DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

Nguyễn Phú Trọng: Chuyến đi buôn mua lấy sống c̣n !

 

Vũ Đông Hà

 

 

Vũ Đông Hà (danlambao) Biển Đông. Món hàng c̣n lại để đổi chác trước khi Việt Nam từng bước âm thầm, lặng lẽ trở thành một Tân Cương, Tây Tạng thứ hai của Đại Hán. Thà làm quỷ phương Bắc để làm vương nước Nam là câu kết của bài ca nô lệ mà Nguyễn Phú Trọng sẽ cất tiếng hát ở sân khấu đèn màu Bắc Kinh. Bài ca đó đă được mở màn dạo trước bởi Nguyễn Chí Vịnh, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân bằng những điệp khúc "khẳng định mong muốn trước sau như một", "nguyện ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ to lớn chí t́nh chí nghĩa", "có c̣n ai hơn một nước Trung Quốc Xă hội chủ nghĩa láng giềng"... *

 

Ngày 17 tháng 2 năm 1979 Trung Quc xua quân tn công Vit Nam trên toàn tuyến biên gii Vit Trung. Quan h môi h răng lnh ca 2 đng cng sn va là đng chí va là anh em tr thành môi bm răng m và k thù không đi tri chung. Trong lúc đó, k t năm 1975 (cho đến 1994) Hoa Kỳ bao vây kinh tế Vit Nam bng cm vn, ngăn cn các n lc giúp đ Vit Nam t quc tế. Đng minh duy nht c̣n li đ đng CSVN bám víu cho s sng c̣n là Liên Xô cũ. 

 

T thp niên 80s, Liên bang Xô Viết vi chính sách tng bước chm dt đi đu vi thế gii tư bn, cng thêm vi nhng khng hong ni ti v kinh tế ln xă hi đă không c̣n nhu cu nuôi dưỡng các đàn em v tinh trong khi cng sn. Năm 1985 Mikhail Gorbachov nhn chc Tng bí thư và bt đu tiến hành chính sách "Cải Tổ" (perestroika – Перестройка) và "Công khai hóa" (Glasnost – Гласность). 

 

Năm 1986 đng CSVN nhn 2,9 t vin tr t Liên Xô. Năm 1990 xung c̣n 100 triu. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, sau khi các nước cng ḥa thuc Liên bang Xô viết kư tuyên ngôn tha thun thành lp Cng đng các quc gia đc lp, Liên Bang Cng ḥa Xă hi Ch nghĩa Xô viết chính thc chm dt tn ti. Ngun vin tr và là mch sng ca đng CSVN t Liên Xô tan biến

 

Cái nôi Cách mng tháng 10 sp đ. Ngun tiếp tế đ nuôi dưỡng b máy cai tr b ct đt. Đng CSVN phi t́m quan thy khác đ da vào cho s sng c̣n. Quan thy đó là Trung Quc, k đă xâm lăng và "dy cho mt bài hc" biên gii năm nào. Đu thp niên 90s, giai đon CSVN quay đu và cúi đu thn phc Trung Quc li mt ln na bt đu

 

*

 

Trong sut thi gian thn phc và được tiếp máu bi Trung Quc, cng vi chính sách ổi mới" sao bn t Perestroika Glasnost, nn kinh tế Vit Nam đă có nhng "phát trin" đáng k so vi thi kỳ bao cp. Có giai đon gii đu tư quc tế h hi d đoán Vit Nam s tr thành mt con h Á Châu, mt con rng đang vươn lên. Hơn 20 năm nh́n lại, câu hỏi được đặt ra: tiềm năng và động lực nào giúp Việt Nam "phát triển"? 

 

Đi chiếu khách quan vi thc tế

 

- Một đất nước phát triển là nhờ vào một chính sách phát triển chủ đạo đúng đắn. Điu này đă không xy ra ti Vit Nam vi chính sách "Kinh tế th trường theo đnh hướng xă hi ch nghĩa". Đă có hàng ngàn bài viết phân tích v vn đ này, nhưng đơn gin và cô đng nht có th nói: "ngay c nhng người đ ra khái nim này, nhng người kiên quyết bám ly nó đ thc hin cũng không biết nó là cái ǵ". Vy th́ chính sách phát trin ch đo đúng đn không có. 

 

- Một đất nước phát triển là nhờ vào kiến thức (lư thuyết) và kỹ năng (thực hành) của công dân nước đó. Nn giáo dc Vit Nam là mt nn giáo dc vi chính sách đào to lc hu, đy ry nhng t trng v thành tích ho, bng cp gi, lư thuyết t chương, chính tr hóa hc đường... mà sut bao năm qua chính truyn thông báo chí ca đng phi tha nhn. Dù thế nào, mt đt nước 90 triu người chc chn vn có nhng chuyên gia tài gii. Nhưng so vi nhu cu ca đt nước và so sánh vi các nước đang phát trin khác th́ chưa đ và tp th này cũng không có được môi trường và cơ hi đ phát trin và đóng góp ti đa. Hng vn hơn chuyên. Trường hp ca Vin Nghiên Cu Phát Trin (IDS) phi t gii tán là mt thí d đin h́nh. Nói chung, nn giáo dc Vit Nam đă không đào to được đi ngũ nhân s có th cnh tranh vi đà phát trin ca thế gii

 

- Một đất nước phát triển là nhờ vào khả năng quản trị và điều hành vĩ mô của nhà nước (nếu quc gia đó vn hành theo chiu hướng chính ph kim soát và can thip vào nn kinh tế quc gia). Đánh giá thành qu ca các tp đoàn kinh tế quc doanh được điu hành bi các đng viên cng sn, đo lường kh năng và kiến thc ca 14 người trong B Chính tr ca đng "đă quyết" mi chính sách, đ án ln ca đt nước, và nh́n vào t́nh trng giáo dc chuyên tu ly l, mua bng bán cp ca cán b cng sn... đ đ kết lun rng: Vit Nam không có mt đi ngũ lănh đo có kh năng cao đ điu hành và qun tr nn kinh tế

 

- Một đất nước phát triển là nhờ vào một hệ thống điều hành kinh tế minh bạch và "trong sut", kim soát bi mt nn pháp lư công bng và nghiêm minh và mt truyn thng tt đp trong quan h kinh tế. Vit Nam vi căn bnh trm kha "tham nhũng là quốc nạn" - mt "bầy sâu lớn - nhỏ", vi mt rng lut nhưng toàn là lut rng, vi thái đ lut là ta - ta là lut, vi thói tt bôi trơn đă thành nếp mi cp, vi truyn thng làm ít nói nhiu, làm gi khai tht, ... đă không có mt cu trúc lành mnh cho vic phát trin kinh tế

 

Vậy th́, một đất nước không có chính sách phát triển đúng đắn, không có một đội quân kinh tế với đủ kiến thức và kỹ năng, không có một tập thể lănh đạo kinh tế giỏi, không có một cấu trúc hạ tầng lẫn thượng tầng lành mạnh, th́ "cái ǵ" giúp đất nước đó "phát triển"? 

 

"Cái ǵ" ??? 

 

Vit Nam, "cái ǵ" đó là tài nguyên, là lănh th, là bin, là đo ca t tiên. 

 

Vit Nam, "cái ǵ" đó là đi chính sách "vay n tương lai", tài nguyên - khoáng sn có ǵ đem bán c bán, nếu chưa bán được th́ tiến hành chính sách cho "nước l" thuê dài hn đ kiếm được chút phn vinh giai đon

 

Vit Nam, "cái ǵ" đó không dng li tài nguyên mà c̣n là danh d, sĩ din dân tc. Nhng hành đng vinh danh "lit sĩ" Trung Quc, đc phá bia m ghi nh công lao chiến sĩ Vit Nam, k nim ngày 1 tháng 10... tt c không ch là thái đ đê hèn; nó là mt s mua bán đi chác đă được thương lượng

 

Vit Nam, "cái ǵ" đó là nhng chuyến ngoi giao bí mt, nhng hip đnh kư kết bí mt, nhng tha thun mua bán ngm, cách dàn xếp nhân s đ có được mt đi ngũ trung thành và nhng chiếc ghế quyn lc được bo chng

 

Tt c nhng "cái ǵ" đó là ngun vn ca "phát trin". Tt c đu quy v mt mi, đ v mt nơi: bn khế ước sang nhượng, mua và bán t quc Vit Nam gia hai đng cng sn Vit Nam và Trung Quc

 

Tt c nhng "cái ǵ" đó đu quy v mt mc tiêu ti hu: SỰ SỐNG C̉N của những chiếc ghế quyền lực, núp đằng sau hệ thống - đảng CSVN

 

*

 

Thế nào là sự sống c̣n của đảng CSVN? 

 

Đng cng sn có hơn 3 triu đng viên. Ngày hôm nay, tuy không chính thc tha nhn nhưng tt c đu biết đa phn nhng người vào đng là v́ quyn li cá nhân. Cũng ngày hôm nay, dưới ánh sáng "giy chết" ca tư bn, mi đng viên đu biết có quyn mà không có tin th́ vt đi. S trung thành vào đng t l thun vi quyn và tin được cung ng t đng. Mt nó, đng s không c̣n tn ti

 

Đng cng sn có mt đi ngũ quân đi "Trung với đảng, hiếu với dân". Ly ǵ đ nuôi dưỡng ḷng trung thành này t thành phn cm súng có th kéo v Ba Đ́nh bt kỳ lúc nào đ làm nên mt cuc đo chánh? Khu hiu trung vi đng được dán lên lá c và ban phát trong mi dp l không mua được ḷng trung thành ca nhng khu súng đói. Mt nó, đng có nguy cơ b thay thế bi mt chế đ quân phit

 

Đng cng sn có mt đi ngũ công an, mt v "C̣n đảng c̣n ḿnh". Ly ǵ đ nhng người này can tâm tr thành mt đi ngũ chó săn trung thành vi đng, tr thành mt đám kiêu binh hơn c thi phong kiến? Chc chn rng hào quang ch nghĩa, li dy sng chiến đu hc tp theo gương ca H ch tch không th và không c̣n "ăn" bng nhng khúc xương gói bng tin. Mt nó, đng mt s mt đi thành tŕ chuyên chính bo v đng

 

Đng có mt đi ngũ va là đng viên va là tư bn đ, kết qu con đ ca s ăn nm chung ch gia chính sách kinh tế th trường đnh hướng xă hi ch nghĩa và tp đoàn doanh nghip nhà nước. Đi ngũ này vi nhng đc quyn chính tr theo thi gian đă tr thành tp đoàn nm gi li nhun và t đó "gói thu" luôn quyn lc kinh tế bên cnh quyn lc chính tr. Lănh đo đng có nhu cu, hay chính xác hơn hơn là có nhim v duy tŕ, nuôi dưỡng và làm hài ḷng tp đoàn này. Mt nó, Nguyn Tn Dũng, Nguyn Sinh Hùng, Nguyn Phú Trng... đă không ngi ghế quyn lc ngày hôm nay. 

 

Chưa nói đến s ni dy ca qun chúng, ch cn mất đi khả năng nuôi sống, bồi dưỡng cho những khối nhân sự nói trên, tập đoàn thiểu số sẽ mất đi vai tṛ cai trị và đảng sẽ tan ră

 

Ngày hôm nay, tp đoàn thiu s thng tr và đng cng sn Vit Nam đang đng bên l nguy cơ tan ră đó. Nguy cơ đó mang tên "lạm phát và suy sụp kinh tế"

 

*

 

Gn 20 năm qua có th nói là thi kỳ làm giàu vàng son ca các đng viên đng cng sn nh vào nhng "cái ǵ" đă được tung hê đem bán, cho thuê, khai thác. Người dân Vit Nam không ít th́ nhiu cũng "quá giang" được phn nào chuyến xe làm giàu da vào vn liếng tài nguyên này. Mt s giàu theo nh vào s hp tác vi quan chc đng viên. Mt s giàu theo nh vào kh năng thích ng vượt tri so vi đi s qun chúng khác khi đi t giai đon ngăn sông cm ch và bao cp sang thi kỳ kinh tế th trường hoang dă. Bên cnh nhng bt công, khong cách giàu nghèo gia tăng, đo đc xă hi gn như phá sn, đi sng người dân trên b ni có phn khi sc nh vào kết qu các công tŕnh xây dng vn là cơ hi và lư c đ cán b rút rut, tham ô làm giàu. Tt c to nên mt cm giác tha măn và phong cách sng mi ca giai đon vơ vét và đua nhau làm giàu bng mi giá. 

 

Du hiu x́ hơi đu tiên ca trái bong bóng làm giàu căng ph́nh này là s v n khng khiếp ca Vinashin. H ly nhiu năm ca nhng sai trái được phơi bày ra ánh sáng vi con s n 86 ngh́n t đng tc 4,41 t USD. Cng thêm vi s c Quc Hi bác d án Đường st cao tc 55 t USD, nó là đim báo đu tiên cho thi kỳ làm giàu vô ti v đă qua. Đă qua không phi là v́ đng cng sn thc tnh. Đă qua là v́ đng cng sn xài và rút quá vn, đă bước t thi kỳ "bán để làm giàu" sang giai đon v n "vay trước để làm giàu"

 

Giai đon v n này cũng là kết qu ca quá tŕnh nhp siêu, rút rut, tham nhũng, đu tư ba băi ct đ vơ vét dn đến t́nh trng ngân sách quc gia thiếu ht ging như h́nh nh mt ca hàng mu dch thi bao cp. Bây gi, ly ǵ đ nuôi dưỡng, đ tiếp tc duy tŕ ḷng trung thành ca hơn 3 triu đng viên, ca quân đi trung vi đng, ca công an c̣n đng c̣n ḿnh, ca tp đoàn tư bn xanh mt đ ḷng? Cách gii quyết: in thêm tin đ trám vào khong trng ngân sách ca đng. H qu: lm phát phi mă xy ra và nn kinh tế đă suy sp li càng thêm suy sp

 

Mt ln na, mt đt nước không có chính sách phát trin đúng đn, không có mt đi quân kinh tế có đ kiến thc và k năng, không có mt tp th lănh đo kinh tế gii, không có mt cu trúc h tng ln thượng tng lành mnh, th́ ly ǵ đ thoát được bế tc, khng hong

 

Câu tr li rt đơn gin, đó là: tiếp tc cho thuê, sang nhượng hoc bán nt nhng ǵ có th

 

Nhưng c̣n ǵ đ bán, sang nhượng, đi chác đ nuôi dưỡng gung máy và bo v nhng chiếc ghế quyn lc? Tây Nguyên đă đóng bùn bô xít. Giao kèo khai thác Rng đu ngun mc kư đă khô. 90% tng thu EDP đă gói trn cúng cho anh c phía Bc. C̣n ǵ? 

 

C Th tướng Nguyn Tn Dũng ca chính ph, Tng bí thư Nguyn Phú Trng ca đng, Th trưởng chc trung quyn ln Nguyn Chí Vnh ca quân đi, cùng nh́n v mt hướng; H Cm Đào, Đi Bnh Quc cũng ch v mt nơi: biển Nam Trung Hoa - h cùng nhau gi như thế trong nhng giao kèo. đó là mt vùng bao la c̣n rt nhiu th đ bán và đ mua. 

 

*

 

Biển Đông. Món hàng c̣n li đ đi chác trước khi Vit Nam tng bước âm thm, lng l tr thành mt Tân Cương, Tây Tng th hai ca Đi Hán. Thà làm quỷ phương Bắc để làm vương nước Nam là câu kết ca bài ca nô l mà Nguyn Phú Trng s ct tiếng hát sân khu đèn màu Bc Kinh. Bài ca đó đă được m màn do trước bi Nguyn Chí Vnh, Ngô Xuân Lch, Nguyn Tn Dũng, Nguyn Thin Nhân bng nhng đip khúc "khẳng định mong muốn trước sau như một", "nguyện ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ to lớn chí t́nh chí nghĩa", "có c̣n ai hơn một nước Trung Quốc Xă hội chủ nghĩa láng giềng"... 

 

Biển Đông. Li thoát ca chế đ và nước c cui cùng đ bo v ghế quyn lc ca thiu s lănh đo trước s v n ca Vinashin, t́nh trng phá sn ca các tp đoàn doanh nghip, và nguy cơ lm phát bùng n dn đến bt n chính tr và sp đ ca chế đ. Nó là đ̣i hi ca b máy đng, quân đi, công an phi tiếp tc được nuôi béo. Nó là yêu cu ca tp đoàn tư bn đ vi cơn khát làm giàu không bao gi đ, và nhu cu rút rut công tŕnh, ăn chn ngân sách đă tr thành cơn ghin thuc phin

 

Và đó là s mng sinh t cho chuyến đi s Tàu ca Tng bí thư đng CSVN Nguyn Phú Trng. Mt chuyến đi buôn mua ly s sng c̣n ca tp đoàn cai tr CSVN. 

 

*

 

Nh́n li sut mt giai đon "trước sau như mt" khu đu làm nô l vi mc tiêu bo v quyn lc và làm giàu ca đng cng sn Vit Nam đ không có nhng o tưởng "v́ quyn li dân tc" ca đng CSVN và kết qu  ǵ có li cho dân tc v chuyến triu cng ca ông TBT đng CSVN - Nguyn Phú Trng

 

Nh́n li đ cho dù rng có lúc người dân chúng ta phi tht lên "sao hèn vậy ta!" hay "cực kỳ hèn!" nhưng thc s nhng k nm quyn bn cht không ch có hèn. Chính xác hơn, hèn đă b xóa mt trong t đin ca h. h, ch c̣n li, và duy nht mt hin hu đă tr thành bn cht: sự ham mê quyền lực đến mức sẵn sàng bán hết tất cả. Gia tài của tổ tiên, danh dự của đất nước, độc lập của dân tộc... họ sẵn sàng bán hết. 

 

Nh́n li đ hiu rng ti sao cú đp ca vào mt người biu t́nh không ch là cú đp ca mt công an mà là bàn chân ca mt tp đoàn bán nước. H không bao gi chp nhn bt kỳ ai t giác, phn đi, ngăn cn cuc mua bán này ca h bi v́ đó là s sng c̣n cho quyn lc cai tr ca h. Và điu này đă không ch mi xy ra. Nó đă xy ra vào 1 gi trưa ngày 3 tháng 9 năm 1990 khi Tng Bí thư Nguyn Văn Linh và Ch tch Hi đng B trưởng Đ Mười gp Tng Bí thư Giang Trch Dân và Th tướng Lư Bng ca Trung Quc ti Thành Đô, T Xuyên - m đu cho thi kỳ nô l Bc Thuc mi, kéo dài cho đến ngày hôm nay và sang đến tương lai - mt tương lai vô cùng đen ti cho dân tc Vit Nam.

 

C:\Users\Dr. Au Duong The\Downloads\2011\10.2011\10.10.2011\DÂN LÀM BÁO Nguyễn Phú Trọng Chuyến đi buôn mua lấy sống c̣n-Dateien\Traitimxanh-sig.png

Vũ Đông Hà (danlambao)

danlambaovn.blogspot.com

 

Trích :Dân làm báo 10.10

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục