DC&PT - Thời Sự 2006

 

 Ngày 12 tháng 10 năm 2006

 

Thư ngỏ

 

Kính gởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

01 Hoàng Hoa Thám

Ba Đ́nh – Hà Nội

Việt Nam

 

V/v:  Chính phủ Việt Nam không cấp chiếu khán nhập cảnh cho tôi.

 

 

Kính thưa ông Thủ tướng,

 

         Tôi tên là Trần Văn Sơn, hiện ở tại San Diego, bang California, Hoa Kỳ, mang hộ chiếu Hoa Kỳ số 210986978. Ngày 2 tháng 8 năm 2006 tôi gởi đơn đến ṭa đại sứ của Việt Nam để xin chiếu khán nhập cảnh Việt Nam. Tôi định vào dịp Tết sắp tới về thăm đất nước và anh chị tôi. Anh tôi ở Nha Trang năm nay 80 tuổi , chị tôi 77 tuổi ở Huế. Cả hai sức khỏe yếu kém chắc không c̣n sống bao lâu nữa.

         Ngày 11 tháng 8 năm 2006 ṭa đại sứ phúc thư cho tôi biết Cục Quản Lư Xuất Nhập Cảnh thuộc bộ Công An Việt Nam chưa phê chuẩn nên ṭa đại sứ không cấp chiếu khán được. Ṭa đại sứ chỉ dẫn tôi cho thân nhân ở Việt Nam biết liên lạc với Cục Quản lư Xuất Nhập cảnh để được hướng dẫn cách thức xin chiếu khán. Nếu được chấp thuận th́ gởi giấy chấp thuận đến ṭa, ṭa sẽ cấp chiếu khán sau. Mặc dù ngạc nhiên về thủ tục, v́ theo thông lệ quốc tế việc cấp chiếu khán nhập cảnh thuộc quyền Bộ Ngoại Giao chứ không thuộc bộ Công an, tôi cũng liên lạc với anh tôi để nhờ anh tôi xin giấy tờ.

         Anh tôi đă đích thân đến Cục Quản lư Xuất Nhập cảnh ở thành phố Sàig̣n nộp đơn bảo lănh xin nhập cảnh cho tôi. Ngày 18/9/2006 bằng Văn thư số 1189/P2 Cục Quản lư Xuất Nhập cảnh trả lời anh tôi rằng, căn cứ vào Điều 8 (điểm đ, khoản 1) Pháp lệnh Nhập cảnh ngày 28/4/2000 Cục Quản lư Xuất Nhập cảnh chưa thể thuận cấp chiếu khán cho tôi. Điều 8, đ, 1 của Pháp Lệnh Xuất Nhập Cảnh ghi: v́ lư do bảo vệ an ninh quốc gia, lư do đặc biệt khác theo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an”. Có nghĩa chính quyền Việt Nam không cho phép tôi nhập cảnh Việt Nam để thăm thân nhân và đất nước, v́ cho rằng sự hiện diện của tôi tại Việt Nam có hại cho an ninh quốc gia.

 

         Thưa ông Thủ tướng.

 

Tôi đă không làm ǵ có hại cho an ninh quốc gia. Tôi nghĩ rằng, chính phủ Việt Nam không bằng ḷng v́ những nhận định của tôi về đất nước Việt Nam qua những bài b́nh luận hay những lần tôi trả lời phỏng vấn của các đài BBC, VOA. Tôi viết b́nh luận chính trị từ năm 1991 dưới bút hiệu Trần B́nh Nam và các quan điểm của tôi đều công khai trên mạng ở địa chỉ www.tranbinhnam.com.

         Trước đây tôi đă về Việt Nam hai lần, lần thứ nhất vào năm 1999 và lần thứ nh́ vào năm 2001, và tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam v́ muốn phát triển đất nước đă bắt đầu có chính sách cởi mở và sẵn sàng nghe những ư kiến khác biệt.

         Vào tháng Tư năm 1975 đang là dân biểu của Quốc hội chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa tôi có điều kiện bỏ nước ra đi khi quân đội miền Bắc đánh chiềm miền Nam, nhưng tôi quyết định cùng gia đ́nh ở lại. Trong thâm tâm tôi nghĩ đảng Cộng sản Việt Nam sẽ áp dụng chính sách đoàn kết quốc gia, huy động sức mạnh của toàn dân để xây dựng đất nước sau một thời gian dài chiến tranh huynh đệ tương tàn. Tôi sẵn sàng đem sức ḿnh đóng góp trong việc xây dựng đất nước.

         Tôi ghi nhận rằng, chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam sau khi chiếm miền Nam thống nhất đất nước nhẹ nhàng và nhân đạo hơn chính sách của các đảng Cộng sản Liên xô, đảng Cộng sản Trung quốc, đảng Cộng sản Cam bốt, nhưng không phải là một chính sách ḥa giải căng thẳng dân tộc mà vẫn là một chính sách trừng phạt và phân biệt đối xử, nên tôi đă bỏ nước ra đi vào năm 1979. Vợ con tôi, sau đó, phần vượt biên, phần đi theo diện bảo lănh đă đoàn tụ với tôi tại Hoa Kỳ. Qua thời gian mọi người trong gia đ́nh tôi đă trở thành công dân Hoa Kỳ. Và gia đ́nh tôi làm tṛn nhiệm vụ công dân: làm việc, đóng thuế, và ǵn giữ pháp luật của Hoa Kỳ, với tinh thần biết ơn đất nước to lớn và bao dung này. Tôi không ước mong ǵ hơn Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ hợp tác với nhau và cùng với các quốc gia khác xây dựng ḥa b́nh và thịnh vượng trên thế giới.    

Đối với Việt Nam, tôi, cũng như đa số người Việt Nam khác bỏ nước ra đi, tham gia các hoạt động chính trị trong ư hướng tái thiết lập một chế độ dân chủ tại Việt Nam.  Thời gian gần đây, một phần hệ thống Cộng sản trên thế giới thống trị bởi Liên xô sụp đổ, một phần tuổi đă xấp xỉ thất tuần tôi chấm dứt mọi hoạt động chính trị để chuyên viết b́nh luận.

         Ước muốn cuối đời của tôi là sống những ngày cuối cùng tại Việt Nam và chết chôn tại Việt Nam. Năm nay tôi định trở về Việt Nam để chuẩn bị nơi ăn chốn ở và chính phủ Việt Nam đă không cho phép tôi trở về.

Tôi biết rằng chính phủ Việt Nam không cho tôi về v́ các quan điểm của tôi.

Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2001 tôi đă lên tận biên giới Trung quốc để thăm Ải Nam Quan và mới biết rằng, đảng Cộng sản Việt Nam đă để lọt vào tay Trung quốc, và tôi đă nói điều đó cho thế giới biết. Tôi không làm ǵ khác hơn là kêu gọi những người có tránh nhiệm theo gương người xưa bảo vệ bờ cơi mà mới nhất là những người chiến sĩ đă bỏ ḿnh trong cuộc chiến biên giới tháng 2 năm 1979.

Tôi đă kêu gọi đảng Cộng sản Việt Nam băi bỏ Điều 4 của bản Hiến pháp 1992 (quy định độc quyền của đảng Cộng sản), thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên để huy động sức mạnh toàn dân kiến quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam đă công nhận tham nhũng là một quốc nạn. Nhưng dù muốn bài trừ quư vị cũng không thể bài trừ tham nhũng, v́ quư vị tự bó tay bởi điều 4 HP. Điều 4 giao mọi quyền hành trong tay đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng nắm quyền hành pháp, nắm quốc hội và điều khiển ṭa án. Qua đó đảng tước đoạt hai vũ khí quan trọng nhất để ngăn ngừa tham nhũng là tự do báo chí và tư pháp độc lập.

Để chuẩn bị Đại hội 10 của đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 2006, quư vị đă yêu cầu mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước đóng góp ư kiến, và nhiều người đă đóng góp. Phần tôi, tôi đă đề nghị đảng Cộng sản Việt Nam hăy nhân Đại hội 10 lấy quyết định tu chính Hiến pháp, bỏ điều 4 HP, cho phép một số đảng chính trị đối lập đứng đắn cùng ra tranh cử với đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam thắng, đảng sẽ có sứ mệnh của nhân dân để lănh đạo và cùng với các đảng phái chính trị khác gồm cả toàn dân cùng nhau xây dựng đất nước phú cường. Nhưng quư vị đều vất mọi ư kiến vào sọt rác và tiến hành đại hội như đảng Cộng sản Việt Nam đă tính toán từ đầu là dùng đại hội để trừ khử những đảng viên có thiện chí và đưa vào bộ máy lănh đạo những nhân vật chủ trương duy tŕ sự độc tôn chính trị của đảng. Nhân dân Việt Nam lại thêm một lần bị phỉnh gạt. Và tôi đă viết và nói lên điều đó.

Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn nghe những ǵ không êm tai, ra tay đàn áp mọi tiếng nói đối lập trong nước và bây giờ đóng cửa rút cầu không cho những ai ở hải ngoại từng lên tiếng đ̣i tự do dân chủ về thăm quê hương. Với một người cao niên 73 tuổi như tôi, cuối đời chỉ muốn về sống với quê hương của thời thơ ấu và chết được chôn bên cạnh mẹ cha mà quư vị c̣n sợ hăi như vậy th́ làm sao quư vị có thể tin ở người trẻ tuổi.Với một chính sách hẹp ḥi như vậy làm sao quư vị có thể ḥa giải với nhân dân để cùng xây dựng đất nước?

Tôi trân trọng kêu gọi ông Thủ tướng ra lệnh cho Cục Quản lư Xuất Nhập cảnh rút lại quyết định thiếu tinh thần dân chủ của Cục. Cám ơn ông Thủ tướng.

 

Kính thư

 

Trần Văn Sơn

Bút hiệu Trần B́nh Nam

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com

 

Bản sao:

Ṭa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ (đại sứ Nguyễn Tâm Chiến)

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ - Pḥng Chính Trị (ông R. Nicolas Burns)

Ṭa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (đại sứ Michael Marine)

Nhị vị Thượng nghị sĩ California (TNS Dianne Feinstein & Barbara Boxer)

Dân biểu quốc hội 52nd district (DB Duncan Hunter)

 

 

 

________________________________________

 

October 12, 2006

 

Open Letter

 

To Prime Minister Nguyen Tan Dung

Socialist Republic of Vietnam

01 Hoang Hoa Tham

Ba Dinh –Hanoi - Vietnam

 

Re: Vietnamese Government’s Refusal to Grant me Entry Visa

 

Mr. Prime Minister,

 

My name is Son Van Tran, naturalized US citizen holding a US passport # 210986978, currently residing at San Diego, California, USA. On 2 August 2006 I sent an application to the Vietnamese Embassy in Washington D.C. for an entry visa to Vietnam. I intended to return to the country and visit my siblings. My elder brother lives in Nha Trang and is 80 years old, and my elder sister, 77, lives in Hue. Both are of poor health and do not have many years ahead of them.

 

On 11 August 2006 the Embassy replied informing me that the Entry-Exit Management Directorate (the Directorate) of the Vietnamese Police Department was not yet in a position to approve, and for this reason the Embassy was unable to grant the visa requested. The Embassy advised me to inform my relatives in Vietnam to contact the Directorate and seek guidance on visa applications. If there results an approval, it will be forwarded to the Embassy and the visa will be granted subsequently. Despite my surprise -- for in accordance with international practice, the granting of entry visas is part of the Foreign Affairs Department’s jurisdiction, not that of the Police Department -- I still contacted my brother asking him to proceed with the paperwork.

 

My 80 years old brother took the pain to personally visit the Directorate in Saigon to lodge a sponsorship form for my entry visa application. On 18 September, through official document No. 1189/P2 the Directorate replied to my brother that pursuant to Clause 8(d)(1) of the Decree on Entry Visas, dated 28 April 2000, it was not yet in a position to approve my request. As possible reasons for not granting visas, Clause 8(d)(1) reads in part : “For reasons of protection of national security, for other special reasons in accordance with the decision by the minister of police.” This led me to the conclusion that the Vietnamese Government refused to grant me entry to visit my relatives and my country because it considered my presence in Vietnam a threat to national security.

 

Mr. Prime Minister,

 

I am no threat to national security. I believe that the Vietnamese Government is not happy with my views on the present situation in Vietnam through my dissertations and commentaries, or my views expressed in interviews with broadcasters such as the BBC and the VOA. I have written since 1991 under the pen-name Tran Binh Nam and my views are published openly on my webpage www.tranbinhnam.com.

I returned to Vietnam twice in the past, in 1999 and 2001. I rejoiced at the Vietnamese Government’s liberal policies and readiness to listen to dissenting views in order to move our nation forward.

 

In April 1975, as a member of the House of Representatives of the Republic of Vietnam’s Congress, I was in a position to leave the country when Northern troops invaded the South. But I decided to stay. Deep inside, I had thought the Communist Party of Vietnam (CPV) would implement policies of national reconciliation, mobilizing the entire people’s strength to rebuild the nation after a long internecine war. I was ready to contribute my abilities to the nation-building task.

 

I concede that CPV’s policies in the aftermath of reunification were somewhat more lenient and humane than those of its counterparts in the Soviet Union, Communist China, and Communist Cambodia. Nonetheless, they were not national reconciliation policies but rather, punitive and discriminatory measures. Consequently I left the country in 1979. My wife and children, afterwards, either fled or were sponsored and were reunited with me in the USA. All members of my family are now US citizens. In the USA, my family has carried out all responsibilities of citizens, working hard, paying taxes and abiding by the laws, while remaining grateful to this great nation and its tradition of tolerance. I have no greater wish but to hope that Vietnam and the USA would cooperate and together with other nations, build peace and security for the world.

 

With regards to Vietnam, I was, like the majority of Vietnamesese living here, involved in political activities aiming at demanding the establishment of a democratic regime in Vietnam. In recent times however, partly because world communism under the control of the Soviet Union has collapsed, partly because I have reached my seventies, I ceased all political activities to focus on writing commentaries.

 

My desire toward the end of my life is to live my final days in Vietnam, and die and be buried there. This year, I intended to return to Vietnam to prepare for proper accommodation, and the Vietnamese Government refused me the permission to return.

I know the Vietnamese Government did so because of my political views.

 

During my 2001 trip to Vietnam, I went to the Chinese border to visit the Nam Quan Pass and realized that the CPV has ceded it to Communist China, and I informed the world of the fact. I simply called on those responsible for the conduct of State affairs to follow in the footsteps of our forefathers to protect our territorial integrity, and more recently, in the footsteps of soldiers who lost their lives in the border wars of February 1979.

 

I have called on the CPV to abolish Article 4 of the 1992 Constitution guarantying CPV monopoly over political power , establish a pluralist democracy to mobilize the people’s strength for nation-building. The CPV has repeatedly acknowledged corruption as a national calamity. But you and your colleagues are unable to stamp out corruption because your hands are tied by Article 4, which entrusts power to the CPV. The CPV controls the Government, the Congress and gives directions to the Courts. Through this it eliminates two most powerful weapons to fight corruption: freedom of the press and an independent judiciary.

 

To prepare for the 10th Congress of the CPV early this year, the CPV asked for suggestions from all sectors of the nation inside and outside Vietnam. Many submitted suggestions. On my part, I suggested that on the occasion of the 10th Congress, the CPV would decide to amend the Constitution, abolish Article 4, and allow a number of appropriate opposition political parties to stand for elections, together with the CPV. If the CPV won, it would have the popular mandate to lead, and together with other political parties, and the whole people, would build a modern and prosperous nation. But the CPV threw all suggestions into the rubbish bin and proceeded with the Congress as per your initial agenda which was to eliminate all well-meaning cadres, and promote to leadership roles those bent on maintaining political monopoly by the party. The people of Vietnam were once again duped. And I wrote, simply to voice the truth.

 

The CPV does not wish to listen to dissenting opinions. It suppresses opposing views inside Vietnam and now it wishes to burn all bridges back to Vietnam for those who have earlier spoken on freedom and democracy.

 

For a 73-years old whose only wish is to return to live in the land of his birth, and die and be buried alongside his parents, you and your colleagues still hold such fear. How, then,  can you trust the youth of our nation ? With such narrow-minded policies, how can you and your colleagues implement national reconciliation , which is a prerequisite to the task of nation-building ?

 

I earnestly call on you, Mr. Prime Minister, to instruct the Directorate to rescind its senseless, undemocratic decision, and I will be grateful for your action.

 

Yours sincerely,

 

Son Van Tran

Pen-name: Tran Binh Nam

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com

 

Copies to:

Embassy of Vietnam to the United States (Ambassador Nguyen Tam Chien)

US Department of State – Political Affairs Bureau (Mr. R. Nicolas Burns)

US Embassy in Vietnam (Ambassador Michael Marine)

Senators of the State of California (Senators Dianne Feinstein & Barbara Boxer)

Local Congressman, 52nd Congressional district (Representative Duncan Hunter)

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục