DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO CHO CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ

 

 

Kính gửi:
-   Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam
-   Ông Chánh án Ṭa án Tối cao
-   Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Đồng kính gửi:
-   Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội
-   Ủy ban Thường vụ Quốc hội
-   Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
-   Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày 4/4/2011 vừa qua, phiên ṭa sơ thẩm Ṭa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đă xét xử công dân Cù Huy Hà Vũ tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và kết án ông bảy năm tù giam cộng với ba năm quản chế. Phiên ṭa đă gây ra một làn sóng phê phán và phản đối mạnh mẽ trong nước và trên thế giới, v́ cách thức điều hành của Thẩm phán đă vi phạm luật tố tụng h́nh sự, không đảm bảo quyền được bào chữa của bị cáo, không có tranh tụng trước khi nghị án; v́ cách thức các lực lượng an ninh ngăn cấm thô bạo người dân tham dự hoặc theo dơi phiên ṭa, vô h́nh trung xóa bỏ tính công khai của phiên ṭa như đă được Chủ tọa phiên ṭa tuyên bố; và cuối cùng, v́ bản án quá nặng nề được tuyên một cách vội vă khiến dư luận nghĩ rằng nó đă được quyết định từ trước khi xét xử.

Phiên ṭa xử công dân Cù Huy Hà Vũ là khâu cuối cùng của một vụ án khởi sự từ tháng 11 năm 2010, mà quá tŕnh tiến hành cũng vi phạm luật tố tụng h́nh sự ngay từ đầu, với việc bắt giữ ông Vũ trái luật định và công bố những tội danh ngụy tạo mang tính làm nhục đương sự, đă gây ra ngay lúc đó những phản ứng không đồng t́nh của công luận.

Tiếp đó, việc truy tố công dân Cù Huy Hà Vũ về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” căn cứ vào những phát biểu và bài viết công khai thể hiện quan điểm chính trị của ông trên nhiều cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế, trong đó có không ít luận điểm được sự đồng t́nh của nhiều người thuộc mọi tầng lớp xă hội, kể cả các tướng lĩnh lăo thành cách mạng, đă tạo nên sự quan ngại sâu sắc cho những người bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của công dân đă được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam thừa nhận.

Không thể không tính đến thực tế là những ư kiến của ông Cù Huy Hà Vũ dù đúng hay chưa đúng, đều thể hiện thiện chí của một công dân muốn góp phần xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, phát triển, bảo vệ được độc lập và chủ quyền, là những ư kiến nên được xem xét, thảo luận hơn là dập tắt hay trừng trị.

Bởi những lẽ đó, trong thời gian ông Cù Huy Hà Vũ bị giam cứu, từ trong, ngoài nước đă có những tiếng nói cất lên thỉnh nguyện Nhà nước Việt Nam đ́nh chỉ điều tra, trả tự do cho ông. Nếu thỉnh nguyện trên được chấp nhận, uy tín của Nhà nước chắc chắn đă lên cao một mức trong ḷng người dân Việt Nam, người Việt hải ngoại và trong con mắt bạn bè quốc tế.

Rất đáng tiếc việc này đă không xảy ra. Thay v́ thế, vụ án được sự quan tâm rộng răi chưa từng có lại đưa đến phiên xử án hết sức vụng về ngày 4 tháng 4 năm 2011 bị dư luận chê trách nặng nề, bôi xấu h́nh ảnh của một nền tư pháp, của một nhà nước đang xây dựng nền pháp quyền của dân, do dân, v́ dân.

Đất nước đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Kinh tế gặp nhiều thử thách nghiêm trọng, băo giá đang ập vào từng bếp ăn khốn khó của người dân, giáo dục đạo đức suy thoái, bất công và bất ổn xă hội ngày càng gia tăng, độc lập quốc gia và toàn vẹn lănh thổ bị đe dọa hàng ngày. Tăng cường sự đoàn kết và đảm bảo mối đồng thuận toàn dân là điều kiện tiên quyết để đưa đất nước vượt qua thử thách và tiến lên vững chắc. Đồng thời chúng ta cũng cần có sự kính trọng của bạn bè quốc tế cả hai phía nhà nước và người dân, để họ sẵn sàng hậu thuẫn Việt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Mà điều ấy chỉ có thể thực hiện khi Nhà nước tỏ thiện chí lắng nghe và đối thoại với những tiếng nói khác biệt, tôn trọng các cam kết với nhân dân và bạn bè quốc tế. Vụ án Cù Huy Hà Vũ không những không phục vụ cho mục tiêu cao cả ấy, mà ngược lại, khiến ḷng người bất an, và do đó hết sức bất lợi cho lợi ích lâu dài của dân tộc.

V́ những lẽ trên, chúng tôi kư tên dưới đây, kiến nghị Nhà nước CHXNCN Việt Nam, đặc biệt các vị đứng đầu cơ quan lập pháp, tư pháp và những tổ chức có đầy đủ thẩm quyền giam sát công việc ṭa án của đất nước, hăy sớm ban hành quyết định xóa bỏ kết quả của phiên ṭa sơ thẩm xử công dân Cù Huy Hà Vũ ngày 4/4/2011, xóa  bỏ vụ án Cù Huy Hà Vũ và trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ.

Xin gửi tới các ông lời chào trân trọng.

Ngày 9 tháng 4 năm 2011

 

 

Trích: Bauxite VN 11.4

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục