DC&PT - Thời Sự 2006

 

Tạp chí Dân chủ & Phát triển số 32

 báo in vừa phát hành

 

 

Dứơi đây là các bài đăng trong DC&PT số 32 vừa phát hành 7. 2006. Quí vị nào muốn có, xin vui ḷng cho biết địa chỉ để gởi báo.

 

TRONG SỐ NÀY

 

4.    Thơ gởi bạn đọc

5.    Đại hội 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam                                     Âu Dương Thệ

26.  Thành phần Bộ chính trị, Ban bí thư ĐCSVN khóa 10

28.  Một vài đặc điểm về chính sách ngọai giao của

       chính quyền Bush nhiệm ḱ 2                                                        Bùi Diễm

31. Việt Nam và WTO                                                                      Đinh Xuân Quân

36.  Đại diện Văn pḥng Thương mại Hoa ḱ tiếp xúc

       với cộng đồngViệt về Hiệp ước Thương mại WTO Việt-Mĩ          Phương Nam-Minh Toàn              

40.  Quyền tự do thành lập đảng ở VN                                               Nguyễn Văn Đài

43.  Đ́nh công là tiền đề làm thay đổi

       hệ thống chính trị-xă hội VN                                                        Nguyễn Hải Sơn

50.  Tuổi trẻ phải nói!                                                                         Trần Trung Đạo

57.  VN Airlines: chuyện trên trời dứơi đất!                                         Sông Lô

70.  Diễn tiến 4 ngày Họp mặt Dân chủ 2006                                      Âu Dương Thệ

72.  „Học nói chỉ cần 3 năm, học im cần cả cuộc đời!“                        Thẳng Thắn                         

73.  Các tác giả trong số này - Thơ tín 

74.  Phần tóm lược các bài trong tiếng Đức

 

       Chủ đề số 33 : tr. 25

 

       Đặt mua Tạp chí:  tr. 73

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục