DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

Hội nghị Trung ương 2

 

Nguyễn Phú Trọng bắt toàn đảng phải nói

„T́nh h́nh biển Đông không có ǵ mới!“

 

Âu Dương Thệ

 

 

Hội nghị Trung ương 2 khoá 11 bắt đầu cuộc họp một tuần lễ từ ngày 4.7 và sẽ kéo dài tới 10.7. Đây là lần thứ hai Nguyễn Phú Trọng trong tư cách tân Tổng bí thư chủ tŕ Hội nghị. Đảng CSVN là đảng cầm quyền độc quyền trong mọi lănh vực, nên mỗi quyết định của đảng ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của nhân dân và vận mạng của đất nước. Đặc biệt nữa là những người cầm đầu đảng luôn luôn tự nhận, chính quyền của họ là do dân và v́ dân, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và giữ vững độc lập và chủ quyền đất nước…..Trọng tâm Hội nghị trung ương 2 là đưa ra quyết định nhân sự ở cấp cao như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và các bộ trưởng. Ngoài ra c̣n bàn cả t́nh h́nh kinh tế- xă hội, chương tŕnh làm việc toàn khoá trong các cấp cao nhất của đảng và sửa đổi Hiến pháp. Trong bài này người viết chỉ tập trung vào một số việc đang gây bức xúc nhất trong nhân dân và đại bộ phận đảng viên.

 

Hội nghị trung ương 2 diễn ra trong thời điểm đất nước đang đứng trước thử thách rất nghiêm trọng. Đó là những hành động có tính toán của nhà cầm quyền CS Trung quốc đă ngang ngược công khai xâm phạm hải phận VN và ngăn chặn các hoạt động kinh tế của VN trên biển Đông thuộc thẩm quyền lănh hải của VN theo Công ước của Liên hiệp quốc về biển. Từ cuối tháng 5 Bắc kinh đă hai lần (26.5 và 9.6) cho các tầu hải giám và ngư chính (các tầu hải quân trá h́nh của Trung quốc) xâm phạm rất sâu vào hải phận của VN, cắt cáp thăm ḍ địa chấn của các tầu thuộc Tập đoàn dầu khí VN tại biển Đông. Nhưng cả hai lần này các lực lượng hải quân và không quân của Quân đội Nhân dân đă không được phép ngăn cản và bảo vệ lănh hải VN cũng như các hoạt động kinh tế của VN ngay trên biển Đông thuộc thẩm quyền VN.

 

Nhưng tại sao ngay trong phần mở đầu diễn văn khai mạc Nguyễn Phú Trọng tuyệt đối không có một từ nào dành để nói tới hiểm hoạ trước mắt đang vô cùng khẩn trương của đất nước, trong đó mọi tầng lớp nhân dân đang vô cùng phẫn uất, kể cả một bộ phận quan trọng trong đảng? Trái lại ông Trọng lại chỉ tô hồng nào là „cả nước vui mừng trước thành công tốt đẹp của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng“, rồi là „ thắng lợi toàn diện, to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.“ „toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng…“.  Rơ ràng ở đây ông Trọng đang tự mớm cho nhân dân những việc mà đại đa số nhân dân chẳng tha thiết ǵ! Nhưng những việc mà toàn dân đang sôi sục, kể cả nhiều đảng viên, th́ ông Trọng lại hoàn toàn im lặng! Làm như thế Nguyễn Phú Trọng đă tự chứng tỏ đang đại diện và bảo vệ ai - Chỉ cho một nhóm người đang nắm quyền lực hay cho đại đa số nhân dân?

 

Trong phần „Chương tŕnh làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI“ Nguyễn Phú Trọng chỉ nói rất tổng quát về chính sách đối ngoại: „bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lănh thổ“.  Nếu Đảng CSVN thực sự đại diện quyền lợi của nhân dân th́ câu hỏi phải được đưa ra thảo luận công khai và minh bạch tại Hội nghị trung ương 2 là: Các việc làm vừa qua của Nguyễn Phú Trọng và toàn nhóm lănh đạo khoá 11 có đúng là „bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lănh thổ“?

 

Bởi v́ các đảng viên yêu nước và nhân dân rất quan tâm là: Trong tư cách Tổng bí thư kiêm Bí thư Quân uỷ Trung ương, tức là người đứng đầu lănh đạo Quân đội Nhân dân, nhưng tại sao ông Trọng đă không cho phép các đơn vị không quân và hải quân VN ngăn chặn sớm sự xâm phạm hải phận VN của các tầu hải quân Trung quốc cả hai lần, đồng thời cũng không cho các đơn vị Quân đội Nhân dân bắt giữ các tầu hải quân Trung quốc phá hoại các cáp của các tầu thuộc Tập đoàn dầu khí VN? Tại sao các báo điện tử Cộng sản, Nhân dân và Quân đội Nhân dân trong những ngày đầu sau biến cố 26.5 đă bị rút bài hay thậm chí không được phép đưa các bài tường thuật về những hành động vi phạm chủ quyền VN của hải quân Trung quốc?

 

Trong hai biến cố cuối tháng 5 và đầu tháng 6 người cầm đầu chế độ toàn trị đă không có một hành động nào bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ cả. Thậm chí cho tới nay sau 6 tuần lễ Nguyễn Phú Trọng không có một tuyên bố nào kết án những hành động xâm lấn ngang ngược của Bắc kinh!

 

Đă thế, sau khi nhóm lănh đạo Bắc kinh cho phổ biến bài b́nh luận trên tờ Hoàn cầu thời báo ngày 21.6 đe doa dạy cho VN một bài học thứ hai :„Thương thuyết với Việt Nam về một giải pháp hoà b́nh, hay trả lời sự khiêu khích bằng cách phản kích về chính trị, kinh tế, hay thậm chí cả quân sự. Chúng ta phải minh bạch về khả năng lựa chọn thứ hai, để Việt Nam phải tỉnh táo về vấn đề Biển Nam Trung Hoa“, Nguyễn Phú Trọng đă lo sợ, vội vă cử Thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn  sang Bắc kinh ngày 25.6. Trong tư cách là người chuyển thông điệp của „Lănh đạo cấp cao VN“,  sau khi hội đàm tại Bắc kinh hai bên đă ra „Thông tin chung“ nói là:

„Hai bên cho rằng, quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định, đáp ứng nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước Việt-Trung, có lợi cho ḥa b́nh, ổn định và phát triển của khu vực. „

Bắc kinh đă cố t́nh thực hiện các hành động xâm phạm chủ quyền của VN rất ngang  ngược trắng trợn như thế, tại sao ông Trọng lại có thể đồng ư với nhóm cầm đầu Bắc kinh là quan hệ hai nước „phát triển lành mạnh“ và thậm chỉ „đáp ứng nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước“?  Điều này phủ nhận rơ ràng t́nh h́nh thực tế, nhưng nó lại phản ảnh lập trường cúi đầu „T́nh h́nh biển Đông không có ǵ mới“ mà chính Nguyễn Phú Trọng đă từng công khai nói vào năm trước trong ḱ họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội!

Nhiều tướng lănh và cán bộ cao cấp vừa lên tiếng đ̣i phải công bố các thoả thuận ngày 25.6 ra trước dư luận VN và quốc tế. Trong tư cách là Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng có trách nhiệm phải tŕnh bày trước Hội nghị trung ương 2  về những thoả hiệp mới đây với Bắc kinh về biển Đông. Nhân dân VN có quyền chính đáng đ̣i phải mở cuộc thảo luận về vấn đề vô cùng bức xúc và hệ trọng tới toàn dân tộc một cách công khai minh bạch trong Hội nghị trung ương 2 và trực tiếp truyền thanh truyền h́nh để nhân dân biết rơ sự thực!

 

* * *

 

Một vấn đề cực ḱ quan trọng khác là quyết định nhân sự ở cấp cao Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Về điểm này, trong diễn văn khai mạc Nguyễn Phú Trọng đă đưa ra một số tiêu chí quyết định nhân sự là căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển“. Theo đề án nhân sự của Đại hội 11 th́  các uỷ viên Bộ chính trị Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng sẽ đảm nhận chức Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Riêng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng đă giữ chức Thủ tướng và Phó Thủ tướng thứ nhất từ hơn 5 năm. Nếu căn cứ trên các tiêu chí năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác“ như ông Trọng đă nêu ra, th́ hai người này phải trả lời các câu hỏi quan trọng trong Hội nghị trung ương 2 là: Dưới quyền điều khiển của hai người này, tại sao t́nh h́nh kinh tế, tài chánh của VN đang đi xuống rất thê thảm, nạn lạm phát hiện nay đă lên tới trên 20% so với 12 tháng trước, cao nhất ở Á châu và làm cho hàng chục triệu người lao động và những người ăn theo lương đang phải sống dở chết dở ? Mức nhập siêu của VN từ Trung quốc đă lên tới gần 13 tỉ USD. Mức ngoại tệ dự trữ hiện không đủ để trả nợ cho nhập siêu, khiến VN ngày càng bị lệ thuộc kinh tế vào Trung quốc.

Trong khi ấy nạn tham nhũng của bọn tham quan và phí phạm tài sản của nhân dân và đất nước ngày càng trầm trọng. Điển h́nh như Tập đoàn Vinashin đặt dưới quyền trực tiếp của Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng đă gây ra một món nợ khủng khiếp cho ngân sách nhà nước tới trên 86.000 tỉ đồng (4,5 tỉ USD). Từ trên 5 năm qua Nguyễn Tấn Dũng c̣n kiêm Trưởng ban Chỉ đạo trung ương pḥng, chống tham nhũng. Nhưng mới đầu tháng 5 vừa qua Trương Tấn Sang đă nh́n nhận sự hoàn toàn bất lực của việc chống tham nhũng khi ông nói: "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay th́ nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết th́ đâu có được. Một con sâu đă nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này"!

Trương Tấn Sang từ hơn 5 năm qua là người có quyền lực thứ hai trong chế độ toàn trị cũng có trách nhiệm trực tiếp tới t́nh h́nh lạm phát, tham nhũng và phí phạm tài sản quốc gia.  Như vậy suốt hơn 5 năm giữ các chức vụ chủ chốt trong đảng và chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng và Trương Tấn Sang đă hoàn toàn bất lực trong các nhiệm vụ được giao phó. Cho nên ba người này đă tự chứng tỏ thiếu năng lực và vô trách nhiệm. V́ thế không thể để ba người này ngồi tiếp tục ở những trọng trách hiện nay cũng như không thể được giao phó những trọng trách mới được.

Trong diễn văn khai mạc Nguyễn Phú Trọng đă nói, Hội nghị trung ương 2 cần dành thời gian để thảo luận và cân nhắc các quyết định nhân sự ở các cấp cao.  Do đó nhân dân và đảng viên cương quyết đ̣i hỏi cuộc thảo luận vấn đề nhân sự ở cấp cao trong Hội nghị trung ương 2 cũng phải được tổ chức công khai và phải được truyền h́nh, truyền thanh trực tiếp để nhân dân được biết !

 

*          *          *

 

Trên đây là hai vấn đề cực ḱ quan trọng và rất khẩn cấp của VN trong lúc này. V́ thế  phải được đưa ra ngay trong Hội nghị trung ương 2 đang họp tại Hà nội để thảo luận một cách công khai và minh bạch và phải được truyền h́nh, truyền thanh trực tiếp với sự tham dự của đại diện báo chí trong nước của chế độ cũng như các Blog tư nhân và các cơ quan thông tấn quốc tế.  Chỉ như vậy mới chứng tỏ được ḷng tôn trọng nhân dân và đặt quyền lợi quốc gia tối thượng trên những lợi ích phe nhóm và áp lực cũng như các mưu đồ bá quyền đen tối của phương Bắc!

Trong các xă hội dân chủ đa nguyên, một nhà nước do dân và v́ dân thực sự th́ trước các nguy cơ bị bên ngoài đe doạ về chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ, cũng như các quyết định nhân sự ở cấp cao nhất của quốc gia phải được thực hiện công khai và thông tin đầy đủ cho nhân dân. V́ mỗi quyết định quan trọng trong các lănh vực này có ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của đất nước, tới cuộc sống của nhân dân, từ người nông dân, công nhân tới trí thức và thanh niên. 

Thời ḱ coi công việc của đất nước, vận mệnh của dân tộc và cuộc sống của toàn dân là chuyện riêng của một đảng, thậm chí chỉ dấm dúi bàn kín coi là việc riêng của một nhóm người,  đă thực sự qua rồi!

            Thời ḱ ngạo mạn coi dân chỉ là cục đất sét, trí thức là cục phân hay chỉ biết bưng bô, thanh niên lo sợ công an mật vụ cũng thật sự đă chấm dứt!

            Những ai ngạo mạn và bướng bỉnh vẫn cố t́nh đi ngược với xu hướng của thời đại là đang tự chôn vùi tương lai của họ! ♣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục