DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

Standard&Poors h mc tín nhim ngân hàng Vit Nam

 

http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/S%2526Poors%2014032011.JPG

DR

Thanh Hà

 

Cơ quan thẩm định rủi ro tài chánh Standard&Poors ngày 14/3/2011 đă hạ hai nấc điểm tín nhiệm đối với ba ngân hàng lớn tại Việt Nam. Đó là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank.

Trong bản đánh giá, được hăng tin Reuters trích dẫn, S&P đă hạ điểm tín nhiệm các ngân hàng này từ BB- xuống c̣n B. Một định chế tài chính bị xếp hạng B bị coi là có tính « đầu cơ cao », gây rủi ro cho việc bảo đảm an toàn vốn của ngân hàng.

S&P lo ngại rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể bị suy yếu nếu không có những biện pháp thích hợp trong bối cảnh lạm phát leo thang. Trong nhiều năm liên tiếp, tín dụng tại Việt Nam không ngừng gia tăng và khuynh hướng chung cho thấy là lăi suất ngân hàng đang trên đà tăng thêm, gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Reuters nhắc lại : Chính phủ Việt Nam đă đề ra mục tiêu giới hạn việc tăng tín dụng trong năm nay chỉ ở mức 20%, nhưng theo S&P, chỉ tiêu này khó có thể đạt được, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tại Việt Nam trong tháng giêng vừa qua tăng hơn 12% so với một năm trước đó.

Trích: RFI 14.3

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục