DC&PT - Thời Sự 2011

 

Kiến ngh v bn Thông báo cm Biu t́nh

 

 

 

CNG H̉A XĂ HI CH NGHĨA VIT NAM

 

Đc Lp – T Do – Hnh Phúc

 

******

 

KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

 

(Về việc Phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu t́nh theo Hiến pháp)

 

Hà Nội ngày 18 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi: Ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đồng kính gửi: Ông Bộ trưởng Bộ Công An.

Ông Bộ trưởng Bộ Tư Pháp.

 

Chúng tôi, những người biểu t́nh và ủng hộ biểu t́nh chống việc Trung quốc gây hấn tại biển Đông, kư tên dưới đây, căn cứ Điều 53 Hiến pháp 1992 (công dân có quyền kiến nghị đến cơ quan nhà nước), xin gửi đến Qúi vị Kiến nghị với những nội dung sau đây:

 

Ngày 18/08/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố (UBNDTP) Hà Nội có thông báo không số, không có người kư, không có căn cứ Pháp luật. Theo thông báo này, yêu cầu chấm dứt biểu t́nh tự phát trên địa bàn Hà Nội, và đưa ra một số nhận định sai lệch. Chúng tôi kịch liệt phản đối thông báo này v́:

 

Thông báo này trái Pháp luật, không có căn cứ pháp luật, không được ban hành theo những thủ tục hành chính thông thường và đặc biệt không có người kư để xác định cá nhân chịu trách nhiệm. Thông báo này không có hiệu lực pháp lư.

 

Thông báo này đă cản trở một quyền công dân được Hiến pháp qui định và đảm bảo: Quyền biểu t́nh (theo điều 69 Hiến pháp 1992).

 

Thông báo này trái với tuyên bố trước đó của một Ủy viên UBND TP Hà Nội: không chủ trương đàn áp người biểu t́nh yêu nước (Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công An TP Hà Nội, ngày 02/08/2011).

 

Thông báo này cho rằng biểu t́nh tự phát đă gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xă hội, đến h́nh ảnh Thủ đô…Thực tế những cuộc biểu t́nh tự phát đều diễn ra ôn ḥa trật tự, là h́nh ảnh đẹp về ḷng yêu nước của công dân Việt Nam giữa Thủ đô Hà Nội được bạn bè Quốc tế ghi nhận, dư luận Quốc tế đánh giá cao.

 

Chúng tôi khẳng định không một thế lực thù địch nào của nước Việt Nam có thể lợi dụng ḷng yêu nước của chúng tôi, như suy diễn trong thông báo này. Yêu cầu làm rơ ư mập mờ có tính chất chụp mũ rất nguy hiểm rằng những cuộc biểu t́nh yêu nước của quần chúng có liên quan tới “các thế lực chống đối nhà nước” trích thông báo: “Những ngày gần đây, lợi dụng t́nh cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đă và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu t́nh, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô.”?

 

Những người kư tên Kiến nghị yêu cầu làm rơ ai, bộ phận nào trong Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội quyết định ra thông báo này?

 

Để đảm bảo thực hiện một quyền công dân cho những người yêu nước Việt Nam, chúng tôi đề nghị Qúi vị xem xét lại nội dung và tính pháp lư của thông báo trên, và hủy bỏ ngay lập tức thông báo này v́ trái Hiến pháp và không có căn cứ pháp luật.

 

Những người kư tên vào Kiến nghị Phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu t́nh theo Hiến pháp

 

Nguyễn Trọng Vĩnh

Nguyễn Quang A

Nguyên Ngọc

Ngô Đức Thọ

Nguyễn Huệ Chi

Chu Hảo

Lê Đăng Doanh

Nguyễn Xuân Diện

Nguyễn Lân Thắng

Nguyễn Chí Tuyến

Phạm Văn Chính

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Vũ Vỹ

Vương Toàn Thức

Trịnh Kim Tiến

Nguyễn Tiến Nam

Lê Dũng

Lê Hồng Hạnh

Vũ Triệu Bảo Ngọc

Nguyễn Chí Đức

Vũ Quốc Ngữ

Lê Hùng

Ngô Duy Quyền

Lă Việt Dũng

Trịnh Hữu Long

 

http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/08/kiennghi3.jpg?w=694&h=978http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/08/kiennghi4.jpg?w=694&h=977 http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/08/kiennghi5.jpg?w=692&h=475http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/08/kiennghi6.jpg?w=695&h=478

 

Trích: Anh Ba Sàm Blog 19.8

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục