DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

Tôi tự hỏi

(nhân đọc bài của Thông tấn xă Việt Nam về hai cuộc biểu t́nh ở Hà Nội và Sài G̣n)

Người Sài G̣n

 

Các báo đài Việt Nam đồng loạt đưa tin hệt nhau, theo văn bản của Thông tấn xă Việt Nam, không sai một chữ “Thực tế sáng 5-6 có một số người đă tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lănh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM để thể hiện tinh thần yêu nước, ư thức bảo vệ chủ quyền lănh thổ của Tổ quốc”.

“Thực tế sáng 5-6 có một số người đă tự phát tụ tập”, đọc nghe sao mà bức xúc như thể ai đó xa lạ đang có hành vi “tụ tập” vi phạm pháp luật. Rồi lại “đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lănh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM”, như thể vô t́nh làm điều đó; lời văn như đính chính như giải bày của kẻ dưới với bề trên, là ḿnh vô can: Ai đó tự phát mà làm, chứ không phải ư của tôi, của chúng tôi.

Nhưng cuối cùng th́ lại tự khẳng định: “để thể hiện tinh thần yêu nước, ư thức bảo vệ chủ quyền lănh thổ của Tổ quốc”. Hóa ra “ai đó” chính là nhân dân Việt Nam, họ đang làm một điều hiển nhiên từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước là “để thể hiện tinh thần yêu nước”. Và một điều hiển nhiên là họ vô tội.

Thế th́ tại sao đầu câu lại chối bỏ, như thể ai đó không phải là công dân của nước Việt Nam ta, như thể đó là một hành vi phạm pháp? Tại sao không nhận đó là nhân dân của ḿnh, không mạnh mẽ khẳng định hành động đó là “yêu nước”? Và tại sao cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại ở đầu câu ba chữ “nhũng người này”, “nhũng người này”?

Có lẽ các lănh đạo cấp cao đang làm “chính trị”, đang kiên cường nhẫn nhục để duy tŕ ḥa b́nh, tránh một cuộc chiến tranh chỉ dem lại mất mát hy sinh. Hoặc đang có một diệu kế nào đó mà dân ngu cu đen th́ không tài nào hiểu được. Nói như Thứ trưởng Bộ Quốc pḥng Nguyễn Chí Vịnh: “Đây là hành động tự phát của người dân. Cuộc tuần hành, theo tôi được biết, đă diễn ra b́nh tĩnh, trật tự, không cản trở giao thông và cũng không mang các biểu ngữ mang tính kích động. Nhưng theo tôi là không nên, dù đây bắt nguồn từ ḷng yêu nước. Người dân phải tin rằng Nhà nước sẽ có giải pháp, có đủ trách nhiệm để vừa giữ chủ quyền lănh thổ vừa duy tŕ ḥa khí và quan hệ với Trung Quốc”.

Ông Vịnh đảm bảo với nhân dân rằng Nhà Nước đủ khả năng bảo vệ tổ quốc mà không cần nhân dân thể hiện ḷng yêu nước. Mọi việc có Nhà Nước lo, nhân dân cứ sinh sống vô tư.

Tôi tự hỏi nếu nhà nước không cho nhân dân thể hiện ḷng yêu nước th́ làm sao nhà nước biết được ư dân để cùng nhau một ḷng ǵn giữ non sông trước hiểm họa xâm lăng của giặc phương Bắc đầy gian trá; làm sao có hội nghị Diên Hồng để giang sơn c̣n đến ngày nay; làm sao giặc phương Bắc thấy tinh thần bất khuất của dân ta mà hoảng sợ, bớt hung hăng, dẹp đi ư đồ bành trướng v́ biết cái giá chúng phải trả là vô cùng to lớn, là vô cùng nhục nhă và vô cùng thất bại.

Tôi tự hỏi nếu muốn nhân dân là những con cừu th́ khi vài chục bộ óc của đỉnh cao quyền lực mà thất bại (chứ chưa nói sai lầm) th́ nhân dân trở tay sao kịp!

Tôi tự hỏi thế th́ nhân dân ta khỏe re, cứ lo kiếm tiền, sáng làm chiều nhậu, tối ôm vợ ngủ, khỏi dính dáng ưu phiền chi mấy cái Hoàng Sa -Trường Sa mà có ngày mang họa như “một số người”.

Tôi tự hỏi tiếng Việt ta vô cùng phong phú, nếu v́ ngoại giao, th́ thiếu ǵ cách viết vẫn giữ được ḷng kính trọng và nhiệt huyết của người dân, vẫn bảo đảm được “duy tŕ ḥa khí và quan hệ”, mà vẫn là lời cảnh báo khiến kẻ thù phải do dự “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, đi trăm bước trước khi làm”. Thế mói thấy Nguyễn Trăi, Hoàng đế Quang Trung đáng bậc anh hùng, c̣n kẻ thảo văn ngày nay sao ngu dốt ươn hèn, xem dân như cỏ rác.

Sức dân là sức trời. Không được ḷng dân th́ mất nước. Hồ Quư Ly cũng yêu nước chống ngoại xâm nhưng cũng v́ không đoàn kết được ḷng dân mà vương triều phải sụp đổ. Bài học ngàn năm ai cũng biết, chẳng lẽ chỉ có ḿmh “ta” chưa biết?

Sài G̣n, ngày 06/06/2011 – 21h

N. S. G.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Trích : Bauxite VN 8.6

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục