DC&PT - Thời Sự 2011

 

Ngước nh́n Quốc hội

 

Phạm Đ́nh Trọng

Chiều chiều ra đứng ngơ sau

 Trông về Quê Mẹ ruột đau chín chiều.            Ca dao

 

 

Có lẽ khuyết điểm lớn nhất của bài viết này là tác giả đă viết với giọng quá trịnh trọng, nghiêm túc. Đối tượng mà bài viết đem ra mổ xẻ thuộc phạm vi quyền hạn của người dân, được ghi rơ trong Hiến pháp, nhưng kinh nghiệm cho thấy, có những thời điểm, sự phô diễn đối tượng một cách nghiêm trang quá    giống như các vở chính kịch h́nh như không c̣n phải cách. Giá tác giả rút kinh nghiệm của văn học thế giới như trường hợp Cervantes, Rabelais… và nói đâu xa, chỉ học lấy dân gian thôi cũng có thể có những cách tŕnh bày không đến nỗi phải “một lời là một vận vào” khiến chính công sức tâm huyết của ḿnh cũng dễ làm cho ḿnh sinh tai biến hoặc đột quỵ. Tin tức bạn bè trong giới gần đây tai biến đột quỵ quá cấp tập làm chính người chỉ biên tập bài của anh thôi mà vẫn cứ ngơm ngớp, rất sợ phải bỏ dở nửa chừng. Cũng may là tác giả c̣n sơ ư bỏ quên chưa đụng đến một gương mặt có thế nói là đặc sắc nhất nh́ trong “Hội Nước” khoá XIII: gương mặt có một không hai của người sắm vai Chủ tịch với những cung cách điều hành mà nếu như Phan Châu Trinh sống lại th́ hẳn ông sẽ viết được những câu c̣n hay hơn trong Tỉnh quốc hồn ca nhiều: “C̣n như chuyện tṛ cười lớp giễu / Đại biểu này “đợi biểu” cho ai?”… Thôi th́ tác giả quên đi, thế cũng là phúc lắm, nếu không e… bệnh viện sẽ c̣n chật chỗ! Xin để chúng ta cùng rút kinh nghiệm cho lần sau.

Nguyễn Huệ Chi 

 

 

 

Quốc hội – Quyền lực của nhân dân

Với xă hội, quan chức Nhà nước được nh́n nhận ở vị trí quyền lực Nhà nước, ở hàm cấp trong hệ thống thang bậc công chức. Ông Phó Chủ tịch phường. Ông Chủ tịch huyện. Bà Vụ phó. Ông Viện trưởng. Bà Bộ trưởng. Ông Thủ tướng. Ông Chủ tịch nước… Đó là những quan chức thực sự, những người được Nhân dân trao cho quyền lực điều hành bộ máy Nhà nước phục vụ Nhân dân. Quan chức thực sự phải thực sự là công bộc của Dân. Quan chức là làm. Làm để phụng sự Dân.

Đại biểu Quốc hội, dù là Chủ tịch Quốc hội đi nữa, với xă hội, cũng không phải là quan chức. Đại biểu Quốc hội chỉ có một chức danh cao cả, một quyền lực lớn lao là Đại Biểu Nhân Dân. Cùng là Đại Biểu Nhân Dân th́ không có đại biểu lớn, đại biểu nhỏ, đại biểu cấp trên, đại biểu cấp dưới. Chức danh trong Quốc hội chỉ để xác định vị trí, phạm vi trách nhiệm trong việc tổ chức, điều hành hoạt động của Quốc hội, không phải là thang bậc quan chức công quyền.

Quan chức Nhà nước được Nhân Dân trao cho quyền lực Nhà nước th́ Đại biểu Quốc hội mang ư chí của Dân tạo ra hành lang pháp luật cho quyền lực đó hoạt động. Người Dân được làm mọi việc pháp luật không cấm th́ Quyền lực Nhà nước chỉ được làm những việc pháp luật cho phép. Đại biểu Quốc hội thay mặt Dân giám sát chặt chẽ mọi việc làm của quyền lực Nhà nước trong phạm vi cho phép đó.

Quan chức là làm th́ Đại biểu Quốc hội là nghe, nói và phán quyết. Người Dân phải được thực sự chọn ra, cử ra tiếng nói của Dân. Từ Nhân dân, từ cuộc sống trở thành Đại biểu của Dân mới gắn bó với Dân, gắn bó với cuộc sống phong phú của đất nước, mới biết lắng nghe Dân, lắng nghe tiếng nói của cuộc sống và đến nghị trường mới dám nói tiếng nói của Dân, nói tiếng nói của cuộc sống, phán quyết theo ư chí của Dân và theo đ̣i hỏi của cuộc sống.

Hơn thế nữa, Đại biểu Quốc hội c̣n phải đại biểu cho sự tiến bộ, đại biểu cho sự phát triển xă hội, đại biểu cho xu thế thời đại. Đại biểu Quốc hội không thể nói tiếng nói ṃn cũ, tŕ trệ, lạc lơng của cuộc sống, không thể nói tiếng nói nhỏ nhen, cục bộ của nhóm lợi ích, càng không thể nói tiếng nói của quyền uy Nhà nước ngược ư chí Nhân Dân, ngược xu thế thời đại.

Xă hội phát triển cao là xă hội có sự phân công phân minh, rạch ṛi, mỗi người chỉ có một vị trí trong xă hội, chỉ làm một việc của xă hội và phải làm việc có tính chuyên nghiệp cao. Một Nhà nước hướng về Dân, xác định rơ mục đích phục vụ Dân, là công bộc của Dân th́ Nhà nước đó phải được tổ chức phân minh, rạch ṛi, độc lập giữa ba nhánh quyền lực: Quyền lực Nhân Dân, Quyền lực Nhà nước, Quyền lực Pháp luật. Đó là ba nhánh Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Không thể vừa là quan chức hành pháp lại vừa là người lập pháp, tự tạo ra hành lang pháp luật để thoải mái tung hoành, rồi lại vừa là người giám sát sự tung hoành đó. Một người sắm ba vai như vậy th́ vai nào cũng hời hợt, không đến nơi đến chốn, không thể tṛn vai, không thể chuyên nghiệp, thậm chí chỉ là tṛ diễn, và điều tệ hại hơn là quyền lực không được giám sát, mặc sức lộng hành không có giới hạn và hoàn toàn vô trách nhiệm, người Dân không được bảo vệ trước sự lộng hành của quyền lực.

Quyền lực Nhà nước cai trị Dân và sự cai trị đó luôn luôn có xu thế lạm quyền. Quốc hội sinh ra là để giám sát và ngăn chặn sự lạm quyền đó. V́ thế Quốc hội phải thực sự của Dân. Người Dân phải được thực sự chọn ra, bầu ra Đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội phải từ Nhân Dân, từ cuộc sống nóng bỏng sinh động chứ không thể từ quan chức, từ bộ máy hành chính quan liêu xa Dân diệu vợi, lạnh lùng vô cảm với cuộc sống người Dân. Chỉ khi đó Quốc hội mới thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của người Dân, người Dân mới được thực sự làm chủ đất nước thông qua Quốc hội. Chỉ khi đó Quốc hội mới mang vóc dáng Nhân Dân, khí phách Nhân Dân, mang hơi thở cuộc sống.

Một thực trạng: Quốc hội không mang vóc dáng Nhân Dân

Từ yêu cầu, đ̣i hỏi, từ sứ mệnh, trọng trách của Đại biểu Quốc hội như vậy chúng ta mới thấy Quốc hội của ta không hề có vóc dáng Nhân Dân, không hề mang khí phách Nhân Dân. Nh́n những gương mặt Đại biểu Quốc hội chúng ta thấy rơ Quốc hội từ khóa II đến khóa XIII chỉ là cơ quan Đảng, cơ quan Chính phủ mở rộng. Quốc hội sinh ra chỉ để tạo thêm cho Đảng Cộng sản, cho Nhà nước Cộng sản một cơ quan quyền lực cai trị Dân, áp đặt ư chí của đảng cầm quyền cho xă hội, hoàn toàn không phải là cơ quan quyền lực của Dân để ngăn chặn và giám sát sự lạm quyền của quyền lực Nhà nước!

Tính số tṛn, dân số Việt Nam đến hôm nay là chín mươi triệu người, đảng viên cộng sản chỉ có ba triệu người, những người cộng sản chỉ chiếm hơn 3% dân số. Nhưng 500 Đại biểu Quốc hội khóa XIII của nhiệm ḱ 2011 – 2016 vừa bắt đầu, có tới 458 Đại biểu là đảng viên cộng sản. Hơn 3% dân số chiếm hơn 90% ghế trong Quốc hội! Một sự bất công ngang nhiên ở ngay cơ quan lập pháp, nơi xác lập kỷ cương, công bằng xă hội! Một sự coi thường Dân đến đau ḷng, đến xấu hổ! Chỉ một con số khách quan đă chứng minh Quốc hội đó là Quốc hội của một đảng chứ đâu phải của toàn Dân! Toàn bộ thành viên cơ quan thực quyền cao nhất của Đảng Cộng sản là Bộ Chính trị và Ban Bí thư đều là Đại biểu Quốc hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng có 175 ủy viên chính thức th́ 84 ủy viên Trung ương Đảng, một nửa Ban Chấp hành Trung ương Đảng tràn vào Quốc hội, chiếm ghế trong Quốc hội! Số người là công chức trong bộ máy hành pháp chiếm ghế Đại biểu Quốc hội, chiếm chỗ trong cơ quan lập pháp c̣n đông hơn nữa! Thành phần Quốc hội như vậy mà ông Tổng Thư kí Hội đồng bầu cử Quốc hội khóa XIII vẫn mạnh miệng tuyên bố: Thành phần cơ cấu Đại biểu Quốc hội phản ánh tính đại biểu rộng răi cho các thành phần Nhân Dân! Trời ơi, Hội đồng bầu cử Quốc hội mà nói như vậy th́ họ c̣n biết ǵ đến nỗi đau, nỗi tủi của Dân khi ngước nh́n Quốc hội, nh́n cơ quan quyền lực của Dân đă bị đánh tráo thành cơ quan quyền lực của Đảng!

Tính đại biểu rộng răi cho các thành phần Nhân Dân chỉ là h́nh thức. Với tính h́nh thức đó, Quốc hội chỉ mang tính Mặt trận, là phiên bản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, nơi gặp gỡ vui vẻ của những người được trở thành Đại biểu và tiêu tốn quá nhiều tiền thuế của Dân nhưng không nói tiếng nói trung thực của cuộc sống, không nói tiếng nói khẩn thiết của Dân!

Quốc hội không c̣n là cơ quan quyền lực của Nhân Dân để Nhân Dân làm chủ đất nước, Quốc hội chỉ để hợp pháp hóa ư chí của đảng cầm quyền áp đặt cho xă hội, v́ thế con số ít ỏi, tỉ lệ nhỏ nhoi người Dân có mặt trong Quốc hội không c̣n có vai tṛ thực sự của Đại biểu Quốc hội nữa mà chỉ mang tính tượng trưng để Quốc hội có đủ thành phần xă hội. Từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy buồn.

Những đại biểu không đại biểu cho ai

Đại biểu Quốc hội mang bộ mặt quan chức bề trên không thể gần Dân, hiểu Dân, không thể là đại biểu của Dân. Chuyển vai, như một diễn viên chạy sô, lúc là quan chức nhà nước, lúc là Đại biểu của Dân nhưng không có lúc nào mang khuôn mặt Nhân Dân. Chuyển chỗ, lúc ở cơ quan quyền lực nhà nước, lúc ở cơ quan Quốc hội, không có lúc nào trở về cuộc sống của thân phận người Dân, không hiểu được cuộc sống thực lo toan của người Dân, không hiểu được cuộc sống thực sinh động của đất nước. Mang bộ mặt quan chức, mang tư duy quan chức đi tiếp xúc cử tri mà không lắng nghe Dân, chỉ ham ban phát những lời huấn thị, dạy bảo ṃn cũ của bề trên với thần dân. Những chuyến đi về với Dân của những quan chức Đại biểu Quốc hội đó chỉ là một thủ tục chiếu lệ, một vai diễn nhạt nḥa. Đi mà không đến. Nh́n mà không thấy. Gặp gỡ, tiếp xúc mà ngàn trùng xa cách!

Không được cử ra, chọn ra người thực sự đại biểu cho ḿnh, Người Dân chỉ c̣n là những robot cầm lá phiếu đi bầu cử dưới sự điều khiển của chiếc remote trong tay đảng cầm quyền, bỏ phiếu cho những người do Đảng cử. Vài người Dân ít ỏi được Đảng cử hoặc được Đảng cho phép ra ứng cử không cần là tinh hoa của Dân, không cần nói tiếng nói của Dân, chỉ cần có mặt để có “tính đại biểu rộng răi cho các thành phần Nhân Dân”!

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, một cô công nhân quét rác ở Sài G̣n đă được Đảng chọn cử làm Đại biểu Quốc hội. Thật là một h́nh ảnh lung linh về “tính đại biểu rộng răi cho các thành phần Nhân Dân” trong Quốc hội! Thật là một minh chứng hùng hồn về chế độ xă hội chủ nghĩa dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư bản chủ nghĩa như lời véo von của bà Doan, Phó Chủ tịch nước! C̣n những trí thức có tầm cao của trí tuệ và có sự lo toan của trách nhiệm công dân, nỗi lo toan đă vượt lên trên cái riêng để canh cánh với những vấn đề của Dân, của nước, những trí thức có kiến thức lập pháp, có tư duy độc lập, có sự đồng cảm với số phận đất nước, số phận Nhân Dân muốn mang nỗi trăn trở của cuộc sống, của Nhân Dân vào Quốc hội th́ hăy nh́n tấm gương nhà khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải và luật sư Lê Quốc Quân, những trí thức tự ứng cử Đại biểu Quốc hội liền bị đưa ra tổ dân phố cho những người lạ hoắc ở đâu đến tự nhận là cư dân trong tổ dân phố xưng xưng đấu tố, quyết liệt đặt điều bêu xấu mà người bị đấu tố không được nói lại! Để rồi người tự ứng cử ngoài dự kiến, ngoài đề cương kịch bản của Đảng liền bị Hội đồng bầu cử thẳng tay loại khỏi danh sách ứng cử!

Với cách đề cử, ứng cử đó, người ngay thẳng, có tâm, có tầm, ra ứng cử đường hoàng đă bị loại bỏ, số ghế ít ỏi trong Quốc hội dành cho người Dân trở thành cái đích đến cho những cuộc chạy đua như người ta vẫn ào ào chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy trường, chạy điểm, chạy bằng cấp, chạy chức danh và chạy vào Hội Nhà văn Việt Nam! Những cuộc chạy đua để “Quốc hội phản ánh tính đại biểu rộng răi cho các thành phần Nhân Dân” đă đưa hai chị em ruột, hai chủ doanh nghiệp đ́nh đám, cổ phiếu lớn, của cải nhiều, tiền bạc sẵn đều trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đại biểu chị, đại biểu em này có xứng đáng là Đại biểu của Dân không, xin hăy xem vai tṛ Đại biểu Quốc hội của họ.

Tại kỳ họp vừa qua trong phiên Quốc hội chất vấn Thủ tướng, khi các nghị sĩ đều hỏi Thủ tướng về những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, của an nguy đất nước th́ Đại biểu em đứng lên sau khi cao giọng tán tụng Chính phủ đă thực hiện rất tốt chống lạm phát và duy tŕ tăng trưởng liền đặt câu hỏi cũng chỉ để đề cao người được hỏi: “Xin hỏi Thủ tướng có định hướng ǵ và có lời khuyên ǵ cho doanh nghiệp chúng tôi nên đầu tư vào lĩnh vực nào?”. Một Đại biểu như vậy rơ ràng không đại biểu cho trí thức, không đại biểu cho công nhân, nông dân và cũng không thể đại biểu cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hẳn đều quá thất vọng với câu chất vấn Thủ tướng ở diễn đàn Quốc hội của đại biểu doanh nghiệp này. Không có doanh nghiệp nào phải trông chờ Thủ tướng định hướng, phải đợi Thủ tướng khuyên bảo mới biết phải đầu tư vào đâu! Là chủ một tập đoàn đầu tư, là chủ một khu công nghiệp lớn, phát đạt, ông chủ này từ lâu đă xác định rơ hướng làm ăn, đă thừa biết phải đầu tư vào đâu. Nhờ Thủ tướng định hướng, hỏi Thủ tướng chỗ đầu tư, câu hỏi không thật ḷng lại vô cùng lạc lơng của ông chủ này chỉ để làm đẹp ḷng Thủ tướng, lấy ḷng Thủ tướng không đúng chỗ, không xứng với tư cách Đại biểu Quốc hội. Nhân Dân và các doanh nghiệp c̣n trông chờ ǵ vào vị Đại biểu mà tư cách công dân và tầm chính trị quá thấp này!

C̣n Đại biểu chị th́ từ cuộc đời riêng cho đến việc kinh doanh đầy đột biến bất thường và đều gắn bó, liên quan mật thiết, có quan hệ hôn nhân với một tội phạm đang bị công an truy nă. Thuở hàn vi, bà Đại biểu này đă dính líu đến vụ án chiếm đoạt “bí mật nhà nước” giúp cho nhà thầu nước ngoài trúng thầu một số công tŕnh lớn của ngành điện lực. V́ có dính líu nên khi đă kết thúc điều tra vụ án rồi, bà vẫn bị cơ quan công an cấm xuất cảnh tới hai năm! Hết hạn cấm xuất cảnh, bà liền đi Mỹ mở hướng mới t́m vận hội. Năm năm thân gái xứ người, bà t́m được tấm chồng người Việt có quốc tịch Mỹ và cũng có tiền án đă phải vào nhà tù Mỹ nằm nhai bánh ḿ. Dẫn ông chồng người Mỹ gốc Việt có tiền án nhưng giàu có về Việt Nam bà bỗng trở thành chủ một tập đoàn kinh doanh. Bà chủ tập đoàn liền kư quyết định bổ nhiệm ông chồng quốc tịch Mỹ làm Tổng Giám đốc một công ty nhà đất trong tập đoàn của bà để ông Tổng Giám đốc có tiền án này có đất thi thố ngón nghề lừa đảo chiếm đoạt của đối tác làm ăn hơn hai trăm tỉ đồng rồi lặn một hơi về Mỹ và ông đang bị Bộ Công an Việt Nam truy nă.

Để bảo toàn vốn liếng làm ăn đă kha khá và vốn liếng xă hội c̣n quá nhỏ bé, để tiếp tục nuôi tham vọng trên thương trường và cả tham vọng trên chính trường, bà vội vă ra ṭa li hôn với ông chồng lừa đảo và ông thẩm phán nhanh chóng kí giấy cho bà li hôn đă bị ṭa án thi hành kỉ luật! Dù bà đă li hôn với ông chồng có tiền án bà dẫn từ Mỹ về, dù ông chồng đó có giúp bà trở thành bà chủ doanh nghiệp nhưng bà đă rước về cho đất nước một kẻ tội phạm, kẻ đă cuỗm mất của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hơn hai trăm tỉ đồng. Vậy là bà đă góp phần làm nghèo đất nước, làm khốn đốn người Việt Nam đấy! Rơ ràng bà là một công dân không tṛn trịa, có tiền sự, có tai tiếng, có dư luận không tốt, không tiêu biểu cho những phẩm chất cao quư của phụ nữ Việt Nam, cũng không tiêu biểu cho những doanh nhân Việt Nam làm giàu bằng tài năng và ḷng tự hào dân tộc.

Bà về nước mới được ba năm. Thủ tục pháp lư, chỉ thủ tục pháp lư thôi, xác nhận bà chia tay ông chồng lừa đảo mới được ít ngày. Cũng phải nh́n nhận rằng cả về lương tâm và trách nhiệm bà không thể vô can trong tội phạm của chồng bà. Thế mà bà bỗng trở thành Đại biểu cho những người Dân Việt Nam lương thiện th́ người Dân c̣n chút ḷng tự trọng, c̣n gửi ḷng tin vào Quốc hội phải có ư kiến và báo chí phải săm soi hành tung bất thường của bà là thường t́nh và cần thiết nữa. Đối phó với sự thường t́nh đó, tiếng nói đầu tiên ở Quốc hội của bà Đại biểu tai tiếng này là đ̣i Quốc hội phải có luật bảo vệ quyền riêng tư. Bà đ̣i hỏi luật bảo vệ quyền riêng tư của công dân chính là bà đ̣i hỏi Quốc hội phải ra luật bảo vệ những tai tiếng của riêng bà! Một xă hội hoàn thiện sau khi đă xây dựng đầy đủ luật pháp cho mọi hoạt động xă hội th́ cũng cần có luật bảo vệ cuộc sống riêng của con người. Nhưng đất nước ta đang c̣n thiếu quá nhiều luật để đưa cuộc sống bề bộn, ngổn ngang vào kỷ cương mà bà Đại biểu Quốc hội nhiều tai tiếng vội vă đ̣i Quốc hội ra luật bảo vệ quyền riêng tư th́ bà chỉ đại biểu cho riêng bà mà thôi!

Cuộc chạy đua để “Quốc hội phản ánh tính đại biểu rộng răi cho các thành phần Nhân Dân” đă đưa một ông Bác sĩ không chuyên và háo danh trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Bác sĩ không chuyên v́ ông c̣n mải mê bon chen theo đuổi những cái danh ngoài nghề chữa bệnh của ông. Cái danh mà ông vênh váo trưng ra nhiều nhất và cũng bộc lộ rơ nhất sự bất tài của ông là cái danh nhà văn. Văn chương là lĩnh vực của cảm xúc và tài năng. Đọc ông không thấy năng lượng cảm xúc, chưa có văn, hoàn toàn vắng bóng tài năng, ít người đủ kiên nhẫn để đọc hết một “tác phẩm’ của ông. Viết như ông, người biết chữ và c̣n năng lực tư duy b́nh thường, ai cũng viết được nhưng không ai viết v́ họ tự biết ḿnh, c̣n ông th́ không biết ḿnh. Không có học vị Tiến sĩ ông cũng đấm ngực liền bốn đấm tự xưng liền bốn học vị: Tiến sĩ triết học đây! Tiến sĩ tâm lí học đây! Tiến sĩ xă hội học đây! Tiến sĩ y khoa đây! Xưng tới bốn học vị Tiến sĩ vẫn chưa đủ oai, ông c̣n nhân danh nhà văn đ̣i Quốc hội phải có luật nhà văn làm cho nhiều Đại biểu Quốc hội phải ngơ ngác hỏi lại ông: Cần có luật nhà văn để làm ǵ nhỉ? Lúc đó ông mới ngẩn ra: Tôi cũng không biết luật nhà văn để làm ǵ nữa!

Ông không biết cần có luật nhà văn để làm ǵ nhưng Nhân Dân biết. Ông đ̣i Quốc hội phải xây dựng luật nhà văn để ông có tiếng nói, để ông lấy oai, để ông kể công với các nhà văn và với công lao đó, ông quả xứng đáng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam! Thật là một màn hài hước ở Quốc hội uy nghiêm và một nỗi đau của người Dân Việt Nam những năm tháng nhiều chuyện đau buồn này!

Cuộc chạy đua để “Quốc hội phản ánh tính đại biểu rộng răi cho các thành phần Nhân Dân” đă đưa một nhân cách tầm thường, một kẻ tŕ trệ, lạc lơng với cuộc sống đất nước, lạc lơng với xu thế thời đại cũng trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Không đồng cảm với Nhân Dân, không đau nỗi đau của người Dân, của cuộc sống thiếu dân chủ, đi ngược xu thế thời đại, kẻ lạc lơng đă đứng giữa Quốc hội xưng xưng đặt điều vu khống những người Dân xuống đường biểu t́nh bộc lộ ư chí bảo vệ toàn vẹn lănh thổ là: xâm hại quyền tự do đi lại, quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân, xâm hại thu nhập chính đáng của những cửa hàng, xâm hại quyền được chăm sóc của công dân khi ốm đau, khi chuyển dạ sinh con, xâm hại hạnh phúc của công dân khi xe hoa không thể nhúc nhích v́ tắc đường do biểu t́nh! Ông coi những cuộc biểu t́nh của người Dân khẳng định ư chí độc lập toàn vẹn lănh thổ là sự ô danh. Nhâng nháo sỉ nhục Nhân Dân: Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể đài thọ cho sự ô danh, rồi nhân danh Đại biểu Quốc hội ông đ̣i: “Tôi kính đề nghị loại bỏ luật lập hội và luật biểu t́nh khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII này!”.

Con người vượt lên trên thế giới động vật nhờ có tư duy. Có tư duy, con người có tư tưởng, có chính kiến, có thái độ chính trị và con người cũng có nhu cầu bộc lộ tư tưởng, chính kiến. Từng người bộc lộ tư tưởng, chính kiến bằng thái độ sống, bằng ngôn ngữ, bằng chữ viết, bằng báo chí, bằng tác phẩm nghệ thuật. Nhiều người cùng bộc lộ một tư tưởng, một chính kiến th́ đó là biểu t́nh. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền biểu t́nh là những quyền cơ bản của con người, của công dân ở xă hội dân sự. Thời giặc giă đe dọa độc lập dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc là mệnh lệnh tối cao của Tổ quốc và của trái tim mỗi người Dân. Dồn sức cho cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, người Dân sẵn sàng tự nguyện từ bỏ những quyền cơ bản của con người. Đất nước b́nh yên trở về cuộc sống dân sự th́ những quyền phổ thông của con người phải được nh́n nhận, mọi công dân phải được khẳng định quyền con người của ḿnh. Tất cả các bản Hiến pháp Việt Nam từ thời chiến tranh đến thời ḥa b́nh đều ghi nhận quyền biểu t́nh của công dân Việt Nam. Hiến pháp 1992, điều 69 ghi: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu t́nh theo quy định của pháp luật. Người Dân có quyền biểu t́nh theo quy định của pháp luật nhưng chưa có luật cho người Dân thực hiện quyền đó th́ Quốc hội phải làm luật. Bác bỏ luật biểu t́nh là vi phạm Hiến pháp đó, thưa ông nghị Đại biểu cho Dân mà lại lớn tiếng sỉ nhục Dân.

Từ giữa thế kỷ XX, dân chủ đă trở thành xu thế, thành đ̣i hỏi bức thiết của xă hội loài người, dân chủ là một tiêu chí quyết định của xă hội văn minh, phát triển. Biểu t́nh là một ngôn ngữ của dân chủ. Người Dân bộc lộ thái độ, chính kiến với chính quyền bằng biểu t́nh là điều b́nh thường ở mọi đất nước có dân chủ. Đă sang thế kỉ XXI rồi mà vẫn bác bỏ luật biểu t́nh và vẫn dùng bạo lực trấn áp những người Dân biểu t́nh ôn ḥa là một sự man rợ lạc lơng giữa thời đại văn minh. Đại biểu Quốc hội vu khống, lên án người Dân biểu tinh và bác bỏ luật biểu t́nh là một kẻ hủ lậu lạc lơng giữa thời đại dân chủ, văn minh, không thể chấp nhận ở một Quốc hội dân chủ, văn minh, chưa nói có thể suy luận xa hơn rằng muốn bác bỏ luật biểu t́nh dựa trên thực tế phản ứng với người dân biểu t́nh chống xâm lược biết đâu c̣n v́ những mưu đồ chính trị liên quan đến chính kẻ thù xâm lược.

Trả lại Dân cơ quan quyền lực của Dân

Với thành phần Quốc hội hơn 90% là đảng viên của đảng cầm quyền, hơn 90% là quan chức chạy sô từ cơ quan hành pháp sang cơ quan lập pháp, với những Đại biểu Quốc hội như vừa điểm mặt ở trên, Quốc hội khóa XIII là một sự thụt lùi lớn so với những Quốc hội khóa trước. Quốc hội khóa XIII đă kéo dài thêm sự xa cách giữa Quốc hội với người Dân, kéo dài thêm cả sự xa cách giữa Quốc hội với thời đại. Quốc hội đó lại được giao trọng trách quá nặng nề, lớn lao: Sửa đổi Hiến pháp và xây dựng Luật biểu t́nh! Người Dân c̣n hy vọng ǵ, chờ đợi ǵ ở Hiến pháp sửa đổi, ở luật biểu t́nh, sản phẩm của Quốc hội đó!

Con người Hành pháp đă chiếm gần hết ghế ở cơ quan Lập pháp. Đến khi làm luật, Quốc hội lại giao luôn cho bên hành pháp soạn thảo luật. Ngành nào làm việc ǵ sẽ soạn luật về việc đó. Ngành Thông tin quản lư báo chí th́ soạn luật báo chí. Ngành văn hóa quản lư xuất bản th́ soạn luật xuất bản. Công an phải đối phó với biểu t́nh th́ soạn luật biểu t́nh… Chỉ riêng điều này đă cho thấy một nghịch lư: Luật không phải để bảo đảm quyền của người Dân, không phải v́ đ̣i hỏi của xă hội dân sự mà chỉ để tạo ra công cụ mềm cho cơ quan công quyền cai trị Dân. V́ thế hầu hết các luật đều giành phần dễ dăi, giành không gian rộng lớn, giành lợi lộc và giành cả quyền uy cho cơ quan công quyền, đẩy phần khó, phần chật chội, thiệt tḥi cho người Dân.

Một bộ luật đúng đắn phải triển khai những bảo đảm cụ thể của cơ quan hành pháp để người Dân được thực hiện những quyền mà Hiến pháp cho họ và ngăn cấm cơ quan công quyền xâm phạm, hạn chế quyền đó của người Dân. Nhưng thực tế luật của Quốc hội ta lại cho phép cơ quan công quyền tước đoạt mất những quyền của người Dân đă được ghi trong Hiến pháp. Hiến pháp cho người Dân quyền tự do báo chí (Điều 69, Hiến pháp 1992) nhưng Luật Báo chí lại cấm báo chí tư nhân là đă tước đoạt quyền tự do báo chí của người Dân! Dân gian có câu: Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Dù xác người này mang hồn người kia nhưng vẫn c̣n cái xác để nhận ra đó là ai. Cơ quan lập pháp của ta mang cả hồn và xác của hành pháp nên chính cơ quan lập pháp lại làm ra luật vi phạm Hiến pháp để cơ quan hành pháp mặc sức lộng hành, vô hiệu Hiến pháp!

Thực tế lại cho thấy, bộ máy công quyền của ta vô cùng cồng kềnh, quan liêu, vô cảm và lười nhác. Việc ǵ quản lư khó khăn, rắc rối, phức tạp th́ cấm béng, thế là yên! Việc ǵ phiền phức, dây dưa mất thời gian lại có liên quan đến cơ quan khác, liền đóng ngay con dấu khắc sẵn hai chữ “Kính chuyển”, đẩy sang cơ quan khác, thế là xong! Những đơn thư oan ức, đau khổ viết bằng nước mắt và máu của người Dân kêu cứu cơ quan công quyền cứ chạy ṿng quanh đèn cù từ cơ quan này sang cơ quan khác, từ trung ương đẩy về địa phương, từ địa phương lại đẩy lên trung ương, ṿng quanh bất tận!

Hơn 90% Đại biểu Quốc hội lại là những quan chức công quyền th́ Quốc hội vô cảm với thân phận người Dân, th́ công quyền mặc sức lộng hành, th́ người Dân bơ vơ, trần trụi trước sự lộng hành của quyền lực là đương nhiên. Những đơn thư viết bằng máu và nước mắt của người Dân gửi đến Quốc hội kêu cứu lại được các ông nghị, bà nghị lạnh lùng “Kính chuyển” như bên cơ quan công quyền. Người Dân thực hiện quyền biểu t́nh được ghi trong Hiến pháp để nói tiếng nói của ḷng Dân Việt Nam trước việc giặc bành trướng ngang ngược xâm phạm lănh thổ Việt Nam, bắn giết dân lành Việt Nam. Cuộc biểu t́nh của tinh thần yêu nước đă bị công an hung hăn đàn áp, thẳng tay hành hung. Người biểu t́nh bị đánh đập thô bạo, bị đạp vào mặt, bị bắt giam phi pháp, bắt không cần lệnh, thích bắt ai th́ bắt, bị tước đoạt tài sản. Hiến pháp 1992, điều 71 ghi rơ: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Công an ngang nhiên chà đạp lên Hiến pháp, ngang nhiên đạp tới tấp vào mặt Dân, ngang nhiên bắt bớ, đánh đập Dân hết lần này đến lần khác trong thời gian dài nhưng 500 Đại biểu Quốc hội đều lặng thinh! Thế mà 500 ông nghị, bà nghị đó vẫn tự nhận và vẫn được xưng tụng là Đại biểu của Dân!

Một Quốc hội như vậy làm luật biểu t́nh và luật biểu t́nh lại do Bộ Công an, những người đă nhiều lần đàn áp, hành hung người biểu t́nh soạn thảo th́ luật biểu t́nh rồi cũng chung số phận như luật báo chí mà thôi! Một Quốc hội như vậy đang hăm hở mang Hiến pháp 1992 ra viết lại th́ tất cả các chương điều của Hiến pháp viết lại đều là điều 4 của Hiến pháp 1992 được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau mà thôi!

Hiến pháp là ghi nhận, là xác định cái bất biến của xă hội đầy biến động. Quyền lực của Nhân Dân là bất biến, là măi măi. Quyền lực của đảng phái, dù là đảng cầm quyền cũng chỉ nhất thời, cũng biến động với thời gian, với lịch sử. Điều 4 Hiến pháp 1992 là sự ngự trị của cái biến động ở vị trí của cái bất biến. Điều 4 Hiến pháp 1992 đă đưa quyền lực của đảng thay thế quyền lực Nhân Dân. V́ thế Quốc hội mới có gương mặt như Quốc hội khóa XIII!

Bao giờ Quốc hội mới thực sự là cơ quan quyền lực của Nhân Dân để người Dân được thực sự làm chủ đất nước ḿnh, thực sự làm chủ cuộc đời ḿnh? Ngước nh́n Quốc hội tôi lại có nỗi buồn như người con gái theo chồng xa quê nh́n về quê Mẹ, như nỗi buồn của người Việt phải bỏ nước vượt biên ra đi, từ chân trời tự do khắc khoải nh́n về quê Mẹ: Chiều chiều ra đứng ngơ sau / Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều. Quê Mẹ ta đấy mà không c̣n của ta nữa, không c̣n mang hồn ta nữa! Buồn lắm! Đau lắm!

 

P. Đ. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục