DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

 

CHẤP NHẬN TỶ SỐ NÀO?

 

 

Tống giam Hà Vũ chiều nay:

Tự ghi không – một (0 -1) vào ngay lưới nhà.

 Đem ra xét xử tại Ṭa,

Cảnh cáo, nhắc nhở – sẽ là không - hai (0 - 2).

Tuyên án phạt tù oan sai

Ấn định tỷ số bi hài không – ba (0 - 3).

Lănh đạo tâm sáng, tầm xa

Thượng tôn pháp luật, hài ḥa nhân tâm:

Không – một (0 - 1) đă trót tính nhầm,

Kịp thời ngăn chặn lỗi lầm không – ba (0 - 3)!

Nh́n gần nên chẳng thấy xa,

Đối thủ chưa sút lưới nhà đă rung.

Lập đàn gơ mơ, khua chuông,

Con khen mẹ hát tấn tuồng cũ xưa.

Độc diễn, độc thoại, nói bừa,

Ngồi trên luật pháp đánh lửa dược dân?

 

Tháng 11/2010

TS Trần Nhơn

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục