DC&PT - Thời Sự 2014

 

 

 

               Thủ tướng thực muốn nghe phản biện của trí thức?

 


Xem bài: Thủ tướng muốn nghe phản biện của trí thức.

 

Ảnh bên: Thủ tướng: Phản biện khoa học, tranh luận, thảo luận dân chủ những cách thức để đi đến chân . Ảnh Vnn

 

Trong buổi làm việc với Hiệp hội khoa học Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:

 

Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Chính phủ hết sức quan tâm, mong muốn lắng nghe được nhiều ư kiến vấn phản biện từ hội, các nhà khoa học, giới trí thức trên tinh thần dân chủ, khách quan, khoa học. Chính phủ cho rằng phản biện khoa học, tranh luận, thảo luận dân chủ những cách thức để đi đến chân , sở cho những quyết sách khoa học đúng đắn


Nếu đúng như thế th́ quan điểm của Thủ tướng đă thay đổi hoàn toàn. Trước đây chính quyền nhà nước đă gây sức ép cho viện Nghiên cứu phát triển IDS do tiến Nguyễn Quang A giáo Hoàng Tụy lănh đạo. Viện IDS quy tự nhiều trí thức tâm huyết nhiều phản biện hết sức khoa học. Thế nhưng chính phủ đă cho ban hành Quyết định 97/2009/QĐ-TTg nhằm quản chặt các ư kiến phản biện.


Tự nhận thấy IDS không hội hoạt động trong một môi trường như thế, các vị lănh đạo IDS đă tự giải thể viện.


Hành động giải thể viện IDS được chính phủ nh́n nhận như một hành động phản kháng, chống đối quyết định của lănh đạo cao cấp. Phía chính phủ đă ư kiến kỉ luật ông Nguyễn Quang A, chính Thủ tướng nhắc lại ư kiến này.


Vụ việc này đă được GS Ngô Bảo Châu từng nhận xét:


"Tôi theo dơi tuy không chi tiết như giới nhà báo. Nhưng một hội không biết lắng nghe các ư kiến phản biện một chuyện tương đối dở"


Nếu bây giờ Thủ tướng kêu gọi giới trí thức phản biện chính phủ lắng nghe th́ nghị định 97 c̣n hiệu lực nữa không? Chính phủ công khai băi bỏ kỉ luật cho tiến Nguyễn Quang A hay không?


Nếu nghị định 97 c̣n được duy tŕ th́ lời nói của Thủ tướng chỉ mua vui thôi.

 

Theo FB Quê Choa 30.07.14

 

.........................

Tên bài của Quê Choa/ tên gốc: Không tiến Nguyễn Quang A sẽ nghĩ ?

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

                       Địa chỉ:  dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục