DC&PT - Thời Sự 2006

 

ĐẠI HỘI 10 ĐI VỀ ĐÂU ?

 

"DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA" ?

NÔNG ĐỨC MẠNH THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 13 !

ÂU DƯƠNG THỆ

 

        Những ngừơi lănh đạo CSVN tự nhận là đại diện chính đáng và duy nhất của trên 80 triệu nhân dân VN. Họ đưa ra tiêu chí cư xử với nhân dân là để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Trong thực tế th́ những ngừơi cầm đầu ĐCSVN hành xử như thế nào đối với nhân dân? Họ có để cho nhân dân biết, nhân dân bàn những ǵ mà nhóm lănh đạo đang dự tính hay không? Những câu hỏi quan trọng này có thể đặt ngay với ngừơi đứng đầu ĐCSVN hiện nay là TBT Nông Đức Mạnh  trong Hội nghị Trung ương (HNTU) 13 vừa mới kết thúc. HNTU 13 đă họp từ 11 tới 18.1 để bàn về hai vấn đề hệ trọng là đường lối và nhân sự cho Đại hội 10 của ĐCSVN, tức là những vấn đề hệ trọng tới tương lai của đất nước và cuộc sống hàng ngày của trên 80 triệu nhân  dân.  Người đứng đầu đảng đă thông tin như thế nào cho dân về những việc hệ trọng như thế ?

        Trong bài này sẽ không bàn về nội dung đừơng lối hay nhân sự của ĐCSVN trong Đại hội (ĐH) 10 sắp tới, mà chỉ nhận xét về thái độ của ngừơi đứng đầu đảng trong việc thông tin đối với các công việc hệ trọng này.

 

Cách thông tin và nội dung các tin  về vấn đề đường lối có phải để cho "dân biết, dân bàn" không?

        Ngày 12.1 báo chí của đảng đều dành phần quan trọng để đưa  tin đồng loạt về việc HNTU 13 họp. Cách đưa tin th́ rất trang trọng, nhưng nội dung các tin đó có giúp cho ngừơi dân biết rơ những ǵ mà nhóm lănh đạo đang quyết định không ? Chẳng hạn tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của TUĐCSVN, ngày 12.1 đă dành khoảng nửa trang in rất trang trọng đưa tin và h́nh ảnh của HNTU 13 cùng với diễn văn khai mạc của Nông Đức Mạnh.

        Về lănh vực đường lối, trong diễn văn ông Mạnh chỉ nói là một đoạn ngắn là  "dự thảo các văn kiện tŕnh ĐH 10" đă gởi tới QH, các đại hội các cấp, MTTQ... từ giữa năm qua. Tức là cho tới nay chỉ có các cơ quan và tổ chức của đảng mới được ngó qua các văn kiện dự thảo của ĐH 10. Trong đoạn nói trên ông Mạnh không cho mọi ngừơi biết nội dung của các văn kiện liên hệ đến cuộc sống của trên 80 triệu dân, kể cả phần tóm lược cũng không có! Một sự nghèo nàn và bưng bít đáng sợ trong việc  thông tin cho ngừơi dân biết những việc hệ trọng tới đời sống của họ!

        Ngày 19.1 tờ Nhân dân đưa tin HNTU 13 bế mạc và đăng toàn bộ diễn văn bế mạc của Nông Đức Mạnh. Về việc Hội nghị đă thảo luận về lănh vực đường lối, ngừơi đứng đầu đảng nói như sau:

        "Ban Chấp hành Trung ương đă nghe báo cáo về ư kiến của đại hội đảng bộ các cấp, các cơ quan, tổ chức đảng, các vị đại biểu Quốc hội và các tổ chức xă hội tham gia góp ư kiến vào các dự thảo văn kiện tŕnh Đại hội X của Đảng; nghiêm túc thảo luận, tiếp thu các ư kiến đóng góp và giao Bộ Chính trị căn cứ vào ư kiến của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Chính trị căn cứ vào ư kiến của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị này để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo"

        Tuyệt nhiên ông Mạnh không cho biết một cách cụ thể là ư kiến của các đảng bộ, cơ quan đóng góp như thế nào, đồng ư ở điểm nào hay khác biệt ra sao? Ông cũng không cho biết, trong Hội nghị các Uỷ viên TUĐ đă phát biểu những ư kiến ǵ và nội dung như thế nào về vấn đề chủ trương và đường lối  đă ghi trong các Dự thảo.  Đă thế trong suốt 8 ngày HNTU 13 họp không có một bài tường thuật hàng ngày để người dân biết Hội nghị đă bàn ǵ, ai nói và nói ǵ. Vậy th́ làm sao ngừơi dân biết và dân bàn được những việc hệ trọng tới tương lai của họ? Rơ ràng, nhóm lănh đạo vẫn nói đảng là của nhân dân, nhưng trong hành động th́ mọi quyết định họ vẫn coi  hoàn toàn là việc riêng của họ!

 

Cách thông tin và nội dung các tin  về vấn đề nhân sự có phải để cho "dân biết, dân bàn" không?

        Sang phần về vấn đề chuẩn bị  nhân sự mới trong TUĐ của ĐH 10, trong diễn văn khai mạc đoạn nói về việc này, ông Mạnh đă nói :

        "Việc giới thiệu cán bộ để ĐH 10 của Đảng bầu vào BCHTU là công tác hết sức hệ trọng, có ư nghĩa quyết định trực tiếp đến thành công của ĐH toàn quốc của Đảng, có ư nghĩa lớn lao và lâu dài  đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, vận mệnh của đất nước. " 

        Tuy nói là một vấn đề hàng đầu như thế, nhưng hoàn toàn không thấy ông nói tiêu chuẩn cụ thể để tuyển chọn ngừơi vào TUĐ khoá 10 ra làm sao!

        8 ngày sau hội họp, về vấn đề nhân sự trong TUĐ khoá 10 th́ Thông báo chung HNTU 13 đă chỉ nói rất vắn tắt:

        "Hội nghị Trung ương 13 đă xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành Tờ tŕnh của Bộ Chính trị về vấn đề này, và giao Bộ Chính trị căn cứ vào ư kiến của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị, chỉ đạo việc tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X để tŕnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX xem xét trước khi tŕnh Đại hội X của Đảng."

        C̣n trong diễn văn bế mạc, ngừơi đứng đầu chế độ đă nói về vấn đề nhân sự chỉ vỏn vẹn vài hàng:

        "..coi việc giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương khoá X là một công việc hết sức hệ trọng, có ư nghĩa quyết định đến sự phát triển của Đảng và thành công của Đại hội, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đă dành nhiều thời gian và tâm sức để xem xét và bàn về công tác nhân sự, cân nhắc cẩn trọng cụ thể về nhân sự để chuẩn bị tiếp cho Hội nghị Trung ương lần sau giới thiệu những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn đức, tài, được nhân dân tin cậy, kiến nghị với Đại hội xem xét và quyết định. "

        Tuyệt nhiên ông Mạnh, cũng như Thông báo chung bế mạc, không cho ngừơi dân biết ư kiến của các uỷ viên TUĐ về tờ tŕnh của BCT về vấn đề nhân sự ra làm sao. Ông bảo là "cân nhắc cẩn trọng", nhưng ngừơi ta không biết những ngừơi dự HNTU 13 cân nhắc vấn đề nhân sự trên những yếu tố nào, có khách quan không, có trung thực không, hay vẫn chỉ bè cánh. Nông Đức Mạnh nói rằng, phải căn cứ trên "tiêu chuẩn đức, tài, được nhân dân tin cậy..."  Nhưng đức và tài hiểu theo nội hàm thế nào th́ ông lại không cho biết.  Bởi v́ hai tiêu chuẩn rất chung chung này vẫn là nguyên tắc cất nhắc cán bộ vào những chức vụ then chốt từ trước tới nay. Nhưng tại sao cho tới nay tệ trạng tham nhũng, lộng quyền càng nhiều,  quan càng lớn th́ ăn càng tham! Nhiều Cách mạng lăo thành của đảng, chẳng hạn như Trung tướng Đặng Quốc Bảo, Trần Bạch Đằng... đă nói thẳng là, "tài"  để chọn cán bộ không phải là ngừơi có khả năng chuyên môn, mà chỉ là những ngừơi có tài nịnh trên nạt dứơi; c̣n "đức" trong việc chọn cán bộ không phải  là đạo đức, liêm khiết, uy tín trong nhân dân mà đức ở đây chỉ là sự trung thành với những ngừơi có quyền lực mà thôi!

*    *    *

        Trong các xă hội dân chủ đa nguyên, sinh hoạt của các chính đảng phải tuân thủ theo nguyên tắc công khai và minh bạch. Bởi v́ khi ngừơi dân trao lá phiếu cho đảng nào để uỷ nhiệm đảng đó thay mặt ḿnh th́ cử tri đă biết rơ trước đó đừơng lối, chính sách và nhân sự của đảng này. Chính v́ thế trong các hội nghị hay đại hội đảng của một chính đảng ở Mĩ hay trong các nước EU các báo chí độc lập (truyền thanh, truyền h́nh, báo in, báo điện tử...) được quyền theo dơi các cuộc thảo luận về đường lối và nhân sự, được biết rơ những đồng thuận hay khác biệt của nhân vật này hay nhân vật kia trong đảng, đươc phỏng vấn các nhân vật trong đảng hay các chuyên viên độc lập về đảng này, thậm chí từơng thuật cả những b́nh luận của những nhân vật thuộc các chính đảng khác.

        Báo chí thông tin, b́nh luận thừơng xuyên và đầy đủ hàng ngày trứơc, trong và sau hội nghị hay đại hội. Đấy mới là để cho dân biết, dân bàn và cũng từ đó ngừơi dân mới có thể ủng hộ hay chống đối hoặc kiểm tra xem đảng có làm đúng như những điều đă hứa hay không. Đó là thái độ công khai và minh bạch trong việc thông tin ở các xă hội dân chủ đa nguyên. Nhờ giữ vững những nguyên tắc này, nên nhân dân và mọi thành phần trong xă hội được thông tin hai chiều. V́ thế sinh hoạt trong các xă hội dân chủ đa nguyên luôn luôn sống động, mọi ngừơi có ư thức cao, biết ngăn chặn kịp thời những sự lộng quyền và tham nhũng, đồng thời làm cho xă hội luôn luôn thắng tiến trong ổn định. Trái với những xă hội toàn trị, thông tin bị bưng bít, nên những tội ác, lộng quyền và tham nhũng ngày càng tràn lan. Ổn định chỉ là bề nổi của một tảng băng có thể nhúng ch́m chế độ bất cứ lúc nào!

        Đă không cho dân biết mà c̣n t́m mọi cách cấm cả dân không được bàn bạc về những vấn đề hệ trọng tới đời sống của ḿnh nữa. Đây lại là môt chủ trương độc đoán nữa của những ngừơi cầm đầu CSVN. Trên các báo chí của họ phần chính chỉ đăng hay phát đi những bài ca tụng lănh tụ, tô hồng chính sách. Những quan điểm khác với  tiếng nói chính thống của những ngừơi có quyền lực đều bị coi là chống phá cách mạng! Chính v́ thế, Điều 1 trong Qui định về "đạo đức nghề nghiệp" của những ngừơi làm báo ở VN đă ghi rất rơ: "Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam."

        Cho nên cũng không lấy làm lạ, trong Đại hội lần thứ 8 của Hội Nhà báo VN được tổ chức vào giữa tháng 8.05 chính Nông Đức Mạnh đă ra chỉ thị cho những ngừơi cầm bút ở VN:

        "Tôi cũng muốn khẳng định một lần nữa rằng, sự lănh đạo của Đảng và sự quản lư của Nhà nước là nhân tố có ư nghĩa rất quyết định đối với sự phát triển của nền báo chí nước ta. Sự lănh đạo của Đảng đối với báo chí phải bảo đảm các khâu, từ định hướng phát triển, định hướng thông tin tuyên truyền, công tác cán bộ, cho đến định hướng trong hoạch định chính sách, xây dựng các chế độ, kiểm tra thường xuyên để biểu dương những nhân tố tích cực, khắc phục những thiếu sót, nâng cao hiệu quả xă hội của báo chí.“ (ND điện tử 13.8.05)

        Một khi không thông tin cho ngừơi dân biết tường tận th́ cũng có nghĩa là không muốn cho nhân dân bàn thảo và cũng không muốn cho dân được quyền kiểm tra. Đây là thái độ hành xử đối với nhân dân của những ngừơi cầm đầu CSVN từ trước tới nay. Tuy không cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra; nhưng nhóm lănh đạo độc tài lại bắt buộc nhân dân phải làm theo những quyết định độc đoán của ḿnh. Đây mới là tiêu chí hành xử thực sự của nhóm lănh đạo CSVN!

        Tại VN, dứơi chế độ CSVN trước đây cũng như thế và bây giờ cũng như thế, không bao giờ ngừơi dân b́nh thường được biết các sinh họat trong các HNTU và các ĐH của đảng này. Mọi việc đă từ trên quyết định. Công việc đất nước liên quan tới số mạng của trên 80 triệu ngừơi hoàn toàn phụ thuộc vào ư đồ riêng của một nhóm vài người...

        Trong một vài ngày tới nhóm lănh đạo sẽ công bố Dự thảo các văn kiện của ĐH 10 gọi là để hỏi ư kiến nhân dân, coi đây là món quà Tết mửng 76 năm ra đời của đảng. Đó vẫn là cách làm của họ từ trước tới nay. Nhưng đây chỉ là cách làm chiếu lệ, dân chủ h́nh thức.... Chính cựu TT Vơ Văn Kiệt cũng đă thấy những tṛ hề này. Cho nên mới đây ông đă cho biết chỉ đi dự hai đại hội đảng bộ ở Hà nội và TP HCM ông đă chán ngán cảnh vẫn không có ǵ khác cái tṛ múa rối dân chủ cả!

        Không dám thông tin công khai và minh bạch về những vấn đề hệ trọng tới đất nước và vận mệnh của ngừơi dân là tự vạch thái độ khinh miệt nhân dân của nhóm lănh đạo hiện nay, đứng đầu là Nông Đức Mạnh. Một nhóm lănh đạo dối trá như thế, nói một đằng làm một nẻo như thế đă đang tự đánh mất uy tín, đang tự phủ nhận lại chính ḿnh. Một chế độ với những thành phần lănh đạo như thế chắc chắn không thể tồn tại lâu dài được. Việc này sẽ diễn ra nhanh hơn và chắc chắn hơn trong giai đoạn toàn cầu hoá với sự chấm dứt của các chế độ toàn trị và sự thành h́nh của nhiều xă hội dân chủ đa nguyên từ Âu sang Á !

        Một nhóm lănh đạo không vượt qua được bóng của ḿnh th́ không thể khẳng định được ḿnh và tất nhiên không thể có tương lai! ♣

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục