DC&PT - Thời Sự 2006

 

 

 ĐẠI HỘI 10 ĐI VỀ ĐÂU?

 

 

ĐẠI HỘI 10: PHÂN HÓA TRẦM TRỌNG

GIỮA BẢO THỦ VÀ CẤP TIẾN

 

LNV: Phần chính bài dứơi đây đă được tŕnh bày trong cuộc Hội luận cùng với TS Hà Sỹ Phu do nhà báo Việt Hùng, đài RFA, tổ chức và đă đựơc truyền đi từ 19.4.06.

 

ÂU DƯƠNG THỆ

 

Sáng nay trong phiên họp đầu tiên của Đại hội (ĐH 10), ông Nông Đức Mạnh trong tư cách Tổng bí thư (TBT) đă đọc Báo cáo chính trị. Trong đó ông đă nhắc lại ba chính sách trong kinh tế, chính trị và luật pháp với các nội dung là kinh thị trừơng Xă hội chủ nghĩa, dân chủ Xă hội chủ nghĩa và pháp chế Xă hội chủ nghĩa. Nghĩa là ba lănh vực quan trọng nhất trong xă hội là chính trị, kinh tế và luật pháp ở VN trước sau vẫn phải giữ cái đuôi Xă hội chủ nghĩa.  Chúng ta biết rằng, chính cái đuôi này đă tác hại như thế nào cho nhân dân và đất nước trong mấy chục năm qua. Nó đă tan ră từ Liên xô tới Đông Âu, nhưng phe nhóm độc tài bảo thủ vẫn muốn kéo dài nó ở VN cho tới đầu thế kỉ 21!

 

 

I. Có thể chờ đợi một sự tự thay đổi trong ĐH 10 không?

 

Vụ PMU 18 chứng minh điều ǵ?

 

            Cho tới trước khi vụ tham nhũng tày trời PMU 18 xẩy ra th́ phe bảo thủ vẫn bào chữa rằng, chỉ có một số nhỏ và một vài bộ phận dính lúi vào tham nhũng mà thôi. Họ vẫn quả quyết rằng, các chính sách chống tham nhũng cũa họ có kiến hiệu.  Cho nên họ vẫn bác bỏ những đ̣i hỏi của phe cấp tiến đ̣i phải có những giải pháp mạnh.

            Nhưng vụ PMU 18 đă chứng minh, như chính Phan Diễn, Phan Văn Khải và nhiều nhân vật khác đă xác nhận là các cơ quan điều tra (công an), thanh tra (chính phủ), kiểm tra (đảng), giám sát (quốc hội) đă ḥan toàn bất lực trước bọn tham nhũng. Chế độ độc tài đẻ ra tham nhũng và các lănh tụ độc tài là bọn bao che cho tham nhũng. Đây là một qui luật trong chính trị. V́ chính các ông lớn nhất trong các cơ quan này đă dung túng, dính dấp và cả trực tiếp vào việc ăn bẩn, hoặc cho thân nhân, bạn bè ăn bẩn hàng nhiều ngàn tỉ đồng, hàng nhiều triệu Mĩ kim trong các công tŕnh xây dựng của PMU 18 thuộc bộ Giao thông vận tải trong nhiều năm qua. Số tiền lớn này là do tài trợ của các nước ngoài và các tổ chức tài chánh quốc tế. Nhưng cuối cùng tiền này là của nhân dân, v́ dân ta sẽ phải trả vốn lẫn lời! Vụ tham nhũng PMU 18 đang làm hoen ố danh dự của đất nước và sẽ tạo những khó khăn lớn cho VN đối với nước và các tổ chức tài trợ!

 

Trong Hội nghị Trung ương 15 vụ PMU 18 đă được đưa ra thông tin. Vậy trong ĐH 10 vụ này có được đưa ra bàn rộng răi không?

 

            Phải thấy việc này không phải là tự ư và tự nguyện của Bộ chính trị (BCT) mà ngừơi đứng đầu là Nông Đức Mạnh.  Cho tới Hội nghị trung ương (HNTU) 14 vào cuối  tháng 3 vừa qua vụ PMU 18 vẫn không được bàn căi, mặc dầu vào lúc đó báo chí đă phanh phui là nhiều cơ quan và nhân vật trong đảng, chính phủ, Ủy ban kiểm tra trung ương… đều có dính lúi. Nhưng v́ con rể của ḿnh cũng dính vào vụ tham nhũng vô cùng nghiệm trọng này cho nên Nông Đức Mạnh lại t́m cách hoăn vụ này tới sau ĐH 10 và sau này có thể sẽ t́m cách khoanh lại, như ông đă làm đối với vụ Tổng cục 2, T4…

            Nhưng lời kêu gọi đ̣i „Kiểm điểm vụ PMU 18 và báo cáo Đại hội 10“ của tướng Vơ Nguyên Giáp gởi cho báo chí ngày 13.4 đă tạo nên một dư luận rất mạnh khiến cho Nông Đức Mạnh đă phải đưa vụ PMU 18 ra thông tin trong HNTU 15 (14-15.4), nhưng vẫn không có thảo luận trong HNTU 15!

            Ngoài lời kêu gọi của ông Vơ Nguyên Giáp, trong những ngày vừa qua c̣n có sự lên tiếng công khai của cựu Thủ tướng Vơ Văn Kiệt, nguyên TBT Lê Khả Phiêu, đại tướng Chu Huy Mân, cựu Ủy viên BCT Mai Chí Thọ... về vụ tham nhũng PMU 18.

 

            Nhưng Phó trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Đào Duy Quát, ngừơi phụ trách công tác thông tin báo chí của ĐH 10, chiều 17.4 đă cho biết, ĐH 10 sẽ không đem vụ tham nhũng PMU 18 ra bàn. Quyết định này của nhóm lănh đạo bảo thủ độc tài đă phản ảnh quán tính suy nghĩ và hành động của họ đă quen ở trong một xă hội độc tài, độc đảng. Khi nào họ c̣n cảm thấy có thể bám vúi được th́ họ sẽ không chịu lui, không chịu nh́n vào sự thật, không dám nhận những sai lầm!

 

             Nhưng các tin tức cho biết, các đại biểu đă nhận được nhiều thông tin về vụ tham nhũng PMU 18 và các đề nghị của các “cách mạng lăo thành”. Nghĩa là, trên nguyên tắc, các đại biểu về tham dự (gần 1200) đều đă nhận đựoc thông tin đầy đủ về vụ tham nhũng động trời này. Nhưng liệu có đa số đại biểu đ̣i phải thảo luận vụ PMU 18 trong ĐH hay không? Có đưa ra những kết luận và đ̣i hỏi trách nhiệm của những người và tổ chức liên lụy hay không? Việc này chúng ta phải chờ đợi trong ít ngày tới.

 

Những vận động hành lang của một số nhân vật trong các ngày vừa qua có ảnh hửơng ǵ trong ĐH 10?

 

            Trong việc này một số nhân vật quan trọng đă đóng vai tṛ tích cực để đẩy ĐH phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Cụ thể như những góp góp trên báo chí các ngày gần đây của cựu TT Vơ Văn Kiệt và nhất là của ba tướng Vơ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Lê Khả Phiêu và của nhiều chuyên gia. Trong HNTU 15 đă phải đem vụ PMU 18 ra thông tin, cho thấy đ̣i hỏi của các vị này, nhất là của tướng Vơ Nguyên Giáp, đă có một phần kết quả! Nhưng liệu những đ̣i hỏi của các vị này có làm thay đổi được t́nh thế hay không th́ phải chờ tới sau ĐH mới rơ!

 

            Tuy nhiên điều phải thận trọng là gần 1200 đại biểu tham dự ĐH 10 đă được sắp xếp trong các ĐH đảng bộ tỉnh, thành phố và các cơ quan trung ương vào cuối năm vừa qua. Trong đó rất nhiều phần tử đă là vây cánh của nhóm bảo thủ và tham nhũng ở trung ương cũng như ở nhiều địa phương. Cho nên chưa biết thành phần cấp tiến trong số đại biểu có đủ sức mạnh và thuyết phục được thành phần đứng giữa để đ̣i phải đưa vụ PMU 18 ra thảo luận nghiêm túc và đi đến những quyết định nghiêm khắc đối với nhân vật đă dính lúi vào vụ tham nhũng tày trời này không!

            Qui luật trong chính trị là, những ngừơi có chức quyền sẽ không bao giờ muốn rời bỏ quyền hành. Điều này càng dễ xẩy ra trong các chế độ đồc tài độc đảng. V́ áp lực của dư luận, nhưng họ chỉ đưa vụ PMU 18 ra thông tin trong HNTU 15, nhưng không cho thảo luận. Và trong ĐH 10 này, các tin tức mới nhất cho biết, nhóm lănh đạo bảo thủ độc tài lại t́m cách chặn lại không cho đưa ra thảo luận. Đây trước sau vẫn là cách hành động và suy nghĩ của họ. Chừng nào họ c̣n độc quyền được th́ họ sẽ t́m đủ mọi cách để bảo vệ sự độc quyền.

 

 

II.  Những chờ đợi khác biệt và mâu thuẫn giữa các phe trong ĐH 10 như thế nào?

 

Dư luận chung trong xă hội về ĐH 10 như thế nào?

 

            Nếu theo dơi dư luận báo chí trong nước công khai và bán công khai trong những tuần lễ gần đây th́ có thể nói đây là lần đầu tiên có một dư luận rộng răi như vậy trước ĐH 10 so với các ĐH trước đây từ các giới „cách mạng lăo thành“, cán bộ đảng viên, chuyên viên, sinh viên học sinh và những ngừơi dân chủ. Nói chung, đa số mong rằng cần có một sự thay đổi thực sự và toàn diện trong đảng, từ nhân sự tới đường lối và cách tổ chức xă hội th́ mới có thể đưa đất nước ra khỏi bế tắc, tụt hậu và nhất là mới giải quyết được nạn tham nhũng và mua quan bán tước đang ngày trở nên quá lộng hành! Liệu các chờ đợi chính đáng này có đựơc ĐH 10 đáp ứng, hay mọi vịêc vẫn như cũ th́ đó sẽ là một thất vọng lớn!

 

            Điểm khác biệt quan trọng nhất của ĐH 10 so với các ĐH trước là những mâu thuẫn về đừơng lối, chính sách và tranh giành về nhân sự (chức vị) đă bùng nổ ngay trước ĐH 10. Trong các ĐH trước th́ các khác biệt và mâu thuẫn này vẫn có, nhưng được ém nhẹm và giải quyết theo những cách khác.

            T́nh h́nh  hiện nay nói lên hai điểm quan trọng:

  1. Sự khác biệt về đường lối và chính sách đă đạt tới mức rất cao, cho nên giữa các phe đă thấy không thể ngồi chung một chiếu được nữa!
  2. Những mâu thuẫn về quyền lợi và tranh ǵanh ngôi thứ đă tới mức mà hai bên không thể nhường lẫn nhau!

 

            Đó là hai đặc điểm của ĐH 10 so với các ĐH trước. Từ những đặc điểm này đă có dư luận nghĩ rằng, rất có thể ĐH 10 là ĐH chuyên chính độc quyền cuối cùng của phe nhóm độc tài. Nhưng thực sự ra sao th́ phải để thời gian trả lời.

 

Phe độc tài muốn ǵ?

 

Nếu chúng ta theo dơi những đ̣i hỏi của họ đă nêu ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị của ĐH 10 và những lời tuyên bố của Đỗ Mừơi và cựu Ủy viên BCT Nguyễn Đức B́nh gần đây th́ họ vẫn muốn duy tŕ các chủ trương:

  1. Cơ cấu tổ chức: Duy tŕ chế độ độc đảng và tập trung dân chủ, nghĩa là BCT đứng trên Ban chấp hành Trung ương, mà trong thực tế chỉ có một vài ngừơi chỉ huy độc đoán toàn đảng.
  2. Liên hệ giữa Đảng và nhà nước: Phe bảo thủ độc tài đ̣i duy tŕ vai tṛ thống trị của đảng trong các cơ quan nhà nước, chính phủ và QH như hiện nay
  3. Trong kinh tế: duy tŕ doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo, mặc dù lănh vực này làm ăn rất thua lỗ, nhưng đây là nơi kinh tài cho đảng và nơi ḅn rút tài sản của nhân dân cho các ngừơi có chức quyền!
  4. Đối ngọai: thân với Bắc kinh, v́ coi Bắc kinh là chỗ dựa cả về ư thức hệ lẫn quyền lợi bản thân.

 

Phe cấp tiến muốn ǵ?

 

  1. Cơ cấu tổ chức: Dân chủ hóa nội bộ trong đảng. Cụ thể nhất là tổ chức ĐH đảng một cách dân chủ từ ứng cử, đề cử và bầu cử trong các cơ quan chính.
  2. Liên hệ giữa Đảng và nhà nước: Đảng chỉ nên giữ vai tṛ hoạch định đường lối lớn, c̣n để cho nhà nước, chính phủ và QH có quyền lớn hơn trong chính sách quyết định về nhân sự và điều hành.
  3. Trong kinh tế: Để cho tư nhân, các doanh nhân được quyền tham gia vào các hoạt động kinh tế nhiều hơn.
  4. Đối ngoại: Mở rộng quan hệ với phương Tây để canh tân kinh tế nhanh hơn và tạo một thế đối trọng đủ mạnh để chống lại áp lực ngày càng mạnh của Bắc kinh.

 

Trong ĐH 10

 

            Phe bảo thủ muốn tiếp tục duy tŕ t́nh trạng cố hữu từ cách tổ chức hoạt động chỉ có dân chủ h́nh thức trong ĐH đến cả việc bầu cử nhân sự trong BCT và Trung ương đảng. V́ thế họ cố duy tŕ cách làm việc dân chủ trá h́nh trong ĐH 10.

            Trong khi đó phe cấp tiến th́ đ̣i hỏi là ngay trong ĐH 10 phải có những thay đổi căn bản trong cách làm việc từ ứng cử, đề cử và bầu cử các chức vụ quan trọng từ TBT tới các ủy viên BCT, Ban kiểm tra Trung ương…

 

Tiên liệu ǵ?

 

            Nếu trong một xă hội dân chủ đa nguyên trước vụ tham nhũng cực ḱ nghiêm trọng như vụ PMU 18 hiện nay th́ những ngừơi dính lúi trực tiếp hay gián tiếp đă bị mất chức và bị giam giữ từ lâu theo đúng pháp luật, bất kể ngừơi đó là ai và chính phủ của đảng cầm quyền cũng bị QH truất phế.

            Nhưng chính quyền ở VN hiện nay đang nằm trong tay của những phần tử tham quyền và tham nhũng có hệ thống từ trên xuống dứơi và họ c̣n nắm trong tay các lực lượng quân đội, công an và báo chí. Cho nên không dễ ǵ họ tự động nhường trả lại quyền cho nhân dân.

            Tuy nhiên, họ phải thấy rằng thời gian đang chống lại họ và nhiều thành phần nhân dân, trong đó kể cả các giới cấp tiến trong đảng, đang cương quyết chống lại những sự lộng hành và tham nhũng của họ.

            Những kẻ độc tài và tham nhũng đang lội ngược ḍng, cho nên chắc chắn họ không có tương lai!

 

            Điều cần nhấn mạnh ở đây là, việc tứơng Vơ Nguyên Giáp, cựu TT Vơ Văn Kiệt, cựu TBT Lê Khả Phiêu, tứơng Chu Huy Mân…, thay v́ gởi thư thẳng cho BCT như họ vẫn thường làm, nay lên tiếng trực tiếp với báo chí (dù báo chí vẫn do đảng độc quyền) đă cho thấy, họ đă hiểu là, từ Trung ương đảng và nhất là những ngừơi trong BCT không có ư muốn và cũng không có khả năng tự dân chủ hóa.

            Khi sử dụng phương tiện báo chí để phát biểu ư kiến trực tiếp với ĐH có nghĩa là, những nhân vật này đă nh́n nhận phải có một xă hội dân chủ đa nguyên (ở đây sức mạnh của tiếng nói báo chí) th́ mới tạo lên áp lực trong dư luận đ̣i đảng Cộng sản cũng phải dân chủ hóa! Đây là cái nh́n rất thực tế và đă thể hiện ở nhiều đảng Cộng sản tại các nước Tây Âu trước đây và ở ngay các nước Đông Âu sau khi chuyển từ độc tài sang dân chủ đa nguyên!

 

            Điều này phải hiểu là, Đảng Cộng sản VN sẽ không thể tự dân chủ hóa nội bộ được, chừng nào nó vẫn nằm trong chế độ độc đảng. V́ trong chế độ độc đảng, đảng cầm quyền không phải cạnh tranh để sống c̣n, nên họ không thấy nhu cầu phải thay đổi mạnh. Những kẻ có quyền là có tiền và họ sẽ dùng quyền tiền để bảo vệ và mua chuộc quyền lợi của họ và vây cánh. Đảng Cộng sản VN chỉ có thể trở thành một chính đảng dân chủ khi xă hội VN chuyển từ chế độ độc tài sang dân chủ đa nguyên. Chính v́ thế những đảng viên cấp tiến trong Đảng Cộng sản VN cần thấy rơ rằng, muốn cứu đảng của ḿnh th́ trước hết và quan trọng nhất là phải cùng với toàn dân vận động chuyển mau đất nước sang dân chủ đa nguyên! ♣ 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục