DC&PT - Thời Sự 2006

 

 

NHÂN NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

SỰ BẾ TẮC CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI

 VÀ GIẢI PHÁP CHO ĐẤT NƯỚC

 

PHẢN ẢNH TUYÊN BỐ 2005 !

 

 

            Trong ngày giỗ Tổ chúng ta đều hướng về Hùng Vương, tổ tiên chung của những ngừơi Việt, dù đang sống ở trong nứơc hay ở nước ngoài. Nhân ngày giỗ Tổ chúng ta hăy thành tâm nh́n lại quê hương để thấy rơ đất nước ta đang tụt hậu như thế nào so cả với ngay nhiều nước trong khu vực. Một chuyên gia nước ngoài đang làm việc ở VN mới đây đă nhận định rằng phải mất 197 năm VN mới đuổi kịp Singapore! Hăy nh́n vào mấy chục triệu nông dân và các cuộc đ́nh công của mấy chục ngàn công nhân để thấy rơ cuộc sống cơ cực lại c̣n bị giam hăm, ḱm  kẹp và bóc lột! Hăy nh́n vào kỉ cương của xă hội để thấy rơ tệ trạng tham nhũng bất trị dứơi quyền của những ngừơi số đỏ đang tổ chức xă hội đen theo kiểu cả ngàn PMU 18! Chỉ riêng PMU 18 trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, trong những năm qua với sự toa dập của những ngừơi có quyền thế nhất của chế độ, đă nhận được nhiều công tŕnh xây dựng đường xá, cầu cống trị giá nhiều ngh́n tỉ đồng. Họ đă cấu kết với nhau rút ruột và tham nhũng hàng trăm tỉ đồng là tài sản của nhân dân, khiến cho những công tŕnh xây dựng này vừa mới được khánh thành th́ đă xuống cấp và hư hỏng!

 

            Trong những tuần lễ vừa qua bao nhiêu giới, từ những „cách mạng lăo thành“, đảng viên, chuyên gia, sinh viên học sinh và những ngừơi dân chủ đáp ứng lời kêu gọi của những ngừơi cầm đầu chế độ đă thành tâm đóng góp ư kiến và đề nghị với ĐCSVN để làm sao Đại hội 10 sắp tới đưa đảng thoát khỏi sự thao túng của một số người bảo thủ độc tài và thân Bắc kinh và chuyển đất nước từ độc tài sang dân chủ đa nguyên. Nhưng thay v́ khen, hay tối thiểu đón nhận với thiện chí tương xứng trước thiện ư của những người đóng góp, họ lại đang chụp mũ và kết án những người này là có „tư tưởng thù nghịch, phản động“. Tại Hội nghị Trung ương 14 vào cuối tháng 3 với sự thăm viếng của Giả Khánh Lâm –nhân vật thứ tư của ĐCS Trung Hoa, những ngừơi bảo thủ độc tài lại vẫn vênh vang tuyên bố tiếp tục con đường xây dựng Chủ nghĩa xă hội là „mệnh lệnh của con tim và trí tuệ!“

 

            Tất cả những điều này đang diễn ra trên quê hương của chúng ta đă nói lên một sự thực là: „ Xét cho cùng, đất nứơc tụt hậu, nhân dân nghèo đói, tham nhũng như rươi, đạo đức suy đồi, xă hội vô kỉ cương và những ngừơi khác chính kiến bị tù tội và đàn áp thô bạo như hiện nay ở Việt Nam, chỉ v́ nền chính trị độc tài đă ngự trị mọi sinh hoạt của xă hội và chỉ huy tuyệt đối toàn bộ sinh hoạt của nhân dân và đất nước!

 

            Đây là một trong những nhận định căn bản đă được nêu rơ trong Tuyên bố 2005 đă được công bố đúng một năm trước đây nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương!

 

            Muốn thoát ra khỏi t́nh trạng này th́ phải chấm dứt ngay chủ trương coi chính trị là thống sóai mọi sinh hoạt của xă hội! Cái ǵ thuộc quyền của nhân dân th́ phải trả lại cho nhân dân, cái ǵ của tôn giáo phải trả lại cho các tôn giáo, các hoạt động kinh tế phải trả lại cho các doanh nhân, giáo dục phải trả lại cho giáo chức và phụ huynh, văn hóa và báo chí phải trả lại cho các nhà văn và kí giả…! Chỉ có như vậy mới chấm dứt được hận thù, nghi kị và chia rẽ, lập lại kỉ cương xă hội, khôi phục đạo đức dân tộc, để từ đó cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam mới vắng bóng độc tài, tham nhũng, đưa đất nước sánh vai với các nước văn minh và nhân dân ấm no hạnh phúc ngay trong những thập kỉ đầu của Thế kỉ 21!

 

            Các mục tiêu căn bản và cấp thiết này đă được nêu rơ trong Tuyên bố 2005 là:

 

  1. Để cho nhân dân „được tự do trùng tu và thăm viếng mồ mả và nghĩa trang“ quân đội của đôi bên, nhất là các nghĩa trang của quân lực VNCH, v́ “nếu không ḥa giải được với người chết th́ làm sao ḥa giải với người sống!”
  2. „Trả tự do cho tất cả các tu sĩ thuộc các tôn giáo đă tranh đấu cho tự do tín ngưỡng và các người hoạt động dân chủ theo phương pháp phi bạo lực đấu tranh cho tự do và nhân quyền!”
  3. „Công bố quyết định để cho thông tin và báo chí được tự do” như một điều kiện tiên quyết mở ra con đường dân chủ đa nguyên!

4    „Tổ chức sớm một cuộc tổng tuyển cử tự do với sự giám sát của Quốc tế và Liên hiệp quốc để toàn dân được quyền tự do quyết định về một thể chế chính trị tương lai của Việt Nam!” 

 

            Những nhận định chính xác và những đ̣i hỏi cấp thiết hoàn toàn có tính cách khả thi của Tuyên bố 2005 đang được sự ủng hộ rộng răi của những Người Dân chủ và các Tôn giáo  ở trong và ngoài nước, dư luận quốc tế, đồng thời chinh phục được cảm t́nh mạnh mẽ của ngay các thành phần đảng viên, cán bộ cấp tiến trong đảng c̣n có ḷng và ư thức trách nhiệm!

 

            Nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương, càng ư thức về vận mệnh của đất nước th́ chúng ta càng phải cùng nhau tích cực đấu tranh đưa tiếng nói của Tuyên bố 2005 vang dội vào Đại hội 10, đẩy lùi bóng tối bảo thủ độc tài và thân Bắc kinh, đem ánh sáng dân chủ đa nguyên tỏa sáng mọi miền của đất nước!

 

                                              

            Muốn kí tên vào Tuyên bố 2005 xin vui ḷng vào các Diễn đàn điện tử:

 

                                                           http://www.ncvaonline.org/ (Nghị Hội) ở Mỹ

                                                           http://www.dcpt.org/ (báo Dân Chủ & Phát Triển ở Đức)

 

 

GS Nguyễn Ngọc Bích

TS Âu Dương Thệ

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục