DC&PT - Thời Sự 2011

 

Đố vui không thưởng [1]

 

       

Ông Ba…bớp!

 

(Tặng LS Hà Vũ và các biểu t́nh viên)

 

Miệng ông tiến bộ, dân muốn khen

Nhưng tṛ nói xạo đă thành quen

Bởi hai vai gánh, t́nh…hơi nặng :

- Một gánh QUYỀN cao, một gánh TIỀN!

                          *

Người bảo ông là Góoc…”ba-chớp

Kẻ bảo ông là lăo Ba…nhớp ?

(Quyền cao chơi bẩn, cắn đ̣n thù),

Khép ông Hà Vũ 7 năm tù,

Ngoạm một cú, thành ông Ba…đớp!

Hứa luật, xua quân diệt biểu t́nh

Ông Ba thế là ông Ba…bớp!

 

                           *

Dân đánh nhưng mà dân vẫn mong

Tu tỉnh, NÓI và LÀM  cho khớp !

(Đố biết ông là ai?)

 

                                    Quốc Uy

--------------------------------------------

 [1] Đố vui, đoán trúng chẳng những không được thưởng mà bị phạt chết liền!                          

--------------------------------------------

 [1] Đố vui, đoán trúng chẳng những không được thưởng mà bị phạt chết

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục