DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

TIẾNG NÓI NHÀ VĂN ( hội viên )

 

VỀ KIẾN NGHỊ CHUYỂN HỘI TA THÀNH HỘI TỰ NUÔI TỰ QUẢN

 

BÙI MINH QUỐC

 

Tại đại Hội lần thứ 8 của Hội nhà văn Việt Nam, có 28 nhà văn đă cùng kư kiến nghị chuyển Hội từ hội xin tiền Nhà nước thành một hội hoạt động theo phương thức tự nuôi tự quản.Kiến nghị thể hiện tâm huyết của các nhà văn mong muốn bớt đi một gánh nặng chi phí của Nhà nước (lấy từ tiền thuế của dân) đối với hội ḿnh.Kiến nghị cũng thể hiện ư thức của các nhà văn về sự phát triển hợp quy luật của tổ chức hội, phải tự nuôi tự quản th́ hội mới có sức sống tự thân.Từ năm 1987, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân ( một trong 2 người đứng đầu danh sách kư kiến nghị, tiếp sau giáo sư Nguyễn Huệ Chi) đă nêu rơ luận điểm khoa học về tổ chức hội tự nuôi tự quản.Năm 1988, nghị quyết 8b của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa 6) cũng đă chủ trương đưa các hội đoàn quần chúng chuyển sang họat động theo phương thức tự nuôi tự quản.

 

Trong phần cuối bài phát biểu của ḿnh tại buổi lễ tưởng niệm và t́m hiểu nhà văn anh hùng Chu Cẩm Phong (do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức ngày 12.05.2011), tôi đă nhắc lại với lănh đạo Hội về việc thực hiện nghị quyết trung ương 8b và về kiến nghị chuyển hội sang tự nuôi tự quản.Nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội, khi phát biểu kết thúc buổi lễ, cũng đề cập đến kiến nghị đó và cho biết có 4 nhà văn trong danh sách kư kiến nghị đă gửi thư cho chủ tịch xin rút chữ kư.Phần tôi, người đă đi gặp các đồng nghiệp để xin chữ kư, th́ chưa nhận được một thông báo nào của bất cứ ai trong danh sách nói trên xin rút chữ kư.Trang web của giáo sư Nguyễn Huệ Chi và nhà văn Trần Nhương, nơi công bố kiến nghị và chữ kư, cũng không nhận được một thông báo nào xin rút chữ kư.

 

Tôi cho rằng sự xuất hiện kiến nghị nói trên của 28 nhà văn hội viên tại đại hội 8 là một dấu mốc quan trọng thể hiện sự chuyển biến về chất trong nhận thức và hành động của hội viên đối với việc xây dựng Hội.Kiến nghị cần được Ban chấp hành khóa 8 nghiêm túc lắng nghe, trước mắt cần nêu thành chủ đề thảo luận rộng răi trên các phương tiện truyền thông của Hội.Tôi tin rằng qua thảo luận, cọ xát giữa các ư kiến khác nhau, chúng ta sẽ t́m được biện pháp tối ưu để thực hiện nghị quyết trung ương 8b, chuyển Hội ta thành hội tự nuôi tự quản, không phải xin tiền Nhà nước mà vẫn thực hiện tốt, thậm chí tốt hơn bấy lâu, nhiệm vụ bảo vệ, bênh vực, và chăm sóc quyền lợi của hội viên.Tôi biết một số hội viên đang suy nghĩ để xây dựng đề án hoạt động hội theo phương thức tự nuôi tự quản.Xin mạn phép nêu ra đây một gợi ư về đổi mới phương thức tổ chức hội thảo, một loại h́nh hoạt động thường xuyên của Hội ta.Ví dụ ta tiến hành tổ chức hội thảo về một tác phẩm bị cấm bị nghiền, như cuốn tiểu thuyết “Chuyện kể năm 2000” của nhà văn hội viên Bùi Ngọc Tấn chẳng hạn, nhằm giải tỏa nỗi ấm ức kéo dài của tác giả và bạn đọc, đồng thời cũng chiêu tuyết cho phía cơ quan quản lư, nếu qua hội thảo thấy được lẽ phải là thuộc về cơ quan quản lư.Hăy mạnh dạn làm thí điểm một cách tổ chức như sau :

 

- Thông tin rộng răi và mời không hạn chế số lượng người tham dự hội thảo

- Những người tham dự hội thảo tự lo chi phí ăn ở đi lại v́ họ tự nguyện đến dự với niềm khao khát t́m kiếm lẽ phải trong việc đánh giá tác phẩm.

- Không phải lo tiền bỏ phong b́ cho các diễn giả phát biểu đề dẫn hoặc đọc các tham luận viết sẵn duyệt trước (nếu vẫn cứ đưa phong b́ th́ với tinh thần đổi mới chắc sẽ có người không nhận).

- Dung lượng thời gian chủ yếu phải dành cho phần thảo luận, tranh luận.

 

Tiếp đó, gom toàn bộ nội dung hội thảo đem xuất bản.Một cuốn sách như thế nhất định sẽ bán được, ít nhất 5.000 cuốn đợt đầu.Các tác giả sẽ có tiền nhuận bút sách, NXB có lăi, Nhà nước thu được thuế, người phát hành tăng thu nhập.Nếu kết luận của hội thảo đánh giá tác phẩm là tốt, xứng đáng được xuất bản chính thức trở lại, th́ tôi tin rằng “Chuyện kể năm 2000” sẽ được người đọc đón mua với số lượng lớn, nhuận bút tác giả sẽ rất cao, và hội viên Bùi Ngọc Tấn sẵn sàng trích ra một khoản thích đáng để góp vào quỹ Hội.Cũng với phương thức ấy, nếu báo Văn Nghệ nghiêm túc thực hiện chủ trương nh́n thẳng vào sự thật, nói đúng nói rơ sự thật, th́ nhất định chất lượng tờ báo sẽ lên, người đọc sẽ xếp hàng từ sớm chờ mua báo, tiền lăi bán báo sẽ là nguồn đóng góp lớn cho quỹ Hội.

Chỉ với hai ví dụ nêu trên, cũng đă thấy tự nuôi tự quản là một khả năng rất hiện thực.

 

Đà Lạt 27.05.2011

BMQ
 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục