DC&PT - Thời Sự 2011

 

Biểu quyết số lượng BCH Trung ương Đảng khóa XI:

175 chính thức, 25 dự khuyết

 

 

TTO – Sáng 15-1, Đại hội XI bắt đầu bước vào thảo luận nhân sự dưới sự điều hành của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh.

Thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội, ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, đọc báo cáo của Ban chấp hành trung ương khóa X về công tác nhân sự Ban chấp hành trung ương khóa XI.

Sau khi thảo luận tại hội trường về số lượng ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết, các đại biểu đă biểu quyết đồng ư khóa XI sẽ có 175 (hiện nay: 158) ủy viên trung ương chính thức và 25 (hiện nay: 20) ủy viên trung ương dự khuyết.

Ngay sau đó các đại biểu tiến hành thảo luận riêng theo từng đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về nhân sự Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI.

Đại hội sẽ làm việc luôn cả ngày chủ nhật 16-1 để tiếp tục thảo luận về nhân sự.

 

Trích: Tuổi trẻ 15.1

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục