DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

Suy nghĩ ǵ về Đại hội 11 vừa kết thúc?

 

Vở phường chèo vừa hạ màn thứ nhất!

 

·        V́ đâu Nguyễn Phú Trọng lại có tật giật ḿnh?

·        Tại sao được Hồ Cẩm Đào ưu ái đặc biệt?

·        Tăng cường âm binh và cai tư tưởng, báo chí nuôi ư đồ ǵ?

 

 

Âu Dương Thệ

 

 

Mặc dầu đă công phu tính toán chọn ngày „tứ quí“ (11.1.2011) làm ngày mở hội, nhưng cũng đúng vào dịp này Hà nội đă rơi vào cái cực lạnh ít có, nhiều ngày lại có sương mù bao phủ dầy đặc không c̣n thấy lối đi! Cái lạnh của bên ngoài lại tiếp thêm sự nguội lạnh và vô cảm của những người chủ chốt khiến cho không khí các buổi họp của Đại hội lại càng trở nên lạnh lẽo, hời hợt. Cả tới thiên nhiên cũng c̣n biết chống lại. Điều này nói lên tín hiệu ǵ?

 

Sau 9 ngày tŕnh diễn ngày 19.1 Nguyễn Phú Trọng, người đạo diễn đồng thời cũng đóng vai chính, đă tuyên bố bế mạc màn thứ nhất và sau đó đă tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trong tư cách tân Tổng bí thư.  Mở đầu cuộc họp báo ông Trọng nói là „hồi hộp tới phút chót“ và ông phân bua với các nhà báo là „lần đầu nghe được gọi là Tổng bí thư hăy c̣n ngượng…“ Chẳng những thế Nguyễn Phú Trọng c̣n phân bua là ông làm không nghĩ mục đích tạo dấu ấn, không phải để đánh bóng“[1].

 

Những người quan sát thời cuộc VN, đặc biệt về các nhân vật đang có quyền lực, th́ lại khám phá một hiện tượng trái ngược trong giới này, nói theo cách dân dă th́ đó là thái độ nói vậy nhưng không phải là vậy. Chẳng hạn khi hoạt náo viên Nguyễn tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng, trong cuộc nói chuyện trực tuyến (online) đầu tiên (9.2.07), khi được hỏi ông yêu điều ǵ nhất và ghét cái ǵ nhất?“ th́ Nguyễn Tấn dũng đă hả hê trả lời ngay là „Tôi yêu nhất, quư nhất là sự trung thực và tôi cũng ghét nhất, giận nhất là sự giả dối.“[2]

Nhưng suốt từ 2006 tới nay người ta lại thấy hoàn toàn ngược lại, Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng thích nổ và dối trá nhất từ trước tới nay, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong mọi lănh vực: Đối với báo chí th́ ông bảo là VN đang có chế độ tự do báo chí nhất. Nhưng ông lại ra lệnh báo chí „phải đi lề phải“ và ra quyết định không cho các chuyên viên, nhân sĩ được quyền phản biện công khai! Trong vụ tập đoàn Vinashin dưới quyền lănh đạo của ông, nhưng đă gây ra món nợ khủng khiếp cho ngân sách quốc gia trên 86.ooo tỉ đồng (4,5 tỉ USD), ra trước Quốc hội ông nhận trách nhiệm, nhưng vẫn không chịu từ chức mà trái lại nay lại vẫn ngồi chỗm chệ trong Bộ chính trị và có thể bám cái ghế Thủ tướng tiếp.

 

 

Nguyễn Phú Trọng không muốn tự „đánh bóng“?

 

Trở về trường hợp người đứng đầu mới của chế độ độc tài toàn trị, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, ông không muốn tự „đánh bóng“ ḿnh. Nhưng tại sao ngay trong cuộc họp báo đầu tiên trong tư cách là Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đă phải tự phân bua như vậy? Có tật giật ḿnh hay sao? Nghĩa là nhiều giới đă thấy ông Trọng là con người nói vậy mà không là vậy, nói một đằng làm một nẻo, người đeo nhiều bộ mặt? Những người ranh mănh th́ thường có những câu nói ngọt sớt, nhưng ngọt lọt tới xương, như tục ngữ của VN đă cảnh báo!

 

Thông thường nếu một chính khách làm tốt có lợi ích cho nhân dân và đất nước th́ được người dân kỉnh nể, dư luận ca ngợi, họ không cần phải tự đánh bóng. Trái lại, những người có tâm địa đen tối lại hay nói ngọt ngào, làm những cử chỉ và hành động có vẻ như rất dân chủ, đạo đức…Tất cả chỉ nhằm mục đích „đánh bóng“, tức là t́m cách che lấp tâm địa đen tối của ḿnh.

 

Nếu theo dơi sát các hoạt động của Nguyễn Phú Trọng trong thập niên vừa qua th́ nổi bật lên các điểm: 1. Ông là nhân vật có tư tưởng cực ḱ bảo thủ. Ngay từ giữa thập niên 90 khi c̣n làm Tổng biên tập Tạp chí CS ông Trọng đă về phe với cánh bảo thủ trong Bộ chính trị buộc tội Thủ tướng Vơ Văn Kiệt khi ấy là „Phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ là phủ nhận Đảng từ bản chất; xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ là phá hoại sức mạnh của Đảng từ gốc“[3] V́ trong thư 22 trang ngày 9.8.1995 gởi Bộ chính trị ông Kiệt đă phê b́nh và tố cáo nhiều việc, trong đó tệ hại nhất là tệ trạng mất dân chủ và vô trách nhiệm ngay trong cấp cao nhất và đ̣i phải từ bỏ nguyên tắc lănh đạo tập trung dân chủ. Cho tới nay ông Trọng vẫn giữ nguyên lập trường cực ḱ bảo thủ và phản động này. Bằng chứng mới đây nhất và tập trung nhất là Bản cương lĩnh 2011 do chính Nguyễn Phú Trọng là tác giả vừa được Đại hội 11 thông qua. Trước đó ngay cả nhiều cán bộ cao cấp và chuyên viên hàng đầu trong cuộc „Hội thảo khoa học“ 7.10.2010 đă phải gọi các tư tưởng trong Bản cương lĩnh này là „lỗi thời“, „ảo tưởng“ „phản động“, „giả dối“, „tự lừa dối“.[4]  2. Nguyễn Phú Trọng cũng là người thần phục Bắc kinh. Trong những năm đứng đầu ngành tư tưởng ông Trọng là người khai trương cho các cuộc Hội thảo định ḱ giữa hai ĐCS VN và Trung quốc để Hà nội dựa vào Bắc kinh và học cách cai trị của Bắc kinh . Gần dây nhất ông c̣n ngăn cản đ̣i hỏi đưa ra Quốc hội thảo luận về t́nh h́nh căng thẳng ở biển Đông do việc Bắc kinh gia tăng các hành động gây hấn và xâm lấn. Câu nổi tiếng của ông Trọng chống lại đ̣i hỏi này là về t́nh h́nh biển Đông „không có ǵ mới“.[5]

 

Ông Trọng biết rơ đây là những dấu ấn chính trị nguy hiểm và rất bất lợi cho uy tín của ḿnh ở trong Đảng và ngoài xă hội, nhất là trong các tầng lớp trí thức, chuyên viên, văn nghệ sĩ và thanh niên.

 

Chính v́ thế để t́m cách xoa dịu dư luận trong xă hội và làm yên ḷng các đảng viên, Nguyễn Phú Trọng đă dùng chức Chủ tịch Quốc hội để tự đánh bóng ḿnh về mặt đối ngoại cũng như đối nội. Trong suốt hơn bốn năm làm Chủ tịch Quốc hội ông Trọng đă đi thăm nhiều nước và mời nhiều lănh tụ các nước khác thăm. Hoạt động ngoại giao ồn ào của Quốc hội thời ông Trọng chưa từng có trước đây. Đầu năm 2010 ông c̣n thân hành thăm Ấn và Nam dương, hai nước Á châu có tiếng không có thiện cảm với Bắc kinh. Chọn lựa tính toán này cốt để „đánh bóng“ tiếng xấu người thần phục Bắc kinh!

 

Ngoài ra, Nguyễn Phú Trọng c̣n chủ ư biến các cuộc chất vấn trong Quốc hội vừa để đánh bóng ḿnh trước dư luận, vừa để dằn mặt đối thủ chính trị ngay trong Bộ chính trị. Trong các cuộc chất vấn này không chỉ một số bộ trưởng mà cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng phải ra tường tŕnh như trong hai vụ nổi tiếng bác „Dự án đường xe lửa cao tốc“ trong ḱ họp thứ 7 và „Tập đoàn Vinashin“ trong ḱ họp thứ 8 vừa qua. Các buổi đấu khẩu trước Quốc hội này đă làm một phần dư luận lạc quan tin rằng, Quốc hội đang có thực quyền. Nhưng nếu theo dơi kĩ hơn th́ thấy đây chỉ là những tṛ múa rối giữa đạo diễn và vài hoạt náo viên. Bởi v́ „Dự án đường xe lửa cao tốc“ tuy đă bị Quốc hội bác, nhưng nay lại vẫn được tiến hành. Đấy là chưa kể nay đang có các nguồn tin là ông Trọng đă hoăn dự án này với Nhật để dọn đường cho dự án với Bắc kinh.[6] C̣n trong vụ Vinashin, chính Nguyễn Phú Trọng đă bác không cho Quốc hội lập Ủy ban điều tra và tuy Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố nhận trách nhiệm, nhưng nay lại vẫn ngồi chỗm chệ trong Bộ chính trị mới, như đă tŕnh bày ở phần trên.

 

 

Nguyễn Phú Trọng là chính khách dân chủ?

 

Cũng trong cuộc họp báo đầu tiên tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng c̣n hả hê tự khen các cuộc bầu bán các chức vụ trong ba cơ quan cao nhất của Đảng là Bộ chính trị, Ban bí thư và Trung ương đảng rằng:

“Đây là kết quả của cả một quá tŕnh chuẩn bị, thảo luận, lắng nghe rất kỹ lưỡng, nghiêm túc. Sự thành công của Đại hội tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, một sự thống nhất, đoàn kết, dân chủ thực sự chứ không phải là dân chủ h́nh thức” [7]

Ở đây không hiểu v́ sao ông Trọng cũng phải lập lại „dân chủ thực sự chứ không phải dân chủ h́nh thức“, phải chăng vẫn bị bệnh tâm lí có tật giật ḿnh, nói không đánh bóng nhưng thực ra lại cố t́nh đánh bóng như trên, nói „dân chủ thực“, nhưng lại chính là dân chủ cuội! Đâu là sự thực?

 

Trong sinh hoạt chính trị ở các nước dân chủ đa nguyên, như ở Đức chẳng hạn, các đảng bộ địa phương của các chính đảng lớn Dân chủ Xă hội (SPD) hay Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) được độc lập trong việc hoạch định nhân sự, các chương tŕnh và kế hoạch liên quan tới địa phương; các việc ứng cử, đề cử và bầu các cơ quan của đảng bộ là thuộc toàn quyền của đảng viên ở địa phương; việc chọn các đại biểu đi dự đại hội đảng toàn quốc là quyền độc lập của đảng bộ địa phương. Chủ tịch đảng hay các nhân vật ở trung ương của đảng tham dự các đại hội đảng ở địa phương chỉ tới với tư cách là khách được mời, chứ không được chủ tŕ hay giữ vai chỉ đạo trong các cuộc họp của đảng bộ địa phương. Với nguyên tắc làm việc và sinh hoạt dân chủ thực sự này luôn luôn tạo nên một sinh khí sinh động, tranh đua dân chủ, các đảng viên có uy tín và khả năng thực sự thường trúng cử với số phiếu phù hợp với tỉ lệ tín nhiệm, c̣n các nhân vật tai tiếng đều bị phê b́nh nghiêm khắc và phải rút lui hay bị bất tín nhiệm của đảng viên hay cử tri. Chính sự sinh hoạt dân chủ và công khai trong các chính đảng ở các xă hội dân chủ đa nguyên là sự khuyến khích những đảng viên có năng lực và đạo đức thực sự, đồng thời là phương pháp kiểm soát hữu hiệu nhất để loại trừ những phần tử xôi thịt và lạm quyền.

 

Nhưng nếu theo dơi sát t́nh h́nh nội bộ ở cấp cao của ĐCSVN th́ sẽ thấy giải pháp nhân sự mới vừa thành h́nh trong hai cơ quan có quyền lực nhất là Bộ chính trị và Ban bí thư tại Đại hội 11 vài ngày trước là cả một chuỗi công việc đă được Nguyễn Phú Trọng và một số người cùng vây cánh tính toán và chuẩn bị từ lâu.

 

Là một đảng độc tài toàn trị theo mô h́nh tổ chức đảng của Lenin-Stalin-Mao nên ĐCSVN vẫn giữ tổ chức theo hàng dọc, trên quyết định tất cả, dưới chỉ biết tuân lệnh thi hành. Dưới sự lănh đạo của Bộ chính trị, mà thực tế là chỉ một vài người có thế lực nhất, Ban Tổ chức trung ương giữ nhiệm vụ đào tạo và chuẩn bị nhân sự cho cấp Ủy viên Trung ương đảng và các cấp trung cao khác.   Trước khi Đại hội 11 diễn ra, các đại hội địa phương từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh, thành phố, công an, quân đội…đều được tổ chức. Thành phần nhân sự dự tính trong cấp ủy của đảng bộ cấp tỉnh, thành phố….đều phải được cấp cao hơn chuẩn y, kể cả báo cáo hoạt động và chương tŕnh tương lai đều phải tŕnh cấp trên. Không những thế, trong mấy tháng trước Đại hội 11, các ủy viên Bộ chính trị đă thay phiên nhau về tham dự các đại hội các đảng bộ tỉnh, thành phố, quân đội, công an…Trong các đại hội này các ủy viên Bộ chính trị tới không phải là khách mời mà lại đứng vai tṛ „chỉ đạo“ ngay trong đại hội! Chính Nguyễn Phú Trọng cũng đă nhiều lần tham dự các đại hội địa phương và đă ra các chỉ thị trực tiếp.

 

Tóm lại các cán bộ ở địa phương lên chức hay mất chức, được cử đi làm đại biểu trong Đại hội 11 là đă được trung ương xem xét, sàng lọc trước đó từ lâu. Cho nên dư luận rất thắc mắc, tại sao trong khi ông Trọng ca ngợi hồ hởi ḱ bầu cử trong Đại hội này là dân chủ nhất, v́ số dư cao của các ứng cử viên do chính các đại biểu đề cử, nhưng tuyệt đại đa số những người trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương … lại đều là những đại biểu do Bộ chính trị đă giới thiệu. V́ vậy trong cuộc họp báo này Nguyễn Phú Trọng lúng túng biện hộ:

„Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị rất công phu, mỗi trường hợp giới thiệu đều được các cơ quan tổ chức bộ máy nghiên cứu, thẩm tra đánh giá toàn diện, qua nhiều khâu, nhiều ṿng. C̣n với những trường hợp được các đoàn đại biểu giới thiệu tại đại hội, ít người nắm được thông tin, nhiều thông tin chưa được thẩm tra đầy đủ.“[8]

Điều mà Nguyễn Phú Trọng bộc lộ là „công phu“, „nhiều khâu, nhiều ṿng“ chỉ là sự xác nhận sự thực về lề lối làm việc cực ḱ độc tài ở trong Đảng. Chính một số người có quyền lực trong Bộ chính trị đă sàng lọc theo ư đồ riêng các đại biểu về tham dự và các ứng cử viên được giới thiệu. Nhiều cách mạng lăo thành đă từng tố cáo các chuyện mua quan bán chức cả hàng tỉ đồng.  V́ thế những người này đă trở thành như các hoạt náo viên và tṛ chơi dưới  sự điều khiển của một vài đạo diễn trong Bộ chính trị! Cho nên có số dư cao chỉ là dân chủ h́nh thức, dân chủ giả hiệu mà thôi, v́ cuối cùng chuyện đâu vẫn vào đấy!

 

Thế vẫn chưa đủ, nếu không đồng ư th́ những người có quyền lực trong Bộ chính trị có thể độc đoán bác cả các đề nghị về nhân sự của Ban Tổ chức, như trường hợp đă xẩy ra trước ngày khai mạc Đại hội 11 ít ngày. V́ thế Trưởng ban Tổ chức Hồ Đức Việt cũng đă bị mất ghế trong Bộ chính trị.[9] Hiện nay nạn chuyên quyền, độc đoán, mua quan bán chức của một vài người có quyền lực trong Bộ chính trị đă dẫn đến t́nh trạng mất dân chủ, coi thường Điều lệ Đảng, bệnh bè phái, con quan th́ lại làm quan ngày càng bung ra trong ĐCSVN, rơ ràng nhất là trong Đại hội 11. (Một số con của vài ủy viên Bộ chính trị cũ  và mới đă nhẩy được vào Trung ương đảng). Các tệ trạng này ttrước đây đă bị cố Thủ tướng Vơ Văn Kiệt tố cáo và kết án mạnh mẽ. Nhiều lăo thành cách mạng cũng đă chỉ trích. Gần đây trước Đại hội 11 cựu Chủ tịch Quốc hội và nguyên ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn An cũng đă nguyền rủa![10] Nhưng nó đang trở thành căn bệnh bất trị có hệ thống mang đặc tính của chế độ độc tài toàn trị.

Một điểm khác đáng chú ư về thái độ dân chủ hay không của Nguyễn Phú Trọng đối với các quyết định trong Nghị quyết của Đại hội. Trả lời báo chí về việc 65%  đại biểu đă bác  chủ trương “công hữu tư liệu sản xuất”, như đă ghi trong dự thảo Cương lĩnh do chính Nguyễn Phú Trọng soạn thảo, ông Trọng đă trả lời như thế này: Quyền của đại hội, biểu quyết thế nào th́ phải chấp hành, đó là ư chí của toàn Đảng, chúng tôi nghiêm túc chấp hành. „[11]

Tuy nhiên ông Trọng nói tiếp:

„Nhưng dù thế nào nữa cũng không ảnh hưởng tới chính sách nhất quán của Việt Nam là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xă hội, từng bước đi lên, trước hết là phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lư của nhà nước,  mà nói gọn lại là kinh tế thị trường  định hướng xă hội chủ nghĩa.“ [12]

Mới vế trước tân Tổng bí thư bảo là „nghiêm túc chấp hành.“ Nhưng ngay đó vế sau Nguyễn Phú Trọng đă nói thẳng ư „dù [Đại hội quyết định] thế nào nữa“ th́ „chính sách nhất quán“ của đảng - ở đây ngụ ư là của Nguyễn Phú Trọng và những người đang có quyền lực- sẽ tiếp tục đi theo chủ trương “kinh tế thị trường  định hướng xă hội chủ nghĩa.“  Nghĩa là „công hữu tư liệu sản suất“ (tức đất đai, tài nguyên…) đều thuộc độc quyền của Nhà nước, mà ở đây là các tham quan ở trung ương và địa phương sử dụng tùy tiện và tham nhũng thả cửa sẽ tiếp tục được duy tŕ bằng cách này hay cách khác. Trong thực tế có nghĩa là phe Nguyễn Phú Trọng sẽ dùng mánh khóe này hay thủ đoạn khác để làm Nghị quyết trên của Đại hội vô hiệu lực! Điều này đă từng xẩy ra đối với một số nghị quyết của Đại hội 10 đă không được Bộ chính trị thực hiện, như chính nhiều cán bộ cao cấp và chuyên viên hàng đầu đă tố cáo trong cuộc „Hội thảo khoa học“ ngày 7.10.

 

Qua cách tŕnh bày theo lối „chấp hành…nhưng“, mọi người có thể thấy rơ Nguyễn Phú Trọng chẳng coi Nghị quyết của Đại hội có giá trị ǵ cả và điều đó lại càng khẳng định thái độ nói một đằng làm một nẻo của tân Tổng bí thư. Dân chủ chỉ ở cửa miệng, nhưng thực sự là người phản dân chủ nhất! Rơ ràng ông Trọng đă dùng tṛ dân chủ phường trèo, dân chủ cuội cốt đánh bóng bộ mặt của ḿnh để nhẩy lên chức Tổng bí thư trong Đại hội 11 mà ông và vây cánh đă „rất công phu“ chuẩn bị ṿng trong ṿng ngoài ít nhất từ hai năm trở lại đây!

 

Điểm đáng ghi nhận cuối trong cuộc họp báo của tân Tổng bí thư liên quan tới vấn đề dân chủ và nhân quyền. Tuy mở đầu cuộc họp báo Nguyễn Phú Trọng nói sẵn sàng trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi của báo chí. Nhưng khi nhà báo của thống tấn xă AP hỏi về t́nh h́nh đàn áp nhân quyền của chế độ toàn trị th́ ông Trọng đă để cho Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại giao Phạm B́nh Minh nói thay. Việc không dám trả lời vấn đề quan trọng này chính Nguyễn Phú Trọng đă tự nói rơ quan điểm và thái độ của ḿnh như thế nào!

 

Hướng về phương nào, đi thăm nước nào, ai mời trước?

 

Trả lời câu hỏi của nhà báo, nước nào và khi nào tân Tổng bí thư sẽ đi thăm? Nguyễn Phú Trọng đă trả lời:

            „Chắc sau này cũng sẽ phải đi, nhưng đi đâu thì còn có Ban Đối ngoại, rồi Bộ Ngoại giao..."

            „Thứ hai nữa là người ta có mời hay không thì mới đi, chứ mình chủ động đi thế nào được."[13]

 

Đài BBC đă vội khen là ông Trọng trả lời khôn ngoan. Nhưng ngay ngày hôm sau (20.1) Nguyễn Phú Trọng đă trân trọng tiếp Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào. Trước đó ông Trọng đă tiếp Trưởng ban Đối ngoại đảng Nhân dân Cách mạng Lào (CS) kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào. Trong dịp này Vương Gia Thụy, theo tờ CS điện tử, đă trân trọng chuyển đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời mời thăm chính thức nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.“[14] Và ông Thụy cũng lập lại tuyên bố của giới cầm đầu Bắc kinh ngày 19.1 sau khi Đại hội 11 vừa kết thúc ca ngợi thành công tốt đẹp của Đại hội với việc Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư. Về thành quả hợp tác giữa hai bên ông Thụy cho biết:

 

„Về chính trị, hai bên tích cực đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc, trao đổi, giao lưu nhằm nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Quan hệ hợp tác kinh tế không ngừng được đẩy mạnh với kim ngạch thương mại song phương vượt 30 tỷ USD trong năm 2010. Về giao lưu giữa hai Đảng, hai bên đă tổ chức được 6 lần hội thảo lư luận, giao lưu đoàn thể được tiến hành thường xuyên, trao đổi cán bộ tiến triển thuận lợi. Các hoạt động giao lưu nhân dân trong “Năm hữu nghị Việt - Trung” diễn ra thuận lợi, Đại hội thanh niên Trung - Việt thành công rực rỡ, có ảnh hưởng sâu rộng.“[15]

 

Vương Gia Thụy cũng cho biết, thời gian tới hai bên sẽ „củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt - Trung “[16]

 

Trong dịp này khi trả lời sứ giả đặc biệt của Hồ Cẩm Đào, Nguyễn Phú Trọng sau khi lướt qua vài nguyên tắc ngoại giao bề ngoài của chế độ đă nhấn mạnh ngay:

 

„Trong đó dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mạnh mẽ, toàn diện quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước láng giềng. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng t́nh cảm hữu nghị, sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho sự nghiệp cách mạng, cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam và sẽ làm hết sức ḿnh để các mối quan hệ tốt đẹp đó phát triển sâu sắc, hiệu quả và thiết thực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đă cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Lào và Trung Quốc vào thời gian thích hợp.“ [17]

 

Có một số sự kiện đáng lưu ư trong thái độ của Bắc kinh và cách tŕnh bày của tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bắc kinh đă được coi là nơi lên tiếng đầu tiên khen ngợi kết quả Đại hội 11 và chúc mừng Nguyễn Phú Trọng. Không những thế chỉ một ngày sau Đại hội 11 kết thúc c̣n cử Trưởng ban Đối ngoại của ĐCS Trung quốc làm „đặc phái viên“ của Hồ Cầm Đào sang chúc mừng và mời Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung quốc. Tại sao Hồ Cẩm Đào lại ưu ái với Nguyễn Phú Trọng đến độ như vậy? Điểm đáng lưu ư nữa liên quan tới phương cách phổ biến cuộc tiếp Vương Gia Thụy của Nguyễn Phú Trọng. Tuy ông Trọng tiếp riêng biệt hai Trưởng ban đối ngoại đảng ĐCS Lào và Trung quốc, nhưng ông Trọng đă để các báo của chế độ (như tờ CS và CP điện tử) đưa tin cùng trong một bài hai cuộc tiếp đón này. Trong bài tường thuật tuy cho biết là Nguyễn Phú Trọng đă „lần lượt tiếp“ riêng rẽ hai đại diện ngoại giao, nhưng đă viết gộp lại làm một cả Lào lẫn Trung quốc. Việc này cũng không phải là t́nh cờ, mà trái lại cũng đă được tính toán kĩ.  Bởi v́ với cách phổ biến như vậy ra dư luận bên ngoài sẽ tạo một cảm tưởng như là không chỉ anh cả Trung quốc mà cả đàn em Lào cũng trân trọng Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Phú Trọng cũng coi hai nước láng giềng ngang nhau…Với cách tŕnh bày như thế Nguyễn Phú Trọng muốn tránh dư luận nḥm ngó chê bai là người thần phục Bắc kinh.

 

Nhưng đối với những ai hiểu rơ con người của Nguyễn Phú Trọng th́ lại càng thấy thái độ có tật giật ḿnh của tân Tổng bí thư không chỉ rào đón trong cuộc họp báo là không muốn „đánh bóng“ như nói trên mà cả trong cách tŕnh bày cuộc tŕnh làng khi tiếp Vương Gia Thụy để bớt tai tiếng là người thần phục phương Bắc. Như vậy có lẽ Nguyễn Phú Trọng không c̣n phải chờ đợi lâu việc đi đâu và ai là người mời đầu tiên tân Tổng bí thư. Nhưng đối với ông Trọng th́ hai khẩu hiệu „16 chữ vàng“ và „bốn tốt“ đă thuộc ḷng ḷng, biến cả vào máu rồi!

 

Có lẽ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ lâu năm ở Trung quốc, hiểu rất rơ con người thực của Nguyễn Phú Trọng. Nên trong cuộc tiếp xúc ngắn ngủi chỉ khoảng 1 phút trong Đại hội 11 cụ Vĩnh đă chỉ khuyên Nguyễn Phú Trọng hai việc khi lên làm Tổng bí thư,  đó là „dân chủ“ và „tự chủ“.[18] Thật là thâm thúy!

 

 

Họ tính ǵ khi cho tăng cường âm binh và bọn cai  tư tưởng và báo chí  vào các cơ quan cao nhất?

 

Nếu để ư thành phần nhân sự trong ba cơ quan cao nhất của Đảng là Bộ chính trị, Ban bí thư và Trung ương đảng th́ cái đập vào mắt mọi người là số tướng lănh quân đội và công an gia tăng đặc biệt. Trong tổng số 175 ủy viên Trung ương đảng th́ chiếm tới khoảng 1/6 là các tướng quân đội và công an. Trong Bộ chính trị mới có 3 Tướng, 1 quân đội và 2 công an. Ngoài việc mở rộng giao quyền cho các tướng, c̣n có cả việc tăng cường bọn cai tư tưởng và báo chí ngay trong Bộ chính trị. Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập báo Nhân dân và Chủ tịch Hội nhà báo VN đă chui được vào Bộ chính trị. Chính ngay trước Đại hội 11 một ngày Đinh Thế Huynh đă thách đố dư luận, ngạo mạn đ̣i giữ tiếp chế độ độc tài toàn trị. Trong cuộc họp báo ông đă tuyên bố rất phản động:

“ Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đă đảng.“ [19]

Như thế số người đă từng và đang lănh đạo công tác tư tưởng và báo chí trong cơ quan cao nhất của Đảng đă lên tới 4 trong tống số 14 ủy viên Bộ chính trị mới. Nếu cộng với 3 tướng chỉ huy âm binh th́ chiếm một nửa trong Bộ chính trị.

 

Những người cầm đầu chế độ toàn trị nói là tin vào đồng chí, tin vào dân, đưa đất nước tới dân chủ-văn minh, nhưng tại sao lại phải vội vàng gia tăng âm binh và tăng cường bọn kiểm soát tư tưởng và canh trừng người cầm bút như thế? Tại sao coi phát triển kinh tế, giáo dục là những „đột phá“ trong thời gian tới, nhưng lại vắng bóng các chuyên viên kinh tế, tài chánh, giáo dục…hàng đầu trong các cơ quan cao nhất? Họ đang âm mưu tính toán ǵ vậy? Rơ ràng là bàn tay sắt bọc nhung!

 

Hơn 60 năm nay các tầng lớp nhân dân đă phải nghe đến nỗi nhàm chán khẩu hiệu „thời ḱ quá độ lên Chủ nghĩa Xă hội“. Nhưng chẳng có ai, ngay cả những người kêu gào khẩu hiệu này, vẫn không thấy „niết bàn“ hay „thiên đàng“ chính trị bao giờ tới, mặt mũi nó như thế nào. Tuy nhiên ai cũng thấy – chỉ những kẻ có quyền tiền th́ không thấy và không muốn thấy-  trước mắt hiện ra một VN, đất nước thân yêu của gần 90 triệu người, đang là một địa ngục trần gian: nghèo đói, bất công, tham nhũng như rươi, đàn áp, bị bịt miệng bị bịt mắt, bị che tai…Suốt trên 60 năm bao nhiêu triệu người đă là nạn nhân từ nông dân, công nhân, bộ đội, chuyên viên, trí thức, văn nghệ sĩ…

 

Nếu theo dơi tâm trạng, thái độ và những tính toán của những người đang nắm quyền lực một cách bất chính th́ thấy họ đang rất lo âu: Thanh niên, chuyên viên, trí thức, nhiều nhà báo và cả những đảng viên c̣n giữ ḷng tự trọng đă khinh thường và rất bất măn với nhóm bất tài, tham nhũng chỉ tham quyền cố vị; đa số người dân b́nh thường cũng không tin họ. Điều mọi người c̣n khám phá ở nhóm bạo quyền này là họ không c̣n tin vào chính họ nữa. Là những người mê sảng với quyền tiền nên họ cầu mong giữ được quyền lâu. Nhưng chẳng c̣n mấy ai tin họ, đi đâu họ cũng chỉ gặp sự khinh bỉ, cho nên họ phải vận dụng âm binh yểm trợ. Không những thế, tuy nhận là người vô thần, nhưng nay họ c̣n tin huyền bí của thế giới khác giúp họ giữ quyền lâu dài. Họ đang bắt chước lối mê tín dị đoan của vài giới phương Tây. V́ thế họ cũng đă t́m „ngày tứ quí“ để tổ chức cuộc họp quan trọng. Chẳng hạn thay v́ thông lệ họp vào ngày Thứ hai trong tuần, lần này họ đă mở đầu Đại hội 11 vào ngày Thứ ba 11.1. 2011. Một vài giới ở phương Tây vẫn tin dị đoan chọn các ngày „tam quí“ hay „tứ quí“ để lập gia đ́nh hay làm việc ǵ quan trọng. Nếu kể thêm Đại hội này là Đại hội số 11 th́ họ tin rằng đă có „lục quí“ với 6 con số 1, như vậy sẽ được thần linh phù hộ tha hồ tham nhũng lộng quyền suốt đời!

 

Nhưng họ đă quên rằng, dân trí đă tiến bộ; thanh niên, chuyên viên và trí thức đă tự tin; ḷng dân VN đă thay đổi. VN đang hội nhập quốc tế. Thế giới đang chuyển vào kỉ nguyên hiện đại với toàn cầu hóa và kĩ thuật truyền thông điện tử tân ḱ và nhanh chóng. Cho nên các hành động t́m cách che mắt nhân dân, đánh lừa đảng viên, bịt miệng trí thức, chuyên viên của tân Tổng bí thư đă thực sự qua rồi. Các biện pháp đàn áp, dân chủ trí trá, đánh bóng hay giả dối không thể che dấu được nữa và cũng chẳng làm ai sợ!

 

*       *       *

 

Tâm địa đen tối, ḷng nguội lạnh và vô cảm trước những bức xúc của nhân dân và trước nguy cơ xâm lấn của phương Bắc của Nguyễn Phú Trọng và những người thân tín trong Bộ chính trị mới làm người ta nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn. Một thương gia rất giầu có sau khi đă chuẩn bị công phu đă mời cả ngàn khách hàng tới một khách sạn sang trọng để thuyết phục họ mua hàng của ông.

 

Sau lời chào mừng rất ngọt ngào, thương gia giầu có này đă thao thao bất tuyệt kể về gia tài kếch sù, cách làm ăn lương thiện và tấm ḷng quảng đại của ḿnh…! Giữa khi đang thao thao bất tuyệt tự đánh bóng th́ thương gia thấy nhiều người cứ nh́n ông chằm chặp rồi hoảng hốt chạy ra ngoài, hết người này đến người khác.

 

Người thương gia vừa thất vọng, vừa bực tức không biết chuyện ǵ đă xẩy ra. Ông vội chạy về pḥng nh́n vào tấm gương lớn th́ cũng hốt hoảng, v́ trong gương hiện nguyên h́nh của bộ mặt con hổ! ♣

 

 

 

 

·        Để hiểu rơ thêm các tính toán và chuẩn bị công phu của Nguyễn Phú Trọng và những người thân tín để leo cao hơn ngồi lâu hơn trong Đại hội 11, chúng tôi gởi kèm hai bài của cùng người viết đă được phổ biến trên Web: www.dcpt.org  vào đầu năm 2010.

 

 

 


 

GHI CHÚ

 

[1] . Vietnam Net (VNN) 19.1

[2]. Chính phủ điện tử

[3] .Tạp chí Cộng sản số 2,1.1996,tr.26; Nguyễn Thế An, Vơ Văn Kiệt đang bị thách đố gay gắt, Tạp chí Dân chủ & Phát triển số 7, 10.1996.

[4] .Toàn bộ cuộc hội thảo xem trong Blog Basam

[5] . Lao động 26.8.2010

[6] . RFI  21.1;Bauxite VN 22.1

[7] . Sài g̣n tiếp thị 19.11

[8] . VNN 19.1

[9] . Tin nội bộ tiết lộ là thời gian giữa hai Hội nghị Trung ương 14 và 15 đă có đấu đá ở cấp cao nhất, trong đó Nông Đức Mạnh trong tư cách là Trưởng ban Nhân sự của Đại hội 11 đă bị Hồ Đức Việt chỉ trích cố ư làm sai tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự.

[10] . Nguyên Chủ tịch QH khuyến nghị đổi mới hệ thống chính trị, Tuần VN 8.12

[11] . VNN 19.1

[12] . Như trên

[13] . BBC191

[14] . Cộng sản điện tử 20.1

[15] . Như trên

[16] . Như trên

[17] . Như trên

[18] . BBC 21.1

[19] . Vietnam Express 10.1

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục