DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

 

'Bắc Phi là nguồn cảm hứng'

 

 

Luật sư Lê Quốc Quân (ngồi giữa)

Luật sư Lê Quốc Quân (ngồi giữa) trong một lần gặp gỡ ủy ban tự do tôn giáo Mỹ

Các sự kiện đang diễn ra tại Libya cũng như tại nhiều nơi ở Bắc Phi vừa qua cũng được nhiều người tại Việt Nam chú ư, đặc biệt là những người hoạt động dân chủ.

Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến trong nước, cho BBC biết anh và những người đồng chí hướng thấy các diễn biến vừa qua tại Bắc Phi là một 'nguồn cảm hứng'.

Bài học quan trọng nhất, theo anh, là tinh thần bất bạo động.

Trước hết, anh chia sẻ về suy nghĩ trước những diễn biến mới đây tại Bắc Phi:

Lê Quốc Quân: Tôi cho rằng phong trào biểu t́nh đ̣i dân chủ hay chống độc tài ở vùng Bắc Phi là một điều tất yếu phải xảy ra. Và nó đă xảy ra.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Mặc dù bất ngờ nhưng nó cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Họ có thể bất ngờ về mặt thời điểm, hoặc nguyên nhân, nhưng rơ ràng sự độc tài trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, lờ đi tất cả các quyền của dân chúng, th́ tôi cho rằng đến lúc chuyện này phải xảy ra. Và rất vui là nó đă xảy ra.

Dù rằng cũng có những bạo động, và những mất mát, hi sinh, thế nhưng việc người dân đứng lên bày tỏ được tiếng nói của ḿnh, và họ thực sự chứng minh được quyền lực của ḿnh có thể đánh đổ được độc tài để đem lại dân chủ th́ đó là một điều tôi rất vui mừng.

BBC:Là một người thường xuyên suy nghĩ về t́nh h́nh dân chủ trong nước, nếu có thể có liên hệ giữa Bắc Phi với Việt Nam th́ anh có nhận định, so sánh ǵ?

Lê Quốc Quân: Thứ nhất, liên hệ giữa Bắc Phi với Việt Nam, tôi nghĩ ở cái vị trí địa lư cũng như các nguyên nhân có thể là nó khác nhau.

Ngay cái chuyện nó có xảy ra hay không ở Việt Nam và xảy ra như tác động ở Bắc Phi th́ tôi cũng không nghĩ là có nhiều khả năng.

Có thể có hai cách: tự nhà nước thấy họ cần phải mở rộng dân chủ th́ họ tiến hành, c̣n nếu họ không tiến hành dân chủ, th́ người dân cũng có lúc người ta sẽ đứng lên để đ̣i lại cái quyền dân chủ đó.

Thế nhưng rơ ràng ở Việt Nam ḿnh đây là chế độ một đảng và tất cả quyền lực nằm trong tay một đảng. Bản thân những người dân không được trực tiếp bầu lên lănh đạo của chính ḿnh.

Như vậy rơ ràng người dân cũng không thể hiện cái quyền lực của ḿnh qua lá phiếu một cách dân chủ được, th́ tôi nghĩ trước sau, người dân cũng cách này hay cách khác người ta đứng lên để đ̣i lại cái quyền đấy.

Có thể có hai cách: tự nhà nước thấy họ cần phải mở rộng dân chủ th́ họ tiến hành, c̣n nếu họ không tiến hành dân chủ, th́ người dân cũng có lúc người ta sẽ đứng lên để đ̣i lại cái quyền dân chủ đó.

BBC:Những người hoạt động dân chủ ở Việt Nam như anh có thấy t́nh h́nh vừa qua và hiện nay ở Bắc Phi là một nguồn cảm hứng không, và có ghi nhận được những bài học nào đó không?

Lê Quốc Quân: Thực sự là nguồn cảm hứng chứ! Nó là nguồn cảm hứng trong từng câu chuyện, rồi trao đổi với bạn bè, rồi nguồn cảm hứng ngay tại khi ḿnh nh́n thấy những h́nh ảnh chiếu trên TV hay báo chí…

Anh em cũng ngồi nói chuyện với nhau nhiều lắm, và cảm thấy rất vui v́ dù sao nhân dân đă đứng lên và giành lại quyền lực của ḿnh một cách ḥa b́nh, mặc dù cũng có những cái xung đột.

C̣n cái việc đảm bảo sau này nó được như thế nào đó nữa th́ tôi nghĩ là nó không thể quay lại. Khi người ta đánh đổ được chế độ độc tài rồi th́ có khả năng độc tài nó vẫn quay lại, nhưng mà nó không tệ hơn những cái đă qua. Tôi tự tin là như vậy.

Có một bài học quan trọng nhất tức là cái bất bạo động, và cái nguồn cảm hứng, cái tinh thần của con người mới là sức mạnh vô song. Như Indra Ghandi đă nói một lần, là có thể sử dụng vũ lực hoặc này nọ, người Ấn Độ cũng giành được chính quyền, nhưng phẩm chất của các công dân Ấn Độ để sống trong một chế độ dân chủ là phải có tinh thần bất bạo động.

Tức là người ta phải sống với trái tim của ḿnh, và lư tưởng của ḿnh, một cách rất là ḥa b́nh nhân ái, th́ đó mới thực là những phẩm chất quan trọng trong một xă hội hay chế độ tương lai.

Anh em tôi cũng chỉ nghĩ là bài học rơ ràng là phải xây dựng xă hội nhân bản, rồi đấu tranh đ̣i những quyền thực sự của con người, và mong muốn xă hội ngày càng nhân bản hơn, tốt đẹp hơn.

Trích: BBC 22.2

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục