinh từ Nguyễn Phú Trọng tới Nguyễn Tấn Dũng trong những năm qua hoàn toàn là không tưởng, cũng  như phải nh́n nhận chủ trương chỉ muốn đàm phán song phương với Bắc kinh và bác bỏ quốc tế hóa tranh chấp biển Đông của nhóm cầm đầu CSVN từ bao năm qua đă thất bại và phá sản!:

„Hai nước bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông làm gia tăng căng thẳng, xói ṃn ḷng tin và đe dọa làm phương hại đến ḥa b́nh, an ninh và ổn định.

Hai nước nhấn mạnh sự cần thiết đề cao các quyền tự do hàng hải và hàng không được quốc tế công nhận; thương mại hợp pháp không hạn chế, an ninh và an toàn hàng hải; kiềm chế những hành động làm gia tăng căng thẳng; bảo đảm tất cả các hành động và hoạt động phải phù hợp với luật pháp quốc tế; phản đối việc ép buộc, hăm dọa, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Hai nước ủng hộ giải quyết ḥa b́nh các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, kể cả như đă được thể hiện trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển ngày 10-12-1982 (UNCLOS), và thừa nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ toàn bộ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).“[xix]

 

Nói tóm lại, ngoài vấn đề biển Đông, quan điểm giữa Obama và Nguyễn Phú Trọng rất khác biệt trên những điểm chính. Đặc biệt những vấn đề này lại liên quan trực tiếp chính trị, kinh tế của VN hiện nay và tương lai. Nguyễn Phú Trọng muốn sang Mĩ ngủ chung giường với Obama, nhưng rơ ràng là đồng sàng dị mộng!

Nguyễn Phú Trọng cố t́nh lấp liếm những thất bại trong việc thuyết phục Obama trong các vấn đề quan trọng trên. Nhưng ông đă t́m cách đề cao việc tiếp người cầm đầu ĐCSVN của TT Obama là sự ”tôn trọng thể chế chính trị“, tức là „thừa nhận vai tṛ lănh đạo của ĐCSVN.“[xx]  Nguyễn Phú Trọng và phe bảo thủ giáo điều cố t́nh thổi phồng điều này trước dư luận là chính họ mới những người đang ra tay bảo vệ cho chế độ toàn trị, chứ không phải Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm lợi ích. Từ nay tới Đại hội 12 họ sẽ c̣n đề cao mạnh mẽ „thắng lợi“ này theo ư đồ mượn gió bẻ măng để áp đảo tinh thần, chia rẽ nội bộ để cắt vây cánh của phe nhóm lợi ích đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng.

Nhưng nếu b́nh tâm và nghiêm túc cân nhắc th́ đây chỉ là lí luận vơ vào, nói lấy được v́ nhiều lẽ. Về mặt công pháp quốc tế, khi các nước lập quan hệ ngoại giao với nhau là mặc nhiên nh́n nhận thể chế chính trị HIỆN TẠI của hai bên. Về thực tế, VN và Hoa ḱ thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau từ 20 năm. Các TT Mĩ Clinton và Bush đă thăm chính thức VN và đă từng gặp các Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh,  các Chủ tịch nước Nguyễn Minh TriếtT, Trương Tấn Sang và các Thủ tướng Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng cũng đă tới Mĩ. Những sự kiện này cho thấy không phải qua chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng th́ Mĩ mới nh́n nhận chế độ chính trị hiện hành ở VN, mà đă từ 20 năm.

V́ vậy, việc cố t́nh thổi phồng trên đây của Nguyễn Phú Trọng và báo chí lề đảng chỉ mới là nửa sự thật. Nửa sự thật kia họ không dám nói tới, đó là khi hai bên đặt quan hệ toàn diện trên mọi mặt th́ mỗi bên đều có quyền đặt liên hệ dân sự với công dân và các đoàn thể của nước liên hệ. Trong tương quan hai chiều và đa diện này th́ chế độ chính trị-kinh tế nào có sức thuyết phục cao hơn, mạnh hơn, được nhân dân nước liên hệ yêu mến, tin tưởng th́ sớm muộn sẽ dẫn tới thay đổi thể chế chính trị. Dù chế độ toàn trị có hù dọa „tự diễn biến, tự chuyển hóa“. Đây là sự thực và qui luật của chính trị từ cổ chí kim, từ đông sang tây, rơ ràng nhất là những chuyển hóa chế độ chính trị một cách ḥa b́nh từ toàn trị sang Dân chủ đa nguyên ở các nước Đông Âu hơn hai thập niên trước đây!

Suốt thời gian trước-trong và sau chuyến đi Mĩ các h́nh ảnh và tường thuật đă tràn ngập báo chí của chế độ. Các bài nói xấu Hoa ḱ không c̣n, chỉ thấy những h́nh ảnh và những bài tường thuật các cuộc gặp Nguyễn Phú Trọng với Obama, đại diện lưỡng viện, các doanh nhân Hoa ḱ, các học viện nghiên cứu….Lúc đầu tờ điện tử Chính phủ dưới quyền Nguyễn Tấn Dũng chỉ đăng rải rác một số bài, nhưng các ngày tiếp theo cũng phải đăng nhiều hơn.

Thâm ư trước mắt của Nguyễn Phú Trọng cho chuyến đi Mĩ là nhằm ư đồ thực hiện âm mưu đồng sàng dị mộng để mượn gió bẻ măng nhằm cứu phe bảo thủ giáo điều đang đứng trước trận cuồng phong chính trị do phe nhóm lợi ích thổi lên ngay trước Đại hội 12! Như vậy đây chỉ là giải pháp t́nh thế.

 

Những sự kiện mới đáng chú ư sau chuyến đi Hoa ḱ của Nguyễn Phú Trọng

Vừa trở lại được vài hôm, ngày 16.7 Nguyễn Phú Trọng đột ngột chủ tŕ „Hội nghị Cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong t́nh h́nh mới“, trong đó tự đề cao kết quả chuyến đi Hoa ḱ của ông. Nhưng tham dự chỉ có Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Lê Hồng Anh, không thấy Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng. Kết thúc hội nghị này ông Trọng đă “phân tích, làm sáng tỏ một số diễn biến cơ bản của t́nh h́nh trong nước và thế giới” và khẳng định:

“Đây là một Hội nghị rất quan trọng và cần thiết, được tổ chức do đ̣i hỏi của t́nh h́nh, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong t́nh h́nh mới. Vấn đề mấu chốt là phải quán triệt sâu sắc và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị của Bộ Chính trị đă đề ra.“[xxi]

Tại sao bảo là „rất quan trọng và cần thiết, được tổ chức do đ̣i hỏi của t́nh h́nh, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong t́nh h́nh mới”, nhưng Nguyễn Tấn Dũng, người cầm đầu chính phủ lại không có mặt?  Có phải Nguyễn Phú Trọng đang t́m cách mượn gió bẻ măng sau chuyến đi Hoa ḱ bằng cách triệu tập các cán bộ cao cấp toàn đảng để áp đảo tâm lí, lung lạc tinh thần, tạo lợi thế cho phe bảo thủ giáo điều trong vài tháng cuối trước Đại hội 12?

Hội nghị này diễn ra cùng ngày khi Phó thủ tướng Trung quốc Trương Cao Lệ, người đứng thứ năm trong số các ủy viên thường trực Bộ chính trị và vây cánh của Tổng bí thư và Chủ tịch nước Tập Cận B́nh và cùng lúc t́nh h́nh biên giới VN-Kambodscha đang rất căng thẳng. Khi tiếp họ Trương Nguyễn Tấn Dũng đă nói:

“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ Việt-Trung là quan hệ rất đặc biệt, Việt Nam luôn ghi  nhớ và kiên định giữ gìn tình hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc.” [xxii]

Trong buổi hội kiến này Trương Cao Lệ cho biết là, Tập Cận B́nh được mời sang VN và đổi lại ông Lệ nói là Bắc kinh „mời Nguyễn Tấn Dũng sớm sang thăm Trung quốc“.[xxiii]  Nhưng trong bản tin nói về cuộc tiếp Trương Cao Lệ của Nguyễn Phú Trọng, sau khi gặp Nguyễn Tấn Dũng, th́ không thấy ông Trọng ngỏ lời mời Tập Cận B́nh.[xxiv] Các sự kiện này để lộ những dấu hiệu không b́nh thường giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cũng như giữa Hà nội và Bắc kinh.  Về nghi lễ ngoại giao giữa hai ĐCSVN và Trung quốc, mời cấp nào th́ người đứng đầu cấp đó đứng ra chính thức mời. Nghĩa là mời Tập Cận B́nh thăm th́ chỉ Nguyễn Phú Trọng mới được làm việc này, chứ không phải là Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng tại sao ông Dũng đă qua mặt ông Trọng để đứng ra mời Tập Cận B́nh? Mặt khác nữa là tại sao nhóm cầm đầu Bắc kinh lại chỉ mời Nguyễn Tấn Dũng và mong ông ta sớm thăm Trung quốc? Bắc kinh muốn  vực Nguyễn Tấn Dũng để trả đũa Nguyễn Phú Trọng gặp Obama? Rơ ràng đây là chủ ư gây chia rẽ và phân hóa ngay trong nhóm cầm đầu CSVN, đặc biệt giữa giữa hai đối thủ Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, ngay thời gian trước Đại hội 12, việc này có lơi cho Bắc kinh trong chính sách chia để trị.

Dấu hiệu nữa là, trong khi Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa ḱ th́ t́nh h́nh biên giới VN-Kambodscha rất căng thẳng, người dân Kambodscha đă biểu t́nh ở biên giới, quân đội hai bên đă được báo động. Không những thế Bắc kinh c̣n mời hai bộ trưởng Quốc pḥng Kambodscha và Lào thăm. [xxv] Bắc kinh hỗ trợ tài chính để Lào xây đường cao tốc từ biên giới Trung quốc xuống phía nam Lào, đồng thời Lào sẽ tiếp tục thực hiện dự án thủy điện trên sông Cửu long, một việc CSVN đă nhiều lần ngăn cản. Tất cả những sự kiện này cho thấy, Bắc kinh đang chiếm sân sau của CSVN là Lào và Kambodscha và c̣n sử dụng hai nước này trở thành đối thủ của VN. Đây là thủ đoạn răn đe, chia để trị của Bắc kinh với Hà nội từ trước tới nay. Chính v́ vậy Nguyễn Phú Trọng vẫn không dám dứt khoát với Bắc kinh. Thật vậy, tướng Nguyễn Chí Vịnh, từng tháp tùng ông Trọng sang Mĩ, ngày 28.7 khi dự kỉ niệm 88 năm thành lập Quân đội giải phóng Trung quốc tại sứ quán Trung quốc ở Hà nội đă khẳng định quan hệ Việt Trung không bao giờ thay đổi và Trung quốc luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng.“ [xxvi]

Tín hiệu khác rất đáng lưu ư liên quan tới bệnh t́nh của tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ chính trị và bộ trưởng Quốc pḥng. Bộ quốc pḥng là một cơ quan công quyền quan trọng, nên các tin tức liên quan tới sức khỏe của người đứng đầu bộ phải được thông tin chính xác và kịp thời. Đây là cách ứng xử trong các xă hội Dân chủ đa nguyên. Chính Nguyễn Tấn Dũng đă từng tuyên bố trong thời đại internet không thể dấu dư luận được, mà cần thông tin minh bạch. Bộ Quốc pḥng dưới quyền trực tiếp của Thủ tướng, nhưng suốt trong gần một tháng Phùng Quang Thanh chữa bệnh ở Paris các tin về sự vắng mặt và chữa bệnh của ông rất hiếm hoi, không rơ ràng và nhiều khi trái ngược nhau. Đặc biệt nữa là trong suốt thời gian 4 tuần Phùng Quang Thanh vắng mặt, tờ QĐND không đưa tin nào về t́nh h́nh chữa bệnh của người cầm đầu quân đội. Đáng chú ư nữa là, khi ông Thanh trở lại VN th́ Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đă điện thoại thăm hỏi và sau đó c̣n gặp riêng. Trong khi ấy Nguyễn Tấn Dũng lại hoàn toàn im lặng với Phùng Quang Thanh, không điện thoại hay thăm người đứng đầu bộ Quốc pḥng của chính phủ ḿnh. Chuyện ǵ đang xẩy ra giữa hai ông Dũng và Thanh, cũng như giữa các phe trong quân đội? Nó có liên hệ ǵ tới chuyến đi Mĩ của Nguyễn Phú Trọng và cuộc đấu đá sống chết giữa các phe trước Đại hội 12?[xxvii]

 

Con đường của chúng ta, những người dân chủ hăy vững bước tiến lên!

Bộ máy tuyên truyền khổng lồ đang tô son, vẽ rồng cho Nguyễn Phú Trọng sau „chuyến đi lịch sử“. Trong đó Nguyễn Phú Trọng làm bộ kiêu hănh chạy vào Ṭa bạch ốc, chui lên giường của TT Obama để thực hiện mưu kế đồng sàng dị mộng với hai mục tiêu chính:

1.      Trước mắt t́m cách chia rẽ, cô lập và ngăn chặn các nhóm lợi ích trong Trung ương đảng đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng để giành lại thế thượng phong cho phe bảo thủ giáo điều trong Đại hội 12 sắp tới.

2.      Về dài hạn cố gắng kéo dài chế độ toàn trị, tiếp tục đàn áp nhân dân, giành độc quyền cho các Doanh nghiệp nhà nước và vẫn cúi đầu thần phục bá quyền Bắc kinh.

Âm mưu mượn gió bẻ măng này chẳng che dấu được ai. V́ đa số nhân dân, đi đầu là thanh niên, chuyên viên, trí thức, các văn nghệ sĩ, kể cả các đảng viên tiến bộ đều đă thấy rất rơ. Việc phải thân hành sang Hoa ḱ cầu thân với „tư bản“ và „đế quốc“, dù chỉ là nhất thời, nhưng qua đó Nguyễn Phú Trọng đă phải thừa nhận: 1. Chính sách cúi đầu trước bá quyền Bắc kinh đă sai lầm và thất bại ê chề. 2. Mô h́nh cấu trúc hệ thống XHCN từ A tới Z với chủ thuyết Marx-Lenin đă bị phá sản toàn bộ: Từ chế độ đảng trị, đất đai là sở hữu công, Kinh tế nhà nước được ưu đăi, tới thủ tiêu các quyền tự do dân chủ và đàn áp những người khác chính kiến. 3. Chính các chủ trương sai lầm và lạc hậu này sau 70 năm cai trị đă đẩy đất nước tụt hậu, nghèo đói, thua kém so với nhiều nước trong khu vực, biến xă hội VN thành “CNTB lợi ích”, “CNTB bè phái”, “CNTB bè cánh”, “CNTB lũng đoạn”…  của thời tư bản rừng rú, cá lớn nuốt cá bé, biến đảng thành các ổ nuôi bọn quan tham và nay chúng đang kết tụ với nhau đục khoét công quĩ và tài nguyên…

Từ nhiều năm qua thanh niên, nhân sĩ, trí thức dân chủ và đảng viên tiên bộ đă cảnh báo nhóm cầm đầu toàn trị, nhưng đă không được lưu tâm trái lại c̣n bị xuyên tác và tù tội!

 

Từ nay tới Đại hội 12 hai phe bảo thủ giáo điều và các nhóm lợi ích sẽ c̣n tung nhiều đ̣n đánh phá tàn bạo lẫn nhau để giành thượng phong cho phe ḿnh. Nhưng cũng có thể lại phải thỏa hiệp lười biếng với nhau để chia ghế giữ quyền như trong Đại hội 11. [xxviii]

Trước hào nhoáng sau chuyến thăm Hoa ḱ của Nguyễn Phú Trọng, nhóm cầm đầu bảo thủ đang hô hoán là đă được Mĩ ủng hộ và muốn âm mưu tái lập thủ đoạn đàn áp phong trào dân chủ và những người khác chính kiến, như các thủ đoạn tiêu giệt các đoàn thể và lănh tụ không CS thời ḱ 45-46. Tuy nhiên khả năng này không c̣n lớn và không c̣n hiệu nghiệm nữa v́ nhiều lẽ. Trước đây họ vừa cướp được chính quyền nên dân c̣n tin, c̣n ḱ vọng, chưa biết những người cầm đầu CS thực sự là ai, chủ trương và chính sách như thế nào. Nhưng nay sau 70 năm độc quyền cai trị và 40 năm thống trị cả nước th́ qua bao nhiêu triệu nạn nhân, đất nước vừa độc tài vừa tụt hậu, chủ quyền đang bị đe dọa nghiêm trọng, trong khi ấy bọn quan đỏ tham nhũng bung ra như rươi, bọn tham quan „ăn không chừa  một thứ ǵ“. 

V́ thế nay nhân dân từ Bắc chí Nam đă thấy rất rơ bộ mặt thực giả nhân giả nghĩa, suy thoái đạo đức cùng cực, bất tài vô đức nhưng vẫn muốn kéo dài độc quyền của cả hai phe bảo thủ giáo điều cũng như các nhóm lợi ích. Mất uy tín ở trong nước, sự tan dă của Liên xô và thế giới CS đang làm băng hoại uy thế của chế độ toàn trị. Trong thời đại toàn cầu hóa và kỉ nguyên thông tin điện tử làm cho các nước, các khu vực gần nhau hơn, tùy thuộc nhau hơn, các thông tin được truyền tải chỉ trong vài giây tới hàng triệu triệu người, nó có khả năng làm tê liệt toàn bộ hệ thống tuyền truyền lừa bịp của các chế độ độc tài. Hiện nay tất cả những sức mạnh này, cả trong nước lẫn quốc tế, đang hội tụ với nhau trở thành những sức mạnh cả tư tưởng lẫn vật chất áp lực ngày càng mạnh lên chế độ toàn trị. Sức ép này đang đưa đến những phân hóa ngày càng sâu sắc ngay trong Trung ương đảng và Bộ chính trị. Thậm chí nay cả đến người cầm đầu phe bảo thủ giáo điều Nguyễn Phú Trọng cũng phải từ bỏ tất cả những ngôn từ của của Marx-Lenin trong cuộc hội đàm với TT Obam và các cuộc tiếp xúc với các đại diện lưỡng viện, các cơ quan nghiên cứu và các giới đầu tư!

Tuy nhiên chúng ta vẫn phải tỉnh táo đề pḥng, v́ hiện nay vẫn chứng nào tật ấy. Dù Nguyễn Phú Trọng hứa với Obama sẽ cải thiện nhân quyền, nhưng mới vài hôm trước họ vẫn để cho công an ngăn cản TS Nguyễn Thanh Giang tiếp khách tại tư gia ở Hà nội; công an tiếp tục phong tỏa chùa Liên tŕ, nơi Thượng tọa Thích Không Tánh giúp dân oan khiếu kiện[xxix]; và tại Nha trang cũng như một số dịa phương họ đă phái công an phá rối các  cuộc “tổng tuyệt thực toàn cầu“ đ̣i tự do cho „tù nhân lương tâm“ của thanh niên và nhiều người dân chủ![xxx]

 

Chính v́ thế không thể chỉ có sự chọn lựa giữa phe bảo thủ giáo điều hay bè cánh tham nhũng. Làm như thế có khác nào phải chọn giữa thổ tả và kiết lị, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

Những người dân chủ cần chủ động, tích cực đấu tranh và liên kết với nhau. Khi chế độ toàn trị gây ra những sai lầm, những tội ác với nhân dân th́ phải cương quyết và có phương pháp hữu hiệu để nhân dân đứng lên xé rào. Sức mạnh của nhân dân được tổ chức tốt cùng với sự hậu thuẫn của các giới ở trong nước, kể cả các đảng viên tiến bộ, kết hợp với sự ủng hộ mạnh mẽ của thế giới sẽ làm cho bạo lực của công an mật vụ trở thành vô hiệu! Từ đó mở rộng phong trào đấu tranh đi lên!

Tỉnh táo, sáng suốt và có tầm nh́n thích hợp, cương quyết giữ vững phương pháp đấu tranh phi bạo lực, chúng ta sẽ tạo được sư tin tưởng của nhân dân, tham gia nhiệt t́nh của thanh niên, thuyết phục được cả những đảng viên tiến bộ và nhận được cảm t́nh cũng như sự giúp đỡ tận t́nh của các nước dân chủ. Cương quyết tố cáo trước nhân dân VN, dư luận Mĩ và quốc tế và bẻ gẫy mưu kế đồng sàng dị mộng, già vờ ḥa với Mĩ để cứu phe bảo thủ giáo điều. Cương quyết đấu tranh bền bỉ và sáng suốt để đưa đất nước thật sự tiến vào quĩ đạo Dân chủ đa nguyên. Đó là phương hướng đúng đắn, thích hợp với lương tri và tầm nh́n của thời đại để chấm dứt độc tài toàn trị và kiến tạo một chế độ Dân chủ đa nguyên thực sự và bền vững. Đây là tiếng gọi của lương tâm và khát vọng của trí tuệ đối với tất cả các tầng lớp nhân dân, đi đầu là thanh niên, chuyên viên, trí thức, văn nghệ sĩ và những người cầm bút chân chính, kể cả những đảng viên tiến bộ!

Chế độ chính trị giữa Hoa ḱ và VN hiện nay hoàn toàn khác biệt, hệ thống giá trị của xă hội hai nước hoàn toàn khác nhau. Hoa ḱ là một chế độ Dân chủ đa nguyên tiên tiến, các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập với nhau; thượng tôn luật pháp, ngay cả Tổng thống cũng có thể bị Quốc hội truất phế nếu vi phạm pháp luật; chế độ Kinh tế thị trường đặt căn bản trên qui luật cạnh tranh lành mạnh; các quyền tự do dân chủ căn bản của công dân cũng như các đoàn thể được vinh danh và tôn trọng; báo chí hay quyền thứ tư ở Hoa ḱ không chỉ được tự do hoạt động mà thường xuyên trở thành những mũi nhọn bảo vệ dân chủ tự do, những cai gai đối với những lạm dụng quyền lực. Trong „Tuyên bố về tầm nh́n chung VN và Hoa ḱ“ phần về thực thi nhân quyền, phía Hoa ḱ không chỉ đ̣i CSVN phải tôn trọng quyền cho các công dân mà c̣n cho cả các tổ chức dân sự…

Đồng sàng dị mộng, giả vờ chung chạ th́ không thể tồn tại lâu dài được. Những người dân chủ cần biết đấu tranh hữu hiệu để bẻ gẫy mưu kế chỉ muốn ḥa tạm thời và giả vờ với Hoa ḱ. Các giới dân chủ trong nước cần nắm vai tṛ chủ động, liên kết với các cộng đồng VN ở nước ngoài và hợp tác với chính giới và các tổ chức dân sự ở Mĩ, EU và các nước dân chủ để từng bước chuyển đổi VN từ độc tài sang dân chủ, thiết lập liên minh toàn diện và lâu dài với Hoa ḱ; như Nhật, Nam  Hàn, Đức…đă thực hiện rất thành công.

 

Nếu bảo là chuyến đi Hoa ḱ của Nguyễn Phú Trọng không phải là đồng sàng dị mộng, mà là thực t́nh dứt khóa muốn cắt dây thừng tḥng lọng cổ của Bắc kinh và  muốn thực hiện dân chủ thực sự… th́ Nguyễn Phú Trọng chỉ cần chứng minh rất đơn giản một số việc nó nằm trong tầm tay quyền lực Tổng bí thư của ông. Đó là 1. Trả tự do tất cả các tù chính trị và tôn giáo. 2. Bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013. 3. Chấm dứt ngay sự độc quyền của hệ thống Kinh tế nhà nước. 4. Ban bố ngay luật biểu t́nh. 5. Đ́nh chỉ hợp tác chiến lược toàn diện với Bắc kinh.

Đây là 5 lănh vực thể hiện cao độ tính  dân chủ và tiến bộ của thời đại, giải quyết được nguy cơ Bắc thuộc và chuyển đất nước thực sự vào kỉ nguyên dân chủ, văn minh, độc lập và phú cường. Một số việc trên phải làm ngay, một số việc phải thực hiện chậm nhất là Đại hội 12 vào đầu 2016. Cho nên nếu thực hiện nghiêm túc và thành thực 5 điểm nêu trên th́ ĐCS sẽ biến thành một chính đảng dân chủ tiến bộ và chính quyền cũng thành dân chủ. C̣n vẫn cứ khư giữ nó th́ tự chứng minh là độc tài bảo thủ và phản động! Nhân dân ta đă chờ đợi và chịu đựng quá lâu, quyết không nghe hứa xuông măi nữa!

 

1.8.2015

 Ghi chú:

 

[i] . Cộng sản điện tử (CS) 16.7, http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Media/Media.aspx?cm_id=5827&type=1&co_id=0

[ii] . Vương Văn Bắc, Lịch sử chính trị VN hiện đại, Viện Đại hội Đà lạt, 1966; Vụ án án Ôn Như Hầu: https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_ph%E1%BB%91_%C3%94n_Nh%C6%B0_H%E1%BA%A7u

[iii] . Cùng tác giả, Vấn đề không phải đi thăm hay không:Nhưng chính là, đi chỉ để thỏa măn tự ái cá nhân hăo, hay để phục vụ quyền lợi dân tộc? http://www.dcvapt.net/thoisu/baithoisu2015/adt203.htm

[iv] . Cùng tác giả, Đặt lại những vấn đề căn bản của quyền lực ở VN hiện nay:Quyền lực phát ra từ ṇng súng! http: //www.dcvapt.net/thoisu/baithoisu2014/adt209.htm

[v] . Xem các bài và h́nh ảnh của ngay báo chí lề đảng về tư gia Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu vàLKP,Trần Văn Truyền

[vi] . Vũ Ngọc Hoàng, lợi ích nhóm: http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30257&cn_id=715823

[vii] . Tương tự (tt)

[viii] . Cùng tác giả, hai năm làm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đưa chế độ và đất nước đi về đâu? Phần I-III , http://www.dcvapt.net/thoisu/baithoisu2013/adt3.htm

[ix] . Cùng tác giả, Hội nghị trung ương 10: http://www.dcvapt.net/thoisu/baithoisu2015/adt211.htm

[x] . BBC25.6.15 

[xi] . Thông báo Hội nghị trung ương 11, Chính phủ (CP) 7.5

[xii] . Cùng tác giả, (http://www.dcvapt.net/thoisu/baithoisu2015/adt203.htm#_ednref8)

[xiii] . Cùng tác giả, Trái táo rơi không thể xa cây táo, chuyến đi Bắc kinh của Nguyễn Phú Trọng: http://www.dcvapt.net/thoisu/baithoisu2015/adt184.htm

[xiv] . “Tuyên bố về tầm nh́n chung VN-Hoa ḱ”  http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30257&cn_id=722377;

https://www.youtube.com/watch?v=2d-mlrie_k

[xv] . TT Obama gặp Điếu Cày: (http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/blogger-dieucay-met-us-president-obama-05012015113334.html)

[xvi] . tt 14

[xvii] . VNTB  9.7

[xviii] . tt 14

[xix] . tt 14

[xx] . Phạm B́nh Minh, 20 năm qhe VN-Hoa ḱ, chặng đường ngắn, bước đi dài, TCCS 11.7;  VN Net (VNN) 23.7.

[xxi] . CS 16.7, http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Media/Media.aspx?cm_id=5827&type=1&co_id=0

[xxii] . Đài Bắc kinh (ĐBắc kinh) 18.7

[xxiii] . VNN16.7

[xxiv] .CS 17.7

[xxv] . ĐBắc kinh 10.7, 16.7

[xxvi] . RFA 31.7

[xxvii] . BBC 29.7

[xxviii] . tt 8

[xxix] . RFI 25.7

[xxx] .BBC 27.7

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

                     Email: dcvapt@gmail.com