DC&PT - Thời Sự 2011

 

Thư gửi Thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân TP HCM

về vụ cấm chiếu bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát”

 

 

 

Nguồn: do ông Lê Hiếu Đằng trực tiếp gửi cho BVN.

Trích: BVN 4.12

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục