DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội:

 

„Về hướng giải quyết đối với t́nh trạng thiếu bệnh viện, trường học, nhà ở

cho người có thu nhập thấp, trong khi đó lại thừa khu công nghiệp, sân gôn“

 

 

 

LGT DC&PT: Trong buổi họp Quốc hội ngày 25.11  Nguyễn Tấn Dũng mới chỉ trả lời một phần chất vấn của một số đại biểu. Mới đây ông Dũng đă văn bản trả lời bổ túc. Dưới đây là phần trả lời việc thiếu bệnh viện, trường học và nhà ở cho công nhân, trong khi đó t́nh trạng các sân golf vẫn mọc lên như nấm, mặc dầu trước đây Nguyễn Tấn Dũng đă ra chỉ thị ngừng không cho xây dựng thêm sân golf!

Gần đây báo chí lề phải cũng đă tường thuật cảnh 3-4 bệnh nhân phải chia nhau một giường bệnh trong các bệnh viện, tệ trạng phong b́ cho các bác sĩ, các công nhân phải chui rúc trong các căn pḥng thuê như ổ chuột, như chuồng gà. Trong khi đó các cao ốc cấp cao lại được mọc lên như nấm, các sân golf cho tư bản nước ngoài và các quan tham cũng vẫn tiếp tục phát triển.

Đọc phần trả lời dưới đây của Nguyễn Tấn Dũng người ta không biết người cầm đầu chính phủ muốn nói ǵ, chỉ nói ḷng ṿng và lại hứa hẹn. Ông đă chứng tỏ lại đại diện quyền lợi của bọn quan tham, nguội lạnh và vô cảm với những bức xúc của người lao động!

 

 

2. Về hướng giải quyết đối với t́nh trạng thiếu bệnh viện, trường học, nhà ở cho người có thu nhập thấp, trong khi đó lại thừa khu công nghiệp, sân gôn (chất vấn của Đại biểu Vơ Thị Dung, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh).

Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến đầu tư xây dựng và phát triển trường học, bệnh viện đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đă phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2010 và tầm nh́n đến năm 2020. Việc thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách đầu tư phát triển hệ thống bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân như đầu tư, xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, các bệnh viện chuyên khoa và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn... đă đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhiều đề án, cơ chế, chính sách về phát triển mạng lưới trường, lớp học cũng đă được triển khai thực hiện. Cùng với đầu tư của nhà nước, công tác xă hội hoá trong giáo dục cũng được đẩy mạnh; việc thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho sinh viên và nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp ở đô thị cũng đă đạt nhiều kết quả tích cực

Tuy nhiên, thực trạng như Đại biểu nêu là một thực tế mà Chính phủ đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ bằng hệ thống đồng bộ các biện pháp, từ quy hoạch và quản lư phát triển theo quy hoạch, sử dụng đất đai, bố trí và huy động các nguồn lực đầu tư... Trong đó, cùng với việc tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đăi phù hợp về vốn, đất đai, thuế… nhằm huy động các nguồn lực xă hội tham gia xây dựng, phát triển trường học, bệnh viện, nhà ở cho người có thu nhập thấp; quản lư chặt chẽ quỹ đất và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xă hội trong các dự án phát triển đô thị mới.

Về phát triển các khu công nghiệp và sân gôn: Đây là việc đầu tư của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đă phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và Quy hoạch sân gôn đến năm 2020, trong đó đă tính tới việc đảm bảo diện tích đất trồng lúa 3,8 triệu ha. Sắp tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo tổng kết 20 năm đầu tư, phát triển khu công nghiệp nhằm có cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển khu công nghiệp hiệu quả hơn. Chính phủ đă giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lư, giám sát đầu tư sân gôn, đảm bảo môi trường, không lấy đất trồng lúa để làm sân gôn; đă giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ tŕ, phối hợp với các Bộ liên quan rà soát, đánh giá việc đầu tư sân gôn, tŕnh Thủ tướng Chính phủ.

Trích: Chính phủ 13. 12

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục