DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế (IPA) lên án việc bắt giữ Bùi Chát

 

 

http://baodan.files.wordpress.com/2011/05/bc-dlb2.jpg?w=640&h=190Dân Làm Báo – Sau khi được thông báo vụ việc CA bắt giam, tịch thu giải thưởng và tiến hành việc tạm giam, Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế IPA đă ra thông báo lên án việc bắt giữ người vô cớ này và yêu cầu nhà cầm quyền VN phải trả tự do ngay lập tức cho nhà thơ Bùi Chát – sáng lập viên nhà xuất bản Giấy Vụn và cũng là người được nhận giải thưởng cao quư Tự Do Xuất Bản 2011 của IPA.

Dân Làm Báo xin được gửi đến các bạn bản lược dịch thông báo của IPA:

IPA lên án việc bắt giữ người nhận giải thưởng Tự Do Xuất Bản năm 2011 và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Bùi Chát

Nhà xuất bản trẻ Việt Nam được vinh danh vào ngày 25 tháng 4 tại Buenos Aires cho sự can đảm trong những điều kiện khó khăn. Ông ta đă bị bắt giam khi trở lại Việt Nam vào ngày 30 tháng 4. Giải thưởng của ông ta đă bị tịch thu.

 

Geneva – Ngày 1 tháng 5. 2011

Bùi Chát, người được chọn là người nhận giải Tự Do Xuất Bản của IPA vào tuần trước, đă bị bắt giam bởi nhà cầm quyền khi ông trở lại Việt Nam vào ngày hôm qua. Giải thưởng và giấy chứng nhận giải thưởng đă bị tịch thu. Bùi Chát là đồng sáng lập viên của nhà xuất bản Giấy Vụn và được vinh danh bởi IPA cho sự can đảm hiếm có của ông trong việc phát huy quyền tự do xuất bản. IPA lên án việc bắt giam và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Bùi Chát.

Theo thông tin IPA nhận được, ngày hôm nay, Bùi Chát đă bị dẫn độ đến nơi cư ngụ và lệnh khám xét chỗ ở được tiến hành. Nhà cầm quyền đă khám xét khắp nơi, bảo Bùi Chát đem theo quần áo và tiến hành lệnh tạm giam. Địa điểm tạm giam vẫn chưa được thông báo đến gia đ́nh. Bùi Chát có thể bị giam giữ đến 9 tháng dựa vào luật định hiện hành nhằm “mục đích điều tra” trước khi khởi tố với tội danh chính thức.

Đồng sáng lập viên của nhà xuất bản Giấy Vụn, nhà thơ Lư Đợi, cũng bị triệu tập để thẩm vấn. Cả hai ông đă bị đuổi ra khỏi nhà đang thuê ở. Chủ cho mướn nhà được thông báo là bị áp lực và lệnh của công an để đuổi hai ông.

IPA hiện đang liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để phối hợp cho việc trả tự do cho Bùi Chát. IPA kêu gọi chính phủ các quốc gia, các tổ chức vận động nhân quyền và tự do ngôn luận tham gia cùng với các nhà xuất bản yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Bùi Chát.

Bjorn Smith-Simonsen, Chủ tịch Ủy Ban Tự Do Xuất Bản của IPA đă nói: “IPA cực lực lên án việc bắt giữ Bùi Chát, người nhận giải thưởng Tự Do Xuất Bản của IPA năm nay và kêu gọi trả tự do lập tức cho ông khi mà việc bắt giam Bùi Chát được xem như liên hệ trực tiếp đến việc trao giải thưởng của IPA vài ngày trước đó”. Bên cạnh việc trả tự do ngay lập tức, giải thưởng của Bùi Chát phải được trả lại cho ông ta.

Thông tin thêm về Bùi Chát:

Ủy Ban Tự Do Xuất Bản và hội đồng quản trị của IPA đă chọn Bùi Chát, một nhà xuất bản can đảm ngoài luồng tại Việt Nam, sáng lập viên nhà xuất bản Giấy Vụn cho giải thưởng Tự Do Xuất Bản 2011. Giấy Vụn đă có những cống hiến trong việc in ấn và xuất bản các tác phẩm của “nhà thơ vỉa hè” tại Việt Nam vượt ra ngoài tầm với của cơ quan kiểm duyệt. Dưới sự lănh đạo của Bùi Chát, Giấy Vụn đă trực tiếp hỗ trợ vào việc thành lập các nhà xuất bản độc lập và tự do khác tại Việt Nam, xuất bản các tác phẩm bị cấm của nhiều tác giả và sử gia.

Thông tin thêm về Giải thưởng Tự Do Xuất Bản của IPA:

Vào ngày 25.04.2011, Chủ tịch IPA, ông Youngsuk “YS” Chi đă chính thức trao giải thưởng cho Bùi Chát trong một buổi lễ tổ chức tại Buenos Aires tại Hội chợ sách quốc tế lần thứ 37 như một phần trong chương tŕnh Thủ Đô Của Thế Giới Sách. Vào năm 2005, IPA đă thiết lập giải thưởng Tự Do Xuất Bản nhằm tôn vinh mỗi năm một người hoặc một tổ chức đă góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy quyền tự do xuất bản tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Năm 2006 giải thưởng được trao cho nhà xuất bản Iran Shalah Lahiji trong Hội chợ Sách Göteborg, giải thưởng năm 2007 được trao cho nhà xuất bản Zimbabwe Trevor N’cube tại Hội Chợ Sách Cape Town. Giải thưởng đặc biệt cũng được trao cho Anna Politkovskaya (Nga) và Hrant Dink (Thổ Nhĩ Kỳ / Armenia). Năm 2008 giải thưởng được trao cho nhà xuất bản Thổ Nhĩ Kỳ Ragıp Zarakolu trong buổi lễ khai mạc hội thảo quốc tế về kiểm duyệt tại Amsterdam – Thủ đô Sách thế giới năm 2008. Năm 2009 giải thưởng được trao cho Sihem Bensedrine, Neziha Rjiba và Mohamed Talbi, sáng lập viên của tổ chức Theo Dơi Tự Do Báo Chí, Xuất Bản và Sáng Tạo ở Tunisia (OLPEC). Năm 2010, giải thưởng được trao cho Israpil Shovkhalov – chủ bút và Viktor Kogan-Yasny – nhà xuất bản của tạp chí Dosh nhân dịp Hội Chợ Sách Istanbul. Những người thắng giải được trao tặng số tiền là 5000 CHF.

Thông tin thêm về IPA:

Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế (IPA) là một liên hội quốc tế của ngành công nghiệp đại diện cho tất cả các khía cạnh xuất bản sách và tạp chí. Được thành lập vào năm 1896, nhiệm vụ của IPA là thúc đẩy và bảo vệ xuất bản, nâng cao nhận thức cho xuất bản là một lực lượng cho phát triển kinh tế, văn hóa và chính trị. Trên khắp thế giới, IPA tích cực chiến đấu chống lại sự kiểm duyệt và thúc đẩy quyền tác giả, đọc, viết và tự do xuất bản. IPA là một hiệp hội thương mại với nghĩa vụ nhân quyền.

Để biết thêm thông tin, xin vui ḷng liên hệ:

Alexis Krikorian
Giám đốc, Tự do xuất bản
Hiệp hội Xuất bản Quốc tế
3, đại lộ de Miremont
CH – 1206 Geneva
Điện thoại: +41 22 704 1820
Fax: +41 22 74 1821

http://danlambao.com/2011/05/01/hi%e1%bb%87p-h%e1%bb%99i-xu%e1%ba%a5t-b%e1%ba%a3n-qu%e1%bb%91c-t%e1%ba%bf-ipa-len-an-vi%e1%bb%87c-b%e1%ba%aft-gi%e1%bb%af-bui-chat/krikorian@internationalpublishers.org
http://www.internationalpublishers.org/

danlambao lược dịch

* Thông tin thêm :

Bùi Chát – Giấy Vụn và Tự Do Xuất Bản

Vài nét về nhà xuất bản Giấy Vụn

***

http://baodan.files.wordpress.com/2011/05/ipa-press.jpg?w=640&h=326

International Publishers Association Condemns Arrest of 2011 IPA Freedom  to Publish Prize Recipient Bui Chat and Calls for his Immediate Release   

Young Vietnamese Publisher was honoured on 25 April in Buenos Aires for  courage under difficult conditions. He was arrested upon his return to  Vietnam on 30 April. His award was confiscated.   

Geneva – 1 May 2011   

Bui Chat, recipient of the 2011 IPA Freedom to Publish Prize awarded in Buenos Aires  last week, was arrested by authorities on his return to Vietnam yesterday. The Award  and Prize certificate were confiscated. Bui Chat is the founder of Giay Vun publishing in  Vietnam and was honoured by the IPA for his exemplary courage in upholding freedom  to publish.  IPA condemns the arrest and calls for his immediate release.

According to reports received by the IPA, today Bui Chat was taken to his home and a  search warrant was executed. The authorities searched throughout his home, then told  Bui Chat to pack some clothes and proceeded with a preliminary detention order. The  location of his detention was not yet disclosed to his family. Bui Chat may face up to 9  months under the current law for “purpose of investigation” before an official charge  needs to be laid.

The co-founder of Giay Vun Publishing House, Poet Ly Doi, was also ordered to report  for interrogation. Both men were evicted from their rented apartment. The landlord is  reported to have said that he was under pressure and ordered by the local security police  to evict them both.

IPA is liaising with the relevant authorities to facilitate Bui Chat’s release.  The IPA calls  upon governments and advocates for human rights and the freedom of expression to join  publishers in calling for Bui Chat’s immediate release.

Bjorn Smith-Simonsen, Chair of IPA’s Freedom to Publish Committee said: “IPA strongly  condemns the arrest of Bui Chat, the recipient of this year’s IPA Freedom to Publish  Prize and calls for his immediate release as his arrest appears to be directly linked to his  awarding of the IPA Freedom to Publish Prize in Buenos Aires a few days ago. In  addition to his immediate release, his prize should be returned to him”.

More about Bui Chat:   

The IPA Freedom to Publish Committee and the Board of the IPA have named Bui Chat,  a courageous underground publisher in Vietnam, and the leader of Giay Vun Publishing  House, as winner of the 2011 Freedom to Publish Award. Giay Vun is devoted to printing  and publishing of the works of Vietnam’s “pavement poets” beyond the reach of  censorship authorities.  Under Bui Chat’s leadership, Giay Vun has directly assisted in  the establishment in Vietnam of other publishing houses that operate independently and  freely, publishing the works of banned authors and historians.

More about the IPA Freedom to Publish Prize:   

IPA President YoungSuk “Y.S” Chi formally presented this year’s award in a ceremony  hosted by the 37th Buenos Aires International Book Fair as part of the Buenos Aires  2011 World Book Capital programme on 25 April 2011. In 2005 IPA created the IPA  Freedom to Publish Prize, a prize designed to honour each year a person or an  organisation that has made an important contribution to the defence and promotion of  freedom to publish anywhere in the world. While the 2006 IPA Freedom to Publish Prize  was awarded to Iranian publisher Shalah Lahiji during the Göteborg Book Fair, the 2007  Prize was awarded to Zimbabwean publisher Trevor N’cube at the Cape Town Book Fair.  Special Prizes were also given posthumously to Anna Politkovskaya (Russia) and Hrant  Dink (Turkey/Armenia). The 2008 IPA Freedom to Publish Prize was awarded to Turkish  publisher Ragıp Zarakolu during the opening ceremony of an international seminar on  neo-censorship co-organised in Amsterdam by IPA and Amsterdam 2008 World Book  Capital. The 2009 IPA Freedom to Publish Prize was awarded to Sihem Bensedrine,  Neziha Rjiba and Mohamed Talbi, founders of the Observatory for the Freedom of the  Press, Publishing and Creation in Tunisia (OLPEC), as part of the Global Forum on  Freedom of Expression program, a Forum IPA was partner of. In 2010 the IPA Freedom  to Publish Prize was awarded to Israpil Shovkhalov, Editor-in-Chief, and Viktor Kogan- Yasny, publisher of the Dosh Magazine on the occasion of the Istanbul Book Fair. Prize- winners receive the sum of 5000 CHF.

More about IPA:   

The International Publishers Association (IPA) is an international industry federation  representing all aspects of book and journal publishing. Established in 1896, IPA’s  mission is to promote and protect publishing and to raise awareness for publishing as a  force for economic, cultural and political development. Around the world IPA actively  fights against censorship and promotes copyright, literacy and freedom to publish. IPA is  a trade association with a human rights mandate.

For further information, please contact:

Alexis Krikorian
Director, Freedom to Publish
International Publishers Association
3, avenue de Miremont
CH – 1206 Geneva
Tel: +41 22 704 1820
Fax: +41 22 74 1821
http://danlambao.com/2011/05/01/hi%e1%bb%87p-h%e1%bb%99i-xu%e1%ba%a5t-b%e1%ba%a3n-qu%e1%bb%91c-t%e1%ba%bf-ipa-len-an-vi%e1%bb%87c-b%e1%ba%aft-gi%e1%bb%af-bui-chat/krikorian@internationalpublishers.org

 

 

Trích: Dân làm báo 1.5

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục