DC&PT - Thời Sự 2006

 

 

SAU ĐẠI HỘI 10 LÀM G̀?

 

BÈ LŨ „BỌN BỐN TÊN“!

3 điều kiện cần và đủ để chống bọn này đă có chưa?

 

 

ÂU DƯƠNG THỆ

 

            Hiện nay từ Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đang phát động rầm rộ một phong trào chống tham nhũng mới. Trong bài dứơi đây Đi tới cùng trong "cuộc chiến" chống suy thoái đạo đức trong Đảng“ cựu Thủ tướng (TT) Vơ Văn Kiệt đă nhận định và nêu đích danh những tệ trạng và sự tha hóa của chế độ là do tham nhũng, lăng phí, chủ nghĩa thành tích, bệnh quan liêu“. Và ông gọi nó là một "bọn bốn tên" đang  „cùng cấu kết phá hoại sự nghiệp được gây dựng bằng mồ hôi, xương máu của bao thế hệ.“ Vơ Văn Kiệt cũng nêu ra ba điều kiện để có thể chống „bọn bốn tên“ có hiệu quả là „phải thật sự dân chủ, công khai và hết sức minh bạch“.

 

            Những người quan tâm thực sự tới vận mệnh dân tộc đang tự hỏi, khi đưa ra những điều kiện trên đây để chờ đợi giới lănh đạo hiện nay, ông Kiệt có nghiêm chỉnh và thành thực với chính ḿnh chưa? Bởi v́ không ai có thể chối căi được là cả ba điều kiện „dân chủ, công khai và minh bạch“ hoàn toàn vắng bóng trong xă hội XHCN hiện nay dứơi sự độc quyền toàn diện của một đảng! Ông Kiệt thừa biết rằng, trong cái guồng máy độc đảng của hệ thống chuyên chính th́ nhiều khi chính kẻ cầm quyền vừa là thủ phạm lẫn nạn nhân. Xét ngay bản thân Ông cũng đang ở trong trường hợp như vậy. Trong khi làm TT, mặc dầu đôi khi có những tư tưởng tiến bộ đấy, nhưng do guồng máy của chế độ độc đảng cuối cùng ông cũng phải chịu bó tay để giữ cái ghế „quyền lực“!

 

            Đơn cử rơ ràng là, chính khi Ông c̣n đang làm TT đă đặt bút kí Nghị định bắt câu lưu và giam cầm tại gia những ngừơi có quan điểm khác với những kẻ độc tài nhưng lại đang có quyền lực. Rơ ràng trong việc này ông đă là thủ phạm chống lại dân chủ. Nhưng trong thời gian gần đây chính ông lại đang là nạn nhân của chế độ độc tài. Cách đây ít lâu chính Ông đă phải tố cáo Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên BCT và Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương lúc đó, đă ra lệnh kiểm duyệt và cấm đăng các bài của Ông. Cứ ngỡ rằng trong tư thế của Ông th́ những kẻ có quyền lực phải biết điều, phải kiêng nể ông cựu TT!

 

            Mới chỉ cách đây vài ngày ông Kiệt lại một lần nữa trở thành nạn nhân của chế độ kiểm duyệt. Trong bài viết kỉ niệm Lê Duẩn đăng trên Vietnamnet (13.8.06) đă có đoạn ông Kiệt kể:

            „Viết đến đây, tôi mới vừa được đọc khá kỹ bài viết của Trần Thanh Đạm phản biện bài “Thời cơ vàng” của Nguyễn Trung. Tôi cho tranh luận với ư kiến khác nhau là b́nh thường và rất cần thiết, có vậy mới cùng t́m gặp chân lư và sự đồng thuận. Song tranh luận là nhằm mục đích xây dựng và rất cần có văn hoá. Tôi lại nghe bài của Thanh Đạm được phổ biến trong Hội nghị Trung ương 3 vừa rồi, sau đó lại có lệnh của ai đó không cho tranh luận? Nếu quả thực như vậy, là cái nếp c̣n rơi rớt lại, hạn chế tranh luận công khai, minh bạch, là sự ḱm hăm xă hội phát triển, một thứ cản trở không nhỏ sự nghiệp đổi mới của chúng ta. Nó đă làm cho những ư kiến mới, sáng tạo không được nảy nở, phát huy. „

            Nhưng chính đoạn này trong bài của Vơ Văn Kiệt đă bị báo Nhân dân điện tử (16.8.06) cắt bỏ! Trong khi ấy bài của Trần Thanh Đạm không chỉ được phân phát trong HNTU 3 (7.06) mà lại c̣n được phổ biến rộng răi trên tờ báo điện tử của Chính phủ (1.8.06). Trong bài sặc mùi siêu bảo thủ, Trần Thanh Đạm đă chụp mũ và kết tội những đảng viên và cán bộ có tư tưởng cấp tiến vô cùng thậm tệ.

            Rơ ràng là những ngừơi đang cầm cân nẩy mực thuộc cánh bảo thủ trong và ngoài BCT đă một mặt cho tự do phổ biến bài của Trần Thanh Đạm để bảo vệ quan điểm bảo thủ của họ và mạt sát những đảng viên cấp tiến c̣n có nhân cách. Không những thế, những ngừơi bảo thủ trong BCT c̣n ra lệnh cắt phần bài của ông Kiệt tố cáo họ mà họ cũng không thèm xin phép Ông. Như vậy th́ họ có „công khai“ và „minh bạch“ với ngay chính Ông không, một cựu TT và Ủy viên BCT bao nhiêu năm!

 

            Ngay đối với một ngừơi như Ông mà những ngừơi có quyền lực hiện nay trong BCT đă cư xử không dân chủ như thế, cũng chẳng đếm xỉa ǵ tới các nguyên tắc „công khai“ và „minh bạch“ như Ông đă nêu ra để chống tham nhũng. Vậy với người dân thường th́ sao ? Ai dám mở miệng tố họ tham nhũng, lăng phí, chủ nghĩa thành tích, bệnh quan liêu“ ?

 

            Thiết tưởng đă đến lúc, ông Kiệt nên quyết định đứng về phía nào, cùng với nhân dân cương quyết chống „bọn bốn tên“ hay Ông vẫn hi vọng và chờ đợi bọn này tự vượt khỏi cái bóng của họ?

 

 

 

*          *          *

 

Đi tới cùng trong "cuộc chiến"

chống suy thoái đạo đức trong Đảng

VƠ VĂN KIỆT

Kết thúc Hội nghị Trung ương 3, đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt BCH Trung ương long trọng cam kết trước toàn Đảng và nhân dân cả nước quyết bài trừ tham nhũng, lăng phí. Điều đó biểu thị ư chí chính trị của BCH trung ương và cho thấy cơ quan lănh đạo cao nhất của Đảng đă ư thức được, tham nhũng đang là thách thức lớn nhất đối với sự lănh đạo của Đảng, sự quản lư của Nhà nước và ḷng tin của nhân dân đối với chế độ. 

·  Tham nhũng và lỗi hệ thống

·  Giảm nửa số công chức để chống tham nhũng"

·  Giảm nhũng nhiễu là tăng cơ hội!

·  Hội nghị Trung ương 3: Quyết tâm chống tham nhũng, lăng phí

·  Giảm nửa công chức để chống tham nhũng, bạn đọc nghĩ ǵ?

·  Cảm nhận tham nhũng...

·  “Phá băng” hay “phá cơ chế gây đóng băng”?

 

Đây không phải lần đầu tiên các đồng chí lănh đạo Đảng bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng, lăng phí. Nhưng tôi nghĩ rằng lần này, hẳn là Trung ương đă phải có một sự lựa chọn mang tính quyết định: thắng giặc "nội xâm" này, hay nhùng nhằng để chấp nhận thất bại. Hơn lúc nào hết, nhân dân mong mỏi, theo dơi và sẽ sát cánh đi đến cùng với ư chí quyết tâm hành động của Hội nghị lần thứ 3, BCH Trung ương khóa X.


Giờ đây, tinh thần của Hội nghị Trung ương 3 sẽ được người dân lĩnh hội thông qua những hành động cụ thể từ ngay chính các cơ quan lănh đạo các cấp được Đại hội Đảng bầu ra trực tiếp lănh đạo, chỉ đạo và điều hành bộ máy quản lư nhà nước. Đây là một cuộc đấu tranh không phải với "kẻ thù bên ngoài", đây là cuộc đấu tranh với những thách thức từ ngay trong nội bộ Đảng. Sự thành bại của cuộc chiến chống nội xâm này cũng gần giống như Đảng lănh đạo chống kẻ thù bên ngoài: dân nh́n vào đảng viên, đảng viên nh́n vào cấp lănh đạo đảng bộ, cấp lănh đạo dưới nh́n vào cấp lănh đạo trên và cấp trên cao nhất quán triệt và thể hiện bằng hành động kiên quyết, không nói suông, không do dự nể nang - đó là những nhân tố quyết định thắng lợi. Tuy nhiên, sự thắng lợi trong cuộc chiến này phải vừa nghiêm, vừa minh, không để oan sai cho bất cứ đảng viên, cán bộ cấp nào, được vậy phải thật sự dân chủ, công khai và hết sức minh bạch.  Đảng ta đă có một bài học rất đau trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn Đảng, đừng để bao giờ lặp lại sai lầm đó, phải thật sự "chí công vô tư" nhưng cũng cần coi chừng số cơ hội trong Đảng.

 
Để tôn trọng sự công - minh và b́nh đẳng trong cuộc đấu tranh này, những sai phạm phải được xử lư dựa trên pháp luật, bất cứ ai cũng đều phải b́nh đẳng trước pháp luật. Tôi nghĩ là, trên tinh thần này, Bộ Chính trị nên sớm rà soát lại các chủ trương đă ban hành, những ǵ c̣n chồng chéo, chưa rơ ràng, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ phải được loại bỏ ngay. Chỉ khi các công cụ của nhà nước pháp quyền được củng cố và sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật được áp dụng như nói trên th́ mới ngăn chặn được số đặc quyền đặc lợi, bao che, nhắm mắt làm ngơ trước sai phạm trong Đảng. Tuy nhiên, không v́ thế mà xem nhẹ sự giám sát của Đảng. Đảng phải kịp thời phát hiện sự thiếu kiên quyết, chưa đúng pháp luật của các cơ quan chức năng và sự áp đặt oan sai cho số vô tội, sai chưa nghiêm trọng thành nghiêm trọng. Để làm tốt điều này, ngoài đường dây nóng tố giác tham nhũng, lăng phí, đồng thời cần lập thêm một đường dây nóng giúp những người bị hàm oan có cơ hội được kêu cứu với những người, cơ quan có trách nhiệm.


Không để oan sai cho đảng viên, cán bộ nào, nhưng cũng không để lọt lưới số cán bộ đảng viên mất phẩm chất, trốn tránh trách nhiệm, dựa vào quyền lực để thu vén cho riêng ḿnh hoặc dung túng cho người thân, bồ bịch gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của dân để có chỗ "hạ cánh an toàn", nếu có bị phát hiện th́ "hy sinh đời bố, củng cố đời con". Bộ luật H́nh sự dành nhiều mức h́nh phạt rất nặng như chung thân, tử h́nh cho nhóm tội danh liên quan tới tham nhũng. Tuy nhiên những h́nh phạt về kinh tế hoặc khả năng phát hiện sự tẩu tán tài sản tham nhũng đă không đủ quyết liệt để làm giảm loại tội phạm này. Hầu hết tội phạm bị xử phạt tù kể cả mức chung thân rồi sẽ được giảm án. Đặc biệt, những kẻ tham nhũng tuy bị tù nhưng tài sản mà chúng kiếm được chỉ bị tước đoạt một phần nhỏ.


Không đợi đến "đời con", nhiều kẻ tham nhũng đă có thể sống trong tù một cách sung túc hơn rất nhiều lần nhiều người lương thiện ở bên ngoài. Mục tiêu của những kẻ tham nhũng là tiền bạc, chỉ cần xử phạt 5-10 năm tù và chịu án như những người phạm tội khác, nhưng buộc chúng phải chịu sự trừng phạt và bị truy cho tới cùng các thứ tài sản ăn cắp, ăn cướp của dân th́ mới có thể làm cho chúng khiếp sợ. Với loại tội phạm để thất thoát, lăng phí cũng vậy, phải buộc chúng bồi hoàn những thiệt hại bằng tất cả tài sản của chúng mới có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe số bắt đầu suy thoái trong Đảng cũng như ngoài xă hội. Đương nhiên, cũng nên rộng lượng, không hẹp ḥi mà sẵn sàng kêu gọi, mở rộng ṿng tay chấp nhận những người c̣n lương tâm, biết hối hận quay đầu, gắng sức lập công chuộc tội khắc phục hậu quả đă gây ra.


Không thể chống tham nhũng - yêu cầu bức xúc của dân với Đảng - nếu Đảng và Nhà nước ta không đặt đúng vai tṛ của người dân. Hầu hết đảng viên không kể đang công tác hay đă nghỉ hưu đều hết sức bức xúc, đ̣i hỏi lănh đạo Đảng phải hành động v́ sự sống c̣n. Thái độ của Đảng và Nhà nước đối với những người dân, những đảng viên dũng cảm, dám đương đầu với tham nhũng, lăng phí sẽ góp phần quyết định bài trừ các thứ tệ nạn trong Đảng: tham nhũng, lăng phí, bệnh thành tích ảo, tệ quan liêu, cửa quyền. Khi tham gia đấu tranh, tôi nghĩ, những cá nhân đó không lựa chọn cho ḿnh một con đường dễ dàng. Nhưng, nếu như các cơ quan chống tham nhũng bỏ mặc họ th́ không thể có đủ sức mạnh và không tạo được động lực để nhân dân và đảng viên tham gia cuộc đấu tranh cam go, phức tạp này. Tôi theo dơi rất kỹ câu chuyện chống tham nhũng của đồng chí công an hưu trí Đinh Đ́nh Phú ở Đồ Sơn và tôi cũng rất cảm kích cuộc đấu tranh v́ sự trong sáng trong giáo dục của thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Tây mới đây. Tôi hy vọng Nhà nước sẽ có những tưởng thưởng xứng đáng cho những người như Đinh Đ́nh Phú, Đỗ Việt Khoa... như những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đang nóng bỏng này. Theo tôi th́ những người có công lớn cần được xem xét, phong Anh hùng... Tôi đề nghị trong những người được tôn vinh, khen thưởng hiện nay, nên đặt những đối tượng này trong số những vị trí ưu tiên hàng đầu.


Có lẽ việc những người như Đinh Đ́nh Phú chưa nhận được tặng thưởng nào của Nhà nước chỉ là lỗi của sự quan liêu. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, tham nhũng cũng không thể nào chống được nếu không ngăn chặn và đẩy lùi khi bệnh quan liêu vẫn c̣n đó. Bệnh quan liêu h́nh thức và công thức là dấu hiệu của sự tê liệt khả năng tiếp nhận thông tin từ thực tế cuộc sống. Quan liêu làm cho trên không nắm được sự lộng hành của dưới, làm cho hệ thống không cảm nhận được sự ức chế của người dân. Quan liêu c̣n là nguyên nhân làm nảy sinh bệnh thành tích ảo, lại say sưa qua những thành tích bằng báo cáo - căn bệnh không chỉ riêng của ngành giáo dục mà có thể bắt gặp ở tất cả các ngành, các cấp.


Khi những thông tin về cuộc sống thật không vượt qua được bộ máy quan liêu, nó sẽ được thay thế bởi những thành tích ảo. Tham nhũng, lăng phí sẽ được che chở đằng sau những thành tích có được nhờ sự dối trá đó. V́ thế, tham nhũng, lăng phí, chủ nghĩa thành tích, bệnh quan liêu là một "bọn bốn tên" cùng cấu kết phá hoại sự nghiệp được gây dựng bằng mồ hôi, xương máu của bao thế hệ. Cuộc chiến "mất c̣n" này muốn thắng, chống tham nhũng, lăng phí phải được đặt lên hàng đầu, nhưng cũng không thể xem nhẹ những kẻ thù c̣n lại trong "bọn bốn tên" v́ chúng quan hệ mật thiết với nhau. Điều sau cùng tôi muốn nhắc thêm là yếu tố chính xác trong hành động, yếu tố không được xem nhẹ trong cuộc chiến này.

 

 

Trích: Vietnamnet, 4.8.06

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục