DC&PT - Thời Sự 2006

 

 

                         Chủ đề Dân chủ &Phát triển báo in số 33, phát hành 12.2006:

 

                                                                         Cứ đi th́ sẽ thành đường!

Gồm các bài

 

4.    Thơ gởi bạn đọc

5.    Ban Chỉ đạo pḥng, chống tham nhũng

       do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu chỉ là hổ không răng!                    Âu Dương Thệ

 

15.  Từ WTO đến APEC                                                      

18.  Cuộc đấu quyết định                                                                    Nguyễn Đan Quế

22.  Hội nhập văn minh, hành xử man rợ                                             Hoàng Tiến

24.  Tác hại của đàn áp                                                                        Nguyễn Thanh Giang

28.  Nhà văn Việt Nam và sự hội nhập                                                Trần Khải Thanh Thủy

30.  Những đ̣i hỏi cấp thiết: Phải mở rộng tự do dân chủ!                  Trần Lâm

39.  Hai tờ báo của Hội Nhà văn bịt miệng nữ sĩ Dư Thị Hoàn

       để „mời đối thoại“!                                                                      Trần Mạnh Hảo

44.  Hoan nghênh Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Việt Nam!                  Hà Sỹ Phu

47.  Chế độ lao động tại VN: Lí thuyết và thực hành                          Nguyễn Quốc Khải

57.  Đấu tranh bất bạo động sẽ đẩy tới đối thoại                                 

59.  Vấn đề „I ngắn, Y dài“                                                                Nguyễn Ngọc Bích

 

Phần tài liệu

65.  Phỏng vấn Ḥa thượng Thích Quảng Độ

68.  Hội Ái hữu tù Chính trị và Tôn giáo Việt Nam

70.  Tuyên bố thành lập Ủy ban Nhân quyền Việt Nam

72.  Lời kêu gọi Dân chủ cho Việt Nam !

74.  Bản lên tiếng của Ủy ban Bảo vệ Người lao động Việt Nam

76.  Kháng thư số 9 của Khối 8406 phản đối Chỉ thị 37/2006/CT-TTg

______________

 

80.  Ông Chủ Tịt!                                                                               Thẳng Thắn                           

81.  Các tác giả trong số này - Thơ tín 

82.  Phần tóm lược các bài trong tiếng Đức

       Chủ đề số 34 , trang 79 /  Đặt mua và ủng hộ Tạp chí, tr. 81

 

                  * Muốn nhận được DC&PT số 33 xin liên lạc theo địa chỉ: dcvapt@aol.com

 

 

                                              

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục