DC&PT - Thời Sự 2006

 

BÀI TỪ TRONG NƯỚC

 

Dân cần biết tiến độ chống tham nhũng

LÊ ĐĂNG DOANH

(Nhân Hội nghị Ban chấp hành T.Ư lần 3, khóa X bàn biện pháp đẩy mạnh chống tham nhũng)

Người dân rất mong Đảng, Chính phủ, đích thân Tổng bí thư, Thủ tướng và các vị lănh đạo trực tiếp quan tâm và thường xuyên thông báo cho toàn Đảng, toàn dân tiến độ về cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Tham nhũng là tấm gương phản chiếu những yếu kém, sơ hở của hệ thống pháp luật và hệ thống chính trị xă hội. Nhưng ở ta tham nhũng ở những khâu nào, biểu hiện ǵ, “chạy chức”, “chạy chỗ”, “chạy tội” ở đâu, liên quan đến ai... là những câu hỏi chưa được làm rơ cả định tính lẫn định lượng.

Không chỉ người dân ta thán về việc phải “có chi” mới được việc mà các quan chức cấp tỉnh cũng than thở “đi có th́ về có, đi không th́ về không” và cả thế giới đều biết về thứ hạng thấp và sự cải thiện chưa được mấy của nước ta trong nhiều năm qua về chống tham nhũng.

Thực tế cho thấy có những vận động lớn về bảo hộ ngành này, ưu tiên ngành kia khi đưa ra những điều kiện hạn chế gia nhập thị trường bằng những qui định “có đủ lao động có tŕnh độ chuyên môn cần thiết” (đủ lao động là bao nhiêu và tŕnh độ cần thiết là thế nào)... được đưa vào pháp luật mà trong dân được gọi là “buôn cơ chế”.

Ban chỉ đạo chống tham nhũng cần có người phát ngôn

Để Ban chỉ đạo pḥng chống tham nhũng hoạt động thật sự hiệu quả, tôi đồng t́nh với phó tổng Thanh tra Chính phủ Vũ Phạm Quyết Thắng là thành phần ban chỉ đạo cần hạn chế tới mức thấp nhất các quan chức kiêm nhiệm. Pḥng chống tham nhũng là công việc cực kỳ phức tạp, khó khăn và chắc chắn sẽ đụng chạm đến nhiều quan chức. Tính độc lập trong hoạt động của ban chỉ đạo là đặc biệt quan trọng. Chính v́ vậy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, thành viên ban chỉ đạo cần phải là những người chuyên trách, đảm bảo hai tiêu chuẩn cơ bản đó là có chuyên môn giỏi và đạo đức tốt.

Ngoài ra tôi nghĩ thành viên Ban chỉ đạo pḥng chống tham nhũng phải có đại diện của các đoàn thể, của giới báo chí... Ban chỉ đạo cũng cần có người phát ngôn, có cơ chế phối hợp với các cơ quan báo chí để định kỳ hoặc đột xuất gặp gỡ báo chí, cung cấp thông tin, kết quả hoạt động của ban chỉ đạo. Khi có sự phối hợp của báo chí, hoạt động của Ban chỉ đạo pḥng chống tham nhũng sẽ có kết quả tốt hơn. 

Theo Tuổi trẻ

Đây là cách người ta tạo điều kiện để các quan chức lợi dụng cơ chế “xin - cho” bóp nặn doanh nghiệp. Nếu không xem xét lại toàn bộ các qui định vừa rối rắm vừa đủ mù mờ để tạo miếng đất màu mỡ cho tham nhũng th́ khó pḥng chống tham nhũng được ở các khâu mà người dân hoàn toàn phụ thuộc quyền quyết định của các quan chức như địa chính, cấp phép xây dựng, áp giá tính thuế, cấp giấy phép hành nghề...

Những qui chế công khai minh bạch và quyền được thông tin của người dân phải được ban hành theo tinh thần những thông tin liên quan đến các quyền tự do của dân đă được qui định trong hiến pháp phải được công khai với dân và các qui định về chế độ bảo mật phải được xem xét lại.

Các hành vi trục lợi hoặc thu lợi siêu ngạch liên quan đến các dịch vụ độc quyền như cấp điện, nước... nếu không có cơ chế giám sát, không có cơ quan điều tiết có hiệu lực th́ rất khó phát hiện. Không phải t́nh cờ mà trong thời gian qua nhiều vụ bê bối đă được phát hiện ở hàng loạt tổng công ty lớn như hàng không, viễn thông, dầu khí là những nơi có lợi ích rất lớn nhưng chưa có cơ quan điều tiết và giám sát thích đáng.

Phát hiện tham nhũng không khó. Song, phát hiện là một việc, c̣n pḥng chống các hiện tượng tham nhũng đó không dễ dàng chút nào. Dư luận trong cán bộ và trong dân chưa thật “tâm phục khẩu phục” với những xử lư vẫn c̣n râm ran về ông phó chủ nhiệm VPCP để quên cái vali tiền được chấp nhận từ chức, ông bộ trưởng Bộ GTVT được miễn nhiệm trong danh dự, ông bí thư tỉnh ủy đầu tư duy ư chí gây thất thoát, lăng phí lớn chỉ nhận kỷ luật của Đảng...

Người ta cho rằng trong thực tế đă h́nh thành hai hệ thống luật pháp, một luật pháp cho dân và một luật pháp cho một số quan chức Đảng từ cấp nào đấy. Bởi những vụ việc tương tự hoặc nhỏ hơn đối với dân đều bị nghiêm trị theo luật định, trong khi đối với một số quan chức th́ Quốc hội cũng chưa tác động đến được.

Việc cấp ủy xem xét kỷ luật đảng viên là việc b́nh thường và cần thiết, song khi đảng viên vi phạm pháp luật th́ Đảng phải tỏ rơ vai tṛ tiên phong, gương mẫu trong thực thi và thượng tôn pháp luật. Ban chấp hành Trung ương Đảng cần xem xét các kết luận đó trên tinh thần đổi mới, có các qui định thích hợp về sự lănh đạo của Đảng trên lĩnh vực này.

Người dân rất mong Đảng, Chính phủ, đích thân Tổng bí thư, Thủ tướng và các vị lănh đạo trực tiếp quan tâm và thường xuyên thông báo cho toàn Đảng, toàn dân tiến độ về cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

TS Lê Đăng Doanh
Tuổi trẻ

Trích: Tuổi trẻ

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục