DC&PT - Thời Sự 2006

 

 

ĐẠI HỘI 10 ĐI VỀ ĐÂU?

 

 

SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ CỦA NÔNG ĐỨC MẠNH !

 

  • „Vụ PMU 18 c̣n nghiêm trọng hơn vụ Mafia Năm Cam“, nhưng tại sao Nông Đức  Mạnh không cho thảo luận về Báo cáo tham nhũng khiến HNTU 14 chấm dứt một ngày sớm hơn?
  • Tại sao tới giờ phút này Bộ chính trị vẫn không đ́nh chỉ chức vụ của Đào Đ́nh B́nh ?
  • Tại sao bốn đừơng dây chạy án chỉ có ba đường lên tiếng c̣n đường thứ tư vẫn im lặng?

 

ÂU DƯƠNG THỆ

 

 

Những „đặc biệt“ của HNTU 14

 

            Thông cáo đầu tiên của Hội nghị Trung ương (HNTU) 14 cho biết chương tŕnh làm việc trong sáu ngày, từ 20-25.3,  gồm các điểm: 1. Xem lại Dự thảo Báo cáo Chính trị sau khi có ư kiến đóng góp của các đảng viên và nhân dân. 2. Thảo luận và thông qua đề án nhân sự của Đại hội  (ĐH) 10.  3. Lập chương tŕnh làm việc của ĐH 10. 4. Xét kỉ luật các cán bộ  cấp trung ương dính líu vào các vụ tham nhũng. Nguyên văn Thông báo đầu tiên của HNTU 14 về các điểm này:

            „…cho ư kiến lần cuối về dự thảo các văn kiện tŕnh Đại hội X; tiếp tục chuẩn bị và thông qua phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X, số lượng, cơ cấu Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết định thời gian, cho ư kiến về chương tŕnh, quy chế làm việc, quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X; xem xét kỷ luật cán bộ. „ [1]

 

            Riêng về điểm 4, „xem xét kỉ luật cán bộ“ sẽ được Ủy viên Bộ chính trị (BCT) Phan Diễn, Thường trực Ban bí thư, tường tŕnh. Phan Diễn c̣n là Trưởng ban Chỉ đạo Chống tham nhũng ở trong Đảng. Về điểm này trong Thông báo của HNTU 14 cũng ghi rơ:  „…nghe đồng chí Phan Diễn - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) trong nhiệm kỳ khóa IX“

 

            Nhưng, nếu ai theo dơi sẽ thấy điều đặc biệt là, trong diễn văn khai mạc HNTU 4 Nông Đức Mạnh không nhắc một lần nào tới điểm 4 này, ông ta chỉ nhấn mạnh tới các điểm dưới đây sẽ được thảo luận:

 

            “Để tiếp tục công cuộc chuẩn bị Đại hội X của Đảng, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng: cho ư kiến lần cuối về các dự thảo văn kiện tŕnh Đại hội X và tiếp tục chuẩn bị phương án nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Hội nghị cũng sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội, cho ư kiến về Chương tŕnh và Quy chế làm việc của Đại hội. „[2]

 

            Điểm đặc biệt nữa là trong diễn văn bế mạc Nông Đức Mạnh đă chỉ nói đến việc thông qua Dự thảo và đề án nhân sự cũng như chương tŕnh Đại hội 10, nhưng tuyệt đối vẫn không nhắc tới vấn đề kết quả chống tham nhũng trong thời gian qua như thế nào! Điểm đặc biệt khác là HNTU đă kết thúc sớm một ngày so với chương tŕnh trước đây, làm như các Ủy viên trung ương tham dự Hội nghị đă thống nhất nhanh chóng với nhau và chẳng c̣n vấn đề ǵ quan trọng phải bàn căi nữa! [3]

 

            Về việc xem xét kỉ luật cán bộ th́ trong Thông báo chung kết quả Hội nghị chỉ nói tới việc „khiển trách“ đối với Hoàng Công Hoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, v́ có khuyết điểm trong công tác lănh đạo, chỉ đạo, có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và lề lối làm việc của Đảng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đă có tin là Hoàng Công Hoàn được chỉ định làm Phó Trửơng ban Quản trị Tài chánh Trung ương …[4]. Ban này lấy tiền của nhân dân để làm kinh tài cho Đảng! Như vậy việc „khiển trách“ ông Hoàn không có liên quan ǵ tới tham nhũng cả!

 

            Như thế là đă rơ ràng, vấn đề chống tham nhũng trong „Báo cáo của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) trong nhiệm kỳ khóa IX“ do Phan Diễn phụ trách đă không được tŕnh bày, hoặc được tŕnh bày nhưng đă không được HNTU 14 thảo luận và cũng không có kết luận ǵ về t́nh h́nh chống tham những trong nhiệm ḱ đầu 5 năm làm TBT của Nông Đức Mạnh!

 

            Ai cũng biết, chính trong thời gian 5 năm này tệ trạng tham nhũng đă bung ra bất trị hơn cả thời gian trước, nhất là từ BCT tới Trung ương đảng (TUĐ). Cụ thể nhất là vụ PMU 18 của Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) đă tham nhũng và phí phạm tài sản cả hàng chục ngàn tỉ đồng trong nhiều năm qua. Trong đó bộ trưởng Đào Đ́nh B́nh, Ủy viên TUĐ, và Thứ trưởng Thường trực kiêm Phó Trưởng ban chống tham nhũng của bộ này, Nguyễn Việt Tiến là hai ngừơi đựơc Nông Đức Mạnh đỡ đầu và chính ông Mạnh c̣n để những người thân làm trong cơ quan của Nguyễn Việt Tiến. Giữa lúc HNTU 14 họp th́ vụ PMU 18 trở thành nổi cộm nhất trong đảng và dư luận. Nhiều giới vô cùng bất măn và dư luận chung trong đảng yêu cầu phải bàn vụ tham nhũng này ngay trong HNTU 14. Trần Đại Hưng, Phó Trửơng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đă xác nhận „Vụ PMU 18 nghiêm trọng hơn vụ Năm Cam“ trước đây vài năm![5] Nhưng do những bàn tay lạ có chưởng lực rất mạnh can thiệp, nên ông Mạnh đă không cho thảo luận vấn đề này. Có thể v́ không đưa vấn đề các tệ trạng tham nhũng trong nhiệm ḱ hiện nay ra bàn, đặc biệt là vụ tham nhũng PMU 8 nên HNTU 14 đă chấm dứt một ngày sớm hơn dự tính!

 

 

PMU 18

 

            Giữa khi HNTU 14 diễn ra th́ vụ tham nhũng và lăng phí tiền bạc của nhân dân do Bộ Giao thông Vân tải có trách nhiệm có thể coi là khủng khiếp nhất từ trước tới nay đang được báo chí và dư luận trong nước chú ư và rất phẫn uất, dư luận nhiều nước và các tổ chức tài chánh quốc tế rất quan tâm, v́ mức độ và tầm vóc c̣n nguy hiểm hơn cả vụ Mafia Năm Cam trước đây. Tên quen thuộc của vụ án tham nhũng tầy trời này là PMU 18 (Project Manegement Unit – Đơn vị quản lí các dự án). Đây là cơ quan trực thuộc Bộ GTVN, từ nhiều năm nay đă được nhận xây cất nhiều đường xa lộ, cầu cống, nổi tiếng như cầu Phả lại, Quốc lộ 2, 10, 18 và cầu Hoàng long (Thanh hóa)…Chính tờ Cộng sản điện tử đă xác nhận là hàng năm PMU 18 nhận được vốn đầu tư  cho các công tŕnh này trị giá cả một tỉ Mĩ kim.[6] Trong đó phần chính là nguồn vay nợ của các nước ngoài và các tổ chức tài chánh quốc tế, như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á châu. Nghĩa là nhân dân VN phải trả tiền vốn và lời cho các công tŕnh xây dựng hạ tầng cơ sở này!

 

            Những công tŕnh xây dựng của PMU 18 vừa mới xong nhưng đă bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bị lún sâu, bị lở, bị gẫy, v́ các chất liệu xây cất bị rút ruột hoặc được thay thế bằng những chất liệu có phẩm chất xấu. Trong khi đó th́ Bùi Tiến Dũng, Tổng giám đốc PMU 18 lại đốt cả nhiều triệu Dollar vào những vụ cá độ. C̣n Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Việt Tiến, kiêm Trưởng ban chống tham nhũng, lại chiếm đất xây biệt thự riêng, có cuộc sống rất xa hoa và đạo đức xuống dốc . Không những thế, những nhân vật chính trong bộ Giao thông vận tải, từ bộ trưởng Đào Đ́nh B́nh trở xuống, phân chia chức vị cho các ngừơi thân, cho các ông lớn ở các bộ khác và cơ quan khác mựơn xe loại sang để bịt miệng, kết hợp và chia phần với nhiều tay anh chị trong nhiều cơ quan khác nhau . Nghĩa là cách tổ chức cũng theo kiểu Mafia Năm Cam trước đây vài năm. Nhưng mức độ và dính líu th́ nghiêm trọng hơn!

 

            Theo các cơ quan điều tra th́ các vụ tham nhũng của PMU 18 không mới mà đă diễn ra từ nhiều năm. Nhưng sau những cuộc điều tra này th́ không có ai bị kỉ luật cả, hoạt động tham nhũng c̣n tăng với liều lượng và tốc độ hơn nữa! Chính Thủ tướng Phan Văn Khải phải tuyên bố:

 

            „Qua vụ việc ở PMU18 cho thấy, cả một hệ thống chính trị hùng hậu ở đây như: tổ chức Đảng, chính quyền, công đoàn và đoàn thanh đă bị tê liệt. Không ai dám đấu tranh nhắc nhở th́ làm sao phát hiện được tham nhũng“ [7]

 

            Một số „cách mạng lăo thành“ đă tố cáo ít nhất đă có nhân vật cao nhất trong Đảng đă cất nhắc và che đỡ những ngừơi chính trong Bộ GTVT.  Cho tới HNTU 13 (1.06), với tư cách là Trưởng Tiểu ban Nhân sự ĐH 10, ông Mạnh vẫn đề cử Đào Đ́nh B́nh và Nguyễn Việt Tiến vào danh sách những Ủy viên TU khóa 10. Vẫn theo thư tố cáo của nhiều „cách mạng lăo thành“ th́ Nông Đức Mạnh c̣n được PMU 18 xây một sân bay trực thăng ở Sơn la, để ông ta có thể lên xuống dễ đàng mỗi khi về thăm nhà. Ngoài ra ông Mạnh c̣n gởi gấm các ngừơi thân vào nơi này là chỗ đang hốt bạc.[8]

 

 

Ai đă cấm cản và lực nào đứng đằng sau?

 

            Theo dơi HNTU 14 th́ thấy khá rơ tâm trạng thay đổi của Nông Đức Mạnh vào phiên họp đầu tiên và phiên họp cuối của HNTU 14. Nếu trong phiên họp khai mạc ông Mạnh đă tỏ ra lo lắng th́ trong buổi lễ bế mạc nét mặt của ông đă tỏ lộ sự vui tươi của một ngừơi vừa thoát khỏi cơn nguy! Bởi v́ suốt mấy tuần lễ trứơc HNTU 14 đă có nhiều bài báo trên một số cơ quan báo chí của chế độ đă công kích công khai tệ trạng tham nhũng và mua quan bán chức thời Nông Đức Mạnh. Như đă tŕnh bày phần trên, trong một số thư của các „cách mạng lăo thành“ đă nêu đích danh Nông Đức Mạnh dính lúi vào vụ tham nhũng và lăng phí PMU 18. Đă có dư luận đ̣i hỏi phải có một Tổng bí thư (TBT) mới nếu muốn chống tham nhũng thực sự. Nhưng giữa khi đó Nguyễn Đức B́nh, nguyên Ủy viên BCT và Lí thuyết gia của đảng, đă tung ra trên tờ Nhân dân bài rất dài „Xây dựng Đảng ta thật vững mạnh“ đăng trên tờ Nhân dân ngày 23.2.06 đóng vai „siêu bảo thủ“. Nhờ thế một phần dư luận cấp tiến trong đảng đă chuyển mũi dùi tấn công Nguyễn Đức B́nh. Ai cũng biết ông B́nh thuộc vây cánh của Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Đây là kế đỡ đ̣n cho Nông Đức Mạnh. Chính hai ngừơi này đă hạ Lê Khả Phiêu và đưa Nông Đức Mạnh lên làm TBT tại ĐH 9 (4.01). Dụng tâm của hai ông Mười và Anh là t́m một ngừơi ba phải để dễ sai khiến, nhờ đó họ có thể tiếp tục cầm chịch đằng sau mặc dù không c̣n giữ chức vụ ǵ trong Đảng và nhà nước. Có như vậy họ mới bảo vệ được quyền lợi và nhất là ngăn chặn lại những đ̣i hỏi của tướng Vơ Nguyên Giáp, cùng nhiều tướng lănh và „cách mạng lăo thành“ khác vẫn đ̣i phải đưa vụ Tổng cục 2 và vụ T4 ra xét xử tại TƯĐ. Trong đó Lê Đức Anh là thủ phạm chính và Đỗ Mừơi là ngừơi bao che. [9]

 

            Sau 5 năm làm TBT, Nông Đức Mạnh không chỉ giữ thái độ im lặng và t́m cách ngăn cản không cho điều tra đến nơi đến chốn những việc làm sai trái vi phạm luật pháp và Điều lệ đảng của những ngừơi có „quyền uy“, mà chính ông Mạnh cũng c̣n dính lúi cả vào những vụ tham nhũng và thậm chí c̣n đưa con cái vào những chức vụ béo bở nữa. Như vậy là ông Mạnh nay tay cũng đă nhúng chàm, cho nên lại càng lệ thuộc vào nhóm Mừơi và Anh hơn nữa!

                 Điều nguy hiểm đặc biệt là, cả Đỗ Mười và Lê Đức Anh đều là những ngừơi thân cận với Bắc kinh. Ai cũng biết vào đầu thập niên 90 khi hai người là TBT và Chủ tịch nước  đă t́m cách làm lành với phương Bắc và nhượng bộ Bắc kinh những yêu sách về lănh thổ và lănh hải… Có nguồn tin cho biết là gần đây Lê Đức Anh bí mật sang Bắc kinh nói là để chữa bệnh, nhưng thực t́nh là thảo luận với những ngừơi lănh đạo ĐCS Trung Hoa.[10] Cho nên không lấy làm lạ, giữa khi HNTU 14 họp th́ Giả Khánh Lâm, Ủy viên Thường vụ BCT và nhân vật thứ tư của Bắc kinh đă có mặt suốt trong thời gian này. Trong những cuộc hội đàm với Nông Đức Mạnh và Trần Đức Lương họ Giả đă khen là, trong suốt trên 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai đảng và hai nước chưa thời ḱ nào nào tốt như lúc này! Nhưng thử hỏi, ai đă đưa quan hệ Việt-Hoa tốt đẹp nhất như hiện nay và quan hệ ấy có lợi cho bên nào? Họ Giả khen như thế để nhằm đưa VN vào cùng quĩ đạo chính trị của Trung quốc từ ư thức hệ tới chiến lược an ninh. V́ họ Giả c̣n nhấn mạnh thêm là hai đảng  „chia sẻ cùng lý tưởng và có nhiều điểm chung trong các quan tâm chiến lược“ [11] C̣n Nông Đức Mạnh và Trần Đức Lương chỉ hết lời khen Bắc kinh và đồng ư phải tăng cường liên hệ cả an ninh và quốc pḥng với Trung hoa.[12]

            Không những thế, Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BCT kiêm Bí thự Thành ủy TP HCM đă phải bỏ cả cuộc họp trong HNTU 14 để trở về Sài g̣n tiếp và đăi tiệc Giả Khánh Lâm trong ngày 23.3![13] Đầu tháng tư, chỉ ít ngày trước ĐH 10 tờ báo điện tử Cộng  sản của ĐCSVN đă long trọng làm lễ khai trương trang tiếng Hoa, trong đó cả Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên BCT và Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, lẫn Phó Thủ tướng Vũ Khoan –ngừơi phụ trách công tác đối ngoại-  đều có mặt![14] Và hiện nay Hà nội đang tiếp Bộ trưởng Quốc pḥng Trung hoa, Thượng tứơng Tào Cương Xuyên, Ủy viên BCT ĐCSTH thăm. Trong các cuộc hội đàm với Tào Cương Xuyên cả Nông Đức Mạnh và Trần Đức Lương đều nhấn mạnh tăng cường hợp tác quốc pḥng và an ninh với phương Bắc [15]

 

            Qua đó ngừơi ta thấy rơ thế lực áp đảo của Bắc kinh lên Hà nội như thế nào trong lúc này. Việc này phản ảnh quan hệ lịch sử giữa VN và Trung Hoa mấy ngàn năm vừa qua. Khi nào vua chúa hay các ngừơi cầm quyền ở VN gian ác, tham nhũng, vô đạo đức, tranh giành quyền bính là khi đó Bắc kinh t́m cách lợi dụng và can thiệp thô bạo, nhiều khi c̣n thôn tính! Như vậy có thấy ai đang giựt dây và lực nào đang đứng đằng sau Nông Đức Mạnh th́ mới thấy được, tại sao vấn đề tham nhũng nóng bỏng của vụ PMU 18 đă không được bàn căi và HNTU đă chấm dứt sớn hơn một ngày, làm ngừơi ta có cảm tưởng là trong BCT và TUĐ đang đoàn kết và hiện nay không có vấn đề ǵ khó khăn cả !

 

 

Những chuyện động trời đang được khui ra

 

            Trong khi BCT, đứng đầu là Nông Đức Mạnh, t́m cách ngăn cản không cho bàn vụ tham nhũng động trời PMU 18 tại HNTU 14 th́ Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Việt Tiến đă bị bắt và trong một cuộc tiếp xúc với báo chí ông đă đổ tội cho bộ trưởng Đào Đ́nh B́nh. Nội ngày hôm sau Đào Đ́nh B́nh đă phản công, đổ ngược lại cho Nguyễn Việt Tiến và cả hai bộ trưởng Giao thông tiền nhiệm. Ông B́nh vẫn tuyên bố là ông không có trách nhiệm ǵ cả![16]

 

            Cho tới thời điểm này Nông Đức Mạnh vẫn im lặng. Nhưng Thủ tướng Phan Văn Khải đă triệu Đào Đ́nh B́nh để nghe tường tŕnh. Trong cuộc họp này ông B́nh vẫn không nh́n nhận trách nhiệm. V́ thế Phan Văn Khải ngày 31.3 đă viết thư yêu cầu Bộ chính trị, cơ quan phụ trách về việc kỉ luật đối với các Ủy viên Trung ương, yêu cầu chấm dứt nhiệm vụ của Đào Đ́nh B́nh. [17] Nông Đức Mạnh vẫn yên lặng, chỉ có Phan Diễn lên tiếng đồng ư với đề nghị của Thủ tướng Khải. Chiều 3.4 BCT họp nhưng cũng không chính thức ép Đào Đ́nh B́nh phải từ chức. Thái độ của Nông Đức Mạnh có thể giải thích là muốn tránh sức ép từ phía ḿnh, nhưng để ông B́nh tự xử. Thái độ này tránh được việc có thể ông B́nh quật nguợc lại tố cáo những quan hệ bất chính và những nhờ vả của Nông Đức Mạnh! Tuy nhiên tối 3.4 ông B́nh đă viết thư gởi Thủ tướng xin từ chức.[18] Ngày 4.4 Phan Văn Khải đă chính thức chấp nhận trên nguyên tắc đơn từ chức của Đào Đ́nh B́nh và cử Phó Thủ tướng Thứ nhất Nguyễn Tấn Dũng sẽ kiêm nhiệm Bộ GTVT. [19]

 

            Nhưng đúng vào lúc này th́ một tin động trời được tung ra, trong thời gian qua những tay đầu sỏ của PMU 18 đă dùng 500.000 Dollar chia ra bốn đường dây để chạy án: Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (như Công tố viện), Văn pḥng chính phủ và một số ngừơi thân của Nông Đức Mạnh.

 

            Các tin ở trong nước đă cho biết, vài tháng trước Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ (tức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng) Đoàn Mạnh Giao, Trửơng ban điều tra vụ PMU 18 Thiếu Tướng Công an Cao Ngọc Oánh và vài nhân vật quan trọng khác trong Văn pḥng chính phủ như Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ (ngang chức Thứ trưởng) và Nguyễn Văn Vinh, Vụ phó Vụ 1 (Vụ chống tham nhũng) Văn pḥng chính phủ đă tham dự bữa ăn của Tôn Anh Dũng (Dũng Huế, một trong những ngừơi chính của PMU 18) tổ chức ở khách sạn Melia năm sao để t́m cách chạy án cho các tên đầu sỏ trong PMU 18.

 

            V́ thế ngay ngày hôm sau Phan Văn Khải đă phải thay đổi quyết định ngày hôm trước và thân hành tới Bộ GTVN lên tiếng khen công lao của bộ này, đồng thời để Đào Đ́nh B́nh tiếp tục giữ chức bộ trưởng. Vào thời điểm này th́ BCT, đứng đầu là Nông Đức Mạnh, trước sau vẫn không có quyết định về số phận của Đào Đ́nh B́nh. Cao Ngọc Oánh cũng phải giao công tác điều tra vụ PMU 18 cho một ngừơi khác và có lẽ sẽ mất tên trong danh sách ứng cử viên Ủy viên Trung ương khóa 10. Thượng tứơng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Công an, nguời được coi là sẽ nhẩy vào BCT khóa 10 cũng đang lung lay. [20] Ngoài ra, cũng trong các ngày vừa qua báo chí trong nước c̣n cho biết, đầu tháng 1.06 Nguyễn Duy Hồng, Vụ trưởngVụ A 1 (của Viện Kiếm sát Nhân dân Tối cao),  phụ trách quyền công tố vụ án PMU 18 cũng đă tham dự một bữa ăn tại một nhà hàng do một ngừơi chính trong PMU 18 mời.  Trong cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 4 ông Hồng đă trả lời rất ấp úng và sau đó đă mất chức trong Vụ A1 [21]

           

            Măi tới ngày hôm qua (10.4) BCT mới ra quyết định đồng ư từ chức của Đào Đ́nh B́nh và chấm dứt đại biểu dự ĐH 10 của ông, nhưng cho phép Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GTVN hoăn việc kiểm điểm tới sau ĐH 10. Ngoài ra không theo quyết định của Phan Văn Khải giao cho Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiêm nhiệm Bộ trưởng GTVN mà lại để cho Thứ trưởng GTVT Phạm Thế Minh tạm thời quản lí. [22] Có nghĩa là Nông Đức Mạnh và vây cánh cố t́nh tŕ hoăn những việc liên quan tới PMU 18 tới sau ĐH 10 để tránh mọi bất trắc có thể xẩy ra. Bức ảnh chụp Nông Đức Mạnh ngồi giữa Đỗ Mừơi và Lê Đức Anh trong buổi lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của nguyên TBT  Hà Huy Tập ngày 10.4 chỉ vài ngày trước ĐH 10 có lẽ không phải là một việc không có tính toán. Trong dịp này ngừơi ta thấy vắng bóng Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Nguyễn Văn An. [23]

 

            Như vậy là cho tới nay trong bốn đường dây chạy án th́ ba đường dây đă phải lên tiếng cải chính hoặc giải thích theo lối bào chữa. Chỉ có đường dây thứ tư liên quan tới con rể của Nông Đức Mạnh vẫn hoàn toàn im lặng. Qua đó ngừơi ta thấy rơ, những đối thủ chính trị của Nông Đức Mạnh ở trong Trung ương đều lần lượt  bị phanh phui, riêng Nông Đức Mạnh và vây cánh th́ vẫn b́nh chân như vại và đang rốt ráo chuẩn bị việc tái cử chức TBT trong ĐH 10 chỉ ít ngày sắp tới. Phe Nông Đức Mạnh đang t́m mọi cách bưng bít các diễn tiến của ĐH 10. Bất cứ ai hay tin nào làm bất lợi cho họ th́ bị thanh toán họăc ém nhẹm nay. Cụ thể nhất là ngay sau khi tờ Ngừơi Lao động ngày 4.4 loan tin ngắn của Thông tấn xă VN về việc chuẩn bị cho HNTU 15 th́ sau đó Giám đốc Thông tấn xă VN, Lê Quốc Trung đă bị mất chức ngay.[24] Điều này có lẽ chỉ giải thích được là, nhóm của Nông Đức Mạnh nhạy cảm rất lo sợ các thành phần chống đối trong Trung ương sẽ có thể tập hợp với nhau để gây áp lực vào giờ chót đ̣i Nông Đức Mạnh không được ra ứng cử tiếp tục chức TBT! Kinh nghiệm đau đớn của Lê Khả Phiêu trước đây 5 năm là tới ngày chót trước ngày họp ĐH 9 đă bị mất chức TBT khiến cho Nông Đức Mạnh càng phải thận trọng hơn!

 

 

*          *          *

 

            Nói tóm lại, trong suốt thời gian qua vẫn không thấy Nông Đức Mạnh lên tiếng công khai về một vụ tham nhũng nghiêm trọng tày trời dứơi thời ông làm TBT, mặc dầu khi nhậm chức trước đây 5 năm chính ông đă hứa là sẽ tập trung vào việc đấu tranh chống tham nhũng! Sự im lặng đáng sợ của ngừơi đứng đầu chế độ chỉ có thể giải thích là thái độ giứt dây sợ động rừng do thế lực rất mạnh của một vài nhân vật và lực đứng đằng sau đă đưa Nông Đức Mạnh lên làm TBT trước đây 5 năm và bây giờ đang bảo vệ ông Mạnh và c̣n t́m cách giữ làm TBT thêm một nhiệm ḱ 5 năm nữa!

 

            Các nhân vật ma giáo Mười, Anh và các thế lực phương Bắc cần những ngừơi dễ sai bảo để thi hành những quyết định phục vụ các ư đồ riêng của họ!

 

            Nông Đức Mạnh phải im lặng là v́ mở miệng mắc quai về hai việc:1 Chính Nông Đức Mạnh trong tư cách là Trưng Tiểu ban nhân sự ĐH 10 đă tiến cử Đào Đ́nh B́nh và Nguyễn Việt Tiến vào danh sách TUĐ khóa 10 từ ngay trong HNTU 13, mặc dù hai ngừơi này đă biến PMU 18 thành chỗ tự do hôi của hàng chục ngh́n tỉ đồng (VN) từ nhiều năm. 2. Một số ngừơi thân của Nông Đức Mạnh đă được nhận vào làm việc ngay trong PMU 18.

 

            Nhưng lí do quan trọng nhất khiến Nông Đức Mạnh phải im lặng về vụ PMU 18 và mong rằng ngày 18. 4 tới càng nhanh để được tái „bầu“ vào chức TBT và sau đó th́ tung hoành không c̣n sợ ai cả.

 

            Như vậy thái độ ngậm miệng ăn phần của Nông Đức Mạnh là một sự im lặng đáng sợ trứơc cái ghế TBT, bất kể tới đạo đức, liêm sỉ, luật pháp và Điều lệ đảng!

 

 


 

[1] . Nhân dân (ND) 20.3.06

[2] . Nông Đức Mạnh, diễn văn khai mạc, Cộng sản (CS) điện tử 20.3

[3] . ND 25.3.

[4] . ND 25.3 và VN Express 29.3

[5] . Hà nội mới ( HNM) 7.4

[6] . CS 6.4

[7] . VN Express 29.3

[8] . Trung tứơng Nguyễn Ḥa, nguyên Ủy viên TUĐ, thư gởi BCT sau HNTU 13. Xem trong mục Thời sự Tạp chí DC&PT điện tử: www.dcpt.org

[9] . Âu Dương Thệ, phe bảo thủ độc tài theo đuổi ư đồ ǵ khi công bố bài của Nguyễn Đức B́nh?, DC&PT điện tử

[10] . Trần Đại Sơn, thư 14.3, muốn thành công th́ phải đề pḥng Đỗ Mừoi và Lê Đức Anh có „kế hoạch nham hiểm phá hoại“

[11] . BBC 22.3

[12] . Âu Dương Thệ, HNTU 14, DC&PT điện tử

[13] . ND 24.3

[14] . CS 3.4

[15] . Tân Hoa xă  5.4, ND 7.4

[16] . Vietnamnet (VNN) , Tuổi trẻ (TT) 28, 29., 30.3

[17] . Sài g̣n Giải phóng 1.4, HNM 2.4

[18] . Tiền phong, TT 4.4.

[19] . VNN 4.4.

[20] . Ngừơi lao động, Thanh niên, HNM, TT, VNN 5-10.4

[21] . VNN 8.4, 11.4

[22] . HNM,TN, VNN 11.4

[23] . CS 11.4

[24] . Ngừơi lao động, TTXVN 4.4.
 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục