DC&PT - Thời Sự 2006

 

 

Trích: Tạp chí Dân chủ & Phát triển báo in, số 33, phát hành tháng 12. 2006

 

 

 

 Ông Chủ Tịt !

                                                          

                 

 THẲNG THẮN

 

 

Trong những ngày gần đây chẳng c̣n mấy ai nhắc nhở tới việc các  quan „trong xanh ngoài đỏ“ trải thảm đỏ và trao áo gấm cho các „khách quí“ APEC nữa, trong đó có cả chúa chùm tư bản nhưng lại rất nhiều Dollar xanh là ông Bush. Nhưng câu chuyện trên cửa miệng mọi người trong lúc này từ đảng viên tới người dân đàm tiếu là việc Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng t́m cách „gà“ Chánh án Ṭa án Nhân dân Tối cao (CATANDTC), chớ có quá thật thà tuyên bố thẳng thừng là „vơ vét“ người không đủ tiêu chuẩn làm thẩm phẩn. Ông Chủ tịch hết gà tới gợi ư, nhưng ông Chánh án vẫn lăng tai, thành thử ông Chủ tịch ngượng ngùng phải TỊT!

 

Số là vào ngày 27.11 vừa qua Ủy viên Trung ương đảng và CATANDTC Nguyễn Văn Hiện, trong cuộc chất vấn tại QH đă báo cáo rất bộc bạch, thực thà là, ngành ṭa án trong những năm qua đă phải „vơ vét cả những người không đủ tiêu chuẩn làm thẩm phán(VNN 27.12).  Dù ngành tư pháp đă "vơ bèo, vạt tép" rồi, nhưng vẫn c̣n thiếu 900 thẩm phán. Ông Chánh án cũng c̣n cho biết, số bản án sai trái ít nhất cũng lên tới gần 10.000 vụ! (Lao động, 29.11). Khi nghe tới đây nhiều đại biểu bất b́nh đă chất vấn trực tiếp.  Chánh án lại thành thực giải thích thêm:

„Từ "vơ vét" là trong ngành vẫn nói với nhau như vậy nhưng có lẽ không được trang trọng lắm trên diễn đàn QH“ (VNN 27.11)

 

Báo chí của chế độ c̣n thuật lại rằng, trong „Báo cáo“ trước QH, ông Hiện c̣n nói rơ hơn cách „vơ vét“ thẩm phán như thế nào: „Trong số đó có cả những anh lái xe, những chị đánh máy trong cơ quan ṭa án được ngành đôn lên cho đủ số thẩm phán mà ngành đang bị thiếu, quả là đáng lo ngại cho số phận của trên 80 triệu dân ta đến nhường nào! „ (Thanh niên 3.12)

 

Trong khi các đại biểu QH (mà 99% là đảng viên) bực ḿnh th́ người đau ḷng nhất lại là Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, tức là Lí thuyết gia tối cao của chế độ. Ông vẫn luôn luôn khẳng định là, dân chủ XHCN dân chủ gấp ngàn lần dân chủ đa nguyên và rằng luật pháp, ṭa án nhân dân rất công bằng, nghiêm minh!

 

Trong buổi QH chất vấn CATANDTC th́ ông Chủ tịch Trọng ngồi cạnh ông Hiện. Thành thử những lời bộc trực thực thà của CATANDTC như tát nước vào Nguyễn Phú Trọng, vạch áo cho người xem lưng về mặt trái của chế độ ta!

 

Cho nên sau đó Chủ tịch Trọng c̣n than với báo chí rằng, „phong cách trả lời chưa được khiến tôi phải 3 lần nhắc nhở“. (Hà nội mới 29.11). Nhưng người đứng đầu TANDTC, cơ quan bảo vệ nền dân chủ XHCN,  vẫn giả vờ như không nghe thấy. Ông Chủ tịch rất buồn phiền, nhưng cuối cùng Ông cũng đành phải TỊT!

 

Lời bàn của Thẳng Thắn: Thật tội nghiệp cho ông Chủ Tịt! ♣

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục