DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

Từ Quyền lực và Tiền bạc – Mẫu số chung của những

chế độ độc tài đến Nhà nước Pháp quyền bền vững

 

 

 

LTS DC&PT: Nhân dịp hàng triệu người Ai cập, Tunesien đứng lên lật đổ nhanh chóng các chế độ độc tài tham quyền-tiền Mubarak và Ben Ali, cựu Đại sứ Nguyễn Trung đă t́m ra những điểm tương đồng của các chế độ này là tham quyền, tham tiền. V́ thế, dù là độc tài cá nhân hay đảng trị, các chế độ độc tài thường sử dụng mọi thủ đoạn và hành vi độc ác để thực hiện mục tiêu của họ.

Tuy trong bài không nhắc một lần tới chế độ độc tài toàn trị ở VN hiện nay, nhưng các dẫn chứng mà ông Nguyễn Trung đă đưa ra lại phản ảnh trung thực t́nh h́nh của chế độ toàn trị ở VN. Do sự áp chế của chế độ công an trị, nên ông Nguyễn Trung không một lần dùng tới cụm từ Dân chủ đa nguyên, nhưng ai cũng thấy, ông cựu Đại sứ đă thấy giải pháp tốt nhất cho VN là một chế độ Dân chủ đa nguyên!

 

 

 

Nguyễn Trung

Beschreibung: http://www.boxitvn.net/wp-content/uploads/2011/02/image00118.jpg

I. Từ Quyền lực và Tiền bạc – Mẫu số chung của những chế độ độc tài

Không có ǵ là quá đáng nếu nói rằng thế kỷ XX là thế kỷ của những cuộc “Cách mạng”. Những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hóa nghệ thuật, và những cuộc cách mạng giành độc lập của các nước thuộc địa phần lớn đều ở thế kỷ XX. Thế kỷ “Cách mạng” này đă làm thay đổi toàn bộ thế giới và nhân loại. Những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đă đem đến những sản phẩm khoa học kỹ thuật hữu ích để phục vụ đời sống con người tốt hơn. Những cuộc cách mạng văn hóa nghệ thuật đă phá bỏ những hủ tục, phong cách bảo thủ để đem đến cho nhân loại những món ăn tinh thần, những cái đẹp mà những trường phái bảo thủ không có được. C̣n những cuộc cách mạng giành độc lập của các nước thuộc địa đă hạ huyệt chủ nghĩa thực dân và đem Tự Do và Dân Chủ đến cho người dân ở những quốc gia thuộc địa.

Những tưởng nhân loại sẽ không c̣n thấy những cuộc cách mạng hay những phong trào cách mạng vĩ đại để đ̣i Tự Do và Dân Chủ trong thế kỷ XXI này. Bởi lẽ, một khi chủ nghĩa thực dân chuyên đi áp bức và bóc lột đă bị “hạ huyệt” th́ những cuộc “cách mạng” đ̣i Tự Do và Dân Chủ cũng không c̣n đất để dụng vơ. Nhưng quả là rất sai lầm với suy nghĩ trên đây.

Ngày nay, tuy chủ nghĩa thực dân đă mồ yên mả đẹp nhưng không có nghĩa là “áp bức và bóc lột” cũng được chôn theo chủ nhân của nó. Ngay sau khi những chế độ bù nh́n do chủ nghĩa thực dân dựng lên để cai trị người bản địa sụp đổ th́ tên đầy tớ đồ tể “áp bức và bóc lột” đă quay 180 độ và nhanh chân chạy theo người chủ nhân mới để tiếp tục hoành hành. Không quá khó khăn để nhận ra vị chủ nhân mới của tên đầy tớ đồ tể “áp bức và bóc lột” này. Vâng. Đó là các chế độ độc tài. Dù là chế độ độc tài ở châu Âu, ở châu Phi, ở châu Á, hay ở châu Mỹ – những chế độ độc tài đều rất dễ nhận ra bởi chúng đều có một mẫu số chung . Vâng. Mẫu số chung của những chế độ độc tài là Quyền lực và Tiền bạc.

Quyền lực. Có thể nói rằng lănh đạo của những chế độ độc tài là những ông vua của thời hiện đại. V́ cái ghế quyền lực, những lănh đạo ở các chế độ độc tài luôn t́m mọi cách để ngồi, để trụ vững trên cái ghế quyền lực của ḿnh. Chúng sẵn sàng nâng đỡ bọn vô lại nhưng có máu gian manh hay lập bè lập nhóm để cùng nhau bảo vệ cái ghế quyền lực của ḿnh. V́ cái ghế quyền lực, những lănh đạo ở các chế độ độc tài không ngần ngại nói “không” với hiền tài. Bởi một khi người hiền tài được trọng dụng th́ rất khó duy tŕ cái ghế quyền lực trong các chế độ độc tài. V́ cái ghế quyền lực, lănh đạo ở các chế độ độc tài sẵn sàng hại người trung lương v́ người trung lương luôn đối đầu với bọn người tham lam quyền lực. V́ cái ghế quyền lực, lănh đạo ở các chế độ độc tài không ngại liên kết với ngoại bang – hay tệ hợn là chịu thuần phục, lệ thuộc ngoại bang – để duy tŕ chế độ độc tài của ḿnh. Tóm lại, các chế độ độc tài luôn t́m trăm phương ngàn kế để duy tŕ cái thế độc tôn lănh đạo của ḿnh.

Ngoài quyền lực, tiền bạc là điều không thể thiếu ở các chế độ độc tài. Có quyền ắt sẽ có tiền v́ các chế độ độc tài không có chỗ cho sự giám sát của người dân. Tiền từ tham nhũng. Tiền từ bảo kê làm ăn phi pháp. Tiền từ nguồn lợi bán tài nguyên thiên nhiên của quốc gia. Tiền từ mua rẻ bán đắt sản phẩm của người dân. Tiền từ đầu tư xây dựng đất nước do quyền lực mà có.

Ngay sau khi ông Tổng thống Mubarak của Ai Cập từ chức th́ Chính phủ Thụy Sĩ đă ra lệnh phong tỏa tài sản của ông Mubarak (1). Cũng theo bài báo đăng trên mạng Yahoo này th́ gia tài của ông Mubarak khoảng chừng từ 40 tỉ đô la đến 70 tỉ đô la. Nếu tài sản của ông Mubarak là 40 tỉ đô là th́ trong ṿng 30 năm cầm quyền, ông Mubarak kiếm được 1 tỉ 300 triệu đô la một năm. C̣n nếu tài sản của ông Mubarak là 70 tỉ đô la th́ trong ṿng 30 năm cầm quyền, ông Mubarak kiếm được 2 tỉ 300 triệu đô la một năm. Dù là 40 tỉ hay 70 tỉ, th́ một năm mà kiếm được hơn 1 tỉ hay 2 tỉ đô la đều là những số tiền khổng lồ. Và tất nhiên là số tiền khổng lồ này của ông Mubarak không phải có được từ kinh doanh chân chính mà số tiền khổng lồ này có được nhờ vào cái ghế quyền lực của ḿnh.

Ngoài ông Tổng thống Mubarak của Ai Cập, có thể điểm tên một số lănh đạo của các chế độ độc tài khác.

- Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân

- Bagbo của Bờ Biển Ngà (Cote d’Ivoire)

- Zein al-Abidine Ben Ali của Tunisia

- Saddam Hussein của Iraq

- Haji Muhammad Suharto của Indonesia

- Jean-Claude ‘Baby Doc’ Duvalier của Haiti

- Muammar al-Gaddafi của Libya

- Mobutu Sese Seko của Congo (hay c̣n gọi là Zaire)

- Augusto Pinochet của Chile

Như đă tŕnh bày ở trên, v́ quyền lực và ḷng tham vô đáy để vơ vét cho đầy túi của ḿnh, lănh đạo các chế độ độc tài phải bắt buộc “áp bức và bóc lột” người dân của ḿnh. Nhà tù, không cho phép tự do báo chí, không cho phép người dân phản đối, xây dựng bộ máy chính quyền để phục vụ giới lănh đạo cùng những nhóm lợi ích thay v́ phục vụ người dân. Đó là h́nh thức “áp bức” mà các chế độ độc tài vẫn thích dùng. Bóc lột th́ tham nhũng, nhũng nhiễu người dân với những luật lệ, giấy tờ hà khắc. Mở những dự án tốn nhiều tiền nhưng lại không có hiểu quả kinh tế. Đầu tư những công tŕnh lớn, hoành tráng nhưng lợi ích chỉ phục vụ giới có tiền thay v́ phục vụ người dân nghèo trong xă hội. Nạn mua quan bán chức cũng là điều thường thấy trong các chế độ độc tài.

Như giọt nước tràn ly, tất cả những áp bức và bóc lột của lănh đạo các chế độ độc tài sẽ khiến người dân nổi dậy phản đối. Chỉ hơn một tháng sau ngày người dân Tunisia xuống đường mà Tổng thống Ben Ali của Tunisia phải trốn chạy sang Arab Saudi. Chỉ chưa đầy một tháng mà ông Tổng thống Mubarak của Ai Cập phải từ nhiệm. Có thể nói rằng, hai cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập ở đầu thế kỷ XXI này vĩ đại hơn những cuộc cách mạng đ̣i Tự Do và Dân Chủ trước đây. Vĩ đại v́ cả hai cuộc cách mạng này chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Vĩ đại v́ không có nhiều máu đổ thịt rơi như vẫn thường thấy trong các cuộc cách mạng trước đây. Vĩ đại v́ quân đội của hai nước này biết được Sứ mạng của ḿnh cũng như biết được Chân lư của thời đại. Ngoài ra, chúng tôi nghĩ rằng cũng nên khen hai ông lănh đạo của Tunisia và Ai Cập. Dù ǵ th́ trong họ vẫn c̣n chút “liêm sỉ” để từ bỏ quyền hành thay v́ mù quáng để từ đó có thể gây ra những hậu quả khôn lường đầy nước mắt!

II. Đến Nhà nước Pháp quyền bền vững

Cách đây hơn 2 thế kỷ – c̣n nếu nói chính xác là 234 năm. Có một cuộc cách mạng giành độc lập từ chủ nghĩa thực dân. Nhưng có lẽ cuộc cách mạng này ít được sách báo trong nước chúng ta nhắc đến, hay ca tụng v́ cuộc cách mạng này không đi theo con đường của Marx và Engel (Mà không đi theo Marx và Engel cũng đúng thôi. V́ lúc đó Marx và Engel c̣n chưa chào đời th́ đi theo thế nào được). Đó là cuộc cách mạng giành độc lập của người Mỹ, một cuộc cách mạng hết sức vĩ đại v́ là sự khởi đầu nền móng vững chăi của chế độ dân chủ pháp quyền trên toàn thế giới.

Ngay sau khi nước Mỹ giành được độc lập từ Anh quốc, ông Washington đă trở thành Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông Washington tại nhiệm hai nhiệm kỳ và về hưu chứ không làm Tổng thống cho đến chết. Nước Mỹ giành độc lập cách đây 234 năm. 234 năm trước, ở vào cái thời làm vua, hay làm lănh chúa là một điều b́nh thường cho những ai nắm được cái cơ hội ngàn vàng này. Ấy vậy mà ông Washington chỉ làm Tổng thống đúng 2 nhiệm kỳ mà thôi.

Không những vậy, trong thời gian làm Tổng thống vào thời kỳ phôi thai của nhà nước Dân chủ theo thể chế Tam quyền phân lập của nước Mỹ, ông Washington c̣n cổ động những người không cùng đảng phái với ông nên thành lập đảng phái đối lập. Do đó, thay v́ đảng trị theo kiểu độc tài, Nhà nước Dân chủ của Mỹ đă h́nh thành và đứng vững trong 234 năm qua. Người dân Mỹ chưa bao giờ chứng kiến cảnh đảo chánh bao giờ. Người đắc cử Tổng thống th́ có quyền hành tối thượng. Nhưng khi rời Nhà trắng th́ làm dân thường. Tuyệt nhiên không có chuyện cố vấn cố véo hay quyền lực ngầm sau khi rời Nhà trắng ǵ cả. Các sử gia của Mỹ không cần phải tô hồng chuốt lục cho ông Washington. Ông lấy một người đàn bà góa làm vợ. Cũng chẳng sao. Ông không có con nối dơi. Cũng chẳng sao. Trong hai nhiệm kỳ làm Tổng thống, ông Washington đă có những chính sách sai lầm. Cũng chẳng sao. Bởi đó mới là ông Washington – người Cha già của nước Mỹ. Đến nay, người dân Mỹ vẫn dành cho ông Washington một chỗ đứng trang trọng trong trái tim của ḿnh.

Sở dĩ chúng tôi hơi dài ḍng v́ trên thế giới này không thiếu ǵ người trở thành lănh tụ của quốc gia sau khi làm cách mạng – nhất là ở vào thế kỷ XX. Những lănh tụ cách mạng ở thế kỷ XX thường trở thành lănh tụ và cũng thường làm lănh đạo cho đến chết chứ không từ bỏ quyền lực của ḿnh. Lênin cũng chết già chứ không bỏ quyền lực. Mao Trạch Đông cũng thế và không những vậy – đến lúc chết, Mao Trạch Đông vẫn sẵn ḷng hại chết những ai mà ông ta nghĩ rằng sẽ làm hại cho cái ghế quyền lực của ḿnh. Ở xứ Bắc Hàn th́ có ḍng họ Kim thay nhau làm lănh đạo. Kim cha truyền cho Kim con và giờ đây Kim con đang chuyển giao quyền lực cho Kim cháu. C̣n hai anh em của đồng chí Fidel Castro ở Cuba th́ đến khi răng rụng mắt mờ mới dám mở miệng thừa nhận rằng “Mô h́nh nhà nước XHCN của Cuba đă thất bại”! Nhưng cả hai anh em nhà Cuba vẫn khư khư ôm cái ghế lănh đạo chứ vẫn không chịu buông xuôi để cứu đất nước Cuba ra khỏi lầm than.

III. Thay cho lời kết

Theo dấu ấn của thời gian, và những ǵ lịch sử ghi lại, có thể khẳng định rằng chỉ có Nhà nước Pháp quyền do dân v́ dân th́ mới bền vững. Và cũng chỉ có Nhà nước Pháp quyền bền vững mới trường tồn.

NT

(1)http://news.yahoo.com/s/ac/20110211/pl_ac/7837312_swiss_banks_again_freeze_assets_target_hosni_mubarak

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Trích: Bauxite VN 14.2

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục