DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

 

 

CHÚNG TA LÀ CÙ HUY HÀ VŨ!

 

 

Chúng ta là Cù Huy Hà Vũ,

V́ công bằng, dân chủ dấn thân;

Đảng là đầy tớ nhân dân,

Thượng tôn pháp luật, nhân văn, nhân quyền.

Lột mặt nạ những tên cơ hội,

Chuyên dối lừa, đổ lỗi, tranh công.

Cù Huy Hà Vũ anh hùng,

Trái tim rực cháy lửa hồng Đan – cô.

Ai sẽ thắng? – Côn đồ đảng trị,

Hay cán cân công lư nhân quyền?

Cả nhân loại đang vùng lên

Chôn vùi di sản Lê – nin lỗi thời!

Ai sẽ thắng? – Loài người tiến bộ,

Hay tập đoàn cơ hội mạo danh

Bịt miệng trí thức, công thần,

Say quyền, yêu ghế nồng nàn thiết tha?

Ai sẽ thắng? – Độc tài, dân chủ?

Hà Vũ là phép thử hôm nay!

Trát lịch sử đă trao tay,

Thảm kịch toàn trị đến ngày cáo chung!

 

20/3/2011

 

TS Trần Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục