DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH LÊN TIẾNG VỀ VIỆC ĐÀN ÁP BIỂU T̀NH

 
 
 
 
 
Bức ảnh này cũng sẽ đi vào lịch sử … chống ngoại xâm của Nhân dân Việt Nam 
 

Chẳng lẽ nhà nước ta biến thành nhà nước cảnh sát rồi sao?

 

 

Yêu nước là có tội ư? Các vị lănh đạo của chúng ta có yêu nước không?

 

 
Người dân trong tay không có ǵ, chỉ biết tỏ ḷng yêu nước bằng biểu t́nh ḥa b́nh trong trật tự để phản đối sự xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Tổ Quốc sao lại bị bắt. Chẳng lẽ những người bắt họ không có ḷng yêu nước, không có lương tâm?!

 
Đàn áp nhân dân biểu t́nh sau chuyến đi của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn là rất khó hiểu. Người dân suy nghĩ ǵ? Dư luận thế giới đánh giá thế nào? Đàn áp một cách vô lư th́ chỉ gây bất b́nh, phẫn nộ. "Con giun xéo lắm cũng quằn", càng đàn áp th́ phẫn nộ càng tăng, càng lan rộng, sẽ đến 1 lúc không kiểm soát được.

 
Nguyễn Trọng Vĩnh
 
 
Trích: Blog Nguyễn Xuân Diện 19.7

 
 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục