DC&PT - Thời Sự 2011

 

NHÂN DÂN

Nguyễn Khoa Điềm

 

 

LGT DC&PT: Tuy không giới thiệu tác giả bài thơ “Nhân dân” Nguyễn Khoa Điềm là ai, nhưng mọi người có thể hiểu ngầm là tác giả bài này chính là cựu uỷ viên Bộ chính trị, kiêm Trưởng ban Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo trung ương) khoá 9 (2001-2006).

Nay ông Điềm không c̣n nặng gánh quan, nặng gánh quyền và nặng gánh tiền nên đă trờ về với con người thơ và dám sống thực với ḿnh, dám mở mắt để thấy rơ trắng đen của cái xă hội XHCN, biết lắng nghe tiếng than của dân và nay lại dám mở miệng nói lên những cái trái tai gai mắt của đại đa số đại biểu Quốc hội chỉ biết gật. Đây là một điều tốt đáng khuyến khích.

Nhưng chưa biết đây có phải tự đáy ḷng ḿnh với lương tâm trong sáng? Nếu đúng như vậy th́ ông Điềm c̣n nợ với chính ḿnh và với nhân dân rất nhiều. Ông nên có những bài nói thẳng sự thực về bề trái của cái xă hội mà các „lănh tụ“ vẫn tự xưng là „đại biểu trung thành của nhân dân lao động“ và „chính quyền do dân và v́ dân“!

 

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/11/images1.jpeg?w=248&h=203

Cúi ḿnh trên đồng lúa

Lao lên các hỏa điểm chiến tranh

Lăn ḿnh trong các cuộc xuống đường

Cặm cụi với sách vở

Họ là nhân dân thứ thiệt

 

Nhưng trên diễn đàn cao nhất nước

Có người nói nhân dân chưa đủ trí tuệ

Để hưởng luật biểu t́nh !

 

Tôi nghĩ măi

Ai đă bầu ra ông nghị này nhỉ ?

Sao lại sợ nhân dân biểu t́nh ?

 

Không !

Sự sợ hăi không cứu được chúng ta

Mà chính là sự can đảm

Đi tới dân chủ.

 Tháng 11. 2011

N.K.Đ

Tác giả gửi cho Quê choa

 

Trích: Quê Choá Blog 21.11

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục