DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

MẠng LưỚI Nhân QuyỀn ViỆt Nam

VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK

14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster, CA 92683

Tel.: (714) 657-9488

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 

 

 

 

Thông Cáo Báo Chí

07/7/2011

 

 

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Kêu Gọi Đề Cử Ứng Viên Cho Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2011

 

Giải Nhân Quyền Việt Nam do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) thành lập từ năm 2002 nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lư tưởng nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân Quyền Việt Nam c̣n nhằm bày tỏ sự liên đới của người Việt khắp nơi đối với những cá nhân và đoàn thể đă và đang dấn thân bảo vệ quyền làm người và công lư cho người dân Việt Nam.

 

Từ ngày thành lập đến nay, MLNQ đă tuyên dương những nhà đấu tranh  hàng đầu cho nhân quyền  tại Việt Nam, gồm Hoà thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lư, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật sư Lê Chí Quang, Ông Nguyễn Vũ B́nh, Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ông Phạm Quế Dương,  Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Ông Lê Quang Liêm, Linh mục Phan Văn Lợi, Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Ông Đỗ Nam Hải, Ông Nguyễn Chính Kết, Ông Hoàng Minh Chính, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận, Mục sư Nguyễn công Chính, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Kư giả Trương Minh Đức, và Ông Đoàn Huy Chương. Hiện nay một số lớn những người đă được trao Giải Nhân Quyền Việt Nam c̣n đang bị tù đày hoặc cô lập. MLNQVN tiếp tục kêu gọi thế giới lưu tâm đến t́nh trạng nhân dân Việt Nam bị tước đoạt tự do và nhân quyền, đặc biệt là những khôn nguyên Giải Nhân Quyền VN.

 

Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2011 sẽ được trao tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 63 vào tháng 12 năm 2011.  MLNQVN mong ước sẽ đón nhận được nhiều hồ sơ đề cử ứng viên xứng đáng cho Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2011 từ các đoàn  thể và cá nhân trong cũng như ngoài nước. Kết quả việc xét giải sẽ được chính thức công bố vào đầu tháng 11 năm 2011.

 

Tiêu Chuẩn Tổng Quát

 

-          Phải là một cá nhân hoặc tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.

-          Đă có thành tích đấu tranh bất bạo  động v́ nhân quyền cho người dân Việt Nam.

-          Việc đấu tranh của họ đă tạo được ảnh hưởng tích cực tại quốc nội cũng như ở hải ngoại.

 

Thủ Tục Đề Cử

-          Mỗi cá nhân hay đoàn thể có thể đề cử nhiều ứng viên; tuy nhiên Ban Xét Giải không cứu xét việc tự đề cử;

-          Nên sử dụng mẫu đơn đề cử (đính kèm); tuy nhiên Ban Xét Giải cũng chấp nhận thư đề cử có đầy đủ chi tiết cần thiết;

-          Hồ sơ đề cử nên bao gồm các tài liệu hỗ trợ, như các bài viết, phát biểu của người được đề cử hoặc tài liệu đă hoặc chưa  xuất bản về người hoặc tổ chức được đề cử. 

 

Hồ sơ đề cử phải gởi về MLNQVN trước ngày 30/9/2011 theo địa chỉ: 

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster, CA 92683

Tel.: (714) 657-9488

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 

 

 

 

 

 

VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK

MẠng LưỚI Nhân QuyỀn ViỆt Nam

14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster, CA 92683

Tel.: (714) 657-9488

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 

 

 

 

Press Release 

July 07, 2011

 

 

 

Vietnam Human Rights Network Calls for

Nominations for The 2011 Vietnam Human Rights Award

 

  

The Vietnam Human Rights Network (VNHRN) will be accepting nominations for the 2011 Vietnam Human Rights Award (VNHRA) from now until September 30, 2011.

 

VNHRA was founded in 2002 with the purpose of providing recognition to the outstanding works in the field of human rights in Vietnam. It is also an opportunity to express solidarity with and support for those involved in the relentless fighting for basic rights and justice for Vietnamese people.

 

Since its establishment the VNHRA has been presented to a number of human rights activists in Vietnam, including Most Ven. Thich Quang Do, Rev. Nguyen Van Ly, Mr. Nguyen Vu Binh, Mr. Le Chi Quang, Dr. Pham Hong Son, Mr. Nguyen Khac Toan, Mr. Pham Que Duong, Dr. Nguyen Dan Que, Mr. Le Quang Liem, Father Phan Van Loi, Ven. Thich Tue Sy, Mr. Do Nam Hai, Mr. Nguyen Chinh Ket, Mr. Hoang Minh Chinh, Lawyer Nguyen Van Dai, Lawyer Le Thi Cong Nhan, Ven. Thich Thien Minh, Blogger Dieu Cay Nguyen Van Hai, Tu Do Ngon Luan Magazine, Pastor Nguyen cong Chinh, Writer Tran Khai Thanh Thuy, Journalist Truong Minh Duc, and Mr. Doan Huy Chuong. Most of the VNHRA recipients are currently in jail or in house arrest. VHRN continues to call on the world to show its concern for the Vietnamese people’s lack of freedom and human rights, especially those who have received the VNHRA.

 

The 2011 VNHRA will be conferred at the Commemoration of the 63rd anniversary of the Universal Declaration of Human Rights organized by VNHRN in December 2011. The Award winner(s) will be officially announced in early November, 2011.

 

General criteria 

 

-          Nominee must be an individual currently living or a non-governmental organization still active in Vietnam.

-          Nominee must be involved in non-violent works for the promotion and protection of Vietnamese people’s human rights.

-          The nominee's works have generated positive influence inside and outside of Vietnam. 

 

Nomination Process

 

-          Nominations may be submitted by either an individual or an organization. There is no limit to the number of nominations a nominator can make, but no self-nominations will be accepted;

-          Nominations are preferred on the nomination form (available here), but may be submitted as letters including necessary information;

-          Supporting documents (highly recommended, including writing materials and/or statements of the nominee, and writings about the nominee already or to be published).

 

Nomination forms must be submitted no later than September 30, 2011 to: 

Vietnam Human Rights Network

14550 Magnolia Street, Suite 203

Westminster, CA 92683 – USA

Tel.: 714-657-9488

Email:  vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 

 

 

 

 

 

VIETNAM HUMAN RIGHTS AWARD 2011

 

NOMINATION FORM

 

 

 

 

1.     Brief biography of the nominee

 

 

 

 

 

 

2.    Nominee’s works related to human rights for Vietnamese people (Achievement, published and unpublished writings, incurred sacrifices, recognitions…)

 

 

 

 

 

 

3.    Names and addresses of the people from whom further information about the nominee could be obtained.

 

 

 

 

 

4.     Name and address of the nominator

 

 

 

 

 

Nomination must be received by September 30, 2011 via post office or email at:

Vietnam Human Rights Network

14550 Magnolia Street, Suite 203

Westminster, CA 92683 – USA

Tel.: 714-657-9488

Email:  vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 

 

 

 

 

 

 

Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2011

 

Mẫu Đơn Đề Cử

 

 

 

1. Tóm tắt tiểu sử người hoặc tổ chức được đề cử:

 

 

 

 

 

 

2. Quá tŕnh họat động có liên quan đến nhân quyền Việt Nam:  (Các công tác đă thực hiện, tác phẩm đă phổ biến, gian khổ đă chịu đựng, thành tích được tuyên dương...)

 

 

 

   

 

 

3.  Tên và địa chỉ những người  mà Ban Xét Giải có thể liên lạc để biết thêm chi tiết về người được đề cử nếu cần: 

 

 

 

 

 

 

4.  Tên người hoặc tổ chức đề cử:  

     Địa chỉ: 

     Điện thọai: 

     Email: 

 

 

 

 

Đơn đề cứ phải được gởi về văn pḥng Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trước ngày 30 tháng 9 năm 2011:

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

14550 Magnolia Street, Suite 203

Westminster, CA 92683 – USA

Tel.: 714-657-9488

Email:  vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục