DC&PT - Thời Sự 2006

 

 

 KHI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC QUYỀN CHÂN LÍ

KHẲNG ĐỊNH SỰ THẬT!

 

ÂU DƯƠNG THỆ

 

Ngày 21.10 vừa qua báo điện tử chính của chế độ là Cộng sản và Quân đội Nhân  dân đă đồng loạt đăng bài NHỮNG MƯU ĐỒ ĐEN TỐI VÀ LẠC LƠNG“ cố t́nh tô đen và chụp mũ những cuộc vận động dân chủ đang dâng lên ở trong nước. Đáng quan tâm hơn nữa ở đây là, họ đă công khai nói rơ sẽ dùng những biện pháp mạnh đối với những người dân chủ. Lí luận quen thuộc của bạo quyền vẫn là cách chụp mũ „vi phạm lợi ích quốc gia“, v́ thế những người dân chủ không được „đ̣i được hưởng quyền dân chủ như mọi người“!  Ư của họ muốn nói là, những người này sẽ mất quyền công dân, nghĩa là sẽ bị theo dơi và tù đày!  (Xin xem nguyên văn bài này ở phần sau).

Trong phần kết luận họ c̣n để lộ cho thấy ư đồ là, chế độ sẽ tăng cường và thẳng tay đàn áp những người dân chủ ở trong nước:

„những người này đang đi ngược lại với lợi ích của đất nước, của nhân dân, và sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng của đất nước và nhân dân Việt Nam./.“

Những người am hiểu th́ biết rằng, với thuật ngữ „không…được sự tôn trọng của đất nước và nhân dân“ có nghĩa là nhóm độc tài bảo thủ sẽ nhân danh nhân dân để chĩa mũi dùi đàn áp những người khác chính kiến!

Nhưng có một điều ai cũng thấy, ngay cả nhiều chính quyền dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng xác nhận là: Các hành động đàn áp của nhà cầm quyền độc tài hiện không c̣n làm nhiều người sợ nữa. Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) và Tổ chức Nhân quyền Sáng hội (Rafto) của Na uy mới đây đă lên tiếng ca ngợi ḷng can đảm và tinh thần đấu tranh phi bạo lực ngày càng vươn lên của các nhà lănh đạo tôn giáo và những người dân chủ ở VN! Trong các cuộc đối chất tại các cơ quan công an, những vị tu hành và nhiều người dân chủ, từ các vị  cao niên 70, 80 tuổi tới các bạn trẻ 30, 40 tuổi đều nói thẳng: Họ không chống nhân dân, cũng không chống đất nước, mà trước sau họ chỉ chống bọn tham quan đang chiếm đất, chiếm nhà của dân; chống bọn lộng quyền đă bất tài và vô đức nhưng vẫn không chịu trả quyền cho nhân dân mà vẫn muốn cố đấm ăn xôi bằng các thủ đoạn đàn áp và đe dọa những ai tố cáo và phê b́nh. Dù rằng những người dân chủ chỉ dùng phương pháp phi bạo lực, một nguyên tắc tranh đấu chính trị được Hiến chương Liên hiệp quốc thừa nhận và khuyến khích. Tất cả những tin này đă được các đài ngoại quốc, nhất là ba đài BBC,  RFA và RFI chương tŕnh tiếng Việt thông tin nhanh chóng và chính xác.

Mặc dầu nhà cầm quyền độc tài gia tăng các biện pháp đàn áp, nhưng hiệu quả của nó đă không c̣n bao nhiêu nữa. V́ nhiều người đă thấy –trong đó có cả những „lăo thành cách mạng“ và nhiều đảng viên c̣n biết tự trọng- rơ là, những người cầm quyền hiện nay đă từ lâu tự đánh mất cái quyền của người cầm quyền cả về đường lối lẫn tư cách. Cho nên các tṛ lập luận cả vú lấp miệng em và thái độ cha chú xấc láo của những người đứng đầu các cơ quan tư tưởng, tuyên truyền và công an của chế độ trong việc xuyên tạc những đ̣i hỏi và mục tiêu tranh đấu của những người dân chủ đă hoàn toàn mất sức thuyết phục dư luận.

Trong bài nói trên, những người độc tài vẫn sử dụng hai cách lập luận rất ngụy biện để t́m cách bào chữa cho các hành động của ḿnh: Một là, họ vẫn dở cái tṛ độc quyền yêu nước để từ đó kết án những ai chống lại họ là phản nước hại dân. Hai là, họ nhân danh nhân dân để đàn áp những người khác chính kiến!

Nhưng từ khi Liên xô sụp đổ kéo theo sự băng hoại của học thuyết Marx-Lenin, cùng với chính sách phải mở cửa với bên ngoài đă chứng tỏ các lập luận này hiện nay không c̣n hiệu lực. Bởi v́, ngay một số người trong nhóm lănh đạo chế độ cũng đă phải nh́n nhận rằng, chính những người chủ trương „tả khuynh“, giáo điều và bảo thủ đă bao nhiêu năm hù dọa „chệch hướng“ để cưỡng ép nhân dân và đất nước phải theo mô h́nh XHCN lạc hậu trong các thập niên trước đây. Họ đă làm cho đất nước tụt hậu, nhân dân nghèo đói và chính điều này đă chứng minh sự bất tài của họ . Không những thế, sự lộng quyền và tham nhũng khủng khiếp của những người lănh đạo chế độ từ hai thập kỉ đổi mới vừa qua c̣n cho thấy, họ đă tự đánh mất tư cách đạo đức. Trong một xă hội dân chủ đa nguyên và pháp trị th́ những người này chắc chắn đă mất quyền từ lâu. Nhưng cho tới nay họ vẫn dùng các thủ đoạn độc tài  và đàn áp cố đấm ăn xôi, không chịu tự nguyện trả lại quyền cho nhân dân. Thái độ này đă chứng tỏ sự băng hoại đạo lí của họ. Cho nên sự cầm quyền hiện nay của họ, xét cả về phương diện  năng lực lẫn tư cách, là một việc làm hoàn toàn phi pháp!

Trong bài nói trên, với thái độ cả vú lấp miệng em và cha chú, họ đă dùng những từ ngữ „xuyên tạc VN“ và „chống phá VN“ để chụp mũ cho những việc làm của những người dân chủ. Nhưng nay đa số người dân đều đă thấy, những sự tố cáo và chống đối của những nguời dân chủ là tố cáo và chống đối các hành vi tham nhũng, lộng quyền, đàn áp của bọn tham quan, của những bọn đang lợi dụng quyền lực làm giầu bất chính và đàn áp dân lành.

Đa số nhân dân và những người dân chủ, kể cả nhiều nguời cấp tiến trong ĐCSVN, đă không c̣n để tiếp tục bị đáng lừa cái tṛ độc quyền yêu nước, như cách chụp mũ của nhóm độc tài tham nhũng là, những ai chống đối họ là „xuyên tạc VN“ và „chống phá VN“. Những người dân chủ không „xuyên tạc VN“ và cũng không „chống phá VN“, nhưng chỉ tố cáo và chống những quan ăn đất, ăn nhà đang bám vào đặc quyền đặc lợi để làm điêu đứng nhân dân và đất nước!

Nhiều nhà tu hành, những người dân chủ và cả nhiều đảng viên ĐCSVN c̣n có lương tâm đă đang can đảm đứng lên đ̣i hỏi bọn tham quan và lộng quyền: Đừng nên nhậm nhằng việc của đảng và việc của nước! Phải chính danh! Từ bao nhiêu năm nay các ông đă lợi dụng nhân danh nhân dân để bịt miệng nhân dân và nhân danh yêu nước để độc quyền yêu nước! Lợi ích riêng tư của một nhóm tham quan không thể nào đồng nghĩa với lợi ích quốc gia. Sự thực phải nói: Một số tham quan và lộng quyền đang lợi dụng quyền hành để xâm phạm vào lợi ích quốc gia và đàn áp nhân dân. Chính v́ thế, việc đứng lên chống lại bọn tham quan và lộng quyền không những là quyền lợi mà c̣n là bổn phận của mọi người, kể cả những đảng viên ĐCSVN c̣n biết ư thức trách nhiệm!

Chẳng những xuyên tạc những cuộc tranh đấu của những người dân chủ, trong bài báo nói trên c̣n dựng đứng lên cả những lời mà họ gọi là của TT Bush:

Tổng thống Mỹ Bush - một trong những nhà lănh đạo cao cấp của APEC sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC sắp tới tại Hà Nội, cũng khẳng định rằng, không ủng hộ bất cứ lực lượng nào có ư đồ chống phá Nhà nước Việt Nam.“

 Ông Bush chưa bao giờ nói những điều như vậy. Trong diễn văn nhậm chức Tổng thống nhiệm ḱ 2, TT Bush đă nói rơ là, nếu người dân ở nước bị đàn áp mà đứng lên sử dụng các quyền công dân của ḿnh một cách phi bạo lực  th́ chính phủ và nhân dân Mĩ sẽ ủng hộ . Chính Đại sứ Mĩ tại VN, ông M. Marine, vào đầu tháng 10 vừa qua đă cho biết là, chính phủ Mĩ rất ngưỡng mộ sự can đảm của những người dân chủ VN :

Tôi nghĩ họ là những người dũng cảm, lên tiếng kêu gọi thay đổi chính trị. Tôi hy vọng trong tương lai, những người như vậy sẽ có một môi trường hoạt động rộng hơn ở Việt Nam, nhưng hiện giờ, môi trường hoạt động của họ vẫn đang bị kiềm chế.“ (RFA 4.10.06)

Chính v́ các biện pháp ḱm kẹp, đàn áp nhân dân, nên ngay cả Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ chính trị và từng là người đứng đầu bộ Công an của chế độ, trong bài báo mới đây „Một bài học đắt giá và cực kỳ quư giá đối với cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; xây dựng xă hội lành mạnh, Đảng, Nhà nước vững mạnh, trong sạch(Sài g̣n giải phóng, 17.10) cũng đă phải cảnh cáo những người cầm đầu chế độ:

Chính quyền phải hết sức hạn chế những biện pháp hành chánh, cảnh sát; đó là những biện pháp không thích hợp trong đấu tranh nội bộ nhân dân.“.

Bởi v́ vẫn theo Mai Chí Thọ, nguyên nhân đứng lên  của nhân dân và những người dân chủ hiện nay bắt nguồn từ những sai lầm của nhóm lănh đạo độc tài, bất tài và vô đức:

„Trong kháng chiến, nhân dân ta tự giác chấp nhận hy sinh cực kỳ anh hùng trong một thời gian lâu dài. Họ thiết tha hy vọng sau chiến thắng được sống ḥa b́nh, ấm no, tự do, dân chủ. Sai lầm của mô h́nh XHCN duy ư chí, quan liêu, tập trung, bao cấp đă làm cho họ mất hy vọng, dồn họ đến một cuộc sống cùng cực; tự do, dân chủ bị xâm phạm nghiêm trọng. „

 

 

*          *          *

 

NHỮNG MƯU ĐỒ ĐEN TỐI VÀ LẠC LƠNG

 

 

Thực tế sống động cho thấy, những ai đang mưu đồ dùng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam là lạc lơng...

Thời gian gần đây, một nhóm người mượn danh nghĩa v́ ḷng yêu nước, đă phát tán một số tài liệu truyền bá quan điểm sai trái của họ trong các vấn đề về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Dưới h́nh thức thư ngỏ gửi tới các nhà lănh đạo các nền kinh tế APEC sang Việt Nam dự Hội nghị cấp cao lần thứ 14 APEC tại Hà Nội vào tháng 11 tới, họ công khai đả kích sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc vai tṛ của Nhà nước và đưa ra cái gọi là Việt Nam đang bóp nghẹt tự do dân chủ, vi phạm các quyền con người. Thực chất ư đồ và âm mưu của những người này là ǵ?

Những luận điệu xuyên tạc đó của những người này không có ǵ mới. Điều khác là lần này, họ gửi toàn bộ nội dung thư ngỏ gửi các nhà lănh đạo cấp cao các nước APEC với những nội dung xuyên tạc về t́nh h́nh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, tới các phương tiện thông tin của một số nước phương tây như Đài phát thanh BBC, RFA, RFI. Thậm chí họ c̣n làm ra cả cái gọi là bản kiến nghị cũng với nội dung đó, gửi tới các đài này, nhằm thực hiện điều mà họ nói là dùng ngay diễn đàn báo chí tạo áp lực công luận quốc tế “để buộc Việt Nam phải thúc đẩy tiến tŕnh dân chủ”. Không những thế, họ c̣n câu kết với một số lực lượng phản động nước ngoài, để các thế lực này, cũng viết ra cái gọi là đơn thỉnh cầu đề nghị Quốc hội Mỹ không thông qua Quy chế Thương mại vĩnh viễn đối với Việt Nam và không chấp thuận đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo.

Ư đồ của họ là tạo nên một chiến dịch xuyên tạc Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, dân chủ nhằm bôi nhọ uy tín và vị thế của Việt Nam trong APEC, ngăn cản mọi sự đầu tư hợp tác của các nền kinh tế APEC với Việt Nam, dẫn tới ngăn cản tiến tŕnh phát triển và hội nhập thế giới của Việt Nam. Trong khi Đảng và Nhà nước Việt Nam đang động viên mọi nỗ lực của toàn dân thúc đẩy công cuộc đổi mới, hoà nhập nền kinh tế thế giới để có thể tận dụng nguồn lực bên ngoài, cộng với nỗ lực bản thân, sớm đưa Việt Nam thoát khỏi cảnh đói nghèo, những hành động cản trở công cuộc phát triển đất nước như vậy thực sự là một tội ác chống lại đất nước, chống lại dân tộc Việt Nam.

             Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt Nam được làm chủ vận mệnh của ḿnh, được sống, học tập, làm việc trong một đất nước độc lập, ổn định, là kết quả hy sinh, phấn đấu của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước. Dưới sự lănh đạo của Đảng, đất nước chúng ta đă đạt được những thành tựu đáng tự hào trong công cuộc đổi mới. Mà ngày nay, thế giới biết nhiều đến Việt Nam, không chỉ v́ nhân dân Việt Nam anh dũng kiên cường trong các cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do cho tổ quốc, mà c̣n v́ những kinh nghiệm và kết quả đáng khâm phục – như bạn bè quốc tế đánh giá, trong đổi mới, mà Đảng Cộng sản Việt Nam là người khởi xướng và kiên tŕ thực hiện.

            Với vị thế và nội lực đáng tự hào và trân trọng đó, nhân dân Việt Nam không cho phép bất cứ lực lượng, hay thế lực nào, mưu toan thực hiện mưu đồ xoá bỏ sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ Nhà nước XHCN Việt Nam. Những người rắp tâm dùng vấn đề nhân quyền, dân chủ để thực hiện ư đồ đó, rơ ràng hoàn toàn không phải là những người yêu nước, những người thực sự mong muốn xây dựng một nền dân chủ ở Việt Nam, như họ tự xưng. Nền dân chủ đang được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xă hội ở Việt Nam. Vấn đề này cũng như những quyền về con người, được thể hiện ở Việt Nam hôm nay không chỉ ở tỷ lệ tăng trưởng trung b́nh hàng năm trên 8% những năm gần đây, không chỉ là vai tṛ, tiếng nói ngày càng nhiều của người dân vào mọi hoạt động trong đời sống chính trị, kinh tế, xă hội của đất nước, mà c̣n thể hiện ở một xă hội b́nh yên, thanh b́nh ổn định, trong đó đời sống tinh thần và vật chất của người dân ngày càng được nâng cao.

          Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng, trong khi phấn đấu để có dân chủ thực sự đối với nhân dân, không thể có chuyện các cá nhân và tổ chức phản cách mạng, có hành vi chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam, vi phạm lợi ích quốc gia… lại đ̣i được hưởng quyền dân chủ như mọi người. Không có nước nào, kể cả những nước tự do dân chủ mẫu mực, lại thực hành dân chủ với những người có hành vi như vậy.

Tổng thống Mỹ Bush - một trong những nhà lănh đạo cao cấp của APEC sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC sắp tới tại Hà Nội, cũng khẳng định rằng, không ủng hộ bất cứ lực lượng nào có ư đồ chống phá Nhà nước Việt Nam. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, ông tới Việt Nam lần này sẽ là cơ hội để khẳng định với nhân dân Việt Nam rằng, Việt Nam là một đất nước đang chuyển ḿnh và đi đúng hướng. Mỹ ủng hộ công cuộc cải cách của Việt Nam.

          Đó chính là thực tế sống động cho thấy, những ai đang mưu đồ dùng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam là lạc lơng. Và thực tế đó chỉ càng chứng tỏ, những người này đang đi ngược lại với lợi ích của đất nước, của nhân dân, và sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng của đất nước và nhân dân Việt Nam./.

BCĐ (theo VOV, ngày 20/10/2006)

Trích: Báo điện tử ĐCSVN 21.10.06

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục