DC&PT - Thời Sự 2012

 

 

Từ „Kết luận của Bộ chính trị“ tới „Kết luận của Thủ tướng“!

 

Vụ Tiên lăng:Nguyễn Tấn Dũng vẫn lại thùng rỗng kêu to!

 

Âu Dương Thệ

·           *    Có thể chờ đợi bọn quan cướp ngày tự kiểm điểm ?

·           *   Các tầng lớp nhân dân hăy tiến lên giành các thắng lợi mới!

 

Biến cố quan cướp ngày gây ra thảm hoạ ở Tiên lăng vào dịp Tết Nhâm Th́n vừa qua đă gây chấn động và xúc động sâu sắc trong nhiều tầng lớp nhân dân. Sau khi nhiều Blog báo chí độc lập, nhiều trí thức và văn nghệ sĩ tên tuổi - kéo theo cả nhiều tờ báo „lề phải“ và nhiều lăo thành cách mạng, kể cả một số tướng về hưu- đồng loạt lên tiếng công khai tố cáo các hành động ngang ngược, ngồi xổm trên pháp luật trong việc tịch thu đất đai, phá hoại nhà cửa của chính quyền huyện Tiên lăng và thành phố Hải pḥng, đẩy kĩ sư, nhà nông và cựu bộ đội Đoàn Văn Vươn và các anh  em cùng vợ con vào thế phải tự vệ. Những người đă xây dựng sự nghiệp qua mồ hôi nước mắt gần 20 năm lấp biển thành đầm, nhưng ngày 5.1.2012 khoảng hơn 100 công an, bộ đội  theo lệnh của Thành uỷ  thành phố Hải pḥng đă xông vào tịch thu đất đai và sau đó cho người phá sập nhà của ông Vươn. Hàng ngàn dân địa phương đă chứng kiến cảnh quan cướp ngày.[1] Nhưng măi tới gần hai tuần sau, ngày 17.1, Nguyễn Tấn Dũng mới ra lệnh cho các bộ, cơ quan và Thành uỷ Hải pḥng phải điều tra về vụ Tiên lăng. Và ông Dũng c̣n dơng dạc tuyên bố, chính Thủ tướng sẽ đích thân giải quyết vụ cực nóng này.[2]

Măi hơn một tháng sau thảm hoạ Tiên lăng, trong cuộc họp tại trụ sở Chính phủ ngày 10.2 với sự tham dự của đại diện nhiều bộ có liên can:  Công an, Tư pháp , Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; các cơ quan: Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ; các ban của Đảng: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Thành uỷ Hải Pḥng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải pḥng, đại diện Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc –nghĩa là huy động ṭan bộ hệ thống chính trị- Nguyễn Tấn Dũng đă đưa ra quyết định được gọi là „Kết luận của Thủ tướng“. Trong đó đă có kết luận rất rơ ràng về các nguyên nhân và thủ phạm đă gây nên biến cố ở Tiên lăng:

„Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lăng, thành phố Hải Pḥng đă có  những sai phạm trong giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất đă giao cho ông Đoàn Văn Vươn“. [3]

Với „Kết luận của Thủ tướng“ dài gần 2000 chữ Nguyễn Tấn Dũng đă nh́n nhận chính quyền ở Tiên lăng đă sai lầm từ A tới Z, từ đầu chí cuối trong vụ gây ra thảm hoạ cho đại gia đ́nh Đoàn Văn Vươn. Nhưng nhiều cán bộ cao cấp đă về hưu, trí thức và nhà báo đứng đắn đă không đồng t́nh với quyết định của ông Dũng chỉ giới hạn trách nhiệm cho cấp huyện ở Tiên lăng. Trong số này phải lưu ư đặc biệt tới nhận  định rơ ràng qua kinh nghiệm với chế độ của Trung tướng  Nguyễn Quốc Thước, nguyên uỷ viên Trung ương đảng và Tư lệnh quân khu 4. Chỉ một ngày sau khi ông Dũng công bố „Kết luận của Thủ tướng“ tướng Thước đă cho báo chí biết:

 „Ở đây trách nhiệm của cơ sở một phần, huyện là hai phần th́ thành phố phải có trách nhiệm ba phần.“[4] 

Ông giải thích thêm:

„Trước tiên là trên thành ủy v́ Thành ủy không thể không biết, lănh đạo của thành phố không thể không biết sự việc này. Và có thể có hai trường hợp: Một là quan liêu không biết, hai là biết nhưng mà lại bao che để né tránh, không muốn vào để làm rơ.“ [5]

Trong một xă hội dân chủ, pháp trị và văn minh thực sự th́ sau khi người cầm đầu chính phủ (hành pháp) nh́n nhận các cơ quan dưới quyền đă làm sai pháp luật và làm thiệt hại nghiêm trọng tới quyền lợi của người dân th́ người cầm đầu chính phủ phải giao việc điều tra và xét xử biến cố này cho các cơ quan có thẩm quyền và độc lập. Đó là Viện kiểm sát (công tố viện- Tư pháp) sẽ trực tiếp điều tra, sau đó Toà án (Tư pháp) sẽ đem ra xét xử công khai. Điều cực ḱ quan trọng là các cơ quan của đảng cầm quyền không được phép tham dự vào bất cứ tiến tŕnh nào từ khi điều tra tới xét xử. Không những thế, các viên chức của các cơ quan Công an, Uỷ ban Nhân dân (hành pháp) và Toà án đă từng đưa ra các quyết định sai trái, hay tham gia vào các hành động sai lầm trong thời gian qua th́ phải chịu các kỉ luật h́nh phạt từ cách chức tới ngồi tù…., ngoài ra không được phép tham gia vào công việc điều tra và xét xử. Nếu cơ quan nào đă lũng đoạn trong vụ việc này th́ các cơ quan trung ương phải lập ngay một ban mới thay thế. Đây là nguyên tắc ngăn ngừa thói vừa đá bóng vừa thổi c̣i, có như vậy sự công bằng và nghiêm minh của luật pháp mới được bảo đảm và kỉ cương của đất nước mới được giữ vững!

Nhưng sau khi đưa ra „Kết luận của Thủ tướng“ ngày 10.2  Nguyễn Tấn Dũng đă sử dụng quyền và trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ trong vụ cực nóng này như thế nào? Nguyễn Tấn Dũng có thực quyền không?

 

Tuy biết rất rơ là Thành uỷ thành phố Hải pḥng đă có những sai phạm nghiệm trọng vụ Đoàn Văn Vươn, nhưng trong phần tiến hành các biện pháp giải quyết vụ này, Nguyễn Tấn Dũng lại giao cho „lănh đạo thành phố Hải Pḥng“, tức Thành uỷ Hải pḥng – cơ quan cao nhất của ĐCS ở Thành phố này- độc quyền tiến hành các biện pháp từ A tới Z . Thật vậy trong phần II „Kết luận của Thủ tướng“ Nguyễn Tấn Dũng đă giao cho „Lănh đạo thành phố Hải Pḥng“ „chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hải Pḥng và Toà án nhân dân huyện Tiên Lăng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này.“  Cũng vẫn „Lănh đạo thành phố Hải Pḥng“ „chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, điều tra và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh“.[6] Tiếp theo, Nguyễn Tấn Dũng c̣n giao cho „Lănh đạo thành phố Hải pḥng“ tự kiểm điểm làm rơ trách nhiệm“ về việc đă chấp thuận cho chính quyền huyện Tiên lăng thực hiện các việc sai pháp luật, sau đó c̣n đưa ra những thông tin sai sự thục, kể cả báo cáo láo với Thủ tướng (II,5). Và cuối cùng Nguyễn Tấn Dũng cũng giao cho „Lănh đạo thành phố Hải Pḥng“ tự kiểm điểm rút kinh nghiệm[7]

 

Như vậy Nguyễn Tấn Dũng giao cho Lănh đạo thành phố Hải pḥng toàn quyền trực tiếp lo việc điều tra và xét xử vụ việc mà do chính họ đă sai phạm nghiêm trọng, rồi lại để các viên chức này tự kiểm điểm trách nhiệm. Với cách làm này Nguyễn Tấn Dũng đă khoán trắng cho  Lănh đạo thành phố Hải Pḥng, thủ phạm đóng vai quan toà, vừa đá bóng vừa thổi c̣i trong việc gây ra thảm hoạ ở Tiên lăng!

 

Nhưng lănh đạo thành phố Hải pḥng là ai? Đây chính là Thành uỷ ĐCS Hải pḥng, tức là một đảng cầm quyền ở Hải pḥng, một thành phố cảng lớn nhất cả nước. Theo cách tổ chức hành chánh hiện nay th́ Thành uỷ thành phố Hải pḥng trực thuộc sự quản lí của Bộ chính trị và Uỷ ban Nhân dân thành phố dưới quyền quản lí của Thủ tướng. Đặc biệt nữa là chính Nguyễn Tấn Dũng là đại biểu Quốc hội của Hải pḥng. Như vậy Nguyễn Tấn Dũng có liên hệ đặc biệt với Thành uỷ Hải pḥng. Trong Thành uỷ Hải pḥng ngoài Nguyễn Văn Thành –cũng như ông Dũng xuất thân từ ngành Công an- là Uỷ viên Trung ương đảng, c̣n có nhiều uỷ viên thành uỷ khác, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đỗ Trung Thoại và Đại tá Công an Đỗ Hữu Ca. Chính hai nhân vật này đă đưa ra những tuyên bố động trời và thách đố dư luận sau vụ Tiên Lăng. Vào ngày 17.1 trước khi ông Dũng ra chỉ đạo cho Thành uỷ Hải pḥng th́ Uỷ ban Nhân dân Hải pḥng đă để Nguyễn Trung Thoại mở cuộc họp báo ngay tại Bộ Thông tin truyền thông ở Hà nội giải thích vụ tịch thu đầm và phá nhà ông Vươn. Trong đó ông Thoại đă vẫn bệnh vực cho hành động vi phạm h́nh sự trắng trợn của chính quyền Hải pḥng, đồng thời c̣n trí trá nói rằng, việc phá nhà của ông Vươn là do người dân địa phương tự ư và đe doạ cả báo chí:

“Việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất b́nh và bức xúc quá nên làm vậy. Nhiều người dân không đồng t́nh với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai”., [8]

Trong khi ấy Đỗ Hữu Ca trước đại diện của báo chí lại kiêu ngạo ca ngợi những hành động vi phạm h́nh sự trắng trợn của các cơ quan công an và quân đội trong vụ Tiên lăng:

“Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa bao giờ có trong giáo án, đă phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến ṿng ngoài, ṿng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách”! [9]

Điều rất lạ lùng đến gây sửng sốt là, sau khi Nguyễn Tấn Dũng giao cho Thành uỷ Hải pḥng điều tra và kiểm điểm vụ Tiên lăng th́ Bí thư Thành uỷ Hải pḥng Nguyễn Văn Thành đă giao cho Đỗ Trung Thoại làm „Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng“. Nhưng sau đó bị dư luận phản đối dữ dội, ông Thành mới giao cho Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Hải pḥng, thay. Không chỉ bao che cho những nhân viên đă phạm pháp, Nguyễn Văn Thành c̣n cố t́nh coi thường các quyết định của Nguyễn Tấn Dũng. Sáng ngày 17.2 chính ông Thành nói trước 500  cán bộ lăo thành cấp cao và cấp trung ở Câu lạc bộ hưu trí Bạch đằng, Hải pḥng, đă vẫn công khai kết tội ông Vươn. Thái độ coi thường quyết định của Thủ tướng của ông Thành đă gây bất b́nh cho nhiều lăo thành cách mạng có mặt và họ đă gửi thư công khai lên Bộ chính trị,và Chính phủ. [10] Đồng thời ông Thành vẫn để cho Công an Hải pḥng dưới quyền ông Ca t́m cách ép vợ và em dâu của ông Vươn không được mời luật sư.[11]

 

Những việc làm của Uỷ viên Trung ương đảng Bí thư Thành uỷ Hải pḥng Nguyễn Văn Thành đang gây bất b́nh lớn trong dư luận, cả trong hàng ngũ đảng viên. Mới vài ngày trước Trung tướng Nguyễn QuốcThước, lại đă nói thẳng với báo chí về việc này:

„Nếu phát ngôn của ông Thành đúng như báo chí phản ánh th́ ông ta chính là người phủ định kết luận của Thủ tướng và Nghị quyết TW 4.“[12]

Và tướng Thước c̣n vạch rơ cách giao người, giao việc rất sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng:

„Từ hôm Thủ tướng có kết luận đến giờ, tôi thấy các cấp của Hải Pḥng đều hứa hẹn: sẽ tự kiểm điểm nghiêm khắc rồi kiểm điểm tập thể hàng loạt. Nói thế ai chẳng nói được. Chỉ nói cốt để xoa dịu t́nh h́nh và làm nhẹ tội, nhưng cụ thể ‘nghiêm túc’ là thế nào, ‘kiểm điểm tập thể’ là thế nào, hay nghĩa là chẳng ai cả.“ [13]

Như vậy quyết định của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ Tiên lăng đă sai lầm từ căn bản: 1. Giao cho Thành uỷ Hải pḥng, cơ quan của một đảng đúng ra xử lí vụ này là đă vi phạm chế độ pháp trị và như thế là để một đảng đứng trên pháp luật. 2. Để những cơ quan và những người đă từng vi phạm pháp luật trong vụ thảm hoạ ở Tiên lăng điều tra  và xét xử th́ đúng là cách làm vừa đá bóng vừa thổi c̣i, để thủ phạm đóng vai quan toà!  V́ ai cũng biết, theo cách tổ chức quyền lực hiện nay th́ các quyết định và hành động sai trái của các ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đỗ Chung Thoại và Giám đốc công an Hải pḥng Đại tá Đỗ Hữu Ca và của Ṭa án Nhân dân Hải pḥng đều phải có sự chấp thuận của Thành uỷ Hải pḥng, đứng đầu là Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành. 

 

Như thế, ư nghĩa có tính cách bao trùm ở đây là cần phải thấy rơ vị thế chính trị, cách hành xử thẩm quyền và ư thức trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, hiện nay là Nguyễn Tấn Dũng, như thế nào? Trong „Kết luận của Thủ tướng“ ngày 10.2 ông Dũng đă ra lệnh cho Thành uỷ thành phố Hải pḥng phải thi hành kỉ luật với các nhân viên cấp dưới ở huyện Tiên lăng. Nhưng đối với các thành viên trong Thành uỷ Hải pḥng –cơ quan đă để cho huyện Tiên lăng làm những sai trái nghiệm trong trong nhiều năm qua-  th́ ông Dũng chỉ yêu cầu họ tự „kiểm điểm làm rơ trách nhiệm“ và tự „kiểm điểm rút kinh nghiệm“, chứ tuyệt nhiên không một ai phải chịu một h́nh phạt kỉ luật nào. Nghĩa là các uỷ viên trong Thành uỷ Hải pḥng sẽ chỉ ngồi lại với nhau tự phê b́nh và phê b́nh nội bộ với nhau, một cách làm hoàn toàn h́nh thức chiếu lệ, sau đó mọi người vẫn b́nh chân như vại và mọi việc vẫn như cũ, theo cách nói của dân gian là „ông Nguyễn Như Vân“! Hành động của ông Dũng theo phương châm „bắt con tép rui, thả con cá sộp“! Đúng như nhận định rất xác đáng trên đây của Tướng Nguyễn Quốc Thước. Tuy vậy, sau cuộc họp ngày 10.2 vận dụng toàn hệ thống chính trị vào cuộc th́ NDT đă cho bộ máy tuyên truyền tự khen rất rầm rộ theo kiểu đánh trống, rung chuông inh ỏi, đúng là cách làm rất quen thuộc của ông Dũng là thùng rỗng kêu to!

 

Mặc dầu theo qui định phân công lănh vực hoạt động th́ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và thành phố trực tiếp dưới quyền của Thủ tướng. Nhưng thực tế, trong các quyết định nhân sự th́ Bộ chính trị mới có thẩm quyền cách chức các uỷ viên Trung ương đảng, c̣n các chức vụ quan trong trong thành uỷ thuộc thẩm quyền của Ban bí thư trung ương. Nghĩa là, người đứng đầu chính phủ hoàn toàn không có quyền hành ǵ về quyết định nhân sự trong chế độ toàn trị. Việc này trước đây chính Phạm Văn Đồng đă từng chua chát nói là, tuy làm Thủ tướng mấy chục năm nhưng ông không có quyền cách chức một nhân viên nào. Mới đây Nguyễn Tấn Dũng đă nhắc lại câu nói của ông Đồng về việc này, nhưng lại nói với niềm hănh diện!

 

Nói tóm lại, như vậy cách giải quyết của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ Tiên lăng là áp dụng cách giải quyết của chế độ độc tài toàn trị. Đây chính là cách tổ chức và vận hành quyền lực và nhân sự theo nguyên tắc „tập trung dân chủ“„tập thể lănh đạo“. Nó cho phép những người có quyền lực mặc dầu đă có những hành động sai phạm rất nghiêm trọng nhưng vẫn đổ trách nhiệm cho tập thể, một tập thể không có mặt mũi rơ ràng đối với những sai lầm, nhưng lại là nơi bảo vệ hữu hiệu nhất cho bọn quan tham nhũng và có những việc làm sai trái nghiệm trọng. Việc này hoàn toàn không mới, không riêng rẽ mà trở thành quán tính của nhóm người có quyền lực. Hai thí dụ nổi cộm nhất trong các năm gần đây mà ai cũng biết là vụ tham nhũng động trời PMU 18 (2006-7) và vụ thua lỗ khủng khiếp của tập đoàn kinh tế Vinashin (2010…).  Vụ PMU 18 liên quan tới cả gia đ́nh đương kim Tổng bí thư lúc đó là Nông đức Mạnh và nhiều uỷ viên Bộ chính trị và Trung ương đảng đă xà xẻo hàng chục ngàn tỉ đồng trong các công tŕnh xây dựng đường, cầu cống. Trước khi có Đại Hội 10 (2006) Bộ chính trị cũng ra kết luận sẽ nghiêm trị những ai, bất cứ ở vị trí nào. Nhưng sau Đại Hội 10, khi các quan tham nhũng giữ tiếp tục các vị trí then chốt th́ vụ PMU 18 bị khoanh lại, không những thế một số nhà báo tố tham nhũng c̣n bị tù!  Khi vụ nợ của Vinashin lên tới trên 86.000 tỉ đồng (4,5 tỉ USD) vỡ lở th́ Bộ chính trị cũng họp và ra „Kết luận của Bộ chính trị“ (2010) tuyên bố sẽ nghiêm trị những người có trách nhiệm, kể cả Thủ tướng. Nhưng chỉ vài tuần trước khi có Đại Hội 11 (1.2011) th́ các uỷ viên Bộ chính trị họp kín tự tha bổng cho nhau qua cách tự kiểm điểm chiếu lệ và để những người có trách nhiệm vẫn giữ được ghế cao hoặc leo cao hơn![14]

Cũng chính cách tổ chức quyền lực và nhân sự theo chế độ độc đảng, cho nên hoàn toàn không có ǵ ngạc nhiên là, từ trước tới nay đă có không biết bao nhiêu cuộc chính đổn Đảng…nhưng sự tha hoá của đảng viên, nhất là ở cấp lănh đạo, ngày càng gia tăng. Chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải thừa nhận t́nh trạng bất lực này trong Hội nghị Trung ương 4 vào cuối tháng 12.2011:

„V́ sao công tác xây dựng Đảng được Trung ương rất coi trọng, đă có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu? T́nh trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lăng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói ṃn ḷng tin đối với Đảng? Vướng mắc chính là ở chỗ nào?“[15]

Tuy ông Trọng tỏ ra quan tâm lo lắng về sự xuống dốc của chế độ, nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài. V́ ngay trong vụ quan cướp ngày gây ra thảm hoạ ở Tiên lăng đă xẩy ra 7 tuần, nhưng NPT vẫn im thin thít, một sự im lặng đáng sợ và tạo ra nhiều câu hỏi đối với các đảng viên tiến bộ và c̣n biết quí tự trọng. Tại sao ông Trọng mở hai Hội nghị gặp các cựu cán bộ cao cấp ở khu vực phía Bắc và phía Nam cũng vào dịp xẩy ra vụ Tiên lăng, nhưng không thấy người đứng đầu chế độ lên tiếng? Đúng ra đây phải là dịp thuận tiện nhất cho ông để chứng tỏ là thực sự muốn thanh lọc bọn quan tham nhũng, ích kỉ và đứng về phía người dân đang bị đàn áp bất công! Trong khi ấy, theo các tin tức nhận được, trong dịp này ông Trọng tuy miệng nói rất hồ hởi t́m cách vuốt ve các cựu cán bộ cao cấp là „tất cả chúng ta có một chữ "đồng" :“ đồng tâm, đồng chí, đồng ư, đồng ḷng“[16], nhưng lại không cho các cựu cán bộ cao cấp được hỏi trực tiếp mà phải gởi trước các câu hỏi, mặc dầu nói rằng đây là các „Hội nghị“. Vậy là hội nghị một chiều, chỉ có một người nói và các người khác phải nghe? Như thế ông Trọng đă khinh thường cả những người từng lănh đạo ông. Không những thế, trong một cuộc họp chỉ giành cho các cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng vào thời gian này Nguyễn Phú Trọng lại c̣n công khai chỉ trích các cựu cán bộ cao cấp đă tỏ thái độ bất b́nh công khai về những bức xúc trong xă hội:

„[Khi] phân loại tổ chức đảng hằng năm phần lớn là trong sạch, vững mạnh, nhưng khi xảy ra chuyện ǵ th́ dường như không rơ trách nhiệm. Thậm chí, có cả cán bộ nguyên là lănh đạo trước khác, nay cũng nói khác, gây phân tâm tư tưởng, trong khi bên ngoài các thế lực thù địch tấn công ta bằng những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến ḥa b́nh”. Điều đáng sợ nhất bây giờ là trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhân dân, kể cả trong cán bộ tuyên giáo là sự mơ hồ, không phân biệt đúng sai, phai nhạt lư tưởng, giảm sút ư chí chiến đấu, mất nhuệ khí đấu tranh, nặng về thu vén cá nhân.“[17]

Tiếp theo đó ông Trọng c̣n ngạo mạn lên tiếng răn đe và dậy bảo:

„Những người đi giáo dục cũng phải được giáo dục, những người làm công tác tư tưởng cũng phải được bồi dưỡng về mặt tư tưởng.“ [18]

Điều đáng lưu ư nữa là, cho tới nay Tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ chính trị và Bộ trưởng Công an cũng im thin thít không có một lời lên tiếng trước vụ Công an gây thảm hoạ ở Tiên lăng và cũng không cách chức Giám đốc Công an Đỗ Hữu Ca, mà chỉ giao cho cấp dưới theo dơi.[19] Ngoài ra, cả uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cũng giữ im lặng lạ lùng, mặc dầu ông vẫn hô hoán dạy bảo cán bộ Tuyên giáo là đừng để bị động. Nhưng trong vụ Tiên lăng, ông Huynh đă để cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hải pḥng Đỗ Trung Thoại Thoại tổ chức cuộc họp báo ngày 17.1 ngay tại Bộ Thông tin và Truyền thông giải thích sai lầm và bào chữa cho việc gây ra thảm hoạ ở Tiên lăng và trong thời gian qua mấy tờ báo ở Hải pḥng dưới quyền của Ban Tuyên giáo Thành phố vẫn tiếp tục thông tin sai trái về vụ Tuyên lăng.

 

***

Tóm lại, trong vụ thảm hoạ Tiên lăng do các quan cướp ngày gây ra, Nguyễn Tấn Dũng cũng đưa ra „Kết luận của Thủ tướng“ thực hiện rất nhuần nhiễn cách làm theo „Kết luận của Bộ chính trị“. Đúng là cha nào con nấy! Chính v́ thế, cách làm lấy vải the che mắt thánh của Nguyễn Tấn Dũng không đánh lừa được ai, kể cả những đảng viên tiến bộ và biết tự trọng. Đại biểu cho các giới này là lời cảnh báo rất nghiệm khắc của cụ bà Lê Hiền Đức, dù đă trên 80 tuổi những vẫn nhiệt tâm và can đảm đấu tranh chống bọn quan tham độc tài và có uy tín lớn ở trong và ngoài nước. Trong vụ đàn áp ở Tiên lăng cụ Hiền Đức đă lên tiếng nhiều lần, gần đây nhất sau khi Nguyễn Tấn Dũng hô hoán „Kết luận của Thủ tướng“ Cụ đă cảnh báo dư luận là „Đừng dễ tin như thế!“[20] Trong đó Cụ đă liệt kê những việc nói và làm hoàn toàn trái ngược nhau của Nguyễn Tấn Dũng từ khi lên làm Thủ tướng vào tháng 6.2006 và đưa ra nhận định về con người thực của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là cái thùng rỗng keo to mà thôi:

„Ḱ vọng? Tôi đâu có đem “trái tim lầm chỗ để trên đầu”(1) như thế, v́ “kết luận” mới chỉ là lời nói mà tôi th́ đă thấy rất rơ khoảng cách ghê gớm giữa lời nói và việc làm của ông Dũng.“[21]

Cụ đă trải nghiệm cách nuốt lời hứa của những người cầm đầu chế độ độc tài toàn trị suốt trên 60 năm:

„Dưới con mắt tôi, xin nhắc lại, chính quyền trung ương của Việt Nam vẫn chỉ như là sự phóng to của chính quyền huyện Tiên Lăng, chính quyền thành phố Hải Pḥng mà thôi.“[22]

Cụ đă khuyên chúng ta “Thế thiên hành đạo”, ở đây nên hiểu là hăy can đảm chống lại bọn quan cướp ngày, đẩy lui bọn quan độc tài, tham nhũng để lập lại trật tự kỉ cương, xây dựng đất nước phú cường nhân dân được hưởng dân chủ tự do, đó là thuận ḷng dân, hợp ḷng trời !

 

Qua vụ Tiên lăng nhiều giới đă nhận thức sâu sắc rằng, nếu không có sự can trường của gia đ́nh nông dân Đoàn Văn Vươn, nếu không có sự lên tiếng đồng loạt và thẳng thắn của nhiều trí thức, chuyên viên, văn sĩ, nhà báo và nếu không có sự hưởng ứng của nhiều đảng viên tiến bộ và cả lăo thành cách mạng th́ vụ thảm hoạ Tiên lăng cũng đă bị im ĺm, quên lăng! 

 

Chính sự hiệp đồng cùng đấu tranh mạnh mẽ và kiên tŕ của nhiều giới đă tạo được dư luận  đồng thuận ủng hộ tích cực chống các hành động cướp ngày của bọn quan độc tài, tham nhũng và mới khiến cho những người cầm đầu lo sợ và phải lên tiếng.

 

Nhưng đây mới chỉ là thắng lợi bước đầu. V́ bọn quan tham độc tài sẽ không vội vàng thực  hiện nghiêm túc những ǵ họ hứa, họ có thể trở cờ quay lại đàn áp.  Hiện nay c̣n có cả hàng ngh́n vụ Tiên lăng trên các thành phố, tỉnh huyện ở VN. Trong đó không chỉ nông dân, mà c̣n có cả công nhân, thương gia, tôn giáo, trí thức và văn nghệ sĩ đă và đang là nạn nhân, bị đàn áp thô bạo, bị bóc lột và bị bịt miệng, kể cả các đảng viên tiến bộ cũng đang bị nghi ngờ và ngược đăi.

 

Lúc này chính là lúc các quan độc tài và tham nhũng rất sợ sự đấu tranh kiên cường và ư thức hợp đồng của các thành phần dân tộc .  Mọi giới không thể chờ đợi „tự kiểm điểm“ của bọn quan cướp ngày, hay sự biết điều của bọn quan tham độc tài; không thể tin vào sự tự phê b́nh và phê b́nh lấy lệ của các quan cao cấp chỉ lo ích kỉ và lợi ích nhóm!

 

Ḷng quả cảm, không biết sợ, đồng ḷng cùng đứng lên đấu tranh v́ mục tiêu trong sáng đang tạo nên sức mạnh vô địch sẽ đẩy lui bọn quan độc tài, tham nhũng, chấm dứt những vụ quan cướp ngày đă gây ra thảm hoạ như ở Tiên lăng, Hải pḥng !

 

 


 

Ghi chú:

 

[1] . Xem các Blog đưa tin thường xuyên về vụ này:  Bauxite VN, Cu Vinh, Người lót gạch, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, Quê Choa…

[2] . Chính phủ  điện tử 17.1.

[3] . Kết luận của Thủ tướng, VPCP số 43, 10.2.12

[4] . Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: ”Nếu chỉ dừng lại ở kết luận của Thủ tướng là chưa được” Quê.

    Choa 11.2,  Giáo dục VN 11.2

[5] . Như trên

[6] . Kết luận của Thủ tướng, phần  II,2

[7] . Kết luận của Thủ tướng, phần  II,6

[8] . Vietnam Net (VNN)17.1

[9] . VOV.VN và Tuổi trẻ 31.1

[10] .Blog người lót gạch 20.2

[11] . Quê choa 20.2

[12] . Nguyễn Quốc Thước, “Nếu phát ngôn của ông Thành đúng như báo chí phản ánh th́ ông ta chính

     là người phủ định kết luận của Thủ tướng và Nghị quyết TW 4.” , Quê choa 20.2

[13] .Như trên

[14] . Âu Dương Thệ, „Tự tha bổng về những sai trái cực ḱ nghiêm trọng trong vụ Vinashin“ Nguyễn

     Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đă tự nhổ vào mặt, làm nhục Đảng và tước đoạt quyền chính đáng  

     của nhân dân! http://www.dcvapt.net/thoisu/baithoisu2011/vinashin.htm#_edn1

[15] . Nguyễn Phú Trọng, diễn văn bế mạc HNTU 4, Cộng sản điện tử (CS) 31.12.11

[16] . CS 8.2

[17] . Nguyễn Phú Trọng, Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, CS 9.2

[18] . Như trên

[19] . VNN 23.2

[20] . Bauxite VN 14.2

[21] . Như trên

[22] . Như trên

 

 

 
 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục