DC&PT - Thời Sự 2006

 

ĐẠI HỘI 10 ĐI VỀ ĐÂU ?

 

CÁC CÁN BỘ TRUNG VÀ CAO CẤP

CÔNG KHAI LÊN TIẾNG CHỐNG NHÓM LĂNH ĐẠO BẢO THỦ ĐỘC TÀI!

 

ÂU DƯƠNG THỆ

 

            „Câu hỏi được đặt ra tiếp theo là: Liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ khả năng giải quyết những vấn đề nêu trên hay không? Và nếu giải quyết triệt để th́ nên theo phương án nào?“

            Đây rơ ràng là thái độ hoài nghi về khả năng và thiện chí của nhóm cầm đầu bảo thủ mà PGS, TS Kim Văn Chính, Phó Viện trưởng Viện quản lí Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia HCM đă trả lời trên tờ Vietnamnet là rất có cơ sở.  Là chuyên viên cao cấp nên ông Chính khi viết như vậy đă căn cứ vào kinh nghiệm và những điều mắt thấy tai nghe về một số ngừơi cầm đầu bảo thủ hiện nay. Chính v́ thế, chia xẻ với thái độ hoài nghi về khả năng của ĐCS của Kim Văn Chính, một chuyên viên cao cấp khác đồng thời c̣n là đảng viên cũng đă nói thẳng là, nay đă tới lúc không thể thực hiện chế độ độc đảng được nữa mà phải để cho những quan điểm, chính kiến khác của những người ở ngoài đảng đựơc quyền tham gia b́nh đẳng vào việc xây dựng đất nước:

            „Bây giờ 80 triệu dân th́ xác suất số người ưu tú lớn hơn, bao gồm cả những người tán thành và những người không tán thành cương lĩnh Đảng nhưng yêu nước, yêu dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước th́ chúng ta phải trân trọng.

            Tôi là người cộng sản. Tất nhiên tôi cũng muốn tất cả những người ưu tú là cộng sản. Nhưng điều đó là phi lư. Do đó, bên cạnh những người ưu tú trong Đảng c̣n có rất nhiều người ưu tú khác phải được sử dụng. „

            Trên đây là sự phát biểu thẳng thắn đ̣i nhóm bảo thủ phải chấm dứt độc tài và công nhận dân chủ đa nguyên của TS Vũ Phạm Quyết Thắng, phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông đă tŕnh bày quan điểm của ḿnh ngay trên tờ Tuổi trẻ điện tử ngày 21.2.06.

            Tại sao phải như vậy? Đó là sự bất tài và vô đức của nhóm lănh đạo bảo thủ độc tài tham nhũng! PGS, TS Kim Văn Chính đă nhận định :

             „…vấn đề lớn nhất và mang tính bao trùm của xă hội ta hiện nay là sự yếu kém của bộ máy cầm quyền, thể hiện ở chỗ không bảo đảm được các quyền cơ bản của công dân như cương lĩnh Đảng và Hiến pháp đă nêu, chưa đủ khả năng giải quyết kịp thời những vấn đề quản lư xă hội. Trong khi đó, bộ máy cầm quyền có dấu hiệu ngày càng suy thoái ( so với nhu cầu xă hội) về năng lực, về tổ chức, về đạo đức, ngày càng quan liêu, xa rời các mục tiêu đă cam kết trước dân.“.

            Bổ túc với quan điểm trên, TS Vũ Phạm Quyết Thắng, phó Tổng Thanh tra Chính phủ, c̣n nói rơ nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chế độ độc tài và xa dân:

            „Sự yếu kém nêu trên có rất nhiều nguyên nhân nhưng xét đến cùng, nguyên nhân sâu xa và gốc rễ là Đảng ta, đặc biệt là các cơ quan lănh đạo có quyền lực của Đảng không c̣n tin vào nhân dân, không tin vào những nguyên tắc lănh đạo chính trị cơ bản, tự ḿnh để những căn bệnh mang tính phổ biến trong các hệ thống chính trị như quan liêu, giáo điều, tuỳ tiện, tham nhũng, trốn tránh trách nhiệm, lộng quyền , bè phái, đạo đức giả… gặm nhấm và làm mọt ruỗng bộ máy cầm quyền, từ các cơ quan lănh đạo cao cấp đến chính quyền cơ sở.“

            Căn cứ vào các tệ trạng của chế độ, TS Kim Văn Chính cảnh cáo, nếu nhóm bảo thủ độc tài tham nhũng cứ tiếp tục cố tŕ hoăn việc đổi mới toàn diện cả trong lănh vực chính trị th́ chế độ sẽ phải chịu nhiều nguy cơ không thể lường được:    

            „Đổi mới có hệ thống xă hội và bộ máy cầm quyền hiện nay đ̣i hỏi giải quyết nhiều vấn đề đại sự và phải có sự chuẩn bị kỹ. Tuy nhiên, nếu cứ viện những lư do này nọ để cố t́nh tŕ hoăn sứ mệnh phải đổi mới của ḿnh, thậm chí có tinh thần trách nhiệm và c̣n giữ đựơc ḷng tự trọng cũng đă can đảm nói lên quan điểm thực sự của ḿnh và đưa ra những đề nghị rất thiết thực.  Một số người dân chủ trẻ tuổi như các anh Phương Nam Đỗ Nam Hải, LS Lê Chí Quang và cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn (vừa được tha) tiếp tục nêu ra những mặt trái của chế độ độc tài và những việc làm sai trái của nhóm lănh đạo bảo thủ độc tài! c̣n để cho một số cá nhân hoặc cơ quan có quyền lực nhân danh Đảng, Nhà nước và pháp luật trấn áp những tư tưởng đổi mới th́ hậu quả tất yếu sẽ rất tồi tệ: Đảng sẽ ngày càng mất uy tín, xă hội ngày càng chia rẽ, đất nước sẽ đi vào suy thoái, tụt hậu.“

 

            Như vậy sau những lời kêu gọi và đề nghị của cựu Thủ tướng Vơ Văn Kiệt, Đại tướng Vơ Nguyên Giáp, „Con Hùm xám đường số 4“ Đặng Văn Việt, các cố vấn của Thủ tướng Phan Văn Khải như cựu Đại sứ Nguyễn Trung và bà Phạm Chi Lan cùng nhiều Cách mạng lăo thành và các Tướng lănh khác; nay một số cán bộ trung và cao cấp đang tại chức

            độc tài tham nhũng- đang vào thế bị động chống đỡ. Cho nên, đă có những lời cảnh cáo đanh thép của nhiều nhân sĩ dân chủ ở trong nước và các cách mạng lăo thành cũng như nhiều cán bộ đang tại chức là, nếu lần này nhóm bảo thủ độc tài lại tái diễn màn kịch dân chủ h́nh thức, chỉ hỏi ư kiến nhân dân một cách chiếu lệ Ngoài ra, một số nhà văn và nhà báo như Trần Mạnh Hảo, Phan Thế Hải…cũng đă góp ư thẳng thắn trong dịp chế độ „mời“ nhân dân đóng góp ư kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội 10 được tung ra từ đầu tháng 2 vừa qua. Nhiều ngừơi đă nghi ngờ cuộc vận động góp ư lần này của nhóm lănh đạo bảo thủ cũng chỉ như thủ đoạn „cởi trói“ của Đại hội 6 ( 1986) hay phong trào „trăm hoa đua nở“ của giai đoạn „sửa sai“ sau „Cải cách ruộng đất“ thời 1956-57. 

            Nhưng t́nh h́nh trong nước và quốc tế ngày nay đă hoàn toàn khác và vị thế của chế độ - đặc biệt của nhóm bảo thủ và giả vờ th́  họ phải chuốc lấy những sự bất măn to lớn sẽ bùng nổ ra trong thời gian tới:

            „Không ai muốn lật đổ, xoá bỏ Đảng cộng sản Việt Nam, trừ phi Đảng cộng sản Việt Nam cứ ôm ấp cái hủ bại lỗi thời, đi ngược với quy luật phát triển của xă hội loài người để tự ḿnh tự lật đổ ḿnh, tự ḿnh rời bỏ vai tṛ lănh đạo, tự ḿnh rời bỏ cái ghế lănh đạo của ḿnh.“

            Trên đây là lời cảnh cáo nghiêm khắc của ông Đặng Văn Việt, „con Hùm xám Đường số 4“ gởi tới những ngừơi bảo thủ, độc tài và tham nhũng trong ĐCSVN. (xem nguyên văn thư của ông Việt trong www.dcpt.org ). Chia xẻ với nhận định này  PGS, TS Kim Văn Chính, Phó Viện trưởng Viện quản lí Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, cũng cảnh cáo:

            „Rất nhiều đảng viên và nhân dân đang trông chờ và sẽ kiểm chứng xem Văn kiện lần này sẽ được sửa đổi như thế nào sau khi lấy ư kiến toàn Đảng, toàn dân.

            Nếu cuộc lấy ư kiến bị h́nh thức hoá, sẽ càng làm mất niềm tin vào đảng, chứng tỏ sự xơ cứng và thiếu niềm tin của đảng vào đảng viên và nhân dân. “

 

            Dưới đây là hai bài của TS Vũ Phạm Quyết Thắng, phó tổng Thanh tra Chính phủ và  PGS, TS Kim Văn Chính, Phó Viện trưởng Viện quản lí Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia HCM

 

*          *          *

TÀI LIỆU TỪ TRONG NƯỚC

 

Góp ư dự thảo văn kiện Đại hội đảng X

Mục tiêu của đất nước là ǵ?

TS Vũ Phạm Quyết Thắng, phó tổng Thanh tra Chính phủ

Tôi nghĩ ở thời điểm này, trong bước ngoặt này, khi chúng ta bước vào thế kỷ 21 th́ điều rất quan trọng là Đảng cần phải có cương lĩnh để khẳng định lại mục tiêu chiến lược mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đă theo đuổi trong suốt hơn 70 năm qua. Mục tiêu đó là ǵ? Phải rơ ràng. H́nh thù nó ra sao? Phải được cụ thể.

Càng cụ thể, càng rơ ràng bao nhiêu th́ đường đi nước bước và định hướng chiến lược của Chính phủ, của Nhà nước cho việc xây dựng mục tiêu ấy càng được thể hiện rơ bấy nhiêu.

Theo tôi, trong cương lĩnh đó phải tiếp cận ba vấn đề:

Thế nào là định hướng XHCN?

Mục tiêu của đất nước ta không phải chỉ là xây dựng một đất nước ḥa b́nh, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, thịnh vượng. Nếu chỉ thế thôi th́ giống với nhiều nước khác. Nó phải có cái ǵ khác nữa, thuộc về bản chất cách mạng mà nhiều năm qua Đảng đă tổ chức thực hiện cho nhân dân ta trong cuộc sống, trong đấu tranh giữ nước và bảo vệ Tổ quốc.

Khi tiếp xúc với nhiều người, nhiều đồng chí lănh đạo ở địa phương, trung ương, tôi thấy có nhiều đồng chí không hiểu và không lư giải cụ thể được vấn đề “định hướng XHCN”. Bản thân tôi cũng không lư giải được cụ thể thế nào là định hướng XHCN, h́nh thù nó ra sao, làm thế nào để nhận dạng được nó. Tôi thấy Đảng cần làm rơ vấn đề đó.

Tập hợp những người ưu tú

Chiến lược của Đảng phải đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ - đảng viên ưu tú nhất trong quần chúng. Nhưng ngoài đảng cũng có rất nhiều người ưu tú. Lúc dân tộc có 20 triệu người th́ chúng ta cũng có 5.000 người ưu tú nhất để làm Cách mạng Tháng Tám.

Thời kỳ chống Mỹ, chúng ta có 30 triệu dân th́ ngoài số đảng viên ưu tú c̣n có rất nhiều quần chúng đă tạo nên sức mạnh của Đảng chống lại kẻ thù.

Bây giờ 80 triệu dân th́ xác suất số người ưu tú lớn hơn, bao gồm cả những người tán thành và những người không tán thành cương lĩnh Đảng nhưng yêu nước, yêu dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước th́ chúng ta phải trân trọng.

Tôi là người cộng sản. Tất nhiên tôi cũng muốn tất cả những người ưu tú là cộng sản. Nhưng điều đó là phi lư. Do đó, bên cạnh những người ưu tú trong Đảng c̣n có rất nhiều người ưu tú khác phải được sử dụng.

Và nên nhớ rằng bên cạnh những người tiêu cực ở trong xă hội th́ cũng có những đảng viên tiêu cực phải loại bỏ ra khỏi Đảng. Đấy là vấn đề về chiến lược xây dựng con người, chiến lược xây dựng của Đảng mà cương lĩnh phải nêu.

Trọng pháp luật, trọng đạo đức

Vấn đề thứ ba là phát huy dân chủ. Cái chính là cương lĩnh phải đề cập đến một cách cụ thể về vấn đề dân chủ như thế nào để khẳng định được bản chất tốt đẹp của xă hội VN mà Đảng ta đă định hướng.

Nền tảng của luật pháp không chỉ là luật pháp mà c̣n là vấn đề nền tảng của con người, của đạo đức con người, nhân cách con người. Tôi cho rằng trong cương lĩnh của Đảng cũng phải đề cập điều này.

Trước đây tôi đă làm công tác lư luận và bây giờ làm công tác thực tế nhiều hơn, nhưng nếu được tham gia viết cương lĩnh, tôi nghĩ ḿnh cũng rất sẵn sàng cùng những đồng chí khác thảo luận thêm về những điều mà tôi vừa đề cập.

 

Trích: Tuổi trẻ 21.2.06

 

---------------------

 

Đảng phải tin dân hơn, đổi mới triệt để hơn

PGS,TS Kim Văn Chính, Phó Viện trưởng Viện quản lí Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia HCM

 

Nếu cuộc lấy ư kiến bị h́nh thức hoá, sẽ càng làm mất niềm tin vào đảng, chứng tỏ sự xơ cứng và thiếu niềm tin của đảng vào đảng viên và nhân dân

Tôi rất vui mừng và hào hứng khi thấy Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị 13 quyết định lấy ư kiến rộng răi trong nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên đóng góp cho Văn kiện Đại hội X. Với tư cách là một công dân, đồng thời là đảng viên, cán bộ khoa học giảng dạy tại Học viện CTQG, tôi xin có một số ư kiến như sau.

1/ về tổng thể và tinh thần chung của Báo cáo chính trị

Báo cáo chính trị đă nêu tiêu đề rất hay: “Nâng cao năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc,đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,sớm đưa nước ta ra khỏi t́nh trạng kém phát triển”.

Tiêu đề này chứng tỏ Đảng ta thực sự mong muốn nâng cao năng lực, thực hiện tốt vai tṛ lănh đạo của ḿnh, đồng thời phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, đưa nước ta tiến tới phồn vinh, hạnh phúc. Nếu như Báo cáo chính trị thể hiện rành mạch được điều đó và quan trọng hơn, đủ sức thuyết phục nhân dân tin thực sự vào điều đó th́ các mục tiêu đặt ra mới có khả năng thực hiện được.

Tuy nhiên, về tổng thể, BCCT chưa thể hiện rơ quyết tâm của Đảng, chưa đáp ứng sự mong đợi của đảng viên và nhân dân. Ngoài một số điểm mới đáng chú ư nhưng không cơ bản, Báo cáo vẫn lặp lại những nội dung, câu chữ sáo ṃn, vô thưởng vô phạt, đă nêu rất nhiều lần trong các văn kiện nghị quyết trước, ít hoặc không có tính thuyết phục về khả năng thực hiện trong cuộc sống. Một văn kiện đại hội của một đảng cầm quyền mà như vậy sẽ không gây được niềm tin cho đảng viên và nhân dân vào tính tiền phong và khả năng đại diện cho dân tộc của Đảng.

Những thành tựu của công cuộc đổi mới 20 năm qua là rất to lớn và không thể phủ nhận. Tuy nhiên, phải ghi nhận rơ nét hơn công lao to lớn nhất thuộc về sự nỗ lực của nhân dân.

BCCT cần chỉ rơ vấn đề lớn nhất và mang tính bao trùm của xă hội ta hiện nay là sự yếu kém của bộ máy cầm quyền, thể hiện ở chỗ không bảo đảm được các quyền cơ bản của công dân như cương lĩnh Đảng và Hiến pháp đă nêu, chưa đủ khả năng giải quyết kịp thời những vấn đề quản lư xă hội. Trong khi đó, bộ máy cầm quyền có dấu hiệu ngày càng suy thoái ( so với nhu cầu xă hội) về năng lực, về tổ chức, về đạo đức, ngày càng quan liêu, xa rời các mục tiêu đă cam kết trước dân.

Sự yếu kém nêu trên có rất nhiều nguyên nhân nhưng xét đến cùng, nguyên nhân sâu xa và gốc rễ là Đảng ta, đặc biệt là các cơ quan lănh đạo có quyền lực của Đảng không c̣n tin vào nhân dân, không tin vào những nguyên tắc lănh đạo chính trị cơ bản, tự ḿnh để những căn bệnh mang tính phổ biên trong các hệ thống chính trị như quan liêu, giáo điều, tuỳ tiện, tham nhũng, trốn tránh trách nhiệm, lộng quyền , bè phái, đạo đức giả… gặm nhấm và làm mọt ruỗng bộ máy cầm quyền, từ các cơ quan lănh đạo cao cấp đến chính quyền cơ sở.

Thực trạng bộ máy lănh đạo và xă hội ta hiện nay đ̣i hỏi Đảng phải thực sự đổi mới, đổi mới toàn diện, đổi mới toàn hệ thống, từ tư duy, lư luận đến các quan điểm và giải pháp cụ thể, từ các giải pháp vĩ mô đén các giải pháp vi mô . BCCT dự thảo lần này cũng đă đưa ra đủ các giải pháp nhưng cách thức thể hiện chưa mang tính thuyết phục, nhiều nội dung chỉ là các khẩu hiệu suông, vô thưởng vô phạt, chưa đủ tính hệ thống và sự gắn kết giữa quyết tâm, quan điểm, biện pháp và khả năng thực hiện.

 2/ Một số quan điểm cụ thể

Đổi mới có hệ thống xă hội và bộ máy cầm quyền hiện nay đ̣i hỏi giải quyết nhiều vấn đề đại sự và phải có sự chuẩn bị kỹ. Tuy nhiên, nếu cứ viện những lư do này nọ để cố t́nh tŕ hoăn sứ mệnh phải đổi mới của ḿnh, thậm chí c̣n để cho một số cá nhân hoặc cơ quan có quyền lực nhân danh Đảng, Nhà nước và pháp luật trấn áp những tư tưởng đổi mới th́ hậu quả tất yếu sẽ rất tồi tệ: Đảng sẽ ngày càng mất uy tín, xă hội ngày càng chia rẽ, đất nước sẽ đi vào suy thoái, tụt hậu.

Phong trào thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng đang phát triển rộng răi hiện nay cho thấy đ̣i hỏi cấp thiết và chính đáng của nhân dân đối với Đảng. Đề nghị Đại hội lần này học theo tinh thần của Đại hội VI là thể hiện tinh thần cởi mở, cầu thị, tin vào nhân dân và đảng viên , phát động tinh thần đổi mới toàn diện để những năm tới sẽ thực sự có những hoạt động sinh hoạt xă hội rộng răi, từ đó sẽ phát sinh, h́nh thành những kế sách hay, xuất hiện những người tài để Đảng lựa chọn sử dụng.

Những vấn đề cơ bản cụ thể phải được giải quyết trong thời kỳ tới cũng đă được nêu trong Dự thảo BCCT. Đó là:

- Xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự, của dân, do dân, v́ dân.

- Bảo đảm các quyền cơ bản của công dân như Hiến pháp đă quy định.

- Xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, đủ năng lực thực hiện những chức năng của ḿnh.

- Xác lập đúng vị trí, vai tṛ của Đảng là một đảng chính trị cầm quyền nhưng “không bao biện, làm thay” các thể chế pháp quyền như quốc hội, chính quyền, ṭa án…

- Thực hiện công bằng xă hội trong môi trường thể chế kinh tế thị trường và nền văn hoá lành mạnh.

Cả 5 vấn đề nêu trên đều là những vấn đề rất cơ bản và đă được thảo luận rất nhiều. Chân lư chuẩn mực trong giải quyết 5 vấn đề này cũng đă có. Thế nhưng,trong nhiều năm qua Đảng ta dường như chưa thực sự tập trung giải quyết 5 vấn đề nêu trên, trong khi đó lại mất quá nhiều thời gian vào những việc không cơ bản như sắp xếp nhân sự, cho phép hay không cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, củng cố doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể…

Câu hỏi được đặt ra tiếp theo là: Liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ khả năng giải quyết những vấn đề nêu trên hay không? Và nếu giải quyết triệt để th́ nên theo phương án nào? Câu hỏi như vậy đă được ông Nguyễn Trung, chuyên gia Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nêu ra trước công luận và đă được nhiều báo trong nước và nước ngoài đăng tải.

Tôi đồng ư với ông Nguyễn Trung và nhiều bạn đọc đă có ư kiến là những câu hỏi như vậy c̣n bỏ ngỏ câu trả lời.

Trách nhiệm trả lời đương nhiên thuộc về Đảng.

Tôi hy vọng Ban Chấp hành TƯ khoá 9, Ban Soạn thảo Văn kiện hăy v́ trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tiếp thu nghiêm túc ư kiến đóng góp của nhân dân, chỉnh sửa kịp thời Văn kiện để tŕnh Đại hội X, khẳng định quyết tâm và nỗ lực của Đảng thực sự muốn giải quyết triệt để 5 vấn đề nêu trên. Không nên coi cuộc lấy ư kiến đóng góp lần này chỉ là h́nh thức.

Rất nhiều đảng viên và nhân dân đang trông chờ và sẽ kiểm chứng xem Văn kiện lần này sẽ được sửa đổi như thế nào sau khi lấy ư kiến toàn Đảng, toàn dân.

Nếu cuộc lấy ư kiến bị h́nh thức hoá, sẽ càng làm mất niềm tin vào đảng, chứng tỏ sự xơ cứng và thiếu niềm tin của đảng vào đảng viên và nhân dân.

Trích: Vietnamnet, 18.2.06

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục