DC&PT - Thời Sự 2011

 

Công nhân s sm cn kit sc lao đng?

 

Chiều 4.11, hai dự án luật quan trọng liên quan mật thiết đến quyền lợi, nghĩa vụ người lao động và hoạt động công đoàn đă được tŕnh ra kỳ họp Quốc hội.

Quốc hội đă nghe Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tŕnh bày tờ tŕnh về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và Chủ nhiệm Uỷ ban các Vấn đề xă hội của Quốc hội Trương Thị Mai tŕnh bày báo cáo thẩm tra dự án luật. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng tŕnh bày tờ tŕnh về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lư tŕnh bày báo cáo thẩm tra dự án luật.  

 

 

Công nhân không thể quanh năm tối mặt, tối mũi làm việc!

    Khẳng định chức năng đại diện cho người lao động của công đoàn

“Xuất phát từ vai tṛ, vị trí, tính chất của CĐVN là tổ chức chính trị- xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân - giai cấp lănh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng CSVN, công đoàn không chỉ là tổ chức có chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mà c̣n phải đồng thời cùng với cả hệ thống chính trị dưới sự lănh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng vào quá tŕnh xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN ...”.
   (Trích phát biểu của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng trước Quốc hội chiều 4.11)

Bố cục của dự án BLLĐ (sửa đổi) tŕnh QH lần này gồm 17 chương, 273 điều (bổ sung mới 64 điều, sửa đổi 157 điều và giữ nguyên 52 điều), quy định về các nội dung chính: Phạm vi điều chỉnh, tiền lương và tiền lương tối thiểu, hợp đồng lao động, thương lượng tập thể và TƯLĐTT, giải quyết tranh chấp LĐ và đ́nh công, quyền nghỉ hưu...

Các điểm mới đáng chú ư trong quy định của dự án BLLĐ (sửa đổi) là LĐ nữ làm việc trong điều kiện lao động b́nh thường được nâng thời gian nghỉ thai sản từ 4 tháng lên 5 tháng, các trường hợp lao động nặng nhọc, độc hại th́ tăng lên 6 tháng; bỏ quy định DN phải đăng kư thang - bảng lương với cơ quan nhà nước; quy định tiền lương tối thiểu; quy định vai tṛ CĐCS trong tham gia xác định mức lương tối thiểu, thang - bảng lương, chế độ phụ cấp và tiền thưởng áp dụng trong DN; quy định về TƯLĐTT ngành; về b́nh đẳng giới và tuổi nghỉ hưu; quy định về pḥng ngừa tranh chấp LĐ.

Dự thảo BLLĐ (sửa đổi) quy định chỉ cần trên 50% số người được lấy ư kiến đồng ư đ́nh công (không phụ thuộc vào số lượng người lao động ở DN) và cũng bỏ hội đồng ḥa giải cơ sở, v́ trong thực tế không thể ḥa giải được.

Tuy vậy, một trong các vấn đề nổi lên của dự thảo BLLĐ (sửa đổi) c̣n nhiều ư kiến khác nhau là quy định tăng giờ làm thêm tối đa với tất cả các nhóm ngành nghề lên 360 giờ/năm (BLLĐ hiện hành quy định thời gian làm thêm tối đa không quá 200 giờ/năm, trong một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định th́ người sử dụng LĐ mới được huy động không quá 300 giờ/năm).

Đây là điều khoản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng triệu NLĐ, nhất là nữ CN trong các ngành dệt - may, da - giày, chế biến thủy sản... Nếu so sánh với thời giờ làm việc của cán bộ công chức, th́ một tháng người CN đă phải làm việc nhiều hơn ít nhất 32 giờ.

 

 

Nay nếu cho phép giờ làm thêm tối đa tăng lên 30 giờ/tháng (tức 360 giờ/năm- tương đương 45 ngày làm việc) với tất cả các ngành nghề th́ NLĐ quanh năm chỉ biết có làm việc, c̣n đâu thời gian để học tập nâng cao tŕnh độ, vui chơi giải trí, chăm lo gia đ́nh (?!). Mặc dù dự thảo c̣n đưa thêm điều khoản về làm thêm phải có sự đồng ư của NLĐ và sau một thời gian phải cho NLĐ nghỉ bù, nhưng trên thực tế các điều đó rất dễ trở nên h́nh thức.

Trong quá tŕnh góp ư xây dựng dự thảo BLLĐ (sửa đổi), tổ chức CĐ đă không đồng t́nh với chủ trương cho phép DN được tăng giờ làm thêm và đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành. V́ với thể chất của NLĐ VN và điều kiện làm việc ở các DN c̣n chưa được đảm bảo, th́ việc tăng giờ làm thêm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe CN và an toàn LĐ, đặc biệt là đối với LĐ nữ. Theo ư kiến của nhiều cán bộ CĐ, việc tăng thời giờ làm thêm là đi ngược lại với xu hướng tiến bộ, khi tŕnh độ, công nghệ sản xuất ngày càng phát triển.

Hơn nữa, tăng giờ làm thêm trong điều kiện chưa xây dựng cơ chế giám sát, chế tài xử lư vi phạm sẽ dẫn đến t́nh trạng DN lợi dụng quy định thời giờ làm thêm để hạn chế tuyển LĐ mới, điều chỉnh giảm bớt tiền lương của NLĐ trên thực tế; giảm bớt chi phí đóng BHXH, BHYT bắt buộc và tạo cơ hội cho chủ sử dụng LĐ khai thác triệt để sức LĐ của người CN. Hậu quả khó lường là CNLĐ có thể bị cạn kiệt sức lao động sớm hơn so với độ tuổi LĐ.

Tạo hành lang pháp lư cho hoạt động công đoàn

 

 

Tŕnh bày tờ tŕnh trước Quốc hội về dự án Luật CĐ (sửa đổi), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng khẳng định: Xuất phát từ yêu cầu khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật CĐ năm 1990, việc sửa đổi, bổ sung là rất cần thiết cho phù hợp với sự phát triển của đất nước và tổ chức CĐ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng, trên cơ sở nghiên cứu lư luận và tổng kết thực tiễn 20 năm thi hành Luật CĐ, việc sửa luật kế thừa những nội dung tiến bộ, phù hợp của pháp luật CĐ hiện hành, đồng thời đưa vào luật các quy định về CĐ trong một số văn bản pháp luật đă được khẳng định tính hợp lư, ổn định vững chắc trong quá tŕnh thi hành.

Trong quá tŕnh xây dựng dự án luật cũng đă tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng pháp luật CĐ. Dự án Luật CĐ (sửa đổi) được kết cấu 6 chương, 33 điều, bao gồm quy định về các nội dung: Những quy định chung; quyền và trách nhiệm của CĐ; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với CĐ; những đảm bảo hoạt động của CĐ; giải quyết tranh chấp, xử lư vi phạm pháp luật CĐ và các điều khoản thi hành.

Điểm đáng chú ư trong dự thảo Luật CĐ (sửa đổi) là quy định CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được tham gia và hỗ trợ CĐCS thương lượng và kư kết TƯLĐTT; xây dựng thang, bảng lương; quy chế trả lương, trả thưởng. Khi được CĐCS và NLĐ uỷ quyền th́ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được đại diện khởi kiện trước ṭa án LĐ đối với các hành vi vi phạm pháp luật LĐ và CĐ của người sử dụng LĐ. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS tổ chức và lănh đạo đ́nh công.
 

Tuy vậy, dự thảo Luật CĐ tŕnh QH lần này vẫn c̣n 9 vấn đề có ư kiến khác nhau, là: Về địa vị pháp lư của CĐ; vấn đề đại diện cho NLĐ ở cơ quan, tổ chức, DN chưa có tổ chức CĐ; quyền gia nhập và hoạt động CĐ của NLĐ nước ngoài làm việc tại VN; số lượng LĐ đủ điều kiện thành lập tổ chức CĐCS; cơ chế bảo vệ cán bộ CĐ; bố trí cán bộ CĐ chuyên trách trong DN; vai tṛ CĐ cấp trên trực tiếp đối với CĐCS và vấn đề tài chính CĐ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đă phân tích và nêu lên quan điểm của cơ quan soạn thảo về giải quyết 9 vấn đề kể trên để QH xem xét trong những ngày tới.    

Cần cân nhắc kỹ quy định thời giờ làm thêm

“Việc tăng thời gian làm thêm cần được tính toán, cân nhắc hợp lư, cần giới hạn ngành, nghề và độ tuổi được làm thêm giờ; quy định tiền lương làm thêm giờ phải cao hơn và có sự phân biệt giữa làm thêm ban ngày, ban đêm và ngày nghỉ. Quy định theo hướng này một mặt phù hợp với sức khỏe, đảm bảo thu nhập của người lao động, mặt khác người sử dụng lao động phải cân nhắc giữa chi phí tài chính và hiệu quả của việc sử dụng người lao động làm thêm giờ. Có như vậy mới khắc phục được t́nh trạng vi phạm pháp luật về thời giờ làm thêm”.

     (Trích phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề xă hội của QH Trương Thị Mai về thẩm tra dự án BLLĐ (sửa đổi) trước Quốc hội chiều 4.11)

Quang Chính

 

Trích: Lao động 5.11

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục