DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

Bài ca nối mạng

 

 

Hoàng Hưng

 

Tặng các công dân Net

Hoàng Hưng

http://www.boxitvn.net/wp-content/uploads/2011/04/china-internet-226.jpg

Màn h́nh computer rực sáng.

Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,

những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,

những tiếng đ̣i SỰ THẬT,

những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,

những bó hoa tươi ngàn vạn tấm ḷng,

trong c̣i rít, c̣ng khua,

trong dùi vung, đạn xé,

trong ṿi rồng điên cuồng

trong dối trá phỉnh phờ vây bủa.

Màn h́nh computer rực sáng.

Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,

những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,

những tiếng đ̣i QUYỀN SỐNG,

những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,

những bó hoa tươi ngàn vạn tấm ḷng

đă vượt qua nỗi sợ,

đă vượt qua tường lửa,

đă phá tung màn đêm,

đă t́m nhau kết nối,

đă cho nhau niềm tin.

Màn h́nh computer rực sáng.

Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,

những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,

những tiếng đ̣i TỰ DO,

những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,

những bó hoa tươi ngàn vạn tấm ḷng

đă nhân truyền triệu triệu

thành sóng biển thành thác lũ

từ một clic chuột giản đơn

Từ trong thế giới ảo

ta xây đắp con đường

trở về SỰ THẬT

trở về SỰ SỐNG

trở về TỰ DO

Clic chuột đi thôi

Ta vào xa lộ

Thế giới thênh thang

Từ một nơi này ta ôm hoàn vũ

Không cô đơn cũng không bày đàn

Clic chuột đi thôi

Nào ta nối mạng!

Màn h́nh rực sáng…

Viết trong ngày tháng tư rực lửa

H.H.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

 

Trích: Bauxite VN 10.4

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục