DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

TUYÊN NGÔN

 

CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

NHÂN CÁCH MẠNG HOA LÀI

Ở BẮC PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

 

 

Cách mạng Hoa Lài ở Bắc Phi đă lật đổ hai nền độc tài chuyên chính ở Tunisie, trường hợp Ben Ali, sau 23 năm, và Ai Cập, trường hợp Hosni Mubarak, sau 30 năm, hiện đă lan sang hơn 10 quốc gia khác ở Bắc Phi và Trung Đông.  Hai trường hợp này là những bằng chứng hùng hồn cho thấy Bước Tiến của Dân Chủ không những tất yếu mà c̣n tất thắng.

Chúng tôi hoan nghênh hai cuộc cách mạng nói trên và chúc các dân tộc ở Bắc Phi và Trung Đông chóng thành công trong cách mạng phi bạo lực, hoà b́nh và trật tự, nhất là trong những đ̣i hỏi chính đáng như quyền có công ăn việc làm, các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo, và quyền được đại diện trong một xă hội dân chủ và b́nh đẳng.

Chúng tôi đặc biệt ngưỡng mộ tuổi trẻ ở các quốc gia đó đă tỏ ra biết hy sinh (như trường hợp anh Mohamed Bouazizi) cũng như giữ được tinh thần ôn ḥa nhưng kiên quyết trong khi tranh đấu cho quyền lợi của toàn dân.  Sự ủng hộ của gia đ́nh và bạn bè, cũng như của các thầy, cô của họ, và các thành phần quân đội, chứng tỏ tuổi trẻ các nước đó đă đi đúng đường.

Cuộc vận động quần chúng qui mô và thành công, thực hiện trong hoà b́nh qua các phương tiện truyền thông đại chúng như Internet, các trang điện tử Facebook, Twitter, Youtube, và điện thoại di động, chứng tỏ là không có một nền chuyên chính nào, dù độc ác và tham nhũng tới đâu đi nữa, có thể ngăn cản được bước tiến của nhân loại tới một tương lai tươi sáng hơn với tự do và công bằng cho tất cả mọi người.

Năm 1945, Hồ Chí Minh, người đă trích dẫn Hiến Chương của hai cuộc cách mạng Pháp và Mỹ để đưa vào Tuyên Ngôn Độc Lập mồng 2 tháng 9, đă long trọng đưa ra ba lời hứa với dân tộc Việt Nam: ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC.  Ngày nay, sau 66 năm cầm quyền ở miền Bắc và 36 năm trên toàn quốc, Đảng Cộng Sản Việt Nam, một trong những chính quyền tham nhũng và tàn bạo nhất thế giới, vẫn chưa thực hiện được ba lời hứa đó.  Đă đến lúc 87 triệu dân trong nước và hơn 3 triệu người Việt Nam tại hải ngoại phải cùng đứng lên đ̣i lại và tranh thủ những quyền căn bản nói trên cho toàn dân!

Tệ hại hơn nữa, nhiều phần lănh thổ đă bị cống nạp cho Trung Cộng để bảo vệ ngôi vị cho tập đoàn lănh đạo Cộng Sản Việt Nam, đưa đến nạn mất nước chỉ c̣n trong gang tấc.  Chưa bao giờ đất nước giàu đẹp của chúng ta lại phải xuất khẩu hàng vạn con gái đi làm dâu ngoại nhân và nô lệ t́nh dục nước ngoài, con trai đi làm lao nô ở nước người để mang tiền về nộp cho Đảng.  Chưa bao giờ trong lịch sử nước nhà lại có một giai đoạn mà người dân khi bày tỏ ḷng yêu nước chân chính th́ bị đánh đập và bắt bỏ tù, tệ hại hơn cả dưới thời Pháp thuộc.

Ở trong nước, Khối 8406, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và một số tổ chức cũng như sinh viên  trên toàn quốc đă kêu gọi toàn dân đứng lên đ̣i tự do, dân chủ, và nhân quyền, theo gương của Đông Âu và Liên Xô trước kia, và gương của Bắc Phi và Trung Đông trong những ngày vừa qua.

Chúng tôi, đại diện các tổ chức và nhân sĩ Việt Nam tại quốc nội và hải ngoại cùng kư tên dưới đây, xin thêm tiếng nói của ḿnh vào với tiếng nói của Khối 8406 và những tiếng nói đứng đắn, có trách nhiệm khác ở trong nước để kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tích cực chuẩn bị đồng loạt đứng lên cứu nguy tổ quốc và chứng minh cho thế giới biết rằng truyền thống Trưng-Triệu và bao anh hùng quốc gia dựng nước và giữ nước của chúng ta vẫn c̣n nguyên giá trị, rằng tuổi trẻ cũng như dân tộc Việt Nam sẵn sàng hy sinh tranh đấu cho những quyền lợi tối thượng của quốc gia, theo chủ trương bất bạo động của Thánh Gandhi và ông Nelson Mandela.

 

Nguyễn Trăi (1380-1442), nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc, đă dạy: “Mến người có nhân là dân, mà chở thuyền và lật thuyền cũng là dân.”  Đă quá lâu dân tộc chúng ta phải chở thuyền Cộng Sản trên lưng dù chế độ đă tỏ ra hoàn toàn bất nhân.  Đă đến lúc toàn dân cần một ḷng đứng lên lật con thuyền chông chênh và ác độc này. Chỉ c̣n cách đó là chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ được sự toàn vẹn lănh thổ trước giặc ngoại xâm và bảo đảm được cho dân ta một tương lai huy hoàng trong hoà b́nh, tự do, b́nh đẳng và an lạc.

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2011

 

Đồng kư tên:

 

            Các tổ chức

 

1.      Khối 8406, Việt Nam, Ban Đại Diện: LM Nguyễn Văn Lư,  LM Phan Văn Lợi, Kỹ Sư Đỗ Nam Hải và GS Nguyễn Chính Kết.

2.      Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, BS Nguyễn Đan Quế, Đại Diện.

3.      Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, GS Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch.

4.      Liên Hội Người Việt Canada, Ngô Văn Út, Phó Chủ Tịch.

 5.   Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Đại Diện:

            Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương.

            Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu.      

6.      Phong Trào Quốc Dân Đ̣i Trả Tên Sài G̣n, LM Nguyễn Hữu Lễ, Đại Diện.

 7.   Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam, Đức, Trần Huê, Phó Chủ Tịch.

 8.   Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch.

 9.   Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, Kỹ Sư Đỗ Như Điện, Điều Hợp Viên.

 10. Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, GS Ngô Quốc Sĩ, Phó Chủ Tịch kiêm Phát Ngôn

       Nhân.

11. Tập Hợp V́ Nền Dân Chủ, BS Nguyễn Thể B́nh, Đại Diện.

12. Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, BS Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch.

13. Mạng Lưới Nhân Quyền, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp.

14. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, KS Vũ Văn Thái, Phó Chủ Tịch.

 15. Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Hội Đồng Điều

       Hành:

            Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí, Chủ Tịch Ban Thường Vụ.

            GS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương.

Linh Mục Đinh Xuân Long, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương.

GS Lại Thế Hùng, Tổng Thư Ky, Ủy Ban Điều Hợp Trung Ương.

Linh Mục Đinh Xuân Minh, Chủ Tịch Phong Trào tại Âu Châu.

            Ô. Đoàn Đ́nh Thủy, Chủ Tịch Phong Trào tại Gia Nă Đại.

 16. Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, GS Nguyễn Thanh Trang, Chủ Tịch.

 17. Đảng V́ Dân Việt Nam, Trịnh Ngọc Anh, Đại Diện Văn Pḥng Liên Lạc.

 18. Tổ Chức Hưng Việt, Nguyễn Kiện, Chủ Tịch

 19. Phong Trào Hưng Ca, Trần Tuấn Minh, Phong Trào Trưởng.

 20. Văn Khố Thuyền Nhân, Kỹ Sư Trần Đông, Đại Diện.

 21. Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ, Đoàn Thế Cường, Chủ Tịch.

 22. Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo, Mặc Giao Phạm Hữu Giáo, Chủ Tịch.

 23. Tập Hợp Đồng Tâm, Úc Châu, Huỳnh Khánh Ḥa, Trưởng Nhiệm.

 24. Đảng Đại Việt, Tiến Sĩ Phan Văn Song, Chủ Tịch.

 25. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch.

 26. Hội Cử Tri Việt Mỹ, Bà Jackie Bông, Chủ Tịch.

 27. Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, California, Bác Sĩ Vơ Đ́nh Hữu, Chủ Tịch.

 28. Câu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác Paris, Ca Dao, Điều Hợp Viên.

 29. Cộng Đồng Người Việt Hạt Tarrant, Texas, Nguyễn Kinh Luân, Chủ Tịch.

 30. Hiệp Hội Phát Triển Cộng Đồng Việt Nam, New South Wales, Úc Đại Lợi,

       Hồ Hiến Thanh, Chủ Tịch.

 31. Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, San Jose, California, Nguyễn Tấn Hưng, Giám Đốc

       Trung Tâm

 32. Hội Phụ Nữ Âu Cơ, Cô Phạm Thiên Thanh, Chủ Tịch.

 33. Nhóm Thành Viên Khối 8406 tại Hoa Kỳ: Vũ Thanh Phương, Vũ Thiện Nga, Vũ

       Kim Ngân, Nguyễn Hải, và Lư Thị Thu Duyên.

 34. Hội Quán Vơ Thuật Đồng Tâm, Sydney, Úc, Ly Việt Hùng, Hội Trưởng.

 35. Trường Việt Ngữ Đồng Tâm, Sydney, Úc, Hồ Hiếu Dương, Hiệu Trưởng.

 36. Đoàn Thanh Niên Hồn Việt, Texas, Hoa Kỳ, Nguyễn Đ́nh Nhu, Chủ Tịch.

 37. Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam tại Đức, Phạm Hoàng, Chủ Tịch.

 

B.        Cá nhân

 

 1.        GS Đoàn Viết Hoạt, Cựu Tù Nhân Lương Tâm

 2.        Nguyễn Minh Cần, nhà báo tự do, Moskva, Liên Bang Nga.

 3.        Trần Khải, nhà b́nh luận.

 4.        Vũ Văn Hoa, nhà báo, Chủ Biên Việt Nam Mới.

 5.        Trần B́nh Nam, nhà b́nh luận.

 6.        Lư Thị Thu Trang, G̣ Vấp, Sài Gỏn.

 7.        Phạm Thị Ứng, Giáo Viên, B́nh Thuận.

 8.        Lê Thị Kim Thu, tỉnh Đồng Nai.

 9.        Nhà văn Hoàng Tiến, Chủ Nhiệm tập san Tự Do Dân Chủ, Hà Nội.

 10.      Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Tổng Biên Tập tập san Tự Do Dân Chủ, Hà Nội.

 11.      Kỹ Sư Nguyễn Trung Lĩnh, Hà Nội.

 12.      Nhà Giáo Dương Thị Xuân, Hà Nội.

 13.      Lê Thanh Tùng, Kư giả tự do, Hà Nội.

 14.      Nhà thơ Dương Văn Nam, Phú Thọ.

 15.      Kỹ Sư Trần Văn Huy, Hà Nội.

 16.      Hoàng Trung Kiên, cựu bộ dội, Ninh B́nh.

 17.      Vũ Thị Hai, nông dân, Ninh B́nh.

 18.      Đinh Văn Nhường, nông dân, Bắc Giang.

 19.      Tưởng Năng Tiến, nhà báo.

 20.      Nguyễn Tuyển, nhà báo.

 21.      Nguyễn Duy Nghiên, Giám Đốc Chương Tŕnh Phát Thanh Diễn Đàn Dân Chủ,

            Nam California, Hoa Kỳ.

22.            Đào Tăng Dực, .Luật Sư Ṭa Thượng Thẩm New South Wales, Úc Đại Lợi.

23.            Vi Anh, nhà b́nh luận.

 

Phổ biến ngày 9-3-2011

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục