DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

Bọn tay sai cộng sản Việt Nam

đánh phá hàng ngũ hải ngọai như thế nào?

 

Trần B́nh Nam

 

         Những năm gần đây dưới sự chỉ đạo của cộng sản Hà Nội, bọn tay sai ở trong và ngoài nước lợi dụng thời đại tin học và tự do báo chí, qua các diễn đàn điện tử đă tố cáo nhân vật này nhân vật nọ, bịa đặt danh sách những người theo cộng sản tại hải ngoại , đánh phá các vị Tu sĩ, Linh mục Công giáo, Ḥa thượng, Thượng tọa Phật giáo để gây chia rẽ tôn giáo, và loan tin thất thiệt để chia rẽ cộng đồng.

            Thời gian gần đây hơn, trước sự mất ḷng dân càng ngày càng sâu sắc, bọn tay sai được chỉ thị tăng cường đánh phá.

            Bọn gian dùng 2 phương pháp:

1.      Thứ nhất: Tung lên diễn đàn bất cứ tin láo lếu nào dựa vào nguyên tắc  “Tăng sâm giết người” là nói láo và nói láo măi sẽ có người tin.

2.      Thứ  hai: Thiết lập một diễn đàn điện tử với cái tên thật kêu, thật “quốc gia”, thật “chống cộng”, và đăng những bài chống cộng kịch liệt để tạo ḷng tin trong cộng đồng, rồi thỉnh thoảng chen những bài đánh phá (theo lối “Tăng Sâm giết người”) đánh phá những nhân vật yêu nước thành tích trong sáng như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Ḥa Thượng Thích Quảng Đức, Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lư, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, ông Trần Quốc Bảo v.v … hoặc chửi tôn giáo này, công kích tôn gíáo kia để gây mâu thuẫn .

 

            Lẽ dĩ nhiên những phương pháp phá hoại này không lừa gạt được ai am hiểu t́nh h́nh chung và nắm bắt được các vấn đề thời sự. Nhưng trong thời đại tin học thông tin quá nhiều, nhiều người trong chúng ta không có th́ giờ, lướt qua tin như “cỡi ngựa xem hoa” nên có thể bị mắc lừa chúng.

            Cá nhân tôi từng là đối tượng của bọn đánh phá này. Trốn thoát  ra khỏi Việt Nam năm 1977, tôi với một số anh em cùng tâm huyết thành lập Tổ chức Phục Hưng Việt Nam (TC/PHVN)  với Cương lĩnh đấu tranh là giải thể chế độ độc tài cộng sản và xây dựng một nước Việt Nam tự do dân chủ. Tôi làm Chủ tịch TC/PHVN  trong 9 năm (1978-1987).  Sau đó ông Trần Quốc Bảo thay tôi lănh đạo TC/PHVN cho đến hôm nay. Tôi tiếp tục cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam bằng ng̣i bút. Và những bài b́nh luận chính trị của tôi chuyển gởi trong Trang Nhà www.tranbinhnam.com của tôi và được hầu hết báo Việt ngữ hải ngoại đăng tải đă làm cho chính quyền Hà Nội nhức nhối.    

            Trong bối cảnh đó, dễ hiểu kẻ thù của tôi là cộng sản Hà Nội v́ tôi kiên quyết tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ và nhân quyền. Kẻ thù của tôi là cộng sản Trung quốc v́ tôi kiên quyết cùng với nhân dân Việt Nam trên mọi chiến tuyến đấu tranh bảo vệ đất bảo vệ biển của quê hương.

            Bọn họ tố cáo tôi (1) lén lút về thăm Việt Nam. Và mới đây trong một bài đánh phá Phật giáo, vu vơ hàm ư Ḥa Thượng Thích Quảng Đức là người của cộng sản, bọn chúng loan tin tôi (2) không bị tù cải tạo, (3) được cộng sản tạo điều kiện cho đi vượt biên chỉ với ông Nguyễn Công Hoan trên một thuyền du lịch .

            Óc tưởng tượng và sự bịa đặt của bọn tay sai cộng sản đă đến mức hoang tưởng:

(1)   Rời nước ra đi năm 1977 v́ không thể sống dưới chế độc tài của cộng sản, nhưng tôi không bỏ quê hương. Tôi từng về thăm Việt Nam 2 lần,  một lần năm 1999 và một lần năm 2001.  Chính quyền cộng sản Việt Nam để cho tôi về có thể nằm trong chương tŕnh lôi kéo Việt kiều về thăm nước, có thể để theo dơi các tiếp xúc của tôi trong nước. Không khai thác được ǵ chính quyền Hà Nội cấm cửa (bằng văn bản) không cho tôi về Việt Nam nữa.

      Tôi đi thăm Việt Nam công khai. Trong cả hai chuyến đi, khi trở về tôi đều viết bài tường thuật các chuyến đi, báo chí Việt ngữ hải ngọai đăng tải rộng răi và được chuyển gởi trong web www.tranbinhnam.com à B́nh Luận, tài liệu số 29 tháng 6/1999  http://www.tranbinhnam.com/binhluan/Mot_Chuyen_Di.html

và tài liêu số 63 http://www.tranbinhnam.com/binhluan/Ly_Nuoc_Final.html năm 2001.

 

(2)   Về tù cải tạo, xin đọc bài viết trong www.tranbinhnam.com à B́nh Luận, tài liệu số 348 http://www.tranbinhnam.com/binhluan/NguyenVanSon.htm

để biết tôi đă chia sẽ tù đày cộng sản như thế nào .

 

(3)   Về vượt biên chỉ với ông Nguyễn Công Hoan trên một thuyền du lịch xin xem hai tấm h́nh (34 người tị nạn chúng tôi và chiếc thuyền mỏng manh) dưới đây chụp ngày 31/3/1977 trên Biển Đông sau khi được tàu Nhật cứu.

 

RescuedOnSea

 

EscapedBoat

 

            Tôi tin rằng sự đánh phá bằng phao tin thất thiệt của bọn tay sai cộng sản sẽ không thuyết phục được ai và chỉ làm lộ cái đuôi phản dân hại nước của bọn ác tâm./.

 

 

Trần B́nh Nam

July 21, 2011

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục