DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

 

 

                  

                 Cuộc hành quân mang h́nh số 8

                                                          

                              Bảy anh “C̣n Đảng c̣n Ḿnh

                         Một người “C̣n Dân c̣n Nước

                         C̣ng số 8, khóa tay nhau bước

                         Hướng nhà tù… làm cuộc hành quân?

                                                  *

                         Cách mạng tháng 8 chưa xa

                         C̣ng số 8 đă gần

                         Điều 88 xé tan Hiến pháp

                         Quả Hạnh phúc tưởng đă trong tầm mắt                         

                         Gốc Dân quyền, đường vẫn… “gập ghềnh xa”? (*)       

                                

                                                  

                                                                   Hà Sĩ Phu

                                                                   14/4/2011

------------------------------------------------------------------------------

(*) Bước chân dồn,vang trên đường gập ghềnh xa (Tiến quân ca)

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục