DC&PT - Thời Sự 2006

 

DIỄN TIẾN 4 NGÀY

HỌP MẶT DÂN CHỦ 2006

 

ÂU DƯƠNG THỆ

 

Trong suốt bốn ngày, từ 8 tới 11.6.2006, nhiều người hoạt động dân chủ Việt Nam từ các nước Ba lan, Đức, Pháp và nhiều tiểu bang Hoa ḱ đă về tham dự cuộc họp mặt Dân chủ (HMDC) 2006 tại Mount St. Mary’s University, Emmitsburg, MD—một linh địa của Bắc Mĩ.  Đây là cuộc hội ngộ lần thứ năm của những Người Dân chủ VN theo đuổi mục tiêu rơ ràng là đi t́m các giải pháp thích hợp nhằm sớm thay thế chế độ độc tài toàn trị bằng một chính thể dân chủ đa nguyên đa đảng.  Họ là những vị cao niên 70, 80 tuổi tới những người trẻ 30,40 tuổi.  Những người dân chủ này đang tích cực hoạt động theo phương pháp bất bạo lực trong nhiều lănh vực chính trị, nhân quyền, truyền thông và khoa học…  Đặc biệt lần này có thêm một số anh chị từ Ba lan đă vượt cả gần chục ngàn cây số về tham dự HMDC 2006.

 

Mặc dầu có những khuynh hướng chính trị và quá khứ chính trị khác nhau, cũng như đang sinh hoạt trong nhiều môi trường xă hội khác nhau, nhưng các tham dự viên HMDC vẫn giữ truyền thống tốt đẹp từ những lần HMDC trước—2002 (Đức), 2003 (Pháp), 2004 (Đông Hoa ḱ), 2005 (Tây Hoa ḱ)—là: Mọi người về với nhau theo tính cách cá nhân. Mục tiêu chính yếu là học hỏi lẫn nhau, tạo thông cảm và tin cậy lẫn nhau, đồng tâm hiệp sức t́m ra được con đường tranh đấu thích hợp ngơ hầu chuyển hóa đất nước mau chóng từ một xă hội độc tài đảng trị, tham nhũng và tụt hậu thành một nước theo dân chủ đa nguyên, đa đảng, pháp trị, phồn thịnh và văn minh!

 

1. Đúng theo chương tŕnh làm việc, buổi tối 8.6 Trưởng ban Tổ chức HMDC 2006, GS Nguyễn Ngọc Bích đă ngỏ lời chào mừng tới các tham dự viên mà nhiều người đă vượt đại dương để về gặp gỡ nhau và giới thiệu trọng tâm làm việc của ḱ HMDC 2006 là: Nhận định t́nh h́nh VN xuyên qua Đại hội 10 của ĐCSVN, nghiên cứu xu hướng phát triển của phong trào dân chủ ở trong nước, cũng như phương thức và mô h́nh hợp tác giữa những người dân chủ với nhau và bổ túc Qui ước làm việc của HMDC. Tiếp đó các thành viên tự giới thiệu sơ về thân thế của ḿnh, thời giờ c̣n lại để cho mọi người tâm sự và làm quen với nhau.

 

2. Buổi họp đầu tiên (sáng 9.6) đă được dành cho đề tài quan trọng là phân tích t́nh h́nh trong và ngoài nước liên quan tới ĐH 10.  Nhà báo Bùi Tín mở đầu phần thuyết tŕnh với bài “ĐCSVN sau ĐH 10.”  TS Âu Dương Thệ đă “Phân tích t́nh h́nh nội bộ ĐCSVN qua ĐH 10.”  Cựu Đại sứ Bùi Diễm đă nêu rơ “Một vài đặc điểm về chính sách ngoại giao của chính quyền Bush trong nhiệm ḱ 2.”  Chuyên gia Trần Dân đă tŕnh bày “Tổng kết một số sự kiện nổi bật trong phong trào dân chủ tại VN trong năm qua” và bà Jackie Bông đă kết thúc phần thời sự với bài thuyết tŕnh “Tệ nạn buôn bán phụ nữ.”

 

3. Mở đầu cuộc họp buổi chiều GS Nguyễn Ngọc Bích đă tŕnh bày “WTO: Những chặng đường c̣n lại.”  Cựu Thẩm phán Nguyễn Cao Quyền nhận định về “Phong trào đ́nh công.” Về phần dự phóng xu hướng phát triển của phong trào dân chủ có ba bài thuyết tŕnh của GS Nguyễn Ngọc Bích “Thuận lợi và khó khăn,” nhà báo Phan Thanh Tâm nhận định về “Những điểm mạnh và yếu của phong trào dân chủ,” và ông Trần Công Hàm có bài phân tích “Những vấn đề cần giải quyết và những thuận lợi cần khai thác.”  Cũng liên hệ đến đề tài này GS Vũ Thiện Hân đă “Kiểm điểm kinh nghiệm tập hợp” qua việc làm và thành tích của một số tổ chức của người Việt ở nước ngoài.

 

4. Buổi tối đă được dành đặc biệt để các anh chị từ Ba lan tới tŕnh bày đời sống và các sinh hoạt của cộng đồng VN ở Ba lan.  Chị Mạc Việt Hồng và hai anh Trần Ngọc Thành, Chử Văn Đông đă kể cho mọi người hiểu rơ về cuộc sống, suy tư và các hoạt động của cộng đồng tương đối trẻ của người Việt ở Ba lan.  KS Lâm Đăng Châu và GS Vũ Thiện Hân đă tóm lược các sinh hoạt chính của cộng đồng VN tại Đức và Pháp.

 

5. Sáng thứ bẩy (10.6) các tham dự viên đă được nghe và thảo luận về đề tài “Phương thức và mô h́nh tập họp.”  Anh Lê Nguyên Phương  đă mở đầu với bài “Một điển mẫu và mô h́nh cho tập họp dân chủ toàn dân.”  Anh Trần Trung Việt đă phân tích về “Kinh nghiệm của vài nước Đông Âu, cụ thể là Hung gia lợi.”  GS Đoàn Viết Hoạt đă kết thúc chủ đề này với bài “Phương thức vận động cho mô h́nh tập họp.”

 

6. Buổi chiều thứ bẩy các tham dự viên đă thảo luận về những đề nghị tinh giản Qui ước làm việc của HMDC do KS Lâm Đăng Châu và ông Nguyễn Tự Cường tŕnh bày. Sau những cuộc thảo luận rất sống động và kéo dài tới khuya, các tham dự viên đă đạt được đồng thuận là từ nay HMDC sẽ có hai bộ phận chính là Ban Phối hợp và Ban Qui ước.

 

7. Một việc rất khích lệ trong HMDC 2006 là đă đón nhận được những đóng góp ư kiến và thảo luận trực tiếp qua đường dây viễn liên của một số người dân chủ trẻ tuổi và đang hoạt động rất tích cực ở ngay trong nước.  Nhà đấu tranh Phương Nam Đỗ Nam Hải, các Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định và Lê Quốc Quân và GS Nguyễn Chính Kết đă chào mừng và ủng hộ các hoạt động của HMDC.  Các nhà dân chủ ở trong nước cũng đă báo động về những biện pháp tăng cường đàn áp của chế độ đối với những người dân chủ ở VN, nhất là sau khi Tuyên bố 8406 đă được sự ủng hộ rất tích cực của nhân dân ở trong nước, các cộng đồng VN ở nước ngoài và nhiều chính khách quốc tế và dân biểu, nghị sĩ Hoa ḱ.

 

8. Sáng ngày Chủ nhật (11.6) HMDC 2006 đă tiến hành bầu cử Ban Phối hợp và Ban Qui ước. Thành phần của Ban Phối hợp gồm có: TS Âu Dương Thệ, bà Mạc Việt Hồng, GS Nguyễn Ngọc Bích, ông Nguyễn Thanh Hà, ông Trần Trung Việt và GS Vũ Thiện Hân.  Ban Qui ước gồm có: KS Lâm Đăng Châu, ông Lê Nguyên Phương và ông Nguyễn Tự Cường.

 

Các thành viên rất vui mừng là các anh chị ở Ba lan đă hoan hỉ nhận lănh việc đứng ra tổ chức HMDC 2007 ở Ba lan.  Những người tham dự đă chân thành cám ơn Ban Tổ chức HMDC 2006 đă tổ chức rất chu đáo cho cuộc họp thành công.  Trong giờ phút chia tay mọi người đều ngậm ngùi, nhưng hứa là  sẽ gặp lại nhau tại Ba lan trong HMDC 2007 để cùng nhau làm việc rút ngắn ngày trở lại quê hương trong dân chủ đa nguyên, đa đảng và tự do no ấm.

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục