DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

                   Những “đứa con” lăng loàn

 

                                                                                                                             Hà Sĩ Phu

 

 

         Bài ”Mối quan hệ giữa Nhân quyền và sự ổn định chính trị” của tác giả Hạ Đ́nh Nguyên đă gợi ra một vấn đề có tính hệ thống, vẫn tồn tại bấy lâu nay trong xă hội ta.

 

Tác giả nêu 2 khẩu hiệu nhân ngày Quốc tế Nhân quyền được treo ở đường phố Sài g̣n :“Nhân quyền phải đảm bảo ổn định chính trị và trật tự xă hội” và “Nhân quyền là giá trị chung của các dân tộc”.

 

Sau những phân tích chặt chẽ và sáng tỏ, tác giả kết luận: Nói như câu khẩu hiệu số 1 là “nói ngược”, đáng lư phải hô : Ổn định chính trị phải đảm bảo (thực thi) Nhân Quyền”! mới đúng. Bởi v́, vẫn lời tác giả,“Không thể thay đổi Nhân Quyền để ổn định Chính trị, mà thay đổi Chính trị để phù hợp Nhân Quyền”, bởi v́ “Nhân quyền là giá trị CHUNG của các dân tộc”, như câu thứ hai đă nêu” (HĐN) . Chính khẩu hiệu thứ 2 như một chân lư chung đă vạch rơ cái sai lầm của khẩu hiệu thứ 1 (như một “chân lư” riêng ở Việt Nam).

 

Tôi thích cái ư này của tác giả HĐN : TRIẾT LƯ tự dưng cũng phải xuống đường (như một sự biểu t́nh) để phản biện lại cái VÔ LƯ đang sờ sờ ngự  trên đường…phố! Triết học ở đây là phạm trù quan hệ giữa cái CHUNG và cái RIÊNG, giữa cái đơn lẻ đặc thù và cái phổ biến.

Cái RIÊNG (như chính sách nhất thời của một thể chế, của một quốc gia) dù có “đậm đà” muôn vàn màu sắc riêng th́ cũng vẫn phải nằm trong cái chung, nghĩa là không thể phủ định những đặc tính căn bản của cái CHUNG, nếu phủ định hay “vô hiệu hóa” cái CHUNG th́ nó không c̣n lư do ǵ để nằm trong cái CHUNG ấy nữa.

 

Các Chính phủ ( tức là cái riêng) chỉ là Chính phủ khi nó được lập ra để đảm bảo cho sự thực thi những Nhân quyền tự nhiên và phổ quát (tức cái chung) mà nhân loại tiến bộ đă đồng thanh quyết nghị, trong đó có Việt Nam. Nếu chính sách của một chính phủ dẫn đến sự vô hiệu hóa những nguyên tắc phổ quát của Nhân quyền (mà HĐN đă nhắc lại trong bài của ông) th́ tự chính phủ đă làm mất tính chính thống của ḿnh trước nhân loại. Khi một cái RIÊNG nào đó xuất hiện mà đối kháng với cái CHUNG th́ phải dùng cái CHUNG làm chuẩn để điều chỉnh, để “xét lại”, để “gọt” cái RIÊNG chứ không thể làm điều ngược lại.

 

Thế mà đă bao lâu nay, xă hội ta đă quen làm những điều ngược lại với chân lư đương nhiên ấy: Luật CON th́ vô hiệu hóa luật MẸ (Hiến pháp), MẸ Hiến pháp đă long trọng ban bố mọi quyền tự do như  tự do tư tưởng, tự do lập hội, tự do biểu t́nh, tự do cư trú, …nhưng những đứa CON (tức các điều luật) thậm chí những đứa CHÁU (các nghị định, chỉ thị, nghị quyết) chỉ cần vin vào cái đuôi “các quyền ấy phải được thực hiện trong khuôn khổ quy định của Luật pháp” là thỏa sức đặt ra những quy định làm cho những lời của MẸ Hiến pháp chẳng c̣n một gam trọng lượng nào. Các CON được đẻ ra đáng lẽ để biến lời MẸ thành hiện thực th́ lại gây khó, lại biến MẸ thành bù nh́n, thành vật trang sức, thành lá chắn…, con cháu như vậy thật là lăng loàn!

 

Quan hệ giữa Dân tộc và “chủ nghĩa Xă hội” , giữa Đảng với Tổ quốc và Nhân dân cũng vậy. Chủ nghĩa là để phục vụ Nhân dân, không thể ngang hàng với Nhân dân. Độc lập Dân tộcChủ nghĩa Xă hội cũng không phải là cặp đôi ngang hàng, Độc lập Dân tộc là yếu tố vững bền tiền định, bất khả nhượng, trong những điều kiện lịch sử cụ thể nếu thấy việc thực hiện “Chủ nghĩa” có phương hại đến Độc lập dân tộc th́ Dân có quyền điều chỉnh và xét lại. Trên thực tế, v́ yếu tố “Dân tộc, Tổ quốc, Nhân dân” bị “lép vế” nên những người yêu nước, biểu t́nh chống Trung quốc xâm lược mới dễ dàng bị lực lượng “chỉ biết c̣n Đảng c̣n ḿnh” coi là phản nghịch. Vế thuộc về “CON” đă lấn át vế thuộc về “MẸ”.

 

Đảng là con sinh ra từ Mẹ Tổ quốc phải nằm trong và đứng dưới Tổ quốc và Nhân dân. Nếu “Con” đứng ngang mặt Mẹ như  hai lá cờ đă là khó coi , huống chi lấy tiêu chuẩn của “Con” để áp dụng sự phân loại, xét duyệt, sàng lọc, đào thải đối với  “cha mẹ” như quan điểm trong bài của một  đại tá tiến sĩ trên báo QĐND mới đây, th́ gia đ́nh như vậy thật không hổ danh là một gia đ́nh…vô phúc !

 

Dùng CON vô hiệu hóa MẸ, lấy RIÊNG qua mặt CHUNG, lấy NGỌN phủ định GỐC th́ chữ  “mất gốc hoàn toàn” của ông Dương Trung Quốc xem ra quả không ngoa.    

                                                                             

HSP (20-12-2011)

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục