DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

 

Trương Vĩnh Trọng lại chỉ nói nhảm nhí!

 

 

Trong Hội nghị mới đây bàn về chống tham nhũng trong năm 2011 Nguyễn Tấn Dũng đă tránh mặt, mặc dù vừa là Thủ tướng và Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương pḥng chống tham nhũng. Ông đă để cho Phó Thủ tướng kiêm Phó Trưởng ban của Ban này chủ tŕ. Điều này chứng tỏ Nguyễn Tấn Dũng đă bất lực và vô trách nhiệm trước tệ trạng tham nhũng ngày càng bất trị.

 

Trước đây hơn bốn năm khi Ban chỉ đạo Trung ương pḥng chống tham nhũng ra đời dưới quyền điều khiển của hai ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Tấn Dũng và Trương Vĩnh Trọng th́ ông Trọng đă hô hoán là, nay Tướng đă suất quân th́ tham nhũng không c̣n đường chạy! Nhưng bốn năm sau người ta lại thấy hoàn toàn khác: Bọn quan tham nhũng không trốn mà c̣n xuất hiện công khai từ trong Bộ chính trị tới các bộ phận của đảng, chính quyền ở địa phương. Chỉ kể hai trường hợp: Vụ tham nhũng động trời PMU 18 đă bị khoanh lại, các sĩ quan điều tra và nhiều nhà báo bị cầm tù, v́ nó dính dấp cả tới nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khi ấy và nhiều quan lớn trong Công an, Kiểm tra, Ṭa án…Gần đây vụ tập đoàn Vinashin đă làm thất thoát ít nhất 86.000 tỉ đồng (4,5 tỉ USD), mặc dầu đă có 9-10 lần các cơ quan kiểm tra của Đảng và các Bộ tới coi sổ sách nhưng vẫn báo cáo tốt! Trong ḱ họp Quốc hội vừa qua tuy Nguyễn Tấn Dũng nh́n nhận trách nhiệm, nhưng trong Đại hội 11 lại vẫn được ngồi trong Bộ chính trị và tiếp tục làm Thủ tướng!

 

Như vậy người ta thấy, khi „Tướng“ càng suất hiện th́ tham nhũng càng ph́nh ra và càng ăn bẩn tàn bạo, vô liên sỉ! V́ chính các „Tướng“ lại là thủ phạm của các vụ tham nhũng động trời nhất!

 

_______________________________

 

 

6 nhiệm vụ trọng tâm của pḥng chống tham nhũng năm 2011

 

 

 

 

 

 

(Chinhphu.vn) - Các cấp, các ngành cần nêu cao hơn nữa quyết tâm trong đấu tranh pḥng chống tham nhũng, theo đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nhằm thực hiện bằng được mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Beschreibung: http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/nguyenvanhuan/20110311/DSC_3880.JPG

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành cần nêu cao hơn nữa quyết tâm trong đấu tranh pḥng chống tham nhũng. Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 11/3 tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về pḥng, chống tham nhũng đă tới dự và chỉ đạo Hội nghị chuyên đề triển khai công tác pḥng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2011 của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Pḥng ngừa là giải pháp quan trọng

Hội nghị đánh giá, trong năm 2010, công tác đấu tranh PCTN đă có chuyển biến tích cực trên cả mặt nhận thức và hành động, trong pḥng ngừa và xử lư hành vi tham nhũng. Ở một số lĩnh vực, tham nhũng đă được kiềm chế.

Các Ban Chỉ đạo PCTN cấp tỉnh tiến hành 760 cuộc kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN; ban hành 2.526 văn bản chỉ đạo, đôn đốc; xây dựng 2.322 báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương; theo dơi, chỉ đạo xử lư 80 vụ việc, 53 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu các địa phương như Nghệ An, B́nh Phước, Cần Thơ, Quảng Ninh đă chia sẽ những kinh nghiệm hay, mô h́nh tốt trong công tác PCTN ở các địa phương.

Nhiều đại biểu cho rằng, để đạt hiệu quả trong PCTN, cần phải kết hợp chặt giữa pḥng và chống, trong đó coi pḥng ngừa tham nhũng là một giải pháp quan trọng và khi đă phát hiện các vụ án, vụ việc tham nhũng phải xem xét xử lư nghiêm minh, công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật… nhằm tạo tính răn đe.

Trong thời điểm hiện nay, PCTN cần đặc biệt quan tâm vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như quản lư, sử dụng đất đai; quản lư tải sản công; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước, khoáng sản… Xác định rơ trách nhiệm của người đứng đầu khi cơ quan xảy tham nhũng, lăng phí.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất cần sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách về khen thưởng, bảo vệ người tố cáo tham nhũng; các địa phương, các ngành cần xây dựng được đội ngũ cộng tác viên có phẩm chất trung thực, am hiểu pháp luật trong đấu tranh chống tham nhũng.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Nhấn mạnh đấu tranh PCTN là 1 trong 4 nội dung lớn để xây dựng nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lưu ư, tham nhũng tiếp tục là một trong những thách thức đối với sự phát triển kinh tế-xă hội của đất nước. V́ vậy, PCTN vẫn là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa  mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài.

Beschreibung: http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/nguyenvanhuan/20110311/DSC_3796.JPG

Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng nêu yêu cầu các cấp, các ngành cần nêu cao hơn nữa quyết tâm trong đấu tranh pḥng chống tham nhũng, theo đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nhằm thực hiện bằng được mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng cơ bản đồng ư với 6 nhiệm vụ trong tâm thực hiện trong năm 2011 mà Văn pḥng Ban Chỉ đạo Trung ương  đă nêu.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng.

Thứ 2, triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung có liên quan tới công tác PCTN trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Thứ 3, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PCTN trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cần phải chọn trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Thứ 4, chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng; xử lư kịp thời các hành vi tham nhũng, những người bao che cho tham nhũng.

Thứ 5, tiếp tục hoàn thiện về mô h́nh tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn pḥng Ban Chỉ đạo PCTN cấp tỉnh.

Thứ 6, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xă hội trong công tác đấu tranh pḥng, chống tham nhũng.

Nguyễn Hoàng

 

 

Trích: Chính phủ 11.3

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục