DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

 

Mừng Giáng sinh và chúc năm mi 2011

 

 

Thân chúc thân hu và đc gi trong và ngoài nước nhng ngày l đoàn t đm m và năm 2011 tht nhiu sc khe và di dào ngh lc !

 

Tạp chí Dân ch & Phát trin

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục