DC&PT - Thời Sự 2011

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

 

Học viện Chính trị cần tự xây dựng ḿnh vững mạnh về chính trị

 

 

LGT DC&PT: Từ Bắc kinh trở về ít ngày Nguyễn Phú Trọng đă đọc diễn văn quan trọng trước các tướng lănh và sĩ quan cao cấp. Trong đó Tổng bí thư kiêm Bí thư Quân uỷ Trung ương đă không có một lời nào nói về những đe doạ biển đảo của VN do chủ trương bành trướng của chế độ Bắc kinh. Trái lại Nguyễn Phú Trọng lại quay mũi tấn công vào cuộc vận động dân chủ của các giới thanh niên, trí thức và đảng viên tiến bộ tố cáo sự nhu nhược và nhượng bộ vô nguyên tắc của nhóm cầm đầu đảng với phương Bắc:

 

„các thế lực thù định tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà b́nh” tăng cường sử dụng các biện pháp "tấn công mềm", tập trung làm chuyển biến về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kích động, chia rẽ, đ̣i phi chính trị hoá quân đội, hạ thấp, phủ nhận vai tṛ, uy tín lănh đạo của Đảng đối với đất nước, quân đội; xoá bỏ mục tiêu, lư tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xă hội.“

 

 

QĐND Online – Sáng 22-10, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân uỷ Trung ương Nguyễn Phú Trọng đă đến thăm và nói chuyện với Học viện Chính trị nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (25-10-1951/25-10-2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng của Học viện…

Trung tướng Nguyễn Tiến Quốc, Giám đốc Học viện đă báo cáo với Tổng bí thư về quá tŕnh h́nh thành và những thành quả đạt được trong thời gian qua của học viện. Tháng 7-1951, nhằm bảo đảm cho quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nghiệm vụ, Tổng Quân uỷ quyết định thành lập Trường Chính trị trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay) và cử đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm giám đốc, đồng chí Vơ Hồng Cương làm Phó giám đốc trực tiếp phụ trách nhà trường. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị đă trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội và của quốc gia. Học viện đă đào tạo được hàng vạn cán bộ chính trị, giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học xă hội nhân văn cho các cơ quan, đơn vị, nhà trường, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài cuân đội. Lớp lớp cán bộ được đào tạo từ Học viện đă và đang thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc giữ vững, tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội về chính trị. Nhiều đồng chí đă được phong quân hàm cấp tướng, phát triển lên những cương vị lănh đạo, chỉ huy cao cấp, nhiều đồng chí đă được tuyên dương Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển đă h́nh thành nên truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị anh hùng “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Học viện đă vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, danh hiệu cao quư cùng nhiều phần thưởng của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, địa phương trao tặng…

Beschreibung: http://image.qdnd.vn/Upload/xuandung/2011/10/22/230911dungt6-14-96155504359.jpg

Học viện Chính trị đón Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm

Qua nghe báo cáo của lănh đạo, chỉ huy Học viện, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc 60 năm qua, Học viện đă không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, đào tạo cho Đảng và quân đội hàng vạn cán bộ chính trị và cán bộ nghiên cứu khoa học xă hội nhân văn, hoạt động trên khắp các lĩnh vực của xă hội, thực hiện tốt chức trách được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Cùng với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cũng đă có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lư luận, thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cung cấp những cơ sở khoa học giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương hoạch định đường lối, chủ trương về quân sự quốc pḥng, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lư luận, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời trực tiếp phục vụ cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Học viện.

Học viện thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng Học viện chính quy, xứng đáng là một trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xă hội nhân văn của quân đội. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đă không ngừng tiến bộ, trưởng thành về các mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Beschreibung: http://image.qdnd.vn/Upload/xuandung/2011/10/22/230911dungt6-14-97155509500.jpg

Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Nhà truyền thống của Học viện Chính trị

Tổng bí thư khẳng định: “Với những thành tích đó, Học viện Chính trị xứng đáng được nhận Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quư của Đảng và Nhà nước trao tặng. Thay mặt lănh đạo Đảng, Nhà nước và Quân uỷ Trung ương, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Học viện Chính trị đă đạt được trong 60 năm qua và mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa”.

Để gợi mở cho Học viện Chính trị nghiên cứu, t́m ra những giải pháp, phương pháp đúng đắn trong nghiên cứu, giảng dạy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đă chỉ ra những điểm cơ bản về t́nh h́nh trong nước cũng như thế giới hiện nay. Sự biến chuyển nhanh của thế giới cũng như những nguy cơ, tiềm ẩn của nên kinh tế thế giới; những xu thế lớn. T́nh h́nh kinh tế-xă hội trong nước tuy đạt được nhiều thành quả tốt đẹp nhưng vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức; các thế lực thù định tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà b́nh” tăng cường sử dụng các biện pháp "tấn công mềm", tập trung làm chuyển biến về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kích động, chia rẽ, đ̣i phi chính trị hoá quân đội, hạ thấp, phủ nhận vai tṛ, uy tín lănh đạo của Đảng đối với đất nước, quân đội; xoá bỏ mục tiêu, lư tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xă hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đă lựa chọn. Tất cả t́nh h́nh đó đ̣i hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc pḥng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xă hội và bảo vệ Tổ quốc xă hội chủ nghĩa.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra: với vị thế quan trọng là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xă hội nhân văn của Quân đội, hơn ai hết Học viện Chính trị càng phải nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản nêu trên để hoàn thành trọng trách lớn lao của ḿnh. Đặc biệt, Học viện cần tập trung làm tốt những vấn đề cơ bản sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIV, cũng như các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh mới. Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng vào quá tŕnh huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lư luận để không ngừng phát triển nghệ thuật quân sự và văn hoá quân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương tŕnh công tác, phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học về nghệ thuật quân sự, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách. Trước hết, Học viện cần tự xây dựng ḿnh vững mạnh về chính trị, mẫu mực về sự kiên định lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xă hội.

Hai là, phát huy truyền thống "Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ" mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện đă dày công vun đắp. Học viện cần phấn đấu để ngang tầm và xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp cao, một trung tâm nghiên cứu khoa học xă hội nhân văn chuyên sâu hàng đầu của Quân đội và của quốc gia. Học viện cần thể hiện được bản sắc riêng của một nhà trường đào tạo cán bộ chính trị của Quân đội, nắm bắt được những thành tựu tiên tiến về khoa học giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cho toàn quân.

Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cần được đẩy mạnh hơn nữa và phục vụ tốt sự lănh đạo của Đảng, sự quản lư của Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc pḥng, bảo vệ Tổ quốc; cung cấp các dự báo và cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, phương hướng, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc pḥng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự cho các nước bạn, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà b́nh, hợp tác và phát triển, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ; coi trọng đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ quân đội hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em.

Ba là, tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lư luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của quân đội. Đây là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp, đ̣i hỏi các đồng chí phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tŕnh độ trí tuệ cao và một tinh thần dũng cảm. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc các luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như những thực tiễn sinh động của cuộc sống; hiểu rơ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch để trực tiếp viết bài đấu tranh và tổ chức các hoạt động đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, vạch trần những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của toàn xă hội đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xă hội chủ nghĩa của chúng ta.

Beschreibung: http://image.qdnd.vn/Upload/xuandung/2011/10/22/230911dungt6-14-98155514515.jpg

Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng  chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, lănh đạo của Học viện Chính trị

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lănh đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực như phương hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của Học viện đă đề ra. Quán triệt tư tưởng, quan điểm Đại hội XI của Đảng vào xây dựng Đảng bộ Học viện nhằm xây dựng, rèn luyện được đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng với tầm vóc và vị thế của Học viện, với sự tin tưởng của Đảng và quân đội.

Trong xây dựng Đảng bộ và xây dựng Học viện, cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân và toàn Học viện. Đồng thời duy tŕ và thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lư và phục vụ tốt, chính quy tốt, kỷ luật nghiêm", làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực to lớn, thúc đẩy Học viện phát triển vững chắc.

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, gắn bó giữa Học viện với Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Hà Nội nói chung, trực tiếp là với quận Hà Đông. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động chính trị, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các cuộc vận động lớn, gắn xây dựng môi trường văn hoá sư phạm trong sạch, lành mạnh với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự xă hội trên địa bàn đóng quân.

Bài và ảnh: Xuân Dũng

 

Trích: QĐND 22.10

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục