DC&PT - Thời Sự 2011

 

Công đoàn đứng ngoài các cuộc đ́nh côn

 

 

 

Đa số Ủy viên TVQH khi thảo luận về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại phiên họp sáng 5.10 đều băn khoăn đề nghị làm rơ nguyên nhân v́ sao thời gian qua có tới 5.000 cuộc đ́nh công tự phát của người lao động mà tổ chức công đoàn đứng ngoài cuộc.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lư, việc có hơn 5.000 cuộc đ́nh công tự phát của người lao động xảy ra trong những năm qua nhưng tổ chức công đoàn đứng ngoài cuộc chứng tỏ quy định pháp luật về đ́nh công không phù hợp, thế nhưng điều ông Lư băn khoăn là trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lại sửa “rất ít chữ” về nội dung này. Việc sửa các quy định để đảm bảo các cuộc đ́nh công xảy ra đúng luật vẫn c̣n mang tính vụn vặt. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị “phải tổng kết lại quá tŕnh thực thi quy định về tổ chức đ́nh công để sửa một cách cơ bản, đảm bảo khả thi khi áp dụng trên thực tế”. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc pḥng - An ninh Nguyễn Kim Khoa cũng đưa ra đề nghị tương tự khi bàn đến nội dung này.

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng để tránh xảy ra các cuộc đ́nh công tự phát của người lao động như thời gian qua, tổ chức công đoàn phải vào cuộc giải quyết ngay từ khi manh nha có bức xúc về tranh chấp, không nên để người ta tự tiến hành thỏa thuận với nhau không được rồi tự đ́nh công.

Theo lư giải của Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính th́ quy tŕnh để tổ chức một cuộc đ́nh công hợp pháp hiện nay là trước khi được phép đ́nh công, phải qua hội đồng ḥa giải cấp huyện, tiếp đến là hội đồng trọng tài cấp tỉnh, nếu không đạt được thỏa thuận mới đ́nh công. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại “tắc” ở ngay khâu thứ nhất, v́ vậy mà từ gần 5.000 cuộc đ́nh công xảy ra (từ khi Luật Công đoàn có hiệu lực từ năm 1990 - PV), công đoàn phải đứng ngoài cuộc.

Beschreibung: http://www.thanhnien.com.vn/Picture201110/HuynhThang/dinhcong.jpg
Công đoàn chưa phát huy vai tṛ trong vấn đề công nhân đ́nh công - Ảnh: Ngọc Thắng

Trích: Thanh niên 6.10

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục