DC&PT - Thời Sự 2006

 

 Tất cả phải lên bàn nghị sự !


NGÔ NHÂN DỤNG

 

 

            Chúng tôi đồng ư với Giáo sư Nguyễn Đức B́nh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Nguyễn Đức B́nh viết trên báo Nhân Dân, bàn về Bản Dự thảo báo cáo chính trị, trong đó đảng Cộng Sản tính sửa điều lệ để thu nhận các nhà tư bản, và cho phép các đảng viên kinh doanh tư. Ông B́nh không đồng ư, và ông nói: “Đă đến lúc tất cả phải đặt lên bàn nghị sự!”

            Chắc nhiều người cũng đồng ư như vậy, mặc dù có những lư do khác ông B́nh. Các người lănh đạo đảng Cộng Sản nên thành thật với các đảng viên của họ. Hăy đặt câu hỏi rơ ràng, như ông B́nh đề nghị: Đảng có muốn mang tên Cộng Sản nữa hay không? Có muốn giữ chủ nghĩa Mác Lênin nữa hay không? Kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa là ǵ? Đảng Cộng Sản phải trả lời và công bố trong Đại hội sắp tới của họ. Ông Nguyễn Đức B́nh yêu cầu thảo luận các câu hỏi đó, v́ ông muốn bảo vệ những đường lối mà đảng của ông đă theo đuổi từ 70 năm nay. Những người Việt Nam khác th́ lo lắng cho số phận của cả dân tộc. Đảng Cộng Sản đang đóng vai một đảng cầm quyền, một đảng cầm quyền chọn lựa cái ǵ th́ 83 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng, không thể coi là chuyện đùa được.

            Cho nên, “Tất cả những câu hỏi trên phải được đặt lên bàn nghị sự.” Trước hết v́ tất cả các đảng viên cộng sản, nếu không có quyền trực tiếp phát biểu th́ cũng có quyền được biết các ông bà lănh tụ bàn cái ǵ, quyết định cái ǵ; rồi ư nghĩa của các quyết định đó, hậu quả của các quyết định đó ra sao. Nhưng c̣n hơn 80 triệu người Việt Nam khác, họ cũng phải có quyền tham gia ư kiến, v́ Đảng chọn cái ǵ là họ phải gánh. Dân chúng không có quyền lựa chọn đảng nào sẽ cai trị, lúc nào ngó lên đầu ḿnh cũng chỉ thấy một đảng Cộng Sản. Do đó dân Việt Nam cũng không có quyền chọn lựa chính sách nào sẽ thi hành cho quốc gia. Thế th́ ít nhất cũng phải cho người dân họ nói vài câu. Có rất nhiều người, như các ông Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, bà Dương Thu Hương, vân vân, họ đă bầy tỏ ư kiến rất nhiều lần, nhưng ư kiến của họ không được phép phổ biến cho đồng bào biết. Có thảo luận tự do người dân, và cả các đảng viên cộng sản, mới biết điều nào có lư, điều nào không. Cho nên, phải nhắc lại lời ông B́nh, “Đă đến lúc tất cả phải đặt lên bàn nghị sự!”

 

            Điều ông Nguyễn Đức B́nh muốn đưa lên bàn nghị sự trước tiên là bản Dự thảo Báo cáo chính trị đă “mở đường đưa tư bản tư nhân vào đảng, cho phép đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân.” Ông Nguyễn Đức B́nh nói ông không đồng ư với ư kiến đó. Ông mô tả ư định này là một âm mưu của các lănh tụ đảng hiện giờ, bắt đầu từ việc “xóa” không nhắc đến cái tên “thành phần kinh tế tư bản tư nhân” trong các văn kiện của đảng Cộng Sản nữa. Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa IX, sau phiên họp thứ năm đă cố ư quên những chữ “kinh tế tư bản tư nhân” đi, bằng cách “đánh đồng” hoặc “ḥa tan” nó cùng các chữ “kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ,” trong khái niệm “kinh tế tư nhân,” - hai chữ “tư bản” húy kỵ đă biến mất. Ông Nguyễn Đức B́nh nh́n thấy âm mưu “biến báo” đó từ mấy năm nay, nhưng bây giờ âm mưu mới hiện rơ trên văn kiện, cho phép đảng viên làm kinh tế tư bản và thâu nhận các nhà tư bản vào đảng, Ông B́nh phê phán bản dự thảo báo cáo chính trị đang phổ biến là “trái với nguyên tắc giai cấp.” Ông th́ nhất định bảo vệ “nguyên tắc giai cấp.”

            Ông Nguyễn Đức B́nh định nghĩa “tư bản tư nhân” tức là bóc lột. Đây là ông theo đúng sách vở kinh điển Mác Xít, mặc dù ngày nay không mấy người c̣n tin ở lư thuyết đó nữa. Ông Nguyễn Đức B́nh c̣n trích lại những câu do Hồ Chí Minh viết, bảo rằng, “Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người th́ không thể làm đảng viên.” Cho nên, ông thấy bản Dự thảo viết “Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô,” là không hợp “lẽ tự nhiên” chút nào! Ngoài ra, theo ông, những chữ “không giới hạn về quy mô” rất nguy hiểm, nó có nghĩa là các đảng viên cộng sản “có thể làm giàu hết cỡ, làm tư bản tư nhân hết cỡ, có thể bóc lột hết cỡ.”

            Chống lại bản dự thảo báo cáo chính trị đến như thế là đủ mạnh rồi. Nếu Trung ương Đảng Cộng Sản biết phân biệt phải trái th́ phải đồng ư với ông Nguyễn Đức B́nh. Nhưng ông Nguyễn Đức B́nh c̣n nói mạnh hơn nữa. Ông nêu lên mối mâu thuẫn, “Một người đảng viên, . . ., không thể vừa là chiến sĩ cộng sản lấy việc xóa bỏ chế độ bóc lột làm lư tưởng đời ḿnh, lại vừa làm ông chủ tư bản lấy bóc lột lợi nhuận làm lẽ sống.” Ông Nguyễn Đức B́nh nêu lên một nghịch lư, là làm sao “một ông chủ ... lấy lợi nhuận làm mục tiêu, ... ngày đêm phải vắt óc suy nghĩ và xoay xở đủ cách ( ... hợp pháp và phi pháp) để đạt kỳ được mục tiêu đó ..., làm sao một người như thế đồng thời đêm ngày lo nghĩ sự nghiệp xă hội chủ nghĩa của đảng ...?” Ông kết luận rằng “họ vào đảng cốt t́m kiếm chỗ dựa quyền lực” để làm ăn. Tức là dựa vào quyền lực để bóc lột người khác tài t́nh hơn mà thôi!

            Ông Nguyễn Đức B́nh sợ rằng sau khi thu nhận các nhà tư bản vào đảng để họ bóc lột th́ nhiều người sẽ hỏi: “Các anh là đảng của ai?” Trong số những người sẽ đặt câu hỏi, ông B́nh nói rơ có “các lực lượng vũ trang con em công nông” sẽ lên tiếng. Có thể coi đây là một lời đe dọa. Nếu Đại hội đảng thứ mười này mà chấp nhận thu nhận các nhà tư bản th́ “các lực lượng vũ trang con em công nông” sẽ cầm súng hỏi tội “chệch hướng.” Một lời đe dọa ngầm như vậy mà đăng trên nhật báo Nhân Dân tự nhiên có trọng lượng!

 

            Chắc các lănh tụ trong đảng Cộng Sản bây giờ không thể nào căi lại những lư luận của ông Nguyễn Đức B́nh, một người đă từng là chủ tịch Hội đồng Lư luận trung ương, từng đứng đầu về tư tưởng, văn hóa của đảng, cái chức cũ của ông bây giờ chia cho hai ông Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Phú Trọng phụ trách. Ông cũng làm ủy viên Bộ Chính trị trong hai khóa, cùng thời với ông Vơ Văn Kiệt. Sở dĩ người ta muốn cho các nhà tư bản vào đảng và cho đảng viên làm kinh tế là v́ chuyện đó nó đă sờ sờ ra đó rồi, chỉ cần hợp thức hóa mà thôi! Đó là nhu cầu của các vị lănh đạo từ trung ương tới cấp tỉnh, huyện. Cấm các đảng viên kinh doanh làm sao được nữa! Nói năng sao cho nó “phải đạo” mà thôi.

Nhưng về mặt lư luận, ông Nguyễn Đức B́nh đặt đảng Cộng Sản trước một sự chọn lựa: Hoặc là các anh theo chủ nghĩa Mác Lênin, các anh giữ cái tên đảng Cộng Sản; như vậy th́ các anh không thể cho đảng viên đi làm ăn tư, không thể thâu nhận các nhà tư bản vào đảng. Ngược lại, các anh giữ nguyên bản dự thảo, các anh chấp nhận các nhà tư bản cùng là đảng viên, th́ hăy nói thẳng rằng các anh không theo chủ nghĩa Mác Lênin, không theo Hồ Chí Minh nữa.

 

            Tôi đề nghị quư vị đảng viên cộng sản hăy trả lời: Thà không theo chủ nghĩa Mác Lênin! Tôi xin giải thích tại sao.

            Một kẽ hở lớn trong chuỗi lư luận của ông Nguyễn Đức B́nh nằm ở tiền đề: Tư bản tức là bóc lột. Karl Marx tuyên bố như vậy, nhưng có đúng như vậy hay không? Hăy hỏi cho tỏ: Giai cấp tư bản là cái ǵ? Thế nào là bóc lột? “Nguyên tắc giai cấp” mà ông B́nh đề cao, nó có giá trị ǵ không?

            Karl Marx sống giữa thế kỷ thứ 19, lúc đó có những “nhà tư bản” thật sự. Marx phân tích rằng các nhà tư bản làm chủ các phương tiện sản xuất, như máy móc chẳng hạn, rồi thuê công nhân lao động làm. Lao động tạo ra giá trị sản phẩm, nhà tư bản bán hàng rồi chỉ trả tiền cho công nhân một phần, trừ đi phần phí tổn vật liệu, khấu hao, vẫn c̣n lại một phần “thặng dư,” anh tư bản hưởng hết. Như vậy, theo định nghĩa, là bóc lột.

            Nhưng từ thời Karl Marx đến nay, đời sống loài người đă thay đổi, các tương quan sản xuất, tương quan xă hội đă thay đổi. Tổ chức kinh tế biến hóa, xóa nḥa biên giới giữa các “giai cấp” theo quan niệm của Marx. Nh́n vào nền kinh tế các nước tiên tiến bây giờ người ta thực t́nh không biết ai là những “nhà tư bản” nữa. Có nhiều lư do đưa đến sự xóa nḥa này.

           Thứ nhất là các công ty cổ phần và thị trường chứng khoán phát triển. Những người lao động bây giờ, từ công nhân đến kỹ sư, cũng có thể làm chủ cổ phần của các công ty, nơi ḿnh làm việc hoặc các công ty khác, khắp thế giới. Họ có thể được công ty ḿnh làm tặng cổ phần hay hứa phiếu mua cổ phần với giá rẻ; nhưng họ không cần trực tiếp mua cổ phần của các công ty. Các công nhân, nhân viên đóng tiền vào quỹ hưu bổng, hoặc quỹ đầu tư, chính các quỹ này đầu tư vào các cổ phần khắp nơi, tùy dự đoán ở đâu có lời th́ mua. Hiện nay hơn một nửa dân Mỹ làm chủ các cổ phần theo cách đó, dù họ biết hay không. Tất cả những người đó đều là các “chủ nhân xí nghiệp,” các “nhà tư bản” cả, mà họ cũng đi làm, bán sức lao động lấy lương. Vậy họ thuộc giai cấp nào? Ai bóc lột ai?

            Thứ hai, chế độ chính trị từ lâu đă ngăn cản không cho các ông chủ tha hồ bóc lột công nhân ở các nước tiên tiến. Từ thời ông Marx c̣n sống ở nước Đức đă thiết lập các chế độ bảo hiểm cho người lao động, đề pḥng thất nghiệp, bảo đảm khi bị tai nạn lao động, vân vân. Từ đó, khi chế độ dân chủ tự do tiến lên th́ quyền lợi của người lao động khắp nơi cũng tiến theo. Công đoàn là một lực lượng bảo vệ quyền lợi lao động, và có hiệu quả. Hiện nay các công ty Ford và General Motors hàng họ ế ẩm mà mỗi năm vẫn phải chi 1.4 tỷ mỹ kim trả lương cho các công nhân họ không cần dùng nữa, không phải làm việc mà vẫn lănh lương. V́ họ kẹt trong hợp đồng kư với các công đoàn sản xuất xe hơi, họ kư từ từ khi công việc làm ăn khấm khá. Có đảng Cộng Sản nào trên thế giới bảo vệ công nhân được như vậy hay không?

 

            Quan niệm về “bóc lột” đă lỗi thời. Trong kinh tế thị trường tự do cạnh tranh, pháp luật bảo vệ mọi người mua, bán, trong đó có việc mua bán sức lao động trong thị trường nhân dụng. Muốn bảo vệ người lao động th́ thay đổi luật pháp cho có tiến bộ, cho các nghiệp đoàn tự do hoạt động, không nên cho nhà nước chiếm độc quyền, đ̣i đại diện cho lao động mà lại bảo vệ quyền lợi cho cả tư bản! Khi pháp luật minh bạch, công khai và công bằng, các cuộc trao đổi đều có lợi cho cả hai bên. Khái niệm “người ăn kẻ thua” (zero sum game) không c̣n đúng trong đời sống kinh tế. Ông Nguyễn Trung đă nêu lên điều đó trong bài góp ư kiến của ông, chứng tỏ ông đă “giác ngộ” thấy chỗ sai lầm của chủ nghĩa Mác.

            Trong hệ thống kinh tế gọi là tư bản bây giờ, không c̣n các “nhà tư bản” như thời Marx sống nữa. Gần 2 thế kỷ rồi, thế giới thay đổi nhiều lắm. Một điều dễ thấy nhất là nơi quyền quyết định trong các doanh nghiệp. Ai quyết định đầu tư, quyết định chiến lược kinh doanh, quyết định gây vốn, chia lời, quyết định việc sản xuất và tiếp thị? Không phải các “ông chủ,” mà là các nhà quản đốc. Từ một trăm năm trước đây người ta đă thấy một “giai cấp mới” xuất hiện ở các nước tư bản, là giai cấp quản đốc, song song với sự xuất hiện của “giai cấp mới” gồm các cán bộ ở các nước cộng sản mà Milovan Djilas đă mô tả. Sự tách rời quyền sở hữu các cổ phần tách ra khỏi quyền quyết định kinh doanh đă là một sự thật hiển nhiên, trong đại đa số các công ty tư bản ngày nay. Các quản đốc có thay thế các nhà tư bản để bóc lột giới lao động hay không? Có thể lắm, nếu không có hệ thống chính trị dân chủ tự do. Quyền tự do chính trị là một bảo đảm để ngăn chận cảnh bóc lột. Nhưng hăy coi trường hợp các công ty Ford và General Motors kể trên. Tại sao các công nhân không làm việc, v́ xí nghiệp không có việc làm, mà vẫn phải gom họ vào những “ngân hàng nhân dụng” để trả lương họ? V́ các công ty kẹt với bản hợp đồng. Lỗi tại ai? Tại các vị quản đốc hồi 10 năm, 20 năm trước tính toán sai, không biết sẽ có ngày Toyota và Honda cũng chế tạo xe ở Mỹ! Các cổ đông, tức chủ nhân của hai công ty bị thiệt, họ phải sa thải các quản đốc. Nhưng trong vụ này th́ hiện ai đang bóc lột ai?

 

            Cho nên các lư luận của ông Nguyễn Đức B́nh rất chặt chẽ, nhưng có một lỗ hổng. Đó là chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa đó lỗi thời rồi. Ông Karl Marx thông ḿnh tuyệt thế, nhưng ông cũng không thể nh́n xa trước hàng trăm năm được. Tin vào chủ nghĩa Mác bây giờ không những là dại, mà c̣n ác nữa. Bắt toàn dân phải sống theo một chủ nghĩa mà cả thế giới người ta đă biết là sai, là làm cho xă hội chậm tiến, như vậy có phải là ác hay không?

 

Trích: Người Việt 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục